Postopek : 2010/2934(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0650/2010

Predložena besedila :

B7-0650/2010

Razprave :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Glasovanja :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0444

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 121kWORD 81k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0650/2010
23. 11. 2010
PE450.486v01-00
 
B7-0650/2010

za zaključek razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o Ukrajini


Rebecca Harms, Werner Schulz, v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o Ukrajini  
B7‑0650/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini,

–   ob upoštevanju resolucije 1755 parlamentarne skupščine Sveta Evrope o delovanju demokratičnih institucij v Ukrajini, sprejete 5. oktobra 2010,

–   ob upoštevanju poročila nadzornega odbora parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki je bilo potrjeno 9. septembra 2010,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Ukrajini z dne 16. septembra 2010,

–   ob upoštevanju izjave in priporočil 14. srečanja odbora za parlamentarno sodelovanje med EU in Ukrajino, ki se je odvijalo 22. in 23. marca 2010 v Bruslju,

–   ob upoštevanju sprememb ukrajinske volilne zakonodaje, ki jih je junija 2010 tik pred lokalnimi volitvami v zadnjem trenutku sprejel ukrajinski parlament,

–   ob upoštevanju skupne izjave, sprejete na vrhunskem srečanju med EU in Ukrajino, ki je potekalo 4. decembra 2009 v Kijevu,

–   ob upoštevanju skupne izjave o vzhodnem partnerstvu, sprejete v Pragi 7. maja 2009,

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino, ki je začel veljati 1. marca 1998, in sedanjih pogajanj o pridružitvenem sporazumu, ki bo nadomestil sporazum o partnerstvu in sodelovanju,

–   ob upoštevanju nacionalnega okvirnega programa za Ukrajino za obdobje 2011–2013,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Ukrajina evropska država, ki je za EU strateško pomembna; ker ima Ukrajina zaradi svoje velikosti, virov, prebivalstva in zemljepisne lege poseben položaj v Evropi ter je zato pomemben regionalni akter,

B.  ker sta novoizvoljeni ukrajinski predsednik Viktor Janukovič in ukrajinski parlament (Verhovna rada) potrdila odločenost Ukrajine, da se pridruži Evropski uniji,

C. ker pridružitveni načrt, ki naj bi pospešil izvajanje pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino, o katerem zdaj potekajo pogajanja, v celoti odraža evropske težnje Ukrajine; ker bo novi sporazum določil okvir za poglobljene in tesnejše odnose ter utrl pot nadaljnjemu vključevanju Ukrajine v skupne politike EU in krepitvi političnega sodelovanja,

D. ker so po nekaterih trditvah demokratične svobode, kot so svoboda zbiranja, izražanja in medijska svoboda, v Ukrajini vedno bolj izpostavljene pritiskom,

E.  ker se po predsedniških volitvah kažejo vse bolj zaskrbljujoči znaki spodkopavanja demokracije in pluralizma, kar je razvidno predvsem iz obravnave nekaterih nevladnih organizacij ter pritožb posameznih novinarjev zaradi pritiska urednikov ali lastnikov medijev, da naj o nekaterih dogodkih poročajo ali ne, pa tudi iz povečanega in politično motiviranega delovanja ukrajinske varnostne službe ter zlorabe upravnih in sodnih sredstev v politične namene; ker so vodjo kijevskega urada Fundacije Konrada Adenauerja kmalu po tem, ko je predstavil kritično poročilo o prvih sto dnevih Janukoviča v vladi, julija brez razloga osem ur zadrževali na kijevskem letališču, vstop v Ukrajino pa so mu dovolili šele po posredovanju nemške ambasade,

F.   ker sodba ukrajinskega ustavnega sodišča z dne 1. oktobra 2010 ponovno vzpostavlja predsedniški sistem vladanja; ker mora ostati vzpostavitev demokratičnega, učinkovitega in trajnega sistema nadzora in ravnovesij prednostna naloga, ta proces pa mora biti odprt, vključujoč in dostopen za vse politične stranke in akterje v Ukrajini,

G. ker so 31. oktobra 2010 v Ukrajini potekale lokalne in regionalne volitve v mirnem ozračju brez incidentov; ker so nevladne organizacije in institucionalni opazovalci, kot je Svet Evrope, ki so bili na kraju samem, ostro kritizirali mnoge vidike organizacije in postopka v predvolilnem obdobju, tudi zaradi sprememb volilnih pravil v zadnjem trenutku, pozne prijave kandidatov, neuravnotežene zastopanosti političnih strank v volilnih odborih, številnih dodatnih glasovnic in splošnega ozračja nezaupanja,

H. ker je predsednik Ukrajine pozval k strogemu upoštevanju volilne zakonodaje in demokratičnih standardov; ker so opozicijske stranke naznanile, da bodo izpodbijale rezultate volitev na mnogih voliščih; ker je opozicija sprožila zlasti obtožbe goljufije in manipulacije, kar zadeva izvedbo volitev v Karkivu,

I.   ker je bila ustanovljena delovna skupina za izdelavo predlogov izboljšanja volilne zakonodaje,

J.   ker je predstavnica OVSE za svobodo medijev 13. oktobra 2010 izjavila, da je Ukrajina dosegla visoko raven medijske svobode, da pa mora nujno ukrepati, da bi jo obdržala, ter pozvala vlado, naj se vzdrži vseh poskusov vplivanja ali cenzure medijskih vsebin, s čimer bo upoštevala mednarodne standarde za medijsko svobodo in standarde OVSE za obveze v zvezi s svobodo medijev,

1.  poudarja pomen krepitve evropske perspektive Ukrajine in od ukrajinskih oblasti pričakuje, da bodo pokazale potrebno odločnost, s katero bodo potrdile svojo evropsko izbiro in nadaljevale reforme v skladu z državnimi težnjami;

2.  je zaskrbljen zaradi vse večjega števila trditev in verodostojnih poročil, da so bile demokratične svoboščine in pravice, kot so svoboda zbiranja, izražanja in medijska svoboda, v zadnjih mesecih izpostavljene pritiskom;

3.  je zaskrbljen zaradi protislovnih poročil mednarodnih in nevladnih organizacij o izvedbi lokalnih in regionalnih volitev 31. oktobra; je seznanjen z obtožbami nekaterih opozicijskih voditeljev o ponaredbah in goljufijah;

4.  poziva pristojne ukrajinske organe, naj hitro in pregledno izvedejo preiskave in v primernem času dosežejo otipljive rezultate za izboljšanje nepopolne in omejujoče volilne zakonodaje, kar zadeva pripravo in izvedbo prihodnjih volitev;

5.  poziva ukrajinske oblasti, naj se ne skušajo vmešavati prihodnje predvolilne postopke, npr. tako, da ne prijavijo kandidatov in strank ter pritiskajo na opozicijo in medije;

6.  poziva državne organe, naj temeljito raziščejo vsa poročila o kršitvah pravic in svoboščin ter odpravijo vse ugotovljene kršitve in raziščejo tudi vlogo ukrajinske varnostne službe pri vmešavanju v demokratični proces;

7.  izraža zaskrbljenost zaradi primerov nasilja in zastraševanja novinarjev ter izginotja novinarja časopisa Novy Styl Vasila Klementijeva 11. avgusta 2010; je prepričan, da bodo ukrajinske oblasti sprejele vse potrebne ukrepe, da uspešno zaključijo preiskavo;

8.  je zaskrbljen zaradi nedavnih dogodkov, ki bi lahko spodkopali svobodo in pluralizem medijev; poziva oblasti, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito teh bistvenih vidikov demokratične družbe ter se vzdržijo vseh poskusov neposrednega ali posrednega nadzora nad vsebino poročanja nacionalnih medijev; poudarja nujno potrebo po pravni reformi medijskega sektorja in zato pozdravlja nedavni predlog za javno radiotelevizijo v Ukrajini; prav tako pozdravlja javna zagotovila ukrajinskih oblasti, da bo pravni okvir, potreben za vzpostavitev javne radiotelevizije, zaključen do konca leta; poziva oblasti, naj zagotovijo, da sodni postopki ne bodo povzročili selektivnih odvzemov oddajniških frekvenc, in naj preučijo vse sklepe ali imenovanja, ki bi lahko pripeljala do navzkrižja interesov;

9.  poziva ukrajinsko vlado, naj zakonodajo o medijski svobodi uskladi s standardi OVSE;

10. poziva k hitremu sprejetju zakona o dostopu do informacij, ki bo določil zavezujoča pravila in jasne roke za upravo in javne uslužbence, kar zadeva dostop do informacij za novinarje in državljane;

11. izraža zaskrbljenost zaradi nasilne prekinitve miroljubnih demonstracij, ki so maja in junija potekale v protest proti domnevno nezakoniti gradnji ceste skozi Park Gorkega v Harkovu v okviru priprav za evropsko nogometno prvenstvo leta 2012, ko so varnostne sile in drugi organi kazenskega pregona nadlegovali in aretirali aktiviste;

12. obžaluje, da so volilna pravila še vedno predmet razprav, in poudarja, da je veljavna volilna zakonodaja, kakor je bila spremenjena avgusta 2009, po mnenju OVSE/ODHIR nazadovanje v primerjavi s prejšnjo zakonodajo, saj je postavila nejasen in nepopoln pravni okvir;

13. poudarja potrebo po okrepitvi verodostojnosti in stabilnosti, neodvisnosti in učinkovitosti ustanov ter s tem zagotavljanju demokracije in vladavine prava ter spodbujanju sporazumnega procesa ustavnih reform, ki bo temeljila na jasni delitvi oblasti in učinkovit sistem medsebojnega nadzora državnimi ustanovami; poudarja, da je sodelovanje z Evropsko komisijo za demokracijo skozi pravo (beneška komisija) bistveno za zagotavljanje, da so zakonodajni svežnji, ki se trenutno pripravljajo, v celoti skladni z evropskimi standardi in vrednotami; poziva vse zadevne zainteresirane politične skupine, vključno z vlado in opozicijo, naj sodelujejo v tem procesu, ter poziva ukrajinske oblasti, naj Beneško komisijo zaprosijo za mnenje o končnih različicah predlogov zakonov;

14. poziva Komisijo in Svet, naj oblikujeta načrt za odpravo vizumov pri potovanjih za Ukrajino, vključno z vmesnim ciljem odprave sedanjih vizumskih pristojbin; poudarja pa, da je zahteve teh sporazumov treba izpolnjevati in spoštovati; je prepričan, da konsolidacija demokratičnega razvoja dogodkov v Ukrajini poenostavlja ta proces;

15. poudarja pomembnost evropskega procesa vključevanja Ukrajine za uresničevanje gospodarskih, socialnih in političnih reform v Ukrajini; zato upa, da bo na naslednjem vrhunskem srečanju EU–Ukrajina, ki bo 22. novembra v Bruslju, dosežen precejšen napredek glede hitre sklenitve pridružitvenega sporazuma; zato poziva Komisijo in Ukrajino, naj pospešita prizadevanja za izvajanje pridružitvenega načrta EU–Ukrajina;

16. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine ter parlamentarnima skupščinama Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

 

Zadnja posodobitev: 25. november 2010Pravno obvestilo