Postopek : 2010/2934(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0674/2010

Predložena besedila :

B7-0674/2010

Razprave :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Glasovanja :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0444

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 114kWORD 83k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0650/2010
23. 11. 2010
PE450.490v01-00
 
B7-0647/2010

za zaključek razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o Ukrajini


Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o Ukrajini  
B7‑0647/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini,

–   ob upoštevanju skupne izjave, sprejete na vrhunskem srečanju EU-Ukrajina 22. novembra 2010 v Bruslju,

–   ob upoštevanju končne izjave in priporočil po 15. srečanju odbora za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina, ki je bilo 4. in 5. novembra 2010 v Kijevu in Odesi,

–   ob upoštevanju poročila delegacije Evropskega parlamenta pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina, ki je v Ukrajini 31. oktobra 2010 opazovala lokalne in regionalne volitve,

–   ob upoštevanju resolucije 1755 Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, sprejete 5. oktobra 2010, o delovanju demokratičnih institucij v Ukrajini,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Ukrajini z dne 16. septembra 2010,

–   ob upoštevanju poročila nadzornega odbora Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, sprejetega 9. septembra 2010,

–   ob upoštevanju spremenjenega volilnega zakonika, ki ga je ukrajinski parlament sprejel avgusta 2010,

–   ob upoštevanju skupne izjave o vzhodnem partnerstvu iz Prage z dne 7. maja 2009,

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino, ki je začel veljati 1. marca 1998, in sedanjih pogajanj o pridružitvenem sporazumu, ki bo nadomestil sporazum o partnerstvu in sodelovanju,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Ukrajina evropska država, ki je za EU strateško pomembna; ker ima Ukrajina zaradi svoje velikosti, virov, prebivalstva in zemljepisne lege poseben položaj v Evropi ter je zato bistveni regionalni akter; ker je vloga Ukrajine pri tranzitu energentov bistvenega pomena za energetsko varnost Evropske unije,

B.  ker sta ukrajinski predsednik Viktor Janukovič in ukrajinski parlament (verhovna rada) potrdila odločenost Ukrajine, da se pridruži Evropski uniji,

C. ker se trdi, da so bile demokratične svoboščine, kot so svoboda zbiranja, izražanja in svoboda medijev, v zadnjih mesecih ogrožene; ker je korupcija še vedno splošno razširjena in sistematična,

D. ker se po predsedniških volitvah kažejo vse bolj zaskrbljujoči znaki spodkopavanja demokracije in pluralizma, kar je razvidno predvsem iz obravnavanja nekaterih nevladnih organizacij in pritožb posameznih novinarjev zaradi pritiska urednikov ali lastnikov medijev, da naj o nekaterih dogodkih poročajo ali ne, pa tudi iz povečanega in politično motiviranega delovanja ukrajinske službe državne varnosti ter zlorabe upravnih in sodnih sredstev v politične namene,

E.  ker je predstavnica OVSE za svobodo medijev 13. oktobra 2010 izjavila, da je Ukrajina dosegla visoko raven medijske svobode, da pa mora nujno ukrepati, da bi jo obdržala, ter pozvala ukrajinsko vlado, naj se vzdrži vseh poskusov vplivanja na medijske vsebine ali poskusov cenzuriranja, s čimer bi ustregla mednarodnim standardom za medijsko svobodo in izpolnila svoje obveznosti iz naslova članstva v OVSE v zvezi s svobodo medijev,

F.  ker sodba ukrajinskega ustavnega sodišča z dne 1. oktobra 2010 ponovno vzpostavlja predsedniški sistem vladanja; ker mora ostati vzpostavitev demokratičnega, učinkovitega in trajnega sistema nadzora in ravnovesij prednostna naloga, ta proces pa mora biti odprt, vključujoč in dostopen za vse politične skupine in akterje v Ukrajini,

G. ker so številni mednarodni akterji in organizacije civilne družbe kritizirali organizacijo in izvedbo lokalnih in regionalnih volitev v Ukrajini 31. oktobra 2010,

H. ker ukrajinske oblasti izvajajo številne pomembne reforme, vključno z zakonom o reformi sektorja plina, in ker je Ukrajina podpisala protokol o pristopu k Pogodbi o Energetski skupnosti,

I.   ker je bil na 14. vrhunskem srečanju EU-Ukrajina 22. novembra 2010 v Bruslju načrt dvostranskega sodelovanja še nadgrajen z dogovorom o akcijskem načrtu za liberalizacijo vizumskega režima in podpisom protokola k veljavnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki Ukrajini omogoča sodelovanje v programih EU,

1.  poudarja, da ima Ukrajina močne zgodovinske, kulturne in gospodarske vezi z Evropsko unijo in da je eden od bistvenih partnerjev Unije v njeni vzhodni soseščini, ki pomembno vpliva na varnost, stabilnost in blaginjo vse celine,

2.  spominja, da odnosi med EU in Ukrajino temeljijo na skupnih vrednotah in skupni zgodovini ter da je EU priznala evropske težnje Ukrajine in pozdravila njeno odločitev za Evropo; ugotavlja, da bo globina odnosov med EU in Ukrajino odvisna od izvajanja reform in nadaljnje utrditve skupnih vrednot;

3.  je seznanjen z nedavnim razvojem dogodkov v zvezi z ustavo v Ukrajini; poziva, naj ukrajinske oblasti zagotovijo, da se bo proces ustavnih reform razvijal bolj vključujoče in celostno ter da bo potekal v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo za demokracijo skozi pravo (beneška komisija) pri Svetu Evrope;

4.  poudarja, da je sodelovanje z beneško komisijo poglavitno za zagotavljanje popolne skladnosti svežnjev zakonodajnih reform, ki se trenutno oblikujejo, z evropskimi standardi in vrednotami; poziva vse zadevne zainteresirane politične skupine, vključno z vlado in opozicijo, naj sodelujejo v tem procesu;

5.  pozdravlja pomembne reforme v Ukrajini, zlasti v gospodarstvu; pozdravlja dogovor z Mednarodnim denarnim skladom o pogojnem posojilu za Ukrajino, ki temelji na načrtu za makroekonomsko stabilnost;

6.  je zaskrbljen zaradi naraščajočega števila verodostojnih poročil, da so ogrožene temeljne pravice in svoboščine; poziva državne organe, naj temeljito raziščejo vsa poročila o kršitvah pravic in svoboščin, kazensko preganjajo storilce ter odpravijo vse ugotovljene kršitve;

7.  poziva ukrajinske oblasti, naj raziščejo vlogo ukrajinske službe državne varnosti in njeno domnevno vpletenost v notranjepolitično okolje; meni, da je zakon o službi državne varnosti, zlasti določbe, s katerimi je služba dobila pravico izvajanja običajnih kazenskih preiskav, treba skrbno pregledati, da bi jih v celoti uskladili z evropskimi standardi; izraža zaskrbljenost zaradi navzkrižja interesov v vrhu službe državne varnosti, saj je Valerij Horoškovski hkrati član visokega sveta za pravosodje ter vpliven poslovnež v Ukrajini, njegovi finančni interesi pa pomembno vplivajo na javno sfero;

8.  se mu zdi nespodbudno, da je Ukrajina z lokalnimi in regionalnimi volitvami 31. oktobra 2010 izkazala precejšnje nazadovanje na področju demokratičnih svoboščin in zavez; poziva oblasti, naj pregledajo številna poročila o pristranskih volilnih komisijah, o področnih volilnih komisijah, ki so selektivno registrirale kandidate, o zastraševanju kandidatov in podpornikov opozicije ter o nezadostnem nadzoru varnosti glasovanja;

9.  podpira potrebo po izboljšanju volilnega okvira in meni, da je delo na pripravi osnutka novega volilnega zakonika, opravljeno v sodelovanju z izvedenci Evropske unije in OVSE, spodbudno; poudarja, da je za preglednost volilnega postopka potreben jasen zakonodajni okvir; poziva ukrajinske oblasti, naj zagotovijo, da bo zakonodaja dokončana pravočasno ter dovolj zgodaj pred zakonodajnimi volitvami leta 2012;

10. pozdravlja akcijski načrt za liberalizacijo vizumskega režima za Ukrajino, kot je bilo dogovorjeno na 14. vrhunskem srečanju EU-Ukrajina 22. novembra 2010; meni, da je akcijski načrt praktično orodje za nadaljevanje bistvenih reform na zadevnih področjih; zlasti utrditev pravne države in spoštovanje temeljnih svoboščin bosta bistvenega pomena za doseganje meril za liberalizacijo vizumskega režima na področju javnega reda in varnosti ter zunanjih odnosov; poziva Evropsko komisijo, naj ukrajinskim oblastem pomaga pri prizadevanjih na poti k liberalizaciji vizumskega režima;

11. pozdravlja podpis protokola k veljavnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki Ukrajini omogoča sodelovanje v programih EU na področjih, kot so poslovanje in podjetništvo, energetika ter informacije, komunikacije in tehnologija;

12. meni, da je bil dosežen spodbuden napredek pri pogajanjih o pridružitvenem sporazumu EU-Ukrajina, zlasti o vidikih poglobljenega in razširjenega prostotrgovinskega območja; je seznanjen, da je zaključek pogajanj o sporazumu odvisen od sposobnosti in pripravljenosti Ukrajine, da zagotovi ureditveno približevanje zakonodaji Evropske unije; svari, da si ni mogoče premisliti glede na pogajanjih dogovorjenih zavez na področju trgovine in energije;

13. izraža zaskrbljenost zaradi vse slabših razmer pri poslovanju v Ukrajini; korupcija, nepregleden davčni in carinski sistem, odsotnost neodvisnega sodstva in zanesljivega pravnega okolja ter prevladovanje oligarhičnih interesov v različnih gospodarskih sektorjih so za Ukrajino izgubljene priložnosti in predstavljajo oviro za okrepitev poslovnih odnosov med EU in Ukrajino;

14. je zaskrbljen zaradi nedavnih dogodkov, ki bi lahko spodkopali svobodo in pluralizem medijev; poziva oblasti, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito teh bistvenih vidikov demokratične družbe ter se vzdržijo od vseh poskusov nadzora, neposrednega ali posrednega, nad vsebino poročanja nacionalnih medijev; poudarja nujno potrebo po reformi zakonodaje o medijskem sektorju in zato pozdravlja nedavni predlog za vzpostavitev javne radiotelevizije v Ukrajini; pozdravlja javna zagotovila ukrajinskih oblasti, da bo pravni okvir, nujen za vzpostavitev javne radiotelevizije, zaključen do konca leta; poziva oblasti, naj zagotovijo, da sodni postopki ne bodo povzročili selektivnih odvzemov oddajniških frekvenc in naj preučijo vse sklepe ali imenovanja, ki bi lahko pripeljala do navzkrižja interesov;

15. poziva ukrajinsko vlado, naj zakonodajo o svobodi medijev uskladi s standardi OVSE, saj bi odločno ukrepanje na tem področju okrepilo kandidaturo Ukrajine za predsedujočega OVSE za leto 2013;

16. poziva ukrajinske oblasti, naj se bolj prizadevno borijo proti korupciji, in pričakuje, da bodo pozitivne politične izjave spremljali odločni ukrepi za boj proti korupciji na vseh ravneh; se mu zdi nespodbudno, da je ukrajinski parlament sprejel spremembe novega zakona o javnih naročilih, po katerih so blago, dela in storitve, ki se zagotovijo za namene Evropskega prvenstva v nogometu leta 2012 v Ukrajini, izvzeti iz uporabe tega zakona;

17. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine ter parlamentarnima skupščinama Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

 

Zadnja posodobitev: 25. november 2010Pravno obvestilo