Διαδικασία : 2010/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0671/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0671/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0444

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 147kWORD 99k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0650/2010
23.11.2010
PE450.487v01-00
 
B7-0671/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την Ουκρανία


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ουκρανία  
B7‑0671/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία και ειδικότερα το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2010,

 

-     έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που εκδόθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

 

-     έχοντας υπόψη τη Δήλωση και τις Συστάσεις της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που συνεδρίασε στις 3-5 Νοεμβρίου 2010,

 

-     έχοντας υπόψη ότι από τον Μάρτιο 2008 η Ουκρανία είναι μέλος του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου,

 

-     έχοντας υπόψη ότι το Δεκέμβριο 2009 το Συμβούλιο Υπουργών της Συνθήκης Ενεργειακής Κοινότητας που συνεδρίασε στο Ζάγκρεμπ ενέκρινε την ένταξη της Ουκρανίας στην εν λόγω Συνθήκη,

 

-     έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA) ΕΕ-Ουκρανίας που ετέθη σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998, καθώς και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης (ΑΑ) που προορίζεται να αντικαταστήσει τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA),

 

-     έχοντας υπόψη την «Ατζέντα» της Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας που αντικαθιστά το Σχέδιο Δράσης και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας τον Ιούνιο 2009,

 

-     έχοντας υπόψη τη συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας για την απλοποίηση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου που υπεγράφη στις 18 Ιουνίου 2007 και ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008, καθώς και το διάλογο ΕΕ-Ουκρανίας για τις θεωρήσεις διαβατηρίου που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2008,

 

-     έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Συμφωνίας περί καθιέρωσης ενός διαλόγου για την περιφερειακή πολιτική και για την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ του ουκρανικού Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συγκρότησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 2009,

 

-     έχοντας υπόψη τον από 24 Οκτωβρίου 2006 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικών διατάξεων για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Μέσου Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI),

 

-     έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας περί συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας που υπεγράφη την1η Δεκεμβρίου 2005,

 

-     έχοντας υπόψη τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής στον ουκρανικό εκλογικό νόμο που ψηφίστηκαν από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) τον Ιούνιο 2010, λίγο πριν τη διενέργεια των τοπικών εκλογών,

 

-     έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ/Ουκρανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές της 31ης Οκτωβρίου 2010,

 

-     έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013 για την Ουκρανία,

 

-     έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πρόσφατης Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας, καθώς και την παραδοχή της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας των Παρισίων ότι η Ουκρανία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που μοιράζεται μια κοινή ιστορία και κοινές αξίες με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχοντας επίσης υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο στις 4 Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι ένας γείτονας με στρατηγική σημασία για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθός της, οι πόροι της, ο πληθυσμός της και η γεωγραφική της θέση δίνουν στην Ουκρανία μια ξεχωριστή θέση στην Ευρώπη και την καθιστούν βασικό περιφερειακό παράγοντα,

 

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος και, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να ζητήσει την ένταξή της στην ΕΕ όπως κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και τις αρχές του κράτους δικαίου,

 

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Οκτωβρίου 2010 διενεργήθηκαν στην Ουκρανία τοπικές και περιφερειακές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι διατυπώθηκαν κριτικές από εγχώριους και διεθνείς παρατηρητές ως προς ορισμένες πτυχές του τρόπου οργάνωσης των εν λόγω εκλογών, ειδικότερα δε ως προς τον εκλογικό νόμο, καθώς και ως προς τις διαδικασίες έγκρισής του και κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις του,

 

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ προτιμά μια σταθερή και δημοκρατική Ουκρανία που θα σέβεται τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα προστατεύει τις μειονότητες ενώ θα εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική πολιτική σταθερότητα της Ουκρανίας και οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν προϋπόθεση για μια περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας,

 

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την «Πορτοκαλί Επανάσταση», η Ουκρανία έχασε δυστυχώς πάνω από πέντε χρόνια για να αντιμετωπίσει σωστά τα βασικότερα συνταγματικά και θεσμικά προβλήματά της, και ειδικά για να λύσει τις συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ Προέδρου και Πρωθυπουργού· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά συνέπεια οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο, τον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα καθυστέρησαν, εφαρμόσθηκαν ατελώς ή και καθόλου,

 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν ισχυρισμοί περί πίεσης που ασκήθηκε τους τελευταίους μήνες στις δημοκρατικές ελευθερίες όπως είναι η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης,

 

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να κηρύξει παράνομες τις συνταγματικές τροποποιήσεις του 2007, η Ουκρανία οφείλει να προχωρήσει σε μια γενική συνταγματική μεταρρύθμιση ώστε να δημιουργήσει ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων και εξισορροπήσεων που θα καθορίζει μια σαφή διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ Προέδρου, Υπουργικού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου (Verkhovna Rada),

 

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας σημείωσαν ουσιώδη πρόοδο τα τελευταία χρόνια εν γένει και ειδικότερα στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής για την ασφάλεια, καθώς και στα εμπορικά, χρηματοπιστωτικά, οικονομικά και ενεργειακά θέματα,

 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της Ουκρανίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ=WTO) σηματοδοτεί ένα μεγάλο βήμα γα την εκ μέρους της αποδοχή των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών προδιαγραφών και για τη δημιουργία ενισχυμένων εμπορικών δεσμών με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία μιας εκτενούς και συνολικής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA) ως αναπόσπαστου μέρους της Συμφωνίας Σύνδεσης,

 

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας είναι μεγάλης σπουδαιότητας για όλα τα μέρη,

1.   τονίζει πως η Ουκρανία έχει ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους της ΕΕ στην Ανατολική Γειτονία, ασκώντας σημαντική επιρροή στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου·

 

2.   χαιρετίζει τις επανειλημμένες δηλώσεις των Ουκρανών πολιτικών και κρατικών ηγετών περί των προσδοκιών της χώρας για ευρωπαϊκή ενσωμάτωση και περί των μακρόπνοων φιλοδοξιών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση· διαπιστώνει ότι ο στόχος αυτός συνεχίζει να έχει την συναινετική υποστήριξη όλων των συντελεστών της πολιτικής ζωής της χώρας·

 

3.   χαιρετίζει τις προσπάθειες του σημερινού κυβερνώντος συνασπισμού για αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας στην Ουκρανία, πράγμα που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παγίωση της δημοκρατίας στη χώρα· επισημαίνει ότι βιώσιμη πολιτική σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω συνταγματικών αλλαγών που θα καθιερώσουν μια σαφή διάκριση εξουσιών, καθώς κι ένα σωστό σύστημα ελέγχων και εξισορροπήσεων μεταξύ αλλά και εντός του εκτελεστικού, του νομοθετικού και του δικαστικού κλάδου της εξουσίας·

 

4.   τονίζει πως αυτή η κατάσταση της ευρύτερης σταθερότητας επιτρέπει στη σημερινή κυβέρνηση να εφαρμόσει μια πολιτική ενεργών και συστηματικών μεταρρυθμίσεων σε πολλούς σημαντικούς τομείς της ουκρανικής οικονομικής και κοινωνικής ζωής που έχουν μεγάλη σημασία και για την πρόοδο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της χώρας· διαπιστώνει ότι ήδη έχουν ξεκινήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις με την έγκριση ενός νέου φορολογικού κώδικα και μιας νέας νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, για την ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών αγορών και για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα·

 

5.   επισημαίνει πως οι διεθνείς παρατηρητές δήλωσαν ότι οι εκλογές διενεργήθηκαν ως επί το πλείστον με κόσμιο και καλά οργανωμένο τρόπο, αλλά αρκετές ελλείψεις διαπιστώθηκαν, με πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν πραγματικά στις εκλογές σε τρεις εκλογικές περιφέρειες (oblast)· επισημαίνει ότι ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράστηκε για τον εκλογικό νόμο που εγκρίθηκε λίγο πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και δεν επέτρεψε τη σωστή προετοιμασία της·

 

6.   τονίζει ότι οι κανονικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής στον εκλογικό νόμο και οι συνεχιζόμενες συζητήσεις για την εφαρμογή αυτού του εκλογικού κανονισμού δημιουργούν ένα κλίμα περιττών διχογνωμιών ως προς όλες τις εκλογές· χαιρετίζει κατά συνέπεια το σχέδιο ενοποιημένου εκλογικού κώδικα που υποβλήθηκε τώρα προς έγκριση στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο· χαιρετίζει σε αυτό το πλαίσιο τη διάθεση που εξέφρασε ο Πρόεδρος κ. Yanoukovych να αντλήσει τα διδάγματα από τις τοπικές εκλογές και να προχωρήσει στην έγκριση του νέου εκλογικού κώδικα· τονίζει πως η εκλογική μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει μέσα από μια διαφανή και συμμετοχική διαδικασία και να διασφαλίσει τη θέσπιση ενός αναθεωρημένου εκλογικού πλαισίου πολύ πριν από τις βουλευτικές εκλογές· καλεί τις Ουκρανικές Αρχές να αποδεχθούν τις προτάσεις βοήθειας που τους διαβίβασαν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ, ώστε να διαμορφωθεί ένας εκλογικός νόμος που να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· καλεί τις εν λόγω Αρχές να εγκρίνουν ένα νόμο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων που να είναι ευθυγραμμισμένος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να εξετάσουν τη δυνατότητα κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση αυτών των τελευταίων από τα οικονομικά συμφέροντα·

 

7.   αναμένει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι πολιτικοί ηγέτες τους θα διασφαλίσουν και θα προαγάγουν καλόπιστα ένα σύστημα αποτελεσματικών ελέγχων και εξισορροπήσεων απέναντι στο κυβερνητικό έργο· καλεί κατά συνέπεια την αντιπολίτευση να επιδείξει μια απτή βούληση να διασφαλίσει τα θεμέλια μιας ειλικρινούς και εποικοδομητικής συνεργασίας με την κυβέρνηση επί των βασικότερων στόχων στους τομείς της ανάπτυξης, των μεταρρυθμίσεων και της εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας· καλεί επίσης την αντιπολίτευση να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπούσα απλώς στη διατάραξη των δυνατοτήτων λήψης αποφάσεων από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο (Verkhovna Rada)·

 

8.   καλεί τις Αρχές και την αντιπολίτευση να εφαρμόσουν από κοινού μια δέσμη συνταγματικών μεταρρυθμίσεων που να διορθώνει τα σημερινά κενά, καθώς και τις υποτείνουσες αιτίες της συστημικής πολιτικής αστάθειας στην Ουκρανία· καλεί τα κόμματα του κυβερνητικού σχηματισμού και της αντιπολίτευσης να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν στις συζητήσεις για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και να τις διεξαγάγουν σε πνεύμα αρμονίας και συνεργασίας· καλεί όλες τις πλευρές να συνεργασθούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου (Επιτροπή της Βενετίας)·

 

9.   εκφράζει την ανησυχία του για τις αυξανόμενες καταγγελίες περί πίεσης που ασκήθηκε τους τελευταίους μήνες στις δημοκρατικές ελευθερίες όπως είναι η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· καλεί κατά συνέπεια τις Αρχές να διερευνήσουν όλες τις καταγγελίες περί παραβιάσεων των δικαιωμάτων και ελευθεριών και να επανορθώσουν κάθε παραβίαση που θα διαπιστώσουν· συνιστά επί πλέον στις Αρχές να επανεξετάσουν κάθε απόφαση ή διορισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει κώλυμα συμφέροντος, ειδικά στο πεδίο της εφαρμογής του νόμου και της δικαστικής εξουσίας·

 

10. ανησυχεί για τις πρόσφατες εξελίξεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης· καλεί τις Αρχές να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να προστατεύσουν αυτές τις θεμελιώδεις πτυχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας και να αποφύγουν κάθε προσπάθεια να ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα το περιεχόμενο της ειδησεογραφίας των εθνικών μέσων ενημέρωσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη μιας νομικής μεταρρύθμισης στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και χαιρετίζει κατά συνέπεια μια πρόσφατη πρόταση περί Δημοσίων Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων στην Ουκρανία· επίσης χαιρετίζει τις δημόσιες διαβεβαιώσεις των Ουκρανικών Αρχών ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εγκριθεί το νομικό πλαίσιο που απαιτείται για τη δημιουργία ενός δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα·

 

11. τονίζει τη μεγάλη σημασία της διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Ουκρανίας σε ό,τι αφορά την συνέχιση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία· ελπίζει κατά συνέπεια ότι θα σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος κατά την νέα Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας της 22ας Νοεμβρίου 2010 στις Βρυξέλλες, ώστε να επιτευχθεί η ταχεία σύναψη μας Συμφωνίας Σύνδεσης· ζητεί ειδικότερα από την Επιτροπή κι από την Ουκρανία να εντείνουν τις προσπάθειες για την εφαρμογή της Ατζέντας Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας·

 

12. τονίζει πως η Εκτενής και Συνολική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών θα διασφαλίσει τη σταδιακή ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης και στη χώρα αυτή των «τεσσάρων ελευθεριών»· καλεί την Επιτροπή και την Ουκρανία να σημειώσουν ταχεία πρόοδο σε αυτό τον τομέα, βάσει των επιδόσεων της Ουκρανίας ως μέλους του ΠΟΕ· καλεί και τις δυο πλευρές να πράξουν παν το αναγκαίο για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας εντός του πρώτου εξαμήνου του ερχόμενου έτους·

 

13. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω βελτίωσης της συνεργασίας Ουκρανίας-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας· καλεί την Ουκρανία να θέσει σε πλήρη εφαρμογή και να επικυρώσει την ένταξή της στη Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας· καλεί επίσης την Ουκρανία να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση της Διεθνούς Επενδυτικής Διάσκεψης ΕΕ-Ουκρανίας για τον Εκσυγχρονισμό του Ουκρανικού Διαμετακομιστικού Συστήματος Φυσικού Αερίου· ζητεί να συναφθούν περισσότερες συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και των δυο πλευρών, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιόπιστου και διαφοροποιημένου διαμετακομιστικού συστήματος για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· υποστηρίζει στο θέμα αυτό τις προσπάθειες της Ουκρανίας για την επίτευξη τριμερών λύσεων μεταξύ ΕΕ, Ουκρανίας και Ρωσίας προκειμένου να διασφαλιστούν οι ενεργειακές ροές από τη Ρωσία προς την ΕΕ·

 

14. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εκδώσουν έναν «οδικό χάρτη» για την κατάργηση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων διαβατηρίου με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του ενδιάμεσου στόχου της κατάργησης των υφισταμένων τελών θεώρησης·

 

15. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και την Ουκρανία για την εκπόνηση ειδικών μέτρων που θα ληφθούν κατά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, ώστε η ειδική αυτή ευκαιρία να αξιοποιηθεί ως μια περίοδος δοκιμής εν όψει ενός τελικού καθεστώτος χωρίς θεωρήσεις·

 

16. τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της συνεργασίας στις ανταλλαγές νέων και φοιτητών και της ανάπτυξης σχολικών προγραμμάτων που θα επιτρέπουν στους Ουκρανούς να εξοικειώνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της·

 

17. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν περαιτέρω τη συνεργασία με την Ουκρανία στο θέμα των εξελίξεων που σημειώνονται στην περιοχή και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των πολιτικών για την Παρευξείνιο Περιοχή·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου