Postopek : 2010/2592(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0169/2010

Predložena besedila :

B7-0169/2010

Razprave :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Glasovanja :

PV 11/03/2010 - 8.1

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0063

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 119kWORD 71k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0169/2010
8.3.2010
PE439.685v01-00
 
B7-0169/2010

k izjavi visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o položaju političnih zapornikov in zapornikov vesti na Kubi


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Bogusław Sonik v imenu skupine PPE

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o položaju političnih zapornikov in zapornikov vesti na Kubi  
B7‑0169/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Kubi, zlasti tistih z dne 17. novembra 2004, 2. februarja 2006 in 21. junija 2007,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o letnih poročilih o stanju človekovih pravic na svetu v letih 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 ter politiki Unije na področju človekovih pravic,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2006 o mehanizmu spremljanja nagrade Saharova(1),

–   ob upoštevanju izjave predsedstva Sveta z dne 14. decembra 2005 o Damah v belem ter predhodnih izjav z dne 26. marca 2003 in 5. junija 2003 o razmerah na Kubi,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta 96/697/SZVP, ki je bilo sprejeto 2. decembra 1996 in se redno posodablja,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 18. junija 2007, 23. in 24. junija 2008 ter 15. junija 2009 o Kubi,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednice Komisije baronice Catherine Ashton o smrti političnega zapornika in zapornika vesti Orlanda Zapate Tamaya na Kubi,

A. ker ostaja varovanje univerzalnosti in nedeljivost človekovih pravic, vključno s civilnimi, političnimi, gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi pravicami, eden glavnih ciljev Evropske unije,

B.  ker je na desetine neodvisnih novinarjev, miroljubnih disidentov in zagovornikov človekovih pravic še vedno v zaporu, nekateri med njimi so tudi hudo bolni,

C. ker je Parlament nagrado Saharova za svobodo misli za leto 2005 podelil Damam v belem in ker kubanske oblasti tej organizaciji niso dovolile potovanja na sedež Evropskega parlamenta, da bi nagrado prevzela, s čimer kršijo eno temeljnih človekovih pravic, in sicer pravico do izhoda iz svoje države in povratka vanjo, kot je to opredeljeno v Splošni deklaraciji človekovih pravic,

D. ker so si institucije Skupnosti prizadevale za izpustitev in človeško ravnanje s političnimi zaporniki in zaporniki vesti na Kubi,

E.  ker je smrt Orlanda Zapate nezaslišano dejstvo in velik korak nazaj v prizadevanjih za človekove pravice na Kubi,

F.  ker je smrt Orlanda Zapate sprožila val protestov na mednarodni ravni ter povzročila, da so tudi drugi kubanski politični zaporniki in disidenti začeli gladovno stavkati,

1.  ostro in brezpogojno obsoja kruto smrt kubanskega miroljubnega nasprotnika in disidenta Orlanda Zapate Tamaya, ki je nastopila po dolgotrajni petinosemdesetdnevni gladovni stavki, katere izid bi lahko zlahka preprečili, in ki jo je njegova mati Reina Lucía Tamayo označila za naklepni državni zločin;

2.  globoko obsoja pomanjkanje človečnosti in sočutnosti kubanskega režima v zvezi s pogrebnimi slovesnostmi, pomanjkanje spoštovanja do družine umrlega ter izvajanje pritiskov in samovoljnih preventivnih aretacij, katerih namen je bil njegovi družini ter njegovim privržencem in prijateljem preprečiti, da bi preminulemu disidentu izkazali spoštovanje na zadnji poti;

3.  obžaluje pomanjkanje kakršnih koli ustreznih odzivov kubanskih oblasti na pozive EU in ostale mednarodne skupnosti k izpustitvi vseh političnih zapornikov in popolnemu spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, zlasti svobode izražanja in političnega združevanja;

4.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi položaja kubanskih političnih zapornikov in disidentov, ki so po smrti Orlanda Zapate začeli gladovno stavkati, zlasti za usodo novinarja in psihologa Guillerma Fariñasa, katerega zdravstveno stanje je zelo zaskrbljujoče;

5.  poziva kubansko vlado, naj nemudoma in brezpogojno izpusti vse politične zapornike in zapornike vesti;

6.  obžaluje, da ni bila uslišana zahteva Sveta in Evropskega parlamenta po takojšnji izpustitvi vseh političnih zapornikov in zapornikov vesti, ter vztraja, da zapiranje drugače mislečih na Kubi zaradi njihovih idealov in miroljubnih političnih dejavnosti pomeni kršitev Splošne deklaracije človekov pravic;

7.  poziva Svet in Komisijo, naj še naprej sprejemata ustrezne ukrepe, da bi zahtevala izpustitev političnih zapornikov ter spodbujala in zagotavljala delovanje zagovornikov človekovih pravic;

8.  poziva evropske institucije, naj v skladu s skupnim stališčem Sveta 96/697/SZVP brezpogojno podprejo in brez pomislekov spodbudijo začetek miroljubnega procesa politične tranzicije k večstrankarski demokraciji na Kubi;

9.  izraža globoko solidarnost s kubanskim ljudstvom in jih podpira na njihovi poti k demokraciji ter spoštovanju in spodbujanju temeljnih svoboščin;

10. poziva visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter komisarja, pristojnega za sodelovanje, naj nemudoma začneta strukturiran dialog s kubansko civilno družbo in sektorji, ki podpirajo miroljubno tranzicijo na otoku, v skladu s sklepi, ki jih je odobril Svet Evropske unije, pri čemer naj uporabita mehanizme Skupnosti za razvojno sodelovanje, zlasti prek evropske pobude za demokracijo in človekove pravice;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, rotirajočemu predsedstvu EU, visoki predstavnici za skupno zunanjo in varnostno politiko, evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter vladi in ljudski skupščini Republike Kube.

 

(1)

UL C 317E, 23.12.2006, str. 871–872.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2010Pravno obvestilo