Процедура : 2010/2857(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0528/2010

Внесени текстове :

B7-0528/2010

Разисквания :

PV 22/09/2010 - 9
CRE 22/09/2010 - 9

Гласувания :

PV 07/10/2010 - 9.3

Приети текстове :

P7_TA(2010)0350

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 136kWORD 76k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0524/2010
15.9.2010
PE446.618v01-00
 
B7-0528/2010/rev.1

за приключване на разисквания по изявление на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Демократична република Конго: неуспехи в защитата на правата на човека и правосъдието


Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Jacek Włosowicz, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski от името на група ECR

Резолюция на Европейския парламент относно Демократична република Конго: неуспехи в защитата на правата на човека и правосъдието  
B7‑0528/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Демократична република Конго (ДР Конго),

–   като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону, подписано през юни 2000 г.,

–   като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС от 22 ноември 2007 г. относно положението в Демократична република Конго, по-специално в източната й част, и неговото отражение върху региона,

–   като взе предвид Резолюция 60/1 на Общото събрание на ООН от 24 октомври 2005 г. относно резултатите от Световната среща на високо равнище през 2005 г., и по-специално параграфи 138–140 от нея относно отговорността за защита на населението,

–   като взе предвид съвместното изявление от 27 август 2010 г. на върховния представител Катрин Аштън и на члена на Европейската комисия, отговарящ за развитието, Андрис Пиебалгс относно възобновяването на насилието в Северно Киву, ДР Конго,

–   като взе предвид насоките на ЕС от 2004 г. за закрила на защитниците на правата на човека и местната стратегия за прилагане на тези насоки в ДР Конго, приета от ръководителите на мисии на 20 март 2010 г.,

–   като взе предвид Резолюция 1856 (2008) на Съвета за сигурност на ООН относно мандата на Мисията на ООН в ДР Конго (MONUC),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че няма подобрение на положението във връзка с правата на човека в ДР Конго и че то продължава да бъде тежко; като има предвид, че ежедневно се съобщава за системни прояви на насилие, включващи убийства, отвличания, сексуално насилие и изтезания извън обсега на правосъдието, извършвани от членове на въоръжените сили, полицията, службите за сигурност и въоръжени групировки,

Б.  като има предвид, че децата ежедневно стават жертви на нарушения на правата на човека, в това число на зачисляване към въоръжените сили, вероятно насила,

В.  като има предвид, че много НПО са свидетели на засилено потискане на защитниците на правата на човека в ДР Конго през последната година, включително чрез незаконни задържания, преследване, заплахи по телефона и многократно призоваване в офисите на разузнавателните служби,

Г.  като има предвид, че убийствата са част от засилващата се тенденция на сплашване и тормоз на защитници на правата на човека, журналисти, политически опоненти, жертви и свидетели в ДР Конго; има предвид, че през последните пет години много журналисти и активисти за правата на човека загубиха живота си при подозрителни обстоятелства в ДР Конго,

Д. като има предвид, че някои части от ДР Конго са в състояние на гражданска война от години, като това води до масови убийства и изнасилвания и широко разпространеното набиране на деца-войници,

Е.  като има предвид, че според източници на ООН в края на юли и началото на август в село Luvungi и неговите околности, само на около 30 километра от базата на ООН, са извършени 242 изнасилвания, а считано от юли общият брой на изнасилванията в региона надхвърля 500; като има предвид, че в докладите се посочва, че изнасилванията са организирани и системни,

Ж. като има предвид, че неотдавнашните масови убийства бяха извършени основно от руандийската бунтовническа групировка Демократични сили за освобождение на Руанда (FDLR), която се ръководи от избягалите в Конго извършители на геноцида в Руанда, и от конгоанските милиции „май-май“,

З.  като има предвид, че Атул Кхаре, помощник генерален секретар на ООН по мироопазващите операции, призна, че миротворците на ООН не са успели да защитят цивилни лица от системни изнасилвания от страна на въоръжени бойци в източно Конго в края на юли и началото на август, като до 12 август не са били осведомени за случилото се,

И. като има предвид, че сексуалните посегателства и насилието, основано на пола, са широко разпространени в източната част на ДР Конго и се извършват от всички страни в конфликта, включително от правителствените сили, подкрепяни от ООН; като има предвид, че понастоящем изнасилването се е превърнало във военно оръжие, а Конго се нарича „световна столица на изнасилванията“,

Й. като има предвид, че според ООН през 2008 и 2009 г. са постъпили сведения за повече от 15 000 изнасилвания в Конго, в това число изнасилвания на деца;

К. като има предвид, че природните ресурси и печалбите от добива и търговията с полезни изкопаеми продължават да бъдат под контрола на въоръжени групировки, особено в нестабилната източна част на страната, където конфликтът продължава много години въпреки присъствието на мироопазващата мисия на ООН MONUC,

1.  решително осъжда нападенията и масовите изнасилвания, извършени от FDLR и от въоръжените конгоански милиции („май-май“), с които те са се съюзили, в провинция Северен Киву в Демократична република Конго между 30 юли и 4 август 2010 г.;

2.  изразява съжаление във връзка с всички други сексуални нападения в областта Uvira и други региони от Северно и Южно Киву;

3.  подчертава, че е важно да се разследват събитията в ДР Конго, за да се установят извършителите и да се подведат под съдебна отговорност;

4.  призовава правителството на ДР Конго да положи всички усилия, за да защити цивилното население и да сложи край на безнаказаността на извършителите;

5.  подчертава, че е необходимо незабавно да се преразгледат инструментите на правителството и на Обединените нации, за да се защитят цивилните и да се прекратят ужасите, на които те са подложени, както и да се предотврати повторното им извършване;

6.  призовава правителството на ДР Конго да осигури сигурност и стабилност на населението в източно Конго, както и всички въоръжени групировки в ДР Конго да прекратят военните действия и да се присъединят към мирния процес;

7.  подчертава, че е необходимо да се предприемат мерки за справяне с корупцията и да се изправят пред съда членовете на конгоанските въоръжени и полицейски сили, извършили нарушения на правата на човека, и подчертава ролята на MONUC по отношение на превенцията посредством съвместно планиране и изпълнение на операции и подходящи механизми за подвеждане под отговорност за нарушения;

8.  призовава всички страни да засилят борбата срещу безнаказаността и да поддържат принципите на правовата държава; призовава правителството на ДР Конго да гарантира, че отговорните за нарушаването на правата на човека и на международното хуманитарно право са подведени под отговорност;

9.  призовава правителството на ДР Конго да поеме тържествено обещание, по повод 50-ата годишнина от независимостта на страната, решително да се ангажира с насърчаването на политическа практика, която засилва правата на човека и укрепва принципите на правовата държава;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, институциите на Африканския съюз, генералния секретар на ООН, Съвета за сигурност на ООН, Съвета по правата на човека на ООН и правителствата и парламентите на региона на Големите езера.

Последно осъвременяване: 30 септември 2010 г.Правна информация