Procedură : 2011/2521(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0051/2011

Texte depuse :

B7-0051/2011

Dezbateri :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Voturi :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0021

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 123kWORD 83k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0039/2011
17.1.2011
PE455.879v01-00
 
B7-0051/2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația creștinilor în ceea ce privește libertatea religioasă


Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația creștinilor în ceea ce privește libertatea religioasă  
B7‑0051/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere rapoartele sale anuale privind situația drepturilor omului în lume și rezoluțiile sale anterioare privind minoritățile religioase în lume,

–   având în vedere articolul 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) din 1950,

–   având în vedere articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 1966,

–   având în vedere Declarația ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie și credință, din 1981,

–   având în vedere rapoartele raportorului special al ONU privind libertatea religioasă sau a credinței, în special, rapoartele sale din 29 iulie 2010 și 19 februarie 2010,

–   având în vedere Concluziile Consiliului adoptate la 8 decembrie 2009 cu privire la libertatea religioasă sau a credinței în care se subliniază importanța strategică a acestei libertăți și a combaterii intoleranței religioase,

–   având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Înaltei Reprezentante a UE, Catherine Ashton, ca urmare a atacului împotriva credincioșilor bisericii copte din Alexandria, Egipt, din 1 ianuarie 2010,

–   având în vedere declarația Președintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek, cu privire la explozia mortală care a avut loc într-o biserică egipteană la 1 ianuarie 2011,

–   având în vedere articolul 10 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere rezoluția sa referitoare la clauza privind drepturile omului și democrația în acordurile Uniunii Europene, adoptată la 14 februarie 2006,

–   având în vedere articolul 110 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană s-a exprimat cu mai multe ocazii în favoarea drepturilor comunităților religioase și a protecției identității acestora peste tot în lume, precum și în favoarea recunoașterii și protecției minorităților religioase, fără distincție;

B.  îngrijorat de multiplicarea actelor de intoleranță și de represiune la adresa comunităților creștine, în special în țările din Africa, Asia și Orientul Mijlociu;

C. prezintă condoleanțele sale și își exprimă sprijinul pentru familiile victimelor exploziei unei mașini-capcană în fața unei biserici din orașul nord-egiptean Alexandria la data de 31 decembrie 2010, în urma căreia, potrivit serviciilor de presă, au fost ucise 21 de persoane și cel puțin 43 de persoane au fost rănite;

D. prezintă condoleanțele sale și își exprimă sprijinul pentru familiile victimelor evenimentelor dramatice din Nigeria din 11 ianuarie 2011, unde din nou au fost curmate viețile unor persoane nevinovate în urma unor atacuri cumplite îndreptate împotriva comunității creștine, ceea ce demonstrează că intoleranța este atât foarte gravă, cât și larg răspândită;

E.  este foarte preocupat de evenimentele violente din Irak, întrucât la 22 noiembrie 2010 doi creștini irakieni au fost uciși la Mosul; întrucât, la 10 noiembrie, într-o serie de bombardamente și de atacuri cu mortier care au avut la țintă zone cu populație creștină, au fost ucise în capitala irakiană, Bagdad, cel puțin cinci persoane;

F.  întrucât, în Vietnam, de asemenea, are loc o importantă represiune a activităților bisericii catolice, precum și ale altor comunități religioase, așa cum demonstrează situația gravă în care se află comunitățile de „montagnards” vietnamezi;

G. întrucât liderii politici și religioși au datoria de a lupta împotriva extremismului și de a promova respectul reciproc;

H. întrucât, în conformitate cu dreptul internațional din domeniul drepturilor omului și, în special, cu articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, conștiinței și religiei; acest drept include libertatea de a schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, individual sau în comun, atât în public cât și în particular, prin cult, învățături, practici și îndeplinirea de rituri;

I.   întrucât alte grupuri de persoane, precum refugiații, persoanele strămutate intern, solicitanții de azil, migranții, persoanele private de libertate, minoritățile etnice, religioase și lingvistice și copiii persoanelor credincioase, se confruntă, de asemenea, cu un număr sporit de încălcări ale dreptului la libertatea religioasă sau a credinței; reamintind, în acest context, principiul nereturnării, în conformitate cu articolul 33 din Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților;

J.   întrucât promovarea și protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale este consacrată prin Constituția Egiptului, în care se afirmă fără echivoc că toți cetățenii au aceleași drepturi și obligații în fața legii, fără a exista discriminări din orice motive;

K. întrucât Codul penal din Egipt oferă protecție pentru practicarea, de către toți cetățenii, a religiei lor și pentru toate simbolurile religioase și prevede pedepse împotriva oricărei persoane care încearcă să împiedice practicile religioase ale unui grup sau care manifestă dispreț sau încearcă să defăimeze religia acestora;

L.  întrucât articolul 10 din Constituția irakiană stabilește angajamentul guvernului de a asigura și menține inviolabilitatea lăcașurilor sfinte și a siturilor religioase; întrucât articolul 43 afirmă că fidelii tuturor grupurilor religioase sunt liberi să își exercite riturile religioase și să își administreze instituțiile religioase,

M. întrucât o instanță din Egipt a condamnat la moarte o persoană considerată responsabilă de atacurile împotriva egiptenilor copți;

 

1.  condamnă în mod ferm toate formele de discriminare și de intoleranță pe bază de religie și de credință, precum și actele de violență împotriva tuturor comunităților religioase;

2.  îndeamnă guvernele în cauză să aducă în fața justiției autorii acestor crime; îndeamnă statele în cauză să se asigure că sistemele lor constituționale și legislative acordă garanții efective și adecvate de exercitare a libertății religioase sau a credinței, precum și căi de atac efective pentru victimele al căror drept la libertatea religioasă sau a credinței a fost încălcat;

3.  sprijină ferm orice inițiativă de promovare a dialogului și a respectului reciproc între religii; îndeamnă toate autoritățile religioase să promoveze toleranța și să ia inițiative împotriva urii, a radicalizării violente și a extremismului;

4.  reafirmă faptul că respectul față de drepturile omului și libertățile civile constituie principii fundamentale ale Uniunii Europene, figurează printre obiectivele acesteia și oferă o bază comună pentru dezvoltarea relațiilor cu țările terțe; invită Consiliul și Comisia Europeană să includă libertatea religioasă pe ordinea de zi a reuniunilor politice menite să promoveze dialogul politic dintre UE și țări terțe și să promoveze în cadrul programelor de cooperare ale UE proiectele legate de libertatea conștiinței și dialogul cu minoritățile;

5.  invită Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintele Comisiei Europene să acorde o atenție sporită subiectului libertății religioase și situației minorităților religioase în acordurile și cooperarea cu țările terțe, precum și în rapoartele privind drepturile omului; precum și să asigure respectarea clauzei privind drepturile omului și democrația din acordurile Uniunii Europene;

6.  invită următorul Consiliu Afaceri Externe din 31 ianuarie 2011 să dezbată chestiunea persecutării creștinilor și a respectării libertății religioase sau a credinței; această dezbatere în Europa ar trebui să conducă la rezultate concrete, în special în ceea ce privește instrumentele care pot fi utilizate pentru a oferi securitate și protecție comunităților religioase creștine amenințate, indiferent unde se află acestea în lume;

7.  condamnă utilizarea pedepsei cu moartea, care este inumană;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintele Comisiei Europene, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Parlamentului și Guvernului Egiptului, Parlamentului și Guvernului Irakului, precum și Parlamentului și Guvernului Nigeriei și Vietnamului.

Ultima actualizare: 19 ianuarie 2011Notă juridică