Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0052/2011

Texte depuse :

B7-0052/2011

Dezbateri :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Voturi :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 119kWORD 70k
17.1.2011
PE455.880v01-00
 
B7-0052/2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația creștinilor în ceea ce privește libertatea religioasă


Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația creștinilor în ceea ce privește libertatea religioasă  
B7‑0052/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

–   având în vedere articolul 18 din Carta ONU și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, precum și articolul 10 din Carta drepturilor fundamentale a UE;

–   având în vedere Declarația ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie și credință din 1981,

–   având în vedere rezoluțiile UNHCR referitoare la combaterea „defăimării religioase”,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la 1 ianuarie 2011 un atac terorist produs la Biserica Creștină Coptă din Alexandria s-a soldat cu moartea a 21 de persoane și zeci de răniți, atât din rândul comunității creștine, cât și al celei musulmane;

B.  întrucât la 24 decembrie 2010 s-au înregistrat atacuri împotriva mai multor biserici din Maiduguri, iar la 25 decembrie au fost organizate atacuri cu bombe în orașul nigerian Jos, care au dus la moartea a 38 de civili și la zeci de răniți;

C. întrucât la 25 decembrie 2010 o bombă a explodat într-o biserică creștină din Jolo (Filipine), ducând la rănirea mai multor persoane;

D. întrucât la 25 decembrie 2010, în satele Rizokarpaso și Ayia Triada din peninsula Karpasia, situată în partea ocupată a Ciprului, regimul ocupant turc a întrerupt cu forța slujba de Crăciun organizată pentru ciprioții greci din enclavă;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 18 din Carta ONU și cu Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, precum și cu articolul 10 din Carta drepturilor fundamentale a UE, „orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie; acest drept implică libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, învățământului, practicilor și îndeplinirii riturilor”;

F.  întrucât mai multe rezoluții ale UNHCR invită „toate statele să ia toate măsurile necesare, în cadrul lor juridic național, în conformitate cu instrumentele internaționale din domeniul drepturilor omului, pentru a combate ura, discriminarea, intoleranța și actele de violență, intimidarea și constrângerea din motive de intoleranță religioasă, inclusiv atacurile în locuri de cult, precum și să încurajeze înțelegerea, toleranța și respectarea libertății religioase și de convingere”,

1.  condamnă cu fermitate atacurile cu bombe produse la Biserica Doi Sfinți din Alexandria, în Nigeria și Filipine; condamnă cu fermitate toate formele de violență, discriminare și intoleranță bazate pe criterii religioase sau confesionale îndreptate împotriva credincioșilor, a apostaților și a necredincioșilor;

2.  adresează condoleanțele sale familiilor victimelor și ale celor răniți în recentele atacuri împotriva cultelor; invită guvernele în cauză să investigheze atacurile pentru a garanta că acestea nu rămân nepedepsite;

3.  condamnă întreruperea cu forța a slujbei de Crăciun celebrate în ziua de Crăciun de către cei 300 de creștini rămași în partea Ciprului aflată sub ocupația regimului turc; subliniază că acest act constituie o încălcare a dreptului fundamental al omului de a-și exercita libertatea religioasă, a CEDO și a celui de al 3-lea Acord de la Viena (1975) care prevede condițiile de viață ale ciprioților greci aflați în enclavă în partea ocupată a Ciprului;

4.  subliniază că dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie este un drept fundamental al omului, garantat de instrumentele juridice internaționale; reamintește, în același timp, atașamentul său față de conceptul fundamental de interdependență a tuturor drepturilor omului;

5.  denunță instrumentalizarea religiei în cadrul diferitelor conflicte politice; sprijină orice inițiativă de promovare a dialogului și a respectului reciproc între comunitățile religioase; invită toate guvernele și autoritățile religioase să promoveze toleranța, respectarea libertății religioase și să ia măsuri pentru combaterea urii; solicită guvernelor să garanteze libertatea religioasă și de convingere; reiterează angajamentul său față de laicizare;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Ultima actualizare: 19 ianuarie 2011Notă juridică