Процедура : 2010/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0673/2010

Внесени текстове :

B7-0673/2010

Разисквания :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Приети текстове :

P7_TA(2010)0444

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 155kWORD 93k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0650/2010
23.11.2010
PE450.489v01-00
 
B7-0673/2010

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Украйна


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно Украйна  
B7‑0673/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Украйна,

–   като взе предвид резултатите от местните избори, проведени на 31 октомври 2010 г.,

–   като взе предвид Резолюция 1755 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно функционирането на демократичните институции в Украйна, приета на 5 октомври 2010 г.,

–   като взе предвид доклада на Комитета за мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, одобрен на 9 септември 2010 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Украйна от 16 септември 2010 г.,

–   като взе предвид изявлението и препоръките от четиринайсетото заседание на парламентарния комитет за сътрудничество ЕС-Украйна, състояло се на 22 и 23 март 2010 г. в Брюксел,

–   като взе предвид изявлението и препоръките от петнадесетото заседание на парламентарния комитет за сътрудничество ЕС-Украйна, състояло се на 4 и 5 ноември 2010 г. в Киев и Одеса,

–   като взе предвид направените в последната минута промени в украинския избирателен закон, одобрени от Върховната Рада през юни 2010 г. малко преди произвеждането на местните избори,

–   като взе предвид съвместната декларация, приета на срещата на високо равнище ЕС-Украйна, проведена в Киев на 4 декември 2009 г.,

–   като взе предвид съвместната декларация, приета на срещата на високо равнище ЕС-Украйна, проведена в Брюксел на 22 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид съвместната декларация относно Източното партньорство, чието начало беше поставено в Прага на 7 май 2009 г.,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейския съюз и Украйна, влязло в сила на 1 март 1998 г., и продължаващите преговори по споразумението за асоцииране, което трябва да замести СПС,

–   като взе предвид Националната индикативна програма за 2011-2013 г. за Украйна,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Украйна е европейска страна със стратегическо значение за ЕС; като има предвид, че големината, ресурсите, населението и географското разположение придават на Украйна особено положение в Европа и я превръщат в ключово действащо лице в региона,

Б.  като има предвид, че новоизбраният президент на Украйна Виктор Янукович и украинският парламент (Върховната Рада) потвърдиха решимостта на Украйна да се присъедини към Европейския съюз, както и че вече са предприети редица стъпки към Европа като например ангажиментът на Украйна да прилага европейските стандарти в икономическата и енергийната политика (отразено, наред с другото, в присъединяването към Енергийната общност) и започването на всеобхватна програма на икономически реформи с подкрепата на МВФ,

В.  като има предвид, че украинското правителство подготвя всеобхватен план за реформи, призовава за включването в него на изискванията на Европейския парламент, съдържащи се в неговата резолюция от 25 февруари 2010 г.,

Г.  като има предвид, че МВФ предостави на Украйна кредит от типа стендбай,

Д. като има предвид твърденията, че демократичните свободи, като свободата на събранията, свободата на изразяване и свободата на медиите, са били подложени на натиск през последните месеци,

Е.  като има предвид, че след президентските избори има все по-тревожни сигнали за ерозия на демокрацията и плурализма, както е видно, по-конкретно, от отношението към някои НПО и отделните жалби от журналисти за натиск от страна на техните редактори или собствениците на медии да отразяват или не определени събития, както и от засилената и политически мотивирана дейност на Украинската служба за сигурност и злоупотребата с административни и съдебни ресурси за политически цели,

Ж. като има предвид, че решението на Конституционния съд на Украйна на 1 октомври 2010 г. възстановява конституцията от 1996 г.; като има предвид, че установяването на демократична, ефективна и трайна система на взаимен контрол следва да остане приоритет и процесът за постигането на това следва да бъде открит, интегриращ и достъпен за всички политически партии и участници в Украйна,

З.  като има предвид, че местните и регионалните избори в Украйна бяха проведени на 31 октомври 2010 г.; като има предвид, че бяха отправени критики относно някои аспекти на организацията на тези избори; по отношение на това, че европейските стандарти за откритост и честност не бяха изпълнени;,

И. като има предвид, че не на всички партии беше разрешено да се представят във всички области и градове на страната,

Й. като има предвид, че специалната делегация на ЕП наблюдава изборните процедури на 31 октомври;

К. като има предвид, че по време на четиринадесетата среща на високо равнище ЕС-Украйна, проведена на 22 ноември 2010 г. в Брюксел, програмата за двустранно сътрудничество беше разширена чрез постигането на съгласие относно план за действие за либерализиране на визовия режим и подписването на протокол към настоящото споразумението за партньорство и сътрудничество, което позволява на Украйна да участва в програми на ЕС,

Л. като има предвид, че на 13 октомври 2010 г. представителят на ОССЕ по въпросите на свободата на медиите заяви, че Украйна е постигнала висока степен на медийна свобода, но трябва да предприеме спешни мерки за нейното запазване, и призова правителството да се въздържа от всякакви опити за влияние или цензура на медийното съдържание и да се съобразява с международните стандарти за свобода на медиите и своите ангажименти пред ОССЕ по отношение на свободата на медиите,

1.  подчертава, че Украйна има европейска перспектива със силни исторически, културни и икономически връзки с Европейския съюз и че е един от основните партньори на ЕС измежду източните съседи на Съюза, който оказва значително влияние върху сигурността, стабилността и благополучието на целия континент, и изцяло подкрепя Украйна по пътя към програмата за всеобхватна икономическа реформа;

2.  поради тази причина изразява загриженост относно нарастващия брой твърдения и достоверни сведения, че демократичните свободи и права, като свободата на събранията, свободата на изразяване и свободата на медиите, са били поставени под натиск през последните месеци;

3.  осъжда местните и регионални избори като несвободни, нечестни и недемократични;

4.  припомня, че изборният закон беше изменен едностранно малко преди изборите със съзнателната цел да се поставят в неизгодно положение новите партии и федерациите и че в надпреварата не всички партии успяха да се регистрират в страната с тяхното юридическо наименование;

5.  припомня, че в състава на всички местни избирателни комисии превес имаше новата управляваща партия на национално равнище, което в много части на страната контрастира със съответните резултати на местно равнище от предишни и неотдавна проведени избори;

6.  припомня, че местните органи на властта преднамерено регистрираха фалшиви партии под името на други съществуващи партии или отказаха да регистрират надлежно признати представители на опозиционните партии и че на най-голямата опозиционна партия, която спечели абсолютно мнозинство в Киев, Лвов и други избирателни райони по време на президентските избори в началото на годината, не беше позволено да се представи на местните избори в Лвов и други региони и общини и че общинските окръжни съвети в Киев бяха премахнати, така че в столицата да не се състои гласуване;

7.  изразява остра критика поради факта, че националните радио и телевизионни канали не отразиха нито надлежно, нито балансирано различните мнения в страната;

8.  изразява съжаление поради факта, че окончателното изявление и препоръките от петнадесетото заседание на парламентарния комитет за сътрудничество ЕС-Украйна не правят опит за разглеждане на недостатъчната и манипулативна подготовка и провеждането на местните и регионалните избори в Украйна, въпреки че основните принципи на демокрация и международни норми за демократични избори не са били спазени;

9.  призовава Европейския съвет да не приема отстъпването от демократичните стандарти на тези избори и да настоява за прилагането на непрекъснат процес на демократизация , на налагане на принципите на върховенството на закона и прозрачност на процесите във връзка с правителствените политики;

10. призовава държавните органи да разследват изцяло всички твърдения за нарушения на права и свободи и да отстранят всички констатирани нарушения; и да разследват ролята на Украинската служба за сигурност във връзка с намесата в демократичния процес;

11. изразява загриженост във връзка със скорошните процеси, които биха могли да подкопаят свободата и плурализма на медиите; призовава държавните органи да предприемат всички необходими мерки за опазването на тези основни аспекти на демократичното общество и да се въздържат от всякакви опити за контролиране, пряко или косвено, на съдържанието на репортажите в националните медии; подчертава неотложната нужда от правна реформа в медийния сектор и приветства в тази връзка скорошното предложение за обществено радио- и телевизионно разпространение в Украйна; също така приветства дадените от украинските държавни органи пред обществото гаранции, че правната рамка, необходима за установяването на обществен радио- и телевизионен разпространител, ще бъде изготвена до края на годината; призовава държавните органи да гарантират, че съдебните производства не водят до избирателно отнемане на честоти за радио- и телевизионно разпространение и да преразгледат всяко решение или назначение, което би могло да доведе до конфликт на интереси;

12. призовава украинското правителство да приведе законодателството относно свободата на медиите в съответствие със стандартите на ОССЕ;

13. съжалява, че изборните правила продължават да бъдат непрекъснат повод за дискусии и посочва, че законът за местни избори се оказа неподходящ за Украйна; призовава всички съответни политически действащи лица в правителството и опозицията да обмислят мерки за засилване на доверието на кандидатите и избирателите в изборния процес; подчертава доклада на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите, в който парламентарните избори през 2007 г. бяха определени като съответстващи до голяма степен на ангажиментите в рамките на ОССЕ и на Съвета на Европа, както и на други международни стандарти за демократични избори, като по този начин беше потвърдена обстановката на откритост и конкуренция при произвеждането на изборите, като настоява тези постижения да бъдат гарантирани на следващи избори;

14. подчертава нуждата от засилване на доверието в институциите и на тяхната стабилност, независимост и ефективност, като по този начин се гарантират демокрацията и върховенството на закона и се насърчава постигането на консенсус в рамките на процеса на конституционна реформа, основаващ се на ясно разделение на властите и ефективна система на взаимен контрол между държавните институции; подчертава, че сътрудничеството с Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) е изключително важно за гарантиране на това пакетите за законодателни реформи да се разработват при пълно съответствие с европейските стандарти и ценности; призовава всички съответни политически действащи лица, включително правителството и опозицията, да вземат участие в този процес; призовава украинските държавни органи да се допитат до Венецианската комисия за становище относно окончателните текстове на проектозаконите;

15. призовава за цялостна и последователна правна реформа, която ще гарантира независимостта на съдебните органи от изпълнителната власт и ще гарантира тяхната неподатливост на корупция, а също така , заедно с независимите медии, ще предотврати монополизирането на властта, от която и да е от политическите сили в Украйна;

16. призовава настоятелно парламента на Украйна да гласува влизането в действие на проектозакона относно достъпа до публична информация, изготвен от члена на парламента Шевченко и одобрен от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, и да създаде ефективни механизми за неговото прилагане; вярва, че това ще допринесе допълнително за стремежа към борба с корупцията, към който украинските президент и министър-председател заявиха своята съпричастност;

17. приветства плана за действие за либерализиране на визовия режим за Украйна, приет на четиринадесетата среща на високо равнище ЕС-Украйна на 22 ноември 2010 г.; счита плана за действие за практически инструмент за подпомагане на напредъка на съществени реформи в съответните области, по-конкретно за укрепването на върховенството на закона и зачитането на основните свободи; подчертава, че тези реформи ще се окажат решаващи за изпълнение на критериите за либерализиране на визовия режим; призовава Европейската комисия да оказва помощ на украинските органи при техните усилия за напредък във връзка с либерализирането на визовия режим;

18. приветства подписването на протокола към настоящото споразумение за партньорство и сътрудничество, което позволява на Украйна да участва в програми на ЕС в области като бизнес и предприемачество, енергетика и информация, комуникация и технологии;

19. изразява загриженост във връзка със случаите на насилие и сплашване на журналисти и във връзка с изчезването на репортера на вестник "Новий Стил" Васил Климентиев на 11 август 2010 г.; изразява увереност, че украинските държавни органи ще предприемат всички необходими мерки за довеждането до край на разследването;

20. изразява своята загриженост във връзка с нарастването на националистическите тенденции в западните региони на Украйна, както това беше отразено в изборния успех на шовинистката националистическа партия „Свобода”, за която гласуваха между 20% и 30% от избирателите и която вече се е превърнала в значителен фактор в региона; отбелязва, че съгласно съобщения в медиите тази политическа партия поддържа връзки с поддръжници на новата управляваща партия на национално равнище;

21. като се позовава на предоставената от ЕС на Украйна макрофинансова помощ в размер на 500 милиона евро, приветства ангажимента на ЕС да предостави допълнителна подкрепа чрез отпускането на макрофинансова помощ в размер на 610 милиона евро, но посочва, че всяка финансова помощ следва да бъде тясно обвързана с продължаването на реформите, тяхното съответствие с нормите на ЕС и зачитането на върховенството на закона;

22. призовава Европейската комисия да започне преговори за всеобхватно и задълбочено споразумение за свободна търговия с Украйна по такъв начин, че неговите разпоредби не само да открият пазарите на ЕС и Украйна за взаимноизгодна търговия, но и за подпомагане на модернизирането на украинската икономика;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, президента, правителството и парламента на Украйна, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и ОССЕ.

 

Последно осъвременяване: 24 ноември 2010 г.Правна информация