Διαδικασία : 2010/2852(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0535/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0535/2010

Συζήτηση :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2010 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0357

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 122kWORD 82k
27.9.2010
PE446.626v01-00
 
B7-0535/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου


Pervenche Berès εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  
B7‑0535/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ‘Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη’, COM(2010)2020,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Μαρτίου 2010,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 (EU CO13/10), και ιδίως την έγκριση της στρατηγικής Ευρώπη 2020,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση 2010 του ΟΟΣΑ σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης στην τωρινή εποχή κρίσης,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Στρατηγική Έκθεση 2010 της Επιτροπής για την εφαρμογή των προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή, που εγκρίθηκε κατά την 3023η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο στις 14 Ιουνίου 2010,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 6, στοιχείο ε), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 156 ΣΛΕΕ,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 162 ΣΛΕΕ,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

1.   επισημαίνει τον βασικό ρόλο που έπαιξε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) όσον αφορά τη βελτίωση της απασχόλησης και των ευκαιριών απασχόλησης, την προώθηση της προσαρμογής των προσόντων των εργαζομένων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και την ενσωμάτωση των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης·

2.   εφιστά την προσοχή στις τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επικροτεί το γεγονός ότι οι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της φτώχειας σε πλαίσιο ένταξης/ επανένταξης στην επαγγελματική ζωή μέσω της κατάρτισης·

3.   τονίζει ότι, για να είναι αξιόπιστη η στρατηγική αυτή, χρειάζεται να συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων και επιδιώξεων της Ευρώπης 2020, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων

4.   πιστεύει ότι οι στόχοι και επιδιώξεις της στρατηγικής Ευρώπη 2020 μπορούν να επιτευχθούν με τη χρησιμοποίηση του μηχανισμού αυτού για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στις ανάγκες των ΜΜΕ·

5.   πιστεύει ότι χρειάζεται απαραιτήτως μεγαλύτερη εστίαση στις εύρυθμες αγορές εργασίας και στις κοινωνικές συνθήκες προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα και να βελτιωθεί η απασχόληση στην Ευρώπη·

6.   πιστεύει επίσης ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020, πρέπει να δοθεί σημαντική έμφαση στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και της ΕΕΚ, στην αξιοπρεπή εργασία, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της επισφαλούς και αδήλωτης εργασίας, στην ισότητα των φύλων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη συμφιλίωση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, καθώς και στην εξασφάλιση ότι όσοι είναι σήμερα αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν·

7.   θεωρεί ότι το ΕΚΤ πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί, καθώς αποτελεί τον κυριότερο μηχανισμό που στηρίζει τη στρατηγική Ευρώπη 2020· τονίζει πόσο σημαντική είναι η χρησιμοποίηση του ΕΚΤ από τα κράτη μέλη για να επενδύσουν στις εργασιακές δεξιότητες, στην απασχόληση και στις δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης και επανειδίκευσης, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας·

8.   θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ εξαρτάται από την ικανότητά του να προσαρμοστεί στα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από τις τοπικές και εδαφικές ιδιομορφίες· ενθαρρύνει συνεπώς την προσέγγιση «από τα κάτω προς τα πάνω» κατά τον προσδιορισμό των στόχων του·

9.   θεωρεί ότι η διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και οι βιώσιμες πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη αποτελούν προϋποθέσεις για την επίτευξη της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

10. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, παρά τη σπουδαιότητα της εδαφικής συνοχής, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών και ιδίως του άρθρου 9 ΣΛΕΕ·

11. τονίζει ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ και η κοινωνική πολιτική της ΕΕ είναι αλληλένδετες και ότι έχουν και οι δύο κρίσιμη σημασία για την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει ένα σαφές πλαίσιο για την εγκαθίδρυση ισχυρών συνεργειών ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα διαρθρωτικά ταμεία·

12. τονίζει ότι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των ευκαιριών εργασίας, με την ενθάρρυνση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και με την εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας·

13. υπογραμμίζει συνεπώς ότι είναι σημαντικό να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές και οι μηχανισμοί της ΕΕ θα λειτουργούν με συντονισμένο τρόπο και σε πλαίσιο αμοιβαίας υποστήριξης, ώστε να βοηθούνται οι κάτοικοι της Ευρώπης να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να προοδεύουν στη σταδιοδρομία τους, να ξεφεύγουν από τη φτώχεια, να αποφεύγουν όλες τις μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και, γενικότερα, να συμμετέχουν στα οφέλη της μελλοντικής ανάπτυξης·

14. αναγνωρίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία εξακολουθούν κατά βάση να είναι οι κυριότεροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την επιδίωξη κοινωνικών στόχων, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει συνέργειες με τα άλλα προγράμματα και να στηρίξει τη συνοχή μεταξύ όλων των πολυετών προγραμμάτων-πλαισίων, όπως είναι το Daphne, το Progress, το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία και το πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους πολίτες’·

15. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων μέσω της απλούστευσης, ευελιξίας και βελτίωσης των διαδικασιών, με έμφαση στη διάσταση της κοινωνικής ένταξης, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης και να δημιουργήσουν βιώσιμη ανάπτυξη·

16. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του ΕΚΤ ως βασικού εργαλείου για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της διά βίου επαγγελματικής επιμόρφωσης των εργαζομένων –ιδίως στο πλαίσιο της τωρινής κρίσης της απασχόλησης– καθώς και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

17. είναι της γνώμης ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ΕΚΤ όσον αφορά τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και προσαρμοστικότητας των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις σε επίπεδο πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή του ΕΚΤ στο πλαίσιο της μελλοντικής αρχιτεκτονικής των διαρθρωτικών ταμείων· πιστεύει ότι παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα η συνέχιση της υπαγωγής του ΕΚΤ στον βασικό κανονισμό με τις γενικές διατάξεις για τα ταμεία, αλλά με δικούς του κανόνες και προϋπολογισμό·

18. θεωρεί ότι, εξαιτίας της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων στην εσωτερική αγορά, αναφύονται νέα προβλήματα σε ορισμένα μέρη της ΕΕ, ιδίως στις μεγαλύτερες πόλεις, όσον αφορά την παροχή έκτακτης κοινωνικής προστασίας σε ανθρώπους που αδυνατούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους, και ότι αυτό ασκεί πίεση στις ιδιωτικές (φιλανθρωπικές) και δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν έκτακτη συνδρομή, για παράδειγμα στους αστέγους ή σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες·

19. τονίζει ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης συμβάλλει στη διαφάνεια και την απλούστευση και ότι οι εταίροι πρέπει επομένως να ενισχύονται ώστε να επιτελούν τον ρόλο τους με επιτυχία· τονίζει ότι η μέθοδος της εταιρικής σχέσης πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με την παροχή στήριξης στο ΕΚΤ για την οικοδόμηση ικανοτήτων και την εκπαίδευση των εταίρων·

20. θεωρεί ότι το ΕΚΤ έχει καίριο ρόλο προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική διάσταση της οικονομικής ανάπτυξης και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ισότητα ευκαιριών για όλους σαν παράγοντας κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και να δημιουργείται μια κοινωνία λιγότερο δεκτική στους αποκλεισμούς, ώστε να μειωθεί η φτώχεια·

21. θεωρεί ότι τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έτους 2010 για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Επιτροπή να προσανατολίσει αποτελεσματικότερα τη στήριξη από το ΕΚΤ στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, μέσω της υποστήριξης καλύτερης εκπαίδευσης για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτώβριος 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου