Διαδικασία : 2010/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0650/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0650/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0444

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 139kWORD 91k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0650/2010
23.11.2010
PE450.486v01-00
 
B7-0650/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την Ουκρανία


Rebecca Harms, Werner Schulz εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ουκρανία  
B7‑0650/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1755 που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 5 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής παρακολούθησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που εγκρίθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις συστάσεις της 14ης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που συνεδρίασε στις 22-23 Μαρτίου 2010 στις Βρυξέλλες,

–   έχοντας υπόψη τις αλλαγές τελευταίας στιγμής που πραγματοποιήθηκαν στον ουκρανικό εκλογικό νόμο τον οποίο ενέκρινε το ουκρανικό κοινοβούλιο τον Ιούνιο 2010, λίγο πριν από τη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Συνόδου ΕΕ-Ουκρανίας που έλαβε χώρα στο Κίεβο στις 4 Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για την ανατολική εταιρική σχέση που διατυπώθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που ετέθη σε ισχύ την 1η Μαΐου 1998, καθώς και τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης που προορίζεται να αντικαταστήσει τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας,

–   έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013 για την Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι ευρωπαϊκή χώρα στρατηγικής σπουδαιότητας για την ΕΕ· ότι το μέγεθός της, οι πόροι του εδάφους της, ο πληθυσμός της και η γεωγραφική της θέση δίνουν στην Ουκρανία μια ξεχωριστή θέση μέσα στην Ευρώπη και την καθιστούν καθοριστικό περιφερειακό παράγοντα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος Viktor Yanukovych, καθώς και το ουκρανικό κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) επιβεβαίωσαν τη σταθερή βούληση της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές προσδοκίες της Ουκρανίας αντικατοπτρίζονται πλήρως στην Ατζέντα Σύνδεσης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας η οποία τελεί σήμερα υπό διαπραγμάτευση· ότι η νέα αυτή συμφωνία θα παράσχει το πλαίσιο για βαθύτερες και στενότερες σχέσεις και θα ανοίξει το δρόμο για την περαιτέρω ενσωμάτωση της Ουκρανίας στις κοινές πολιτικές της ΕΕ και την κλιμάκωση της πολιτικής συνεργασίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι οι δημοκρατικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έχουν απειληθεί τους τελευταίους μήνες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις προεδρικές εκλογές παρατηρούνται όλο και περισσότερες ανησυχητικές ενδείξεις διάβρωσης της δημοκρατίας και του πλουραλισμού, όπως προκύπτει ιδιαίτερα από τη μεταχείριση ορισμένων ΜΚΟ και από μεμονωμένες καταγγελίες δημοσιογράφων για πιέσεις που δέχονται από τους εκδότες τους ή τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης για να καλύπτουν ή να μην καλύπτουν ορισμένα γεγονότα, καθώς και από την αυξημένη και πολιτικά υποκινούμενη δραστηριότητα της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας και την κατάχρηση διοικητικών και δικαστικών πόρων για πολιτικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επικεφαλής του παραρτήματος Κιέβου του Ιδρύματος Konrad Adenauer, ο οποίος είχε μόλις παρουσιάσει μια επικριτική έκθεση για τις πρώτες εκατό ημέρες της κυβέρνησης Yanukovich, εμποδίστηκε από τις αρχές χωρίς λόγο τον Ιούλιο στον αερολιμένα του Κιέβου επί 8 ώρες και ότι του επετράπη τελικά η είσοδος στην Ουκρανία μόνο μετά την παρέμβαση της γερμανικής πρεσβείας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουκρανίας της 1ης Οκτωβρίου 2010 επαναφέρει το προεδρικό καθεστώς διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση ενός δημοκρατικού, αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος ελέγχων και ισορροπιών πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα και ότι η διαδικασία για την επίτευξή του θα πρέπει να είναι ανοικτή και προσιτή σε όλους και να περιλαμβάνει όλα τα πολιτικά κόμματα και όλους τους πολιτικούς παράγοντες της Ουκρανίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τοπικές και περιφερειακές εκλογές διεξήχθησαν στην Ουκρανία στις 31 Οκτωβρίου 2010 σε ήρεμη ατμόσφαιρα χωρίς κανένα σοβαρό περιστατικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι είχαν εκφρασθεί έντονες επικρίσεις από ΜΚΟ που δρουν επιτόπου και από θεσμικούς παρατηρητές όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης για πολλές πτυχές της οργάνωσης και της διαδικασίας κατά την προεκλογική περίοδο, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των αλλαγών τελευταίας στιγμής στους κανόνες των εκλογών, της καθυστερημένης καταχώρησης υποψηφίων, της μη ισορροπημένης εκπροσώπησης των κομμάτων στις εκλογικές επιτροπές, των πολυάριθμων επιπλέον ψηφοδελτίων και της γενικής ατμόσφαιρας δυσπιστίας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε αυστηρή τήρηση της εκλογικής νομοθεσίας και των δημοκρατικών κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι θα προσβάλουν τα αποτελέσματα των εκλογών σε πολλά εκλογικά τμήματα· λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα ότι οι καταγγελίες νοθείας και χειραγώγησης διατυπώθηκαν από την αντιπολίτευση όσον αφορά τη διεξαγωγή των εκλογών στο Χάρκοβο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με την αποστολή να επεξεργασθεί προτάσεις για τη βελτίωση της εκλογικής νομοθεσίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Οκτωβρίου 2010 ο αντιπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει επιτύχει υψηλό επίπεδο ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, αλλά ότι πρέπει να λάβει επειγόντως μέτρα για τη διατήρησή του και ότι κάλεσε την κυβέρνηση να απόσχει από οποιαδήποτε απόπειρα επηρεασμού ή λογοκρισίας του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης και να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης,

1.  τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας και αναμένει από τις ουκρανικές αρχές να επιδείξουν την αναγκαία αποφασιστικότητα προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ευρωπαϊκή επιλογή και να συνεχίσουν στην οδό των μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα και με τις προσδοκίες της χώρας·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό ισχυρισμών και αξιόπιστων αναφορών, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοκρατικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία του συνέρχεσθε, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έχουν απειληθεί τους τελευταίους μήνες·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αντιφατικές αναφορές διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ σχετικά με τη διεξαγωγή των τοπικών και περιφερειακών εκλογών της 31ης Οκτωβρίου· λαμβάνει υπό σημείωση τις καταγγελίες για νοθεία και απάτη που διατυπώθηκαν από ορισμένους ηγέτες της αντιπολίτευσης·

4.  καλεί τις ουκρανικές αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν τις έρευνες με ταχύτητα και διαφάνεια και να παρουσιάσουν εν ευθέτω χρόνω απτά αποτελέσματα για τη βελτίωση της ατελούς και περιοριστικής εκλογικής νομοθεσίας σε σχέση με την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή μελλοντικών εκλογών·

5.  καλεί τις ουκρανικές αρχές να απόσχουν από οποιαδήποτε παρέμβαση σε μελλοντικές προεκλογικές διαδικασίες, π.χ., μη καταχώρηση υποψηφίων και κομμάτων, ή πιέσεις εναντίον της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης·

6.  καλεί τις αρχές να διερευνήσουν πλήρως όλες τις καταγγελίες για παραβιάσεις δικαιωμάτων και ελευθεριών και να επανορθώσουν οποιεσδήποτε παραβάσεις διαπιστωθούν και να διερευνήσουν το ρόλο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας σε σχέση με παρεμβάσεις στη δημοκρατική διαδικασία·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού κατά δημοσιογράφων και για την εξαφάνιση του δημοσιογράφου του Novy Styl, κ. Vasyl Klymentiev, στις 11 Αυγούστου 2010· έχει εμπιστοσύνη ότι οι ουκρανικές αρχές θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ολοκληρώσουν την έρευνα·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για πρόσφατες εξελίξεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· καλεί τις αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν αυτές τις κεφαλαιώδεις πτυχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας και να απόσχουν από οποιεσδήποτε προσπάθειες ελέγχου, άμεσου ή έμμεσου, του περιεχομένου της ειδησεογραφικής κάλυψης στα εθνικά μέσα ενημέρωσης· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για νομοθετική μεταρρύθμιση του τομέα των μέσων ενημέρωσης και κατά συνέπεια χαιρετίζει πρόσφατη πρόταση για δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία στην Ουκρανία· χαιρετίζει τις δημόσιες διαβεβαιώσεις των ουκρανικών αρχών ότι το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για να δημιουργηθεί δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους· καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι νομικές διαδικασίες δεν θα καταλήξουν στην επιλεκτική κατάργηση ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων και να επανεξετάσουν οποιαδήποτε απόφαση ή διορισμό θα μπορούσε να επιφέρει σύγκρουση συμφερόντων·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης με τα πρότυπα του ΟΑΣΕ·

10. ζητεί την ταχεία έγκριση του νομοσχεδίου για την πρόσβαση στις πληροφορίες που προβλέπεται να θέσει δεσμευτικούς κανόνες και σαφείς προθεσμίες για τη δημόσια διοίκηση και τους δημόσιους λειτουργούς σε σχέση με την πρόσβαση των δημοσιογράφων και των πολιτών σε πληροφορίες·

11. εκφράζει την ανησυχία του για τη βίαιη διάλυση ειρηνικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τον παρελθόντα Μάιο και Ιούνιο ως διαμαρτυρία κατά της φερόμενης ως παράνομης κατασκευής οδού διαμέσου του πάρκου Gorki στην πόλη Χάρκοβο για την προετοιμασία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2012, με παρενόχληση και συλλήψεις ακτιβιστών από τις δυνάμεις ασφαλείας και άλλων υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση·

12. εκφράζει τη λύπη του γιατί οι εκλογικοί κανόνες παραμένουν διαρκές θέμα συζήτησης και επισημαίνει ότι η ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, όπως τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 2010, θεωρείται από τον ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ (Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) οπισθοδρόμηση σε σύγκριση με την προηγούμενη νομοθεσία, διότι οδηγεί σε ένα ασαφές και ατελές νομικό πλαίσιο·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστίας, της σταθερότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των θεσμών της χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δημοκρατία και το κράτος δικαίου και να προωθείται μια συναινετική διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης βασισμένη σε σαφή διαχωρισμό των εξουσιών και σε αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου και διασφαλίσεων μεταξύ των κρατικών θεσμικών οργάνων· τονίζει ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή Βενετίας) έχει κρίσιμη σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δέσμες νομοθετικής μεταρρύθμισης που συζητούνται σήμερα θα συμμορφώνονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αξίες· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πολιτικούς κύκλους, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, να πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία· καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να ζητήσουν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βενετίας επί της τελικής μορφής των νομοσχεδίων·

14. παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εκπονήσουν χάρτη πορείας για την κατάργηση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του ενδιάμεσου στόχου της κατάργησης των υφιστάμενων τελών έκδοσης θεωρήσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι οι απαιτήσεις που εκτίθενται σε οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε· είναι πεπεισμένο ότι η σταθεροποίηση των δημοκρατικών εξελίξεων στην Ουκρανία θα διευκολύνει αυτή τη διαδικασία·

15. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Ουκρανίας για τη συνέχιση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα· κατά συνέπεια, ελπίζει ότι θα σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να γίνουν νέα βήματα προς την ταχεία σύναψη μιας συμφωνίας σύνδεσης· κατά συνέπεια καλεί την Επιτροπή και την Ουκρανία να εντείνουν τις προσπάθειες υλοποίησης της Ατζέντας Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας και στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου