Postopek : 2010/2934(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0673/2010

Predložena besedila :

B7-0673/2010

Razprave :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Glasovanja :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0444

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 136kWORD 88k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0650/2010
23. 11. 2010
PE450.489v01-00
 
B7-0673/2010

za zaključek razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o Ukrajini


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o Ukrajini  
B7‑0673/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini,

–   ob upoštevanju izida lokalnih volitev, ki so potekale 31. oktobra 2010,

–   ob upoštevanju resolucije 1755 parlamentarne skupščine Sveta Evrope, sprejete 5. oktobra 2010, o delovanju demokratičnih institucij v Ukrajini,

–   ob upoštevanju poročila nadzornega odbora parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki je bilo potrjeno 9. septembra 2010,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Ukrajini z dne 16. septembra 2010,

–   ob upoštevanju izjave in priporočil 14. srečanja parlamentarnega odbora za sodelovanje med EU in Ukrajino, ki je potekalo 22. in 23. marca 2010 v Bruslju,

–   ob upoštevanju izjave in priporočil 15. srečanja parlamentarnega odbora za sodelovanje med EU in Ukrajino, ki je potekalo 4. in 5. novembra 2010 v Kijevu in Odessi,

–   ob upoštevanju sprememb ukrajinske volilne zakonodaje, ki jih je junija 2010 tik pred lokalnimi volitvami v zadnjem trenutku sprejel ukrajinski parlament,

–   ob upoštevanju skupne izjave, sprejete na vrhunskem srečanju med EU in Ukrajino, ki je potekalo 4. decembra 2009 v Kijevu,

–   ob upoštevanju skupne izjave, sprejete na vrhunskem srečanju med EU in Ukrajino, ki je potekalo 22. novembra 2010 v Bruslju,

–   ob upoštevanju skupne izjave o vzhodnem partnerstvu, sprejete v Pragi 7. maja 2009,

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino, ki je začel veljati 1. marca 1998, in sedanjih pogajanj o pridružitvenem sporazumu, ki bo nadomestil sporazum o partnerstvu in sodelovanju,

–   ob upoštevanju nacionalnega okvirnega programa za Ukrajino za obdobje 2011–2013,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Ukrajina evropska država, ki je za EU strateško pomembna, ker ima Ukrajina zaradi svoje velikosti, virov, prebivalstva in zemljepisne lege poseben položaj v Evropi ter je zato bistveni regionalni akter,

B.  ker sta novoizvoljeni ukrajinski predsednik Viktor Janukovič in ukrajinski parlament (Verhovna rada) potrdila odločenost Ukrajine, da se pridruži Evropski uniji, in ker so bili že narejeni nekateri pomembni koraki za izpolnitev evropskih norm, kot je ukrajinska zaveza k uresničevanju standardov evropske gospodarske in energetske politike (kar med drugim dokazuje priključitev Energetski skupnosti) in uvedba celovitega načrta reforme, ki jo je podprl Mednarodni denarni sklad,

C. ker ukrajinska vlada pripravlja celovit načrt za reforme, poziva, naj se vanj vključijo zahteve, ki jih Evropski parlament podal v svoji resoluciji z dne 25. februarja 2010,

D. ker je Mednarodni denarni sklad Ukrajini odobril zagotovljeno posojilo (posojilo standby),

E.  ker se trdi, da so bile demokratične svobode, kot so svoboda zbiranja, izražanja in svoboda medijev, v zadnjih mesecih izpostavljene pritiskom,

F.  ker se po volitvah vse pogosteje kažejo zaskrbljujoči znaki razpadanja demokracije in pluralizma, zlasti kar zadeva obravnavanje nekaterih nevladnih organizacij in posameznih pritožb novinarjev zaradi pritiska urednikov ali lastnikov medijev glede poročanja oziroma neporočanja o dogodkih, opazna pa je tudi okrepljena in politično motivirana dejavnost ukrajinske varnostne službe ter politična zloraba virov upravnega in sodnega sistema,

G. ker sodba ukrajinskega ustavnega sodišča z dne 1. oktobra 2010 ponovno vzpostavlja ustavo iz leta 1996, ker mora ostati vzpostavitev demokratičnega, učinkovitega in trajnega sistema nadzora in ravnovesij prednostna naloga, ta proces pa mora biti odprt, vključujoč in dostopen za vse politične stranke in akterje v Ukrajini,

H. ker so 31. oktobra 2010 v Ukrajini potekale lokalne in regionalne volitve, ker so bili nekateri vidiki organizacije teh volitev deležni kritike, da niso bili izpolnjeni evropski standardi odprtosti in poštenosti,

I.   ker nekatere stranke niso smele kandidirati v vseh provincah in mestih v državi,

J.   ker je volilne postopke 31. oktobra opazovala ad hoc delegacija Evropskega parlamenta,

K. ker je bil na 14. vrhunskem srečanju med EU in Ukrajino 22. novembra 2010 v Bruslju načrt dvostranskega sodelovanja še nadgrajen z dogovorom o akcijskem načrtu za liberalizacijo vizumskega režima in podpisom Protokola k veljavnemu Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki Ukrajini omogoča sodelovanje v programih EU;

L.  ker je predstavnica OVSE za svobodo medijev 13. oktobra 2010 izjavila, da je Ukrajina dosegla visoko raven medijske svobode, da pa mora nujno ukrepati, da bi jo obdržala, ter pozvala vlado, naj se vzdrži vseh poskusov vplivanja ali cenzure medijskih vsebin, s čimer bo upoštevala mednarodne standarde za medijsko svobodo in standarde OVSE za obveze v zvezi s svobodo medijev;

1.  poudarja, da je prihodnost Ukrajine evropska, saj ima močne zgodovinske, kulturne in gospodarske vezi z Evropsko unijo in da je eden od bistvenih partnerjev Unije v njeni vzhodni soseščini, ki pomembno vpliva na varnost, stabilnost in blaginjo vse celine in da Ukrajino v celoti podpira na poti k celovitemu načrtu gospodarskih reform;

2.  zato je zaskrbljen zaradi vse večjega števila trditev in verodostojnih poročil, da so bile demokratične svoboščine in pravice, kot so svoboda zbiranja, izražanja in svoboda medijev, v zadnjih mesecih izpostavljene pritiskom;

3.  lokalne in regionalne volitve označuje kot nesvobodne, nepoštene in nedemokratične;

4.  spominja, da je bila volilna zakonodajo enostransko spremenjena tik pred volitvami z jasnim namenom, da bi škodili novim strankam in zvezam strank in da se v času pred volitvami nekatere stranke po celi državi niso mogle registrirati s svojim pravnim imenom;

5.  spominja, da so v sestavi vseh ali skoraj vseh lokalnih in teritorialnih volilnih komisij prevladovali člani stranke, ki je pred kratkim prišla na oblast na nacionalni ravni, kar je v večini delov države v ostrem nasprotju z lokalnimi rezultati prejšnjih in celo zadnjih volitev;

6.  spominja, da so lokalne oblasti namenoma registrirale lažne politične stranke z imenom drugih obstoječih političnih strank ali pa niso hotele registrirati povsem legitimnih predstavnikov opozicijskih strank, in da največja opozicijska stranka, ki je na predsedniških volitvah na začetku tega leta zmagala z absolutno večino glasov v Kijevu, Lvivu in drugih volilnih enotah, ni smela kandidirati na lokalnih volitvah v Lvivu ter drugih regijah in občinah ter da so bili v Kijevu ukinjeni občinski okrajni sveti, tako da v prestolnici ni potekalo nobeno glasovanje;

7.  strogo kritizira, da so nacionalne radijske in televizijske postaje nekorektno ali celo popolnoma neuravnoteženo prikazovale spekter mnenj v državi;

8.  obžaluje, da končna izjava in priporočila 15. zasedanja odbora za parlamentarno sodelovanje med EU in Ukrajino ne obravnavajo pomanjkljive in manipulativne priprave in potek lokalnih in regionalnih volitev v Ukrajini, čeprav so bila kršena temeljna načela demokracije in mednarodnih standardov, ki veljajo za demokratične volitve;

9.  poziva Evropski svet, naj ne sprejme znižanja demokratičnih standardov na teh volitvah in naj vztraja na izvajanju nepretrganega procesa na poti k demokratizaciji, pravni državi in preglednim procesom v vladnih politikah;

10. poziva oblasti, naj temeljito raziščejo vsa poročila o kršitvah pravic in svoboščin ter odpravijo vse ugotovljene kršitve; in raziščejo tudi vlogo ukrajinske varnostne službe pri vmešavanju v demokratični proces;

11. je zaskrbljen zaradi nedavnih dogodkov, ki bi lahko spodkopali svobodo in pluralizem medijev; poziva oblasti, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito teh bistvenih vidikov demokratične družbe ter se vzdržijo vseh poskusov nadzora, neposrednega ali posrednega, nad vsebino poročanja nacionalnih medijev; poudarja nujno potrebo po pravni reformi medijskega sektorja in zato pozdravlja nedavni predlog za javno radiotelevizijo v Ukrajini; prav tako pozdravlja javna zagotovila ukrajinskih oblasti, da mora pravni okvir vzpostaviti javno radiotelevizijo, in da bo zaključen do konca leta; poziva oblasti, naj zagotovijo, da sodni postopki ne bodo povzročili selektivnih odvzemov oddajniških frekvenc in naj preučijo vse sklepe ali imenovanja, ki bi lahko pripeljala do navzkrižja interesov;

12. poziva ukrajinsko vlado, naj zakonodajo o svobodi medijev uskladi s standardi OVSE;

13. obžaluje, da so volilna pravila še vedno predmet razprav, in poudarja, da se je pokazalo, da je zakonodaja, ki velja za lokalne volitve, za Ukrajino neprimerna; vsem zadevnim vladnim in opozicijskim političnim akterjem priporoča, naj premislijo o sprejetju ukrepov za krepitev zaupanja volilnih udeležencev in volivcev v volilni postopek; poudarja, da so v poročilu misije OVSE/ODIHR za opazovanje volitev parlamentarne volitve iz leta 2007 označene kot večinoma v skladu z zavezami OVSE in Sveta Evrope ter drugimi mednarodnimi standardi za demokratične volitve, kar je potrdilo odprto in konkurenčno okolje za potek teh volitev, ter vztraja, da morajo biti ti dosežki zajamčeni za prihodnje volitve,

14. poudarja potrebo po okrepitvi verodostojnosti in stabilnosti, neodvisnosti in učinkovitosti ustanov ter s tem zagotavljanja demokracije in vladavine prava ter spodbujanju sporazumnega procesa ustavnih reform, ki bo temeljila na jasni delitvi oblasti in učinkovit sistem medsebojnega nadzora med državnimi ustanovami; poudarja, da je sodelovanje z Evropsko komisijo za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija) bistveno za zagotavljanje, da so svežnji zakonodajne reforme, ki se trenutno pripravljajo, v celoti skladni z evropskimi standardi in vrednotami; poziva vse zadevne zainteresirane politične skupine, vključno z vlado in opozicijo, naj sodelujejo v tem procesu, ter poziva ukrajinske oblasti, naj Beneško komisijo zaprosijo za mnenje o končnih različicah predlogov zakonov;

15. poziva k celostni in dosledni reformi pravnega sistema, kar bo zagotovilo neodvisnost sodnih organov od izvršnih organov ter zagotovilo, da bo neobčutljiv na korupcijo in da bo skupaj z neodvisnimi mediji preprečil morebitno monopolizacijo moči v prid ene politične opcije v Ukrajini;

16. poziva ukrajinski parlament, naj uzakoni osnutek zakona o dostopu do javnih informacij, ki ga je pripravil poslanec Ševčenko in ki ga je odobrila parlamentarna skupščina in Svet Evrope, in oblikuje učinkovite mehanizme za njegovo izvajanje; meni, da bo to dodatno podprlo boj proti korupciji, h kateremu sta se zavezala ukrajinski predsednik in predsednik vlade;

17. pozdravlja akcijski načrt za liberalizacijo vizumskega režima za Ukrajino, kot je bilo dogovorjeno na 14. vrhunskem srečanju med EU in Ukrajino 22. novembra 2010; meni, da je akcijski načrt praktično orodje za nadaljevanje bistvenih reform na zadevnih področjih, zlasti glede utrditve pravne države in spoštovanja temeljnih svoboščin, poudarja, da bodo te reforme bistvenega pomena za doseganje meril za liberalizacijo vizumskega režima; poziva Evropsko komisijo, naj ukrajinskim oblastem pomaga pri prizadevanjih na poti k liberalizaciji vizumskega režima;

18. pozdravlja podpis protokola k veljavnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki Ukrajini omogoča sodelovanje v programih EU na področjih, kot so poslovanje in podjetništvo, energetika ter informacije, komunikacije in tehnologija;

19. izraža zaskrbljenost zaradi primerov nasilja in zastraševanja novinarjev ter izginotja novinarja časopisa Novy Styl Vasila Klementijeva 11. avgusta 2010; je prepričan, da bodo ukrajinske oblasti sprejele vse potrebne ukrepe, da uspešno zaključijo preiskavo;

20. je zaskrbljen zaradi pojava nacionalističnih teženj v zahodnih predelih Ukrajine, kar kaže tudi volilni uspeh šovinistične nacionalistične stranke Svoboda, ki je z 20 -30 % glasov že postala glavni lokalni akter v tej regiji, je seznanjen z medijskimi poročili, da je ta politična stranka povezana z zagovorniki stranke, ki je pred kratkim prišla na oblast na nacionalni ravni;

21. glede makro finančne pomoči v višini 500 milijonov EUR, ki jo je EU leta 2010 zagotovila Ukrajini, pozdravlja zavezo EU, da bo v okviru makro finančne pomoči zagotovila dodatnih 610 milijonov EUR, vendar poudarja, da mora biti kakršna koli finančna pomoč strogo povezana z nadaljevanjem reform, njihovo skladnostjo s standardi EU in spoštovanjem načel pravne države;

22. poziva Evropsko komisijo naj se z Ukrajino dogovori o celostnem in podrobnem sporazumu o prosti trgovini, tako da njegove določbe ne bodo zgolj odprle trgov EU in Ukrajine trgovini v obojestransko korist, temveč tudi podprle modernizacijo ukrajinskega gospodarstva;

23. naroča predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, predsedniku, vladi, in parlamentu Ukrajine ter parlamentarnim skupščinam Sveta Evrope in OVSE.

 

Zadnja posodobitev: 25. november 2010Pravno obvestilo