Postup : 2010/2857(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0527/2010

Předložené texty :

B7-0527/2010

Rozpravy :

PV 22/09/2010 - 9
CRE 22/09/2010 - 9

Hlasování :

PV 07/10/2010 - 9.3

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0350

NÁVRH USNESENÍ
PDF 121kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0524/2010
15. 9. 2010
PE446.617v01-00
 
B7-0527/2010

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o nedostatečné ochraně lidských práv a spravedlnosti v Konžské demokratické republice


Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o nedostatečné ochraně lidských práv a spravedlnosti v Konžské demokratické republice  
B7‑0527/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Konžské demokratické republice, zejména na usnesení ze dne 18. prosince 2009 o sexuálním násilí, jehož se dopouštějí ozbrojené skupiny, a o soustavném porušování lidských práv v Konžské demokratické republice,

–   s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 14. prosince 1984, na deklaraci 3318 Valného shromáždění OSN o ochraně žen a dětí za mimořádných událostí a za ozbrojených konfliktů ze dne 14. prosince 1974, a zejména na bod 4 této deklarace, který požaduje účinná opatření proti perzekuci, mučení, násilí a ponižujícímu zacházení s ženami a dětmi,

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ochraně a dodržování sexuálních a lidských práv žen a dětí, která zdůrazňuje odpovědnost všech států za ukončení beztrestnosti a za trestní stíhání osob odpovědných za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, včetně sexuálního a jiného násilí vůči ženám a dívkám,

–   s ohledem na zákon o sexuálním násilí přijatý parlamentem Konžské demokratické republiky v roce 2006, jehož cílem je v případech znásilnění urychlit trestní stíhání a zavést přísnější tresty,

–   s ohledem na společné prohlášení Rwandy a Konžské demokratické republiky podepsané v Nairobi dne 10. prosince 2007, jehož cílem bylo celkově vyřešit přítomnost ozbrojených skupin v Kivu, které mají na svědomí sexuální násilí a další případy porušování lidských práv,

–   s ohledem na prohlášení představitelky EU pro zahraniční politiku Catherine Ashtonové a evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse ze dne 27. srpna 2010, v němž odsoudili hromadná znásilnění v Konžské demokratické republice,

–   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 23. srpna 2010 o nedávných hromadných znásilněních civilních osob členy ozbrojených skupin ve východní části Konžské demokratické republiky,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že na konci července 2010 v průběhu 3 nocí příslušníci milic napadli 13 osamělých vesnic asi 20 kilometrů od Gomy, centra provincie Severní Kivu,

B.  vzhledem k tomu, že podle údajů OSN bylo spácháno v průběhu těchto 3 dnů více než 500 znásilnění,

C. vzhledem k tomu, že k tomuto hromadnému znásilňování došlo pouze 10 mil od základny mírové mise v Severním Kivu,

D. vzhledem k tomu, že ve zprávách aktivistů za lidská práva se uvádí, že Demokratická fronta za osvobození Rwandy (FDLR) a milice rwandských Hutuů zahájily na začátku tohoto roku strategii záměrného zvyšování sexuálního násilí a rozsáhlého vypalování vesnic, domů, škol a kostelů,

E.  vzhledem k tomu, že znásilňování je patrně užíváno k ponížení žen před jejich rodinami a společenstvími, a tak i ke zničení celistvosti, morálních hodnot a soudržnosti těchto společenství,

F.  velmi znepokojen nezájmem o řádné vyšetření těchto zločinů, absencí opatření na ochranu svědků, obětí a jejich rodin, nedostatkem informací o těchto případech a nedostatkem vhodné zdravotní péče pro oběti,

G. vzhledem k tomu, že prostřednictvím znásilňování se milice pokoušejí především terorizovat obyvatelstvo s cílem získat kontrolu nad oblastmi Kivu, které je hlavní přístupovou branou k největšímu nalezišti cínovce,

H. vzhledem k tomu, že mírové síly OSN podaly zprávu o tomto porušování lidských práv konžské vládě až po dvou týdnech a jejich ozbrojené složky se, pokud jde o zabránění tomuto násilí, chovaly netečně,

I.   vzhledem k tomu, že Rwanda musí v řešení přeshraničních konfliktů hrát klíčovou úlohu;

J.   s přihlédnutím ke skutečnosti, že bývalý konžský vůdce Jean-Pierre Bemba Gombo čelí před Mezinárodním trestním soudem obvinění z válečných zločinů, včetně znásilňování,

1.  důrazně odsuzuje znásilnění jako válečnou zbraň a připomíná, že tento trestný čin spadá do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu i Konžské demokratické republiky;

2.  naléhavě vyzývá zejména k tomu, aby pachatelé sexuálního násilí na ženách byli nahlášeni, identifikováni, stíháni a potrestáni v souladu s vnitrostátním a mezinárodním trestním právem;

3.  žádá, aby vláda Konžské demokratické republiky ve spolupráci s mezinárodním společenstvím nadále pokračovala ve svém úsilí bojovat proti beztrestnosti a aby urychleně vyšetřila poslední útoky a zajistila, že viníci budou předáni spravedlnosti;

4.  vyjadřuje obavu, že MONUSCO by nemohla použít svůj mandát a pravidla zapojení na ochranu proti podobnému hromadnému znásilňování a dalšímu porušování lidských práv příslušníky ozbrojených hnutí v oblastech sousedících se základnou mírových sil;

5.  bere na vědomí okamžitý pokyn generálního tajemníka OSN zvláštní zástupkyni pro sexuální násilí ve válečných konfliktech Margot Wallströmové, aby koordinovala reakci OSN a následný postup ve válečném konfliktu v KDR s cílem předejít v budoucnosti podobným krutostem;

6.  vyzývá mezinárodní společenství, a zejména Evropskou unii a Africkou unii, aby plně podporovaly úsilí vlády KDR směřující k ukončení všech forem sexuálního násilí a jeho používaní jako válečné zbraně;

7.  vyjadřuje politování nad sílícím násilím páchaným na humanitárních pracovnících a vyjadřuje uznání nesmírně obtížné práci, kterou ve značně nestabilních podmínkách na místě odvádějí humanitární organizace;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě EU, Evropské komisi, orgánům Africké unie, Jihoafrickému společenství pro rozvoj a vládám zemí z oblasti Velkých jezer, včetně KDR a Rwandy.

 

Poslední aktualizace: 17. září 2010Právní upozornění