Postopek : 2010/2934(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0672/2010

Predložena besedila :

B7-0672/2010

Razprave :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Glasovanja :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0444

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 111kWORD 71k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0650/2010
23. 11. 2010
PE450.488v01-00
 
B7-0672/2010

za zaključek razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o Ukrajini


Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o Ukrajini  
B7‑0672/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini,

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino, ki je začel veljati 1. marca 1998, in sedanjih pogajanj o pridružitvenem sporazumu, ki bo nadomestil sporazum o partnerstvu in sodelovanju,

–   ob upoštevanju seznama prednostnih nalog za leto 2010, o katerih sta se skupno dogovorili Ukrajina in EU,

–   ob upoštevanju rezultatov drugega kroga predsedniških volitev v Ukrajini februarja 2010,

–   ob upoštevanju resolucije 1755 (2010) Sveta Evrope o delovanju demokratičnih institucij v Ukrajini, sprejete 5. oktobra 2010,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Ukrajina zaradi svoje velikosti, zemljepisne lege ter zgodovinskih, kulturnih, gospodarskih in drugih vezi s srednjo in zahodno Evropo pomemben partner EU in ključni regionalni akter,

B.  ker so državo več let pretresale politična nestabilnost, korupcija in privatizacija, katerih posledice so oligarhična gospodarska struktura, težave pri oskrbi z energijo in njeni dobavi v Evropo, ki jih je povzročila protiruska politika prejšnjih vlad, socialne težave in nezadovoljstvo ukrajinskih državljanov z njihovimi političnimi voditelji,

C. ker je Ukrajino hudo prizadela svetovna gospodarska kriza zaradi velike odvisnosti države od metalurške industrije in velike izpostavljenosti bančnega in energetskega sektorja; ker je Ukrajina postala zelo odvisna od posojila MDS, da bi se izognila bankrotu med recesijo in ohranila plačila za dobavo ruskega plina Evropi; ker so posledica gospodarske krize in pogojev, ki jih postavil MDS, znižanje realnih plač in naraščajoča brezposelnost, višja cena plina za domače porabnike in druge resne socialne težave,

D. ker je nova ukrajinska vlada jasno določila cilja svoje zunanje politike: nadaljevanje tesnejših odnosov z EU in izboljšanje odnosov z Rusijo,

E.  ker so ukrepi, ki jih je sprejela nova ukrajinska vlada za izboljšanje odnosov z Rusijo in novi sporazumi med državama na različnih področjih sodelovanja, kot so energija, letalstvo, kultura in izobraževanje, prispevali k premagovanju težkih gospodarskih razmer,

F.  ker je v ukrajinski družbi soglasje o potrebi po poglobitvi odnosov z EU; ker za uspeh tekočih pogajanj med Ukrajino in EU o pridružitvenem sporazumu in liberalizaciji vizumskega režima ter za resnične koristi za ljudi na obeh straneh, ki bi jih to prineslo, kratkoročno ni nobene možnosti,

G. ker so nedavno sprejeti zakon o volitvah, ustavne spremembe in nova zakonodaja o NVO ter naraščajoče pritožbe novinarjev glede omejevanja svobode izražanja, ki ga uveljavljajo založniki in/ali lastniki medijev, povzročili mednarodno zaskrbljenost v zvezi z razvojem demokracije v Ukrajini,

1.  je seznanjen z evropskimi težnjami Ukrajincev in ponovno poudarja svojo pripravljenost vzpostaviti dolgoročno partnerstvo, vključno z evropsko perspektivo za Ukrajino;

2.  poudarja, da ni nobenega protislovja med evropskimi težnjami in ohranjanjem vzajemno koristnih odnosov z Rusijo; poudarja, da bi stabilni odnosi med Ukrajino in Rusijo koristili stabilnosti in sodelovanju celotne celine;

3.  poziva države EU in vse sosednje države, naj v celoti spoštujejo demokratično izbiro ukrajinskega naroda in se vzdržijo gospodarskih ali drugih pritiskov za spremembo demokratične odločitve o nadaljnjem političnem, socialnem in gospodarskem razvoju države;

4.  meni, da bi zaključek tekmovanja med EU in Rusijo glede skupnega sosedstva in vzpostavitev trajnostnega ter vsestranskega partnerstva prispevali k reševanju številnih težav in konfliktov v tej regiji in dali potreben zagon sodelovanju z državami Vzhodnega partnerstva;

5.  meni, da je politična stabilnost bistven pogoj za utrditev demokracije v Ukrajini: pozdravlja napredek, ki je bil dosežen do zdaj, a poudarja, da se trajna politična stabilnost lahko zagotovi le z ustavnimi spremembami, ki bodo uvedle jasno delitev pristojnosti ter primeren sistem nadzora in ravnovesij med izvršilno, zakonodajno in sodno oblastjo ter znotraj njih;

6.  obžaluje, da pogajanja med EU in Ukrajino do zdaj niso prinesla resničnih koristi za ljudi na obeh straneh; meni, da bi vprašanja, kot so nadaljnja liberalizacija vizumskega režima, zlasti odprava vseh vizumskih taks, kratkoročni projekti na področju infrastrukture, zdravje, energetska učinkovitost, izobraževanje in okolje lahko dala potreben zagon partnerstvu; poudarja pomen izboljšanja prometne povezave med EU in Ukrajino ter varnostnih standardov v tem sektorju; priporoča nadaljnjo harmonizacijo tehničnih standardov;

7.  poudarja pomen civilne družbe za demokratični razvoj Ukrajine in zato zahteva od oblasti, da pospešijo sprejetje nove zakonodaje o civilnih organizacijah, da bi obravnavali pomanjkljivosti, ugotovljene v sedanjem pravnem okviru za nevladne organizacije;

8.  pozdravlja, da je novi predsednik dal prednost boju proti korupciji; obžaluje sklep ukrajinskega parlamenta (Verhovne rade), da do leta 2011 odloži začetek veljavnosti svežnja protikorupcijskih zakonov, ki so bili oblikovani s pomočjo Sveta Evrope, ter dejstvo, da je bivši predsednik zavrnil zakon proti pranju denarja; poziva predsednika in parlament, naj zagotovita, da se nemudoma izvedejo sveženj protikorupcijskih zakonov in vsa priporočila skupine držav proti korupciji (GRECO) iz njenega skupnega ocenjevalnega poročila iz prvega in drugega kroga;

9.  naroča predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi in parlamentu Ukrajine ter parlamentarnim skupščinam Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope.

 

Zadnja posodobitev: 25. november 2010Pravno obvestilo