Procedūra : 2010/2916(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0606/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0606/2010

Debates :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Balsojumi :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0402

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 118kWORD 64k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0605/2010
3.11.2010
PE450.424v01-00
 
B7-0606/2010

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0559/2010, uz ko sniedz mutisku atbildi,

saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu


par krīzi ES lopkopības nozarē


Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par krīzi ES lopkopības nozarē   
B7‑0606/2010

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ES daudzu lopkopības saimniecību dzīvotspēju apdraud nesenais straujais labības cenu pieaugums, ko jo īpaši pastiprina neparedzēti bargie klimatiskie apstākļi, kā arī spekulatīvi darījumi;

B. tā kā lielie ieguldījumi, kas ir nepieciešami lopkopības nozarē, padara to sevišķi neaizsargātu pret tirgus krīzēm, jo īpaši attiecībā uz nestabilitāti graudaugu tirgū;

C. tā kā imports no trešām valstīm aizņem aizvien lielāku Eiropas Savienības tirgus daļu un rada lielāku spiedienu uz lopkopības produktu tirgus cenām;

D. tā kā Eiropas ražotāji konkurences jomā ir neizdevīgākā situācijā nekā trešo valstu ražotāji, jo viņiem ražošanas izmaksas ir augstākas, ko lielā mērā rada nepieciešamība ievērot ļoti augstus standartus dzīvnieku veselības un labturības, pārtikas nekaitīguma, vides aizsardzības un darba apstākļu jomā;

E. tā kā ES ir nekavējoties jāpieņem pasākumi, lai ierobežotu cenu nestabilitāti un apkarotu spekulācijas tirgū, kas ir viens no graudaugu cenu nesenās paaugstināšanās iemesliem;

F. tā kā konkurētspējīga lopkopība ir nesaraujami saistīta ar barības izmaksām; ņemot vērā preču cenu pieaugošo nestabilitāti, lēmumu pieņemšana dzīvnieku barības ražotājiem un lopkopjiem kļūst ļoti sarežģīta;

1. aicina Komisiju nākamajā tiesību aktu paketē piensaimniecības jomā, kas ir paredzēta šā gada beigās, ierosināt īpašus un horizontālus pasākumus, lai novērstu spekulācijas un cenu nestabilitāti arī citās nozarēs;

2. aicina Komisiju apsvērt iespēju izveidot jaunus tirgus pārvaldības līdzekļus, kas ir pietiekami elastīgi, lai ātrāk reaģētu uz kritiskām situācijām KTO (II nodaļa, 1. iedaļa – ārkārtas pasākumi);

3. aicina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai apkarotu pārmērīgās spekulācijas Kopienas tirgos, kā arī pasaules tirgū, jo īpaši saistībā ar jauno Finanšu instrumentu direktīvu;

4. aicina Komisiju garantēt pienācīgu apgādi ar graudaugiem dzīvnieku barības vajadzībām; pieņem zināšanai Eiropas Komisijas paziņojumu par pašlaik uzglabāto 2,8 miljonu tonnu intervences graudaugu laišanu tirdzniecībā ar konkursa procedūras starpniecību;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

 

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 5. novembraJuridisks paziņojums