Postup : 2010/2730(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0295/2010

Předložené texty :

B7-0295/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0225

NÁVRH ROZHODNUTÍ
PDF 109kWORD 53k
9. 6. 2010
PE441.906v01-00
 
B7-0295/2010

předložený v souladu s článkem 184 jednacího řádu


o zřízení zvláštního výboru pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013, stanovení jeho působnosti, složení a funkčního období


Konference předsedů

Rozhodnutí Evropského parlamentu o zřízení zvláštního výboru pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013, stanovení jeho působnosti, složení a funkčního období  
B7‑0295/2010

Evropský parlament,

–       s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. dubna a 12. a 20. května 2010, v nichž se navrhuje zřízení zvláštního výboru pro politické výzvy a rozpočtové prostředky, jež bude mít Unie k dispozici po roce 2013,

–       s ohledem na čl. 312 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, v němž se uvádí, že Parlament, Rada a Komise činí během celého procesu vedoucího k přijetí finančního rámce všechna nezbytná opatření k usnadnění tohoto přijetí,

–       s ohledem na potřebu získávat a koordinovat stanoviska rozličných zúčastněných výborů a poskytnout Rozpočtovému výboru mandát pro jednání s Radou s cílem přijmout nařízení, jež bude obsahovat budoucí víceletý finanční rámec a případně stanoví podpůrná opatření, jež budou blíže určena v interinstitucionální dohodě,

–       s ohledem na práci zvláštního výboru Parlamentu pro finanční, hospodářskou a sociální krizi a potřebu na práci tohoto výboru navázat, zejména pokud jde o podporu udržitelného a kvalitativního růstu a dlouhodobých investic, a řešit tak dlouhodobé dopady krize,

–       s ohledem na článek 184 jednacího řádu,

1.      rozhodl o zřízení zvláštního výboru s tímto pověřením:

a)      stanovit politické priority Parlamentu pro víceletý finanční rámec po roce 2013, jak v legislativní, tak i rozpočtové oblasti;

b)     provést odhad finančních zdrojů, jež bude Unie potřebovat pro dosažení svých cílů a provádění svých politik v období od 1. ledna 2014;

c)      stanovit dobu trvání příštího víceletého finančního rámce;

d)     v souladu s uvedenými prioritami a cíli navrhnout strukturu budoucího víceletého finančního rámce;

e)      v souladu s uvedenými prioritami a navrženou strukturou předložit pokyny pro orientační rozdělení prostředků víceletého finančního rámce v rámci jednotlivých výdajových položek a mezi nimi;

f)      blíže určit vztah mezi reformou systému financování rozpočtu EU a přezkumem výdajů, aby měl Rozpočtový výbor k dispozici pevný základ pro vyjednávání nového víceletého finančního rámce;

2.      rozhodl o zřízení zvláštního výboru na období 12 měsíců počínaje 1. červencem 2010, aby tak byla Parlamentu zpráva předložena dříve, než Komise představí svůj návrh obsahující číselné údaje pro příští víceletý finanční rámec, což je plánováno na červenec 2011;

3.      připomíná, že konkrétními rozpočtovými a legislativními návrhy se budou zabývat příslušné výbory v souladu s přílohou VII jednacího řádu;

4.      rozhodl, že zvláštní výbor má 50 členů.

Poslední aktualizace: 10. června 2010Právní upozornění