Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0162/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0162/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 127kWORD 74k
4.3.2010
PE433.024v01-00
 
B7-0162/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία


Helmut Scholz, Jiří Maštálka εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία  
B7‑0162/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του για τη Λευκορωσία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Λευκορωσίας αποτελείται από 130 εθνότητες, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων (11 %), Πολωνών (3,9 %), Ουκρανών (2,4 %), αλλά και Αρμενίων, Τατάρων, Roma, Λιθουανών, Αζερμπαϊτζανών, Μολδαβών, Γερμανών, Γεωργιανών και άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εθνότητα χαίρει νομικώς εγγυημένων δικαιωμάτων για την προστασία και ανάπτυξη της εθνικής της γλώσσας, πολιτισμού, εθίμων και παραδόσεων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Πολωνών της Λευκορωσίας (ZPB) ιδρύθηκε το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν της οργάνωσης αυτής, υπάρχουν και άλλες Πολωνικές οργανώσεις στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 12 εφημερίδες και περιοδικά στα Πολωνικά και δύο Πολωνικά σχολεία (στο Hrodna και στο Valkavysk),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 συγκρούσεις σχετικά με την εκλογή νέου ηγέτη της Ένωσης Πολωνών κατέληξαν σε διάσπαση της οργάνωσης σε δύο τμήματα: την αρχική οργάνωση υπό την Borys (ZPB-B) και μια νέα, υπό την ηγεσία του Stanislav Siemaszko (ZPB-S)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας καταχώρησαν σε μητρώο μόνον την ZPB-S· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Πολωνίας αναγνωρίζει την ZPB-B ως μόνο νόμιμο εκπρόσωπο των Πολωνών της Λευκορωσίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Φεβρουαρίου δικαστικοί κλητήρες της Λευκορωσίας εισέβαλαν στον Οίκο Πολωνών του Ivyanets (Iweniec) ισχυριζόμενοι ότι μέρος της Ένωσης Πολωνών της Λευκορωσίας είχε καταλάβει παράνομα το κτήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από λίγες μόνο ημέρες, στις 17 Φεβρουαρίου, δικαστήριο της Λευκορωσίας αποφάνθηκε ότι η έδρα της οργάνωσης πρέπει να παραδοθεί στην ZPB-S· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγέτις της Ένωσης Πολωνών της Λευκορωσίας, Angelika Borys, και περίπου 40 άλλοι ακτιβιστές συνελήφθησαν καθ’ οδόν προς συλλαλητήριο στο Valozhyn, αλλά αφέθησαν ελεύθεροι αργότερα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ της Πολωνίας και της Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2010 η Πολωνία ανακάλεσε τον Πρέσβη της και έχει έκτοτε απειλήσει να παγώσει την πρόοδο των σχέσεων EΕ-Λευκορωσίας και να ασκήσει πιέσεις στο ΔΝΤ για να σταματήσει η παροχή βοήθειας μετά από τις ενέργειες εις βάρος Πολωνών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των πολιτικών και δημοκρατικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία παραμένει μη ικανοποιητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 έγιναν μερικά θετικά βήματα, συμπεριλαμβανομένης της επανάληψης της κρατικής διανομής τριών ανεξαρτήτων εκδόσεων, της αναγνώρισης ενός ραδιοφωνικού σταθμού και μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης και της ελευθέρωσης όλων των πολιτικών κρατουμένων το 2008,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία αποτελεί τη μόνη χώρα στην Ευρώπη που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον δύο άτομα καταδικάστηκαν σε θάνατο το 2009,

1.  εκφράζει τη λύπη του για την πολιτικοποίηση και διεθνοποίηση της διένεξης σχετικά με την Ένωση Πολωνών της Λευκορωσίας· πιστεύει ότι δεν πρόκειται για θέμα μειονοτήτων αλλά για εσωτερικό πρόβλημα μιας οργάνωσης μειονότητας της Λευκορωσίας που μπορεί να επιλυθεί από την ίδια την οργάνωση·

2.  ανησυχεί έντονα για τις εντάσεις μεταξύ της Πολωνίας και της Λευκορωσίας και καλεί τις δύο χώρες να επαναλάβουν πάραυτα το διάλογο εφ’ όλων των θεμάτων διμερούς ενδιαφέροντος·

3.  εμμένει ότι πρέπει να συνεχιστεί η ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Λευκορωσίας το 2009· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει την πολιτική αυτή, θεσπίζοντας συνήθεις διακοινοβουλευτικές σχέσεις· υποστηρίζει ότι αυτό είναι το κατάλληλο πλαίσιο για συνεκτικό διάλογο επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων αυτών επί των οποίων υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των εταίρων·

4.  εύχεται η Ανατολική Εταιρική Σχέση να εξελιχθεί σε σχέδιο μεταξύ ισότιμων εταίρων· εμμένει ότι η συμμετοχή στη διακοινοβουλευτική συνέλευση EURONEST πρέπει να συμφωνηθεί βάσει συναίνεσης όλων των συμμετεχόντων κοινοβουλίων, χωρίς διακρίσεις εις βάρος κάποιας πλευράς·

5.  επισημαίνει ότι χρειάζονται νέα μέτρα για την ικανοποίηση των δημοκρατικών προδιαγραφών και των εκλογικών κριτηρίων του ΟΑΣΕ, μεταξύ των οποίων:

-    ο σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι,

-    η ελευθέρωση όλων των εναπομενόντων πολιτικών κρατουμένων,

-    η δημιουργία ευνοϊκών όρων για τη λειτουργία πολιτικών κομμάτων, ΜΚΟ και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης,

-    αλλαγές του εκλογικού νόμου σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ / του Γραφείου των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR)·

6.  καταδικάζει ρητά την επανειλημμένη χρήση της θανατικής ποινής στη Λευκορωσία και επισημαίνει ότι αυτό αντιβαίνει προς τις δηλώσεις των αρχών της Λευκορωσίας των περασμένων ετών ότι θα περιορίσουν σταδιακά την θανατική ποινή· καλεί τη Λευκορωσία να θεσπίσει αναστολή της χρήσης της θανατικής ποινής ενόψει της κατάργησής της· ελπίζει ότι το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο του άρτι θεσπισθέντος Διαλόγου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μεταξύ Λευκορωσίας και ΕΕ·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη Γραμματεία της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Λευκορωσίας.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαΐου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου