Διαδικασία : 2010/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0674/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0674/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0444

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 139kWORD 89k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0650/2010
23.11.2010
PE450.490v01-00
 
B7-0674/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία


Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία  
B7‑0674/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία,

 έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση που ενεκρίθη στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στις Βρυξέλλες στις 22 Νοεμβρίου 2010,

 έχοντας υπόψη την Τελική Δήλωση και Συστάσεις εν συνεχεία της 15ης συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Νοεμβρίου 2010 στο Κίεβο και την Οδησσό,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Αντιπροσωπείας Μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που μετέβησαν στην Ουκρανία ως παρατηρητές στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές της 31ης Οκτωβρίου 2010,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1755 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που ενεκρίθη στις 5 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ουκρανία,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία της 16ης Σεπτεμβρίου 2010,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Εποπτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που ενεκρίθη στις 9 Σεπτεμβρίου 2010,

 έχοντας υπόψη τον τροποποιημένο Εκλογικό Κώδικα που ενεκρίθη από το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας τον Αύγουστο 2010,

 έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

 έχοντας υπόψη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA) μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998 και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνθεσης η οποία σχεδιάζεται να αντικαταστήσει την PCA

 έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ· ότι το μέγεθος, οι πόροι, ο πληθυσμός και η γεωγραφική της θέση προσδίδουν στην Ουκρανία ξεχωριστή θέση στην Ευρώπη και την καθιστούν βασικό περιφερειακό παράγοντα· ότι ο ρόλος της Ουκρανίας σε σχέση με τη διέλευση των ενεργειακών πόρων είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Viktor Yanukovych όσο και το Ουκρανικό Κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι διατυπώθηκαν κατηγορίες ότι οι δημοκρατικές ελευθερίες όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης απειλήθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες· ότι η διαφθορά παραμένει διάσπαρτη και συστηματική,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις προεδρικές εκλογές παρατηρούνται όλο και περισσότερες ανησυχητικές ενδείξεις διάβρωσης της δημοκρατίας και του πλουραλισμού όπως φάνηκε ιδιαίτερα με την μεταχείριση ορισμένων ΜΚΟ και από ατομικές καταγγελίες δημοσιογράφων για την πίεση που δέχτηκαν από τους εκδότες τους ή τους ιδιοκτήτες των μέσων που εργάζονται να καλύψουν ή μη ορισμένα γεγονότα καθώς και από την αυξημένη για πολιτικούς λόγους δραστηριότητα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και την κακή χρήση διοικητικών και δικαστικών πόρων για πολιτικούς σκοπούς,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Νοεμβρίου 2010 ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, πρέπει όμως να λάβει επειγόντως μέτρα για τη διαφύλαξη της ελευθερίας αυτής και ζήτησε από την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να απέχει από κάθε προσπάθεια επιρροής ή λογοκρισίας του περιεχομένου των μέσων και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς προδιαγραφές για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά έναντι του ΟΑΣΕ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της 1ης Οκτωβρίου 2010 αποκαθίσταται ένα προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης· ότι η εγκαθίδρυση ενός δημοκρατικού, αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος ελέγχων και ισορροπιών θα έπρεπε να παραμείνει προτεραιότητα, θα έπρεπε δε να κινηθεί η διαδικασία για την επίτευξη ενός τέτοιου συστήματος ανοικτού περιεκτικού και προσβάσιμου για όλα τα πολιτικά κόμματα και παράγοντες της Ουκρανίας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των τοπικών και περιφερειακών εκλογών στις 31 Οκτωβρίου 2010 στην Ουκρανία, δέχτηκε επικρίσεις από διάφορους διεθνείς παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουκρανικές αρχές έθεσαν σε εφαρμογή ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβανομένης εκείνης για τον τομέα του φυσικού αερίου καθώς και ότι η Ουκρανία υπέγραψε το πρωτόκολλο προσχώρησης στην Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 14η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2010 στις Βρυξέλλες προώθησε περισσότερο την ημερήσια διάταξη της διμερούς συνεργασίας συμφωνώντας επί ενός σχεδίου δράσης με στόχο την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου και την υπογραφή πρωτοκόλλου στην ισχύουσα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που θα επιτρέπει στην Ουκρανία να συμμετέχει στα προγράμματα της ΕΕ,

1.   τονίζει ότι η Ουκρανία έχει ισχυρούς ιστορικούς πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι είναι ένας από τους βασικούς εταίρους της Ένωσης στην Ανατολική γειτονία, ασκώντας σημαντική επιρροή στην ασφάλεια, την σταθερότητα και την ευημερία της ευρωπαϊκής ηπείρου στο σύνολό της·

2.   υπενθυμίζει ότι οι σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας βασίζονται σε κοινές αξίες και κοινή ιστορία και ότι η ΕΕ έχει αναγνωρίσει τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της Ουκρανίας και επιδοκιμάζει την ευρωπαϊκή της επιλογή· επισημαίνει ότι το βάθος της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ουκρανίας θα προσδιοριστεί από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και από την περαιτέρω εδραίωση των κοινών αξιών·

3.   επισημαίνει τις πρόσφατες συνταγματικές εξελίξεις στην Ουκρανία· καλεί τις ουκρανικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι η εν εξελίξει διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης θα αναπτυχθεί με περισσότερο περιεκτικό και συνεκτικό τρόπο και θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία δια του δικαίου (Επιτροπή Βενετίας) του Συμβουλίου της Ευρώπης·

4.   τονίζει ότι η συνεργασία με την Επιτροπή Βενετίας είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δέσμες για τη νομοθετική μεταρρύθμιση που εκπονούνται σήμερα θα συμβαδίζουν πλήρως με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αξίες· καλεί όλους τους πολιτικούς ενδιαφερόμενους, περιλαμβανομένης της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, να λάβουν μέρος στη διαδικασία αυτή·

5.   χαιρετίζει τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε η Ουκρανία ιδίως στον τομέα της οικονομίας· αναγνωρίζει τη συμφωνία που επετεύχθη με το ΔΝΤ σε σχέση με ένα δάνειο εν αναμονή για την Ουκρανία βασιζόμενο στο μακροοικονομικό πρόγραμμα σταθερότητας·

6.   εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό αξιόπιστων εκθέσεων σύμφωνα με τις οποίες τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες υποσκάπτονται· καλεί τις αρχές να διερευνήσουν πλήρως όλες τις αναφορές για παραβιάσεις των δικαιωμάτων και ελευθεριών, να προβούν σε δίωξη των δραστών και να αποκαταστήσουν τις οποιεσδήποτε παραβιάσεις διαπιστωθούν·

7.   καλεί επειγόντως τις αρχές της Ουκρανίας να διερευνήσουν το ρόλο των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και της εμπλοκής τους στο εγχώριο πολιτικό περιβάλλον· θεωρεί ότι ο νόμος για τις υπηρεσίες ασφαλείας και ιδιαίτερα οι διατάξεις που παρέχουν στην SBU την εξουσία να διενεργούν συνήθεις ποινικές έρευνες θα έπρεπε να αναθεωρηθεί εκ βάθρων με στόχο την ευθυγράμμισή του με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές· εκφράζει την ανησυχία του για τη σύγκρουση συμφερόντων του Αρχηγού της SBU κ. Khoroshkovsky που είναι ταυτόχρονα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και ισχυρός επιχειρηματίας στην Ουκρανία, οι επιχειρήσεις του οποίου έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο δημόσιο βίο·

8.   εκφράζει την απογοήτευσή του για τη σημαντική οπισθοδρόμηση σε σχέση με το σεβασμό των δημοκρατικών ελευθεριών και δεσμεύσεων στην Ουκρανία όπως αποδείχτηκε με τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές της 31ης Οκτωβρίου 2010· καλεί τις αρχές να δώσουν μια απάντηση στις πολυάριθμες καταγγελίες για μεροληπτικές εκλογικές επιτροπές, επιλεκτική καταχώρηση των υποψηφίων από τις κατά τόπους εκλογικές επιτροπές, εκφοβισμό των υποψηφίων και υποστηρικτών της αντιπολίτευσης και ανεπαρκή εποπτεία της ασφάλειας των ψηφοδελτίων·

9.   υποστηρίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το εκλογικό πλαίσιο και ενθαρρύνεται από το έργο που επετελέσθη σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες ΕΕ-ΟΑΣΕ για την εκπόνηση ενός σχεδίου νέου εκλογικού κώδικα· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας απαιτεί σαφήνεια του νομικού πλαισίου· καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να εξασφαλίσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση της νομοθεσίας πολύ πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2012·

10. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου για την Ουκρανία όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 14ης Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στις 22 Νοεμβρίου 2010· θεωρεί ότι το σχέδιο δράσης είναι ένα πρακτικό εργαλείο για την προώθηση ουσιωδών μεταρρυθμίσεων στους σχετικούς τομείς, ιδιαίτερα για την εδραίωση του κράτους δικαίου και το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών που είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί η κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου στους τομείς της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και των εξωτερικών σχέσεων· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις ουκρανικές αρχές στις προσπάθειες που καταβάλλουν με σκοπό την κατάργηση των θεωρήσεων·

11.  χαιρετίζει την υπογραφή του πρωτοκόλλου στην ισχύουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που επιτρέπει στην Ουκρανία να συμμετέχει στα προγράμματα της ΕΕ σε τομείς όπως οι επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό πνεύμα, ενέργεια και πληροφορία, επικοινωνία και τεχνολογία·

12. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο στην διαδικασία διαπραγμάτευσης της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις πτυχές της σε βάθος και σφαιρικής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA)· επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εξαρτάται από την ικανότητα και τη βούληση της ουκρανικής πλευράς να εξασφαλίσει ρυθμιστική προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση· απορρίπτει κάθε πιθανή οπισθοδρόμηση επί συμπεφωνημένων κατόπιν διαπραγματεύσεων δεσμεύσεων στον τομέα του εμπορίου και της ενέργειας·

13. εκφράζει την ανησυχία του για τη χειροτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ουκρανία: διαφθορά, αδιαφανή φορολογικά και τελωνειακά καθεστώτα, απουσία ανεξάρτητου δικαστικού και αξιόπιστου νομικού περιβάλλοντος και κυριαρχία των συμφερόντων μιας πολύ περιορισμένης μειοψηφίας στους διάφορους επιχειρηματικούς τομείς αποτελούν μια χαμένη ευκαιρία για την Ουκρανία και εμπόδιο για την προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας·

14. εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις που θα μπορούσαν να υποσκάψουν την ελευθερία και τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης· καλεί τις αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ουσιωδών αυτών πτυχών μιας δημοκρατικής κοινωνίας και να απέχουν από κάθε απόπειρα άμεσου ή έμμεσου ελέγχου του περιεχομένου στα εθνικά μέσα ενημέρωσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης της νομοθεσίας που διέπει τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρόσφατη πρόταση σχετικά με την καθιέρωση της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στην Ουκρανία· χαιρετίζει τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις στις οποίες προέβησαν οι ουκρανικές αρχές ότι το νομικό πλαίσιο που χρειάζεται για την καθιέρωση της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που θα ολοκληρωθεί εντός του έτους· καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι νομικές διαδικασίες δεν θα καταλήξουν σε επιλεκτική ακύρωση συχνοτήτων και να επανεξετάσουν την οποιαδήποτε απόφαση ή διορισμό που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων·

15. καλεί την Ουκρανική Κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΕ δεδομένου ότι μια αποφασιστική δράση στον τομέα αυτό θα ενίσχυε την υποψηφιότητα της Ουκρανίας να αναλάβει την Προεδρία του ΟΑΔΕ για το 2013·

16. καλεί τις ουκρανικές αρχές να κλιμακώσουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αναμένει σχετικά ότι η θετική πολιτική ρητορική θα συνοδευτεί με αποφασιστικές ενέργειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα· εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες στη νέα νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών σύμφωνα με τις οποίες προϊόντα, εργασίες και υπηρεσίες που παρέχονται για τη διοργάνωση του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος του 2012 στην Ουκρανία αποκλείονται από την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας και τις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου