Postopek : 2010/2934(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0681/2010

Predložena besedila :

B7-0681/2010

Razprave :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Glasovanja :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0444

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 121kWORD 83k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0650/2010
23. 11. 2010
PE450.497v01-00
 
B7-0681/2010

za zaključek razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o Ukrajini


Charles Tannock, Paweł Kowal, Adam Bielan, Michał Kamiński, Ryszard Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Poręba, Konrad Szymański v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o Ukrajini  
B7‑0681/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini,

–   ob upoštevanju skupne izjave o vzhodnem partnerstvu, sprejete v Pragi 7. maja 2009,

–   ob upoštevanju skupne izjave, sprejete na vrhunskem srečanju EU-Ukrajina, ki je bilo 4. decembra 2009 v Kijevu,

–   ob upoštevanju končne izjave in priporočil po 15. srečanju odbora za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina, ki je bilo 4. in 5. novembra 2010 v Kijevu in Odesi,

–   ob upoštevanju misije v Ukrajino ob lokalnih in regionalnih volitvah 31. oktobra 2010,

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino, ki je začel veljati 1. marca 1998, in sedanjih pogajanj o pridružitvenem sporazumu, ki bo nadomestil sporazum o partnerstvu in sodelovanju,

–   ob upoštevanju 14. srečanja sveta za sodelovanje med EU in Ukrajino, ki je bilo 15. junija 2010 v Luxembourgu,

–   ob upoštevanju sklepov o vzhodnem partnerstvu, ki jih je 25. oktobra 2010 sprejel Svet za splošne zadeve,

–   ob upoštevanju pridružitvenega načrta med EU in Ukrajino, ki nadomešča akcijski načrt in ga je junija 2009 sprejel svet za sodelovanje med EU in Ukrajino,

–   ob upoštevanju sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi vizumskih postopkov, ki je bil podpisan 18. junija 2007 in je začel veljati 1. januarja 2008, ter dialoga o vizumih med EU in Ukrajino, vzpostavljenega oktobra 2008,

–   ob upoštevanju sprememb ukrajinske volilne zakonodaje, ki jih je sprejel ukrajinski parlament v skladu s priporočili Sveta Evrope avgusta 2010 v zadnjem trenutku tik pred lokalnimi volitvami,

–   ob upoštevanju skupnega poročila delovne skupine o vizumski politiki med Evropsko unijo in Ukrajino z dne 4. novembra 2010,

–   ob upoštevanju izjave evropskega komisarja za širitev in evropsko sosedsko politiko Štefana Füleja z dne 13. oktobra 2010 „Ukrajina: od krize do rasti – gospodarstvo, naložbe, trgi“,

–   ob upoštevanju nacionalnega okvirnega programa za Ukrajino za obdobje 2011–2013,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker ima Ukrajina močne zgodovinske, kulturne in gospodarske vezi z Evropsko unijo in je ena od bistvenih partneric EU v njeni vzhodni soseščini; ker bi njeno vključevanje v EU lahko ugodno učinkovalo na varnost, stabilnost in blaginjo vse celine,

B.  ker je eden glavnih zunanjepolitičnih ciljev Parlamenta okrepiti in spodbujati odnose z Ukrajino ter utrditi evropsko sosedsko politiko, katere namen je spodbujati politične, gospodarske in kulturne odnose med državami, ki si vanjo vključene, ter EU in njenimi državami članicami,

C. ker lahko vzhodno partnerstvo Ukrajini nudi dodatne načine za povezovanje z Evropo, vendar je lahko uspešno le, če bo temeljilo na praktičnih in zanesljivih projektih in bo ustrezno financirano,

D. ker je 1. oktobra 2010 ukrajinsko ustavno sodišče razveljavilo ustavne spremembe z 8. decembra 2004, s tem pa je postala veljavna ustava iz leta 1996; ker to za ukrajinskega predsednika pomeni dodatno odgovornost na področju odnosov med Evropsko unijo in Ukrajino ter veliko odgovornost zanj in za Stranko regij za uspešno izvajanje potrebnih reform;

E.  ker se lahko Ukrajina približa Evropski uniji le, če bo izvedla upravne reforme, ki bodo lokalnim oblastem podelile več pravic,

1.  poudarja, da lahko v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski uniji Ukrajina zaprosi za članstvo v EU kot vsaka evropska država, ki spoštuje načela svobode in demokracije, človekove pravice in temeljne svoboščine ter načela pravne države;

2.  obžaluje, da je Ukrajina spremenila svojo volilno zakonodajo nekaj mesecev pred lokalnimi in regionalnimi volitvami, zaradi česar ni bilo dovolj časa, da bi zakon izboljšali in se pripravili na dober in demokratičen potek volitev; opaža, da politična stranka Domovina v številnih okrožjih ni uspela prijaviti svojih kandidatov in sodelovati na volitvah;

3.  poudarja, da lokalne in regionalne volitve, ki so bile 31. oktobra 2010, niso ustvarile novega pozitivnega standarda, čeprav so na splošno potekale na urejen način; prav tako poudarja, da je kljub temu, da je med volitvami prišlo do nekaj incidentov, težko oceniti njihov vpliv na končni izid volitev;

4.  obžaluje, da zaradi tega, ker volilna komisija ni sprejela zahtevkov opozicijskih strank za prijavo, preden je vladajoča Stranka regij predložila svoj seznam, ta dejansko prišla na prvo mesto na seznamih v 85 odstotkih volilnih enot;

5.  obžaluje, da bi lahko opustitev pravila absolutne večine v dobro pretežne večine v teritorialnih volilnih komisijah ustvarila razmere, v katerih bi lahko člani ene same stranke odločali o celotnem delu te komisije;

6.  pozdravlja, da je bil sedaj osnutek enotnega volilnega zakonika vložen v sprejetje ukrajinskemu parlamentu; pri tem pozdravlja tudi pripravljenost, ki jo je izrazil predsednik Janukovič, da se naučijo iz izkušenj lokalnih volitev in napredujejo pri sprejemanju volilnega zakonika; poudarja, da bi morala volilna reforma potekati po preglednem in participativnem postopku in bi morala zagotavljati, da bo revidirani volilni okvir vzpostavljen dovolj zgodaj pred zakonodajnimi volitvami;

7.  pozdravlja akcijski načrt za liberalizacijo vizumskega režima za Ukrajino, kot je bilo dogovorjeno na 14. vrhunskem srečanju EU-Ukrajina 22. novembra 2010; meni, da mora EU okrepiti svoja prizadevanja za okrepitev medčloveških stikov in svobode gibanja med EU in Ukrajino, če želi spodbuditi sodelovanje in okrepiti evropsko naravnane težnje v ukrajinski družbi; poziva institucije EU in države članice, naj izvajajo instrumente za liberalizacijo, ki so namenjeni dodatni poenostavitvi vizumskih postopkov in boljšemu delovanju konzularnih predstavništev v državah članicah; meni, da bi morala EU imeti dejavno vlogo pri podpiranju prizadevanj Ukrajine za razširitev, modernizacijo in izboljšanje mejne infrastrukture, da bi izboljšala pogoje prečkanja meje med EU in Ukrajino;

8.  poziva vse države članice EU, naj odpravijo pristojbine za obravnavo nacionalnih in schengenskih vizumov za ukrajinske državljane;

9.  pozdravlja podpis protokola o pridružitvi Ukrajine k energetski skupnosti, kar bo notranji trg energije EU dodatno razširilo v vzhodno Evropo in okrepilo skupno varnost oskrbe z energijo; poziva ukrajinski parlament, naj nemudoma ratificira Pogodbo o ustanovitvi energetske skupnosti;

10. poudarja ključno vlogo Ukrajine pri zanesljivi oskrbi Evropske unije z energijo; poudarja, kako pomembno je okrepiti sodelovanje med Ukrajino in EU na področju energije, in poziva, naj EU in Ukrajina skleneta dodatne sporazume, da bi obema stranema zagotovili zanesljivo oskrbo z energijo; poudarja pomen preglednosti pri oskrbi s plinom in tranzitnih sistemih; je zaskrbljen, da projekt plinovoda Severni tok spodkopava načela solidarnosti pri zanesljivi oskrbi EU z energijo, da neposredno meri na tranzitne države in da bo postavljen tako, da se bo izognil Ukrajini;

11. poudarja, da Ukrajina potrebuje pregledne, učinkovite in kakovostne tranzitne storitve prek moderniziranega omrežja za transport plina, če želi imeti moderen sistem za pretok plina; poudarja pomen izvajanja ustreznih reform domačega trga plina in tranzita plina v Ukrajini, poziva ukrajinske oblasti, naj izvajajo zakonodajo o javnih naročilih in ureditvi neodvisnega energetskega sektorja, da bi ustvarile učinkovit in pregleden energetski sektor; poziva Komisijo, naj zagotovi potrebno tehnično pomoč, da bi temeljito izboljšali energetsko učinkovitost ukrajinskega električnega omrežja in okrepili sodelovanje pri reformi plinskega sektorja, s katero bi ga uskladili s standardi EU;

12. poziva ukrajinske oblasti, naj podpirajo načelo pravne države, ščitijo človekove pravice in zagotavljajo temeljne svoboščine za vse državljane; je zaskrbljen zaradi vse večjega števila trditev, da so bile demokratične svoboščine, kot so svoboda izražanja in svoboda medijev, v zadnjih mesecih izpostavljene pritiskom, poziva oblasti, naj raziščejo vse domnevne kršitve pravic in svoboščin ter odpravijo vse ugotovljene kršitve;

13. obžaluje, da so neodvisnima televizijskima postajama TVi in TV5 odvzeli nekatere oddajniške frekvence;

14. poziva ukrajinske oblasti, naj temeljito preučijo izginotje Vasila Klimentjeva, glavnega urednika časopisa, ki se osredotoča na korupcijo v regiji Harkov;

15. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami in Ukrajino pripravi posebne ukrepe, ki bodo veljali v času evropskega nogometnega prvenstva leta 2012, da se imetnikom vstopnic olajša potovanje; meni, da bo uspešno izvajanje teh ukrepov spodbudilo medčloveške odnose med Ukrajino in EU in s tem zbližalo obe strani;

16. pozdravlja dejavno sodelovanje Ukrajine v vzhodnem partnerstvu in parlamentarni skupščini Euronest;

17. pričakuje, da bo Ukrajina nadaljevala po poti evropskega vključevanja in poziva ukrajinske oblasti, naj vzpostavijo skupni forum ali institucijo za usklajevanje političnega mnenja Ukrajine do Evropske unije, ki naj ga sestavljajo politiki iz vrst koalicije in opozicije;

18. meni, da bi bilo treba program visokošolskih izmenjav Erasmus razširiti na študente iz šestih vzhodnih partnerskih držav, kar bi ukrajinskim študentom omogočilo, da se s pomočjo štipendij in univerzitetnih pobud za medsebojno sodelovanje in akademski napredek seznanijo z Evropsko unijo in njenimi državami članicami;

19. pričakuje začetek progama podpore celovitemu vzpostavljanju institucij, ki bo Ukrajini v pomoč pri reformi javne uprave, ter zlasti na področju nadzora državne pomoči, sanitarnega in fitosanitarnega nadzora, preseljevanja in usklajevanja zakonodajnih programov v Ukrajini;

20. poziva Ukrajino, naj okrepi svoja prizadevanja znotraj pogajalskega formata „5 + 2“ in spodbuja strani, naj oživita formalna pogajanja, da bi našli trajnostno, celovito in pravično rešitev pridnestrskega spora;

21. poziva Rusko federacijo, naj v celoti spoštuje demokratični sistem ukrajinske države;

22. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, vladi in parlamentu Ukrajine ter parlamentarnim skupščinam Sveta Evrope, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Nata.

 

Zadnja posodobitev: 25. november 2010Pravno obvestilo