Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0362/2010

Predložena besedila :

B7-0362/2010

Razprave :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Glasovanja :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 116kWORD 74k
14.6.2010
PE441.944v01-00
 
B7-0362/2010

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o razmerah na Korejskem polotoku


Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Korejskem polotoku  
B7‑0362/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Korejskem polotoku,

–   ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 1718 (2006) in 1874 (2009),

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/1002/SZVP z dne 22. decembra 2009,

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice Catherine Ashton o objavi poročila o potopitvi ladje Republike Koreje Cheonan z dne 20. maja 2010,

–   ob upoštevanju univerzalnega strokovnega poročila Demokratične ljudske republike Koreje z dne 7. novembra 2009,

–   ob upoštevanju resolucije sveta Združenih narodov za človekove pravice z dne 25. marca 2010 o razmerah na področju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker se napetosti na Korejskem polotoku po potopitvi ladje Republike Koreje Cheonan 26. marca 2010, v kateri je življenje izgubilo 46 ljudi, dramatično stopnjujejo,

B.  ker so ugotovitve skupne preiskovalne skupine, ki so jo sestavljali korejski in mednarodni strokovnjaki, in neodvisna ocena nadzornega odbora nepristranskih držav, prisotnega na Korejskem polotoku, predstavile očitne dokaze, da je potopitev ladje povzročil torpedo severnokorejske izdelave,

C. ker je po objavi končnega poročila skupnega preiskovalnega odbora, vlada Republike Koreje prekinila vse odnose z Demokratično ljudsko republiko Korejo, razen humanitarne pomoči za otroke in delovanja industrijskega kompleksa Kaesong,

D. ker je vlada Demokratične ljudske republike Koreje zanikala kakršnokoli vpletenost v potopitev ladje Republike Koreje Cheonan in zagrozila z vojno napovedjo v primeru nadaljnjih sankcij s strani Republike Koreje,

E.  ker je vlada Republike Koreje od Varnostnega sveta Združenih narodov zahtevala, da razišče primer in predlaga ustrezne mednarodne ukrepe proti Demokratični ljudski republiki Koreji, ter izjavila, da se ne bo udeležila šeststranskih pogovorov, dokler ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi proti Demokratični ljudski republiki Koreji,

F.  ker vladi Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije še nista zavzeli jasnega stališča glede končnega poročila in ugotovitev skupne preiskovalne skupine,

G. ker so oborožene sile Demokratične ljudske republike Koreje v drugem primeru nasilja 4. junija 2010 ubile tri kitajske državljane na meji med Ljudsko republiko Kitajsko in Demokratično ljudsko republiko Korejo,

H. ker EU izrecno podpira jedrsko razorožitev Korejskega polotoka in ponovno obnovitev šeststranskih pogovorov kot bistvenega procesa za mir in stabilnost v regiji,

I.   ker satelitski posnetki in številne izjave severnokorejskih ubežnikov dokazujejo, da ima Severna Koreja šest političnih koncentracijskih taborišč z več kot 150.000 političnimi zaporniki, če pa se upošteva tudi druge kategorije zapornikov, na primer tiste, ki so se bili iz Kitajske prisiljeni vrniti, pa število zapornikov v koncentracijskih taboriščih preseže 200.000 ljudi,

J.   ker so zaradi skupinske krivde zaprte cele družine, vključno z otroki in starimi starši, in ker so ti zaporniki žrtve najhujšega kršenja človekovih pravic, mučenja, stradanja, težkega dela in ker naj bi po pričanju očividcev umrlo že približno 100.000 ljudi, pogosto zaradi izčrpanja ali nezdravljenih bolezni,

K. ker se še vedno ne ve, kje se nahaja na stotine izginulih, ki naj bi jih ugrabile severnokorejske oblasti, vključno s 30 Evropejkami,

L.  ker je velik del prebivalstva prisiljen sistematično stradati in redno potrebuje mednarodno pomoč v hrani,

1.  globoko obžaluje tragično izgubo življenj oseb na ladji Republike Koreje Cheonan in izreka sožalje družinam umrlih, korejskemu ljudstvu in oblastem Republike Koreje v duhu solidarnosti in prijateljstva;

2.  priznava ugotovitve končnega poročila skupne preiskovalne skupine o potopitvi ladje, ki jo je povzročil severnokorejski torpedo, ter potopitev izrecno obsoja kot izzivalno dejanje proti miru in stabilnosti na Korejskem polotoku;

3.  izraža svojo podporo dejstvu, da je Republika Koreja zadevo posredovala Varnostnemu svetu Združenih narodov;

4.  poziva vladi Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije, kot stalni članici Varnostnega sveta Združenih narodov, da podrobno preučita končno poročilo in ugotovitve skupne preiskovalne skupine;

5.  poudarja, da je treba obnoviti šeststranske pogovore kot način za dosego jedrske razorožitve Korejskega polotoka;

6.  meni, da je pripravljenost na dialog med Republiko Korejo in Demokratično ljudsko republiko Korejo odločilnega pomena za mir in stabilnost na Korejskem polotoku;

7.  poziva vlado Demokratične ljudske republike Koreje, naj zagotovi dostop do hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin vsem svojim družbenim slojem, preneha s politiko skupinske krivde, osvobodi deset tisoče političnih zapornikov, preneha z usmrtitvami in izvensodnimi uboji, prisilnim delom in mučenjem ter dovoli svojim državljanom prost vstop in izstop iz države;

8.  poziva EU, naj imenuje posebnega predstavnika EU za Severno Korejo ter tako zagotovi trajno pozornost in usklajevanje znotraj Evropske unije in s ključnimi partnerji, kot so Združene države Amerike in Južna Koreja; poziva EU, naj podpre mednarodna prizadevanja, da se severnokorejskim ubežnikom odobri azil v državah članicah EU;

9.  poziva države članice Varnostnega sveta, naj si prizadevajo za ustanovitev preiskovalnega odbora ZN, ki bo ocenil pretekle in sedanje kršitve človekovih pravic v Severni Koreji ter ugotovil, v kolikšni meri takšne kršitve in nekaznovanje, povezano z zlorabo, lahko predstavljajo zločine proti človeštvu in spadajo v mednarodno pristojnost;

10. poziva Ljudsko republiko Kitajsko, naj zaustavi vračanje severnokorejskih beguncev Demokratični ljudski republiki Koreji, omogoči Visokemu komisariatu ZN za begunce neomejen dostop do oseb, ki jim je uspelo pobegniti iz Demokratične ljudske republike Koreje, da se olajša njihova nastanitev v tretjih državah, ter naj severnokorejskim ženskam, poročenim s kitajskimi moškimi, dodeli status rezidenta;

11. poziva Evropsko komisijo, naj ohrani obstoječe programe humanitarne pomoči in komunikacijske kanale z Demokratično ljudsko republiko Korejo, saj so ti programi pomoči neposredno povezani z življenjskimi pogoji ljudi v Demokratični ljudski republiki Koreji;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanjo in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, državam članicam, vladam Republike Koreje in Demokratične ljudske republike Koreje ter generalnemu sekretarju Združenih narodov.

Zadnja posodobitev: 16. junij 2010Pravno obvestilo