Procedură : 2011/2514(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0053/2011

Texte depuse :

B7-0053/2011

Dezbateri :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Voturi :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
CRE 16/02/2012 - 8.5

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0022

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 132kDOC 83k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0044/2011
17.1.2011
PE455.881v01-00
 
B7-0053/2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Belarus


Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski, Tadeusz Cymański în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus  
B7‑0053/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația politică din Belarus,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 decembrie 2008 privind Parteneriatul estic (COM(2008)0823),

–   având în vedere Declarația privind Parteneriatul estic dată de Consiliul European în cadrul reuniunii sale din 19-20 martie 2009 și Declarația comună a reuniunii la nivel înalt de la Praga privind Parteneriatul estic din 7 mai 2009,

–   având în vedere Declarația privind Parteneriatul estic dată de Consiliul European la reuniunea sa din 10 și 11 decembrie 2009,

–   având în vedere concluziile Reuniunii miniștrilor de externe ai Parteneriatului Estic din 13 decembrie 2010,

–   având în vedere Concluziile privitoare la Belarus ale reuniunii Consiliului Relații Externe din 13 octombrie 2008, celei de-a 2974-a reuniuni a Consiliului Relații Externe din 17 noiembrie 2009 și celei de-a 3041-a reuniuni a Consiliului Afaceri Externe din 25 octombrie 2010,

–   având în vedere dialogul UE-Belarus pe tema drepturilor omului,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât a fost recunoscut de toată lumea că regimul lui Lukașenko nu are legitimitate democratică întrucât s-a opus în mod constant organizării de alegeri prezidențiale libere și oneste, rămânând ultima dictatură din Europa;

B.  întrucât ultimele alegeri prezidențiale din Belarus au avut loc la 19 decembrie 2010;

C. întrucât, în conformitate cu diferite sondaje independente, inclusiv cel făcut de TV Belsat, Lukașenko a obținut 30-45% din voturi, pe când, potrivit rezultatelor oficiale, de care a beneficiat a fost în jur de 80%;

D. întrucât, conform observatorilor oficiali din partea Organizației pentru securitate și cooperare în Europa (OSCE), procedurile electorale nu au asigurat transparență și responsabilitate la numărarea voturilor, deși s-au înregistrat anumite progrese în timpul campaniei electorale, îndeosebi un acces mediatic mai larg pentru candidații opoziției;

E.  întrucât din concluziile misiunii de monitorizare a OSCE reiese că alegerile din Belarus nu au respectat standardele democratice recunoscute la nivel internațional;

F.  întrucât acțiunile autorităților din Belarus în urma alegerilor prezidențiale au fost denunțate de statele membre UE, în special Polonia, Germania și Suedia și, de asemenea, de Baroneasa Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, împreună cu Secretarul de Stat al SUA Hillary Clinton într-o declarația comună dată la 23 decembrie 2010;

G. întrucât poliția a împrăștiat o demonstrație pașnică de protest împotriva rezultatelor recentelor alegeri prezidențiale din Belarus;

H. întrucât unul dintre oponenții președintelui Lukașenko la recentele alegeri prezidențiale, Vladimir Nekliaiev, a fost bătut cu violență de către poliție și întemnițat, aflându-se în continuare în detenție împreună cu trei alți candidați la președinție, fără acces la îngrijire medicală;

I.   întrucât șapte candidați la președinție și peste douăzeci de lideri ai opoziției sunt acuzați de organizarea de demonstrații antiguvernamentale și de tulburarea liniștii publice;

J.   întrucât autoritățile din Belarus organizează percheziții la locuințele liderilor și jurnaliștilor de opoziție, inclusiv la cele ale membrilor organizației Carta 97, al cărei fondator a fost găsit mort la 3 septembrie 2010;

K. întrucât situația generală a drepturilor civile și democratice ale omului în Belarus rămâne nesatisfăcătoare în ciuda anumitor progrese înregistrate în trecut, precum eliberarea tuturor deținuților politici în 2008;

L.  întrucât președintele bielorus Aleksandr Lukașenko a declarat, la 2 noiembrie 2009 că „relațiile cu Uniunea Europeană, în calitate de partener puternic și consolidat, reprezintă unul din principalii factori de garantare a independenței și suveranității Belarusului, precum și a dezvoltării economice, științifice și tehnologice”,

1.  condamnă recentele încălcări ale dreptului omului în Republica Belarus săvârșite împotriva unor membri ai societății civile, a presei independente și a liderilor de opoziție, mai ales împotriva adversarilor președintelui Lukașenko la recentele alegeri prezidențiale;

2.  solicită guvernului din Belarus să îi elibereze imediat pe toți deținuții politici care au fost întemnițați în urma recentelor alegeri prezidențiale, inclusiv pe cei patru candidați la președinție: Andrei Sannikov, Ales Mihalevici, Mikola Statkevici și Vladimir Nekliaev și multe alte persoane care au fost arestate pentru faptul că și-au exercitat dreptul de a-și exprima opiniile politice;

3.  solicită guvernului din Belarus să pună capăt tuturor arestărilor la domiciliu ale multor altor deținuți politici, inclusiv candidatul Partidului creștin democrat din Belarus, Vital Rimașeuski;

4.  solicită autorităților din Belarus să retragă toate acuzațiile împotriva candidaților la președinție și a liderilor opoziției legate de recentele alegeri prezidențiale;

5.  solicită constituirea unei misiuni de monitorizare a UE care să fie trimisă la Belarus care să examineze situația politică actuală și să prezinte un raport Parlamentului European;

6.  solicită guvernului din Belarus să își confirme disponibilitatea de a crea condiții favorabile pentru o colaborare mai fructuoasă între UE și Belarus;

7.  solicită guvernului din Belarus să înceteze imediat raziile și interogatoriile împotriva oponenților politici reali sau suspectați și îmbunătățească radical condițiile pentru societatea civilă, media independentă și opoziția politică care activează în Belarus;

8.  își exprimă speranța că Curtea Constituțională din Belarus va anula rezultatele alegerilor ca urmare a neregulilor și că guvernul bielorus va permite reorganizarea alegerilor prezidențiale din 2010 în conformitate cu standardele aprobate de OSCE/ODIHR și cu prezența la fața locului a unei misiuni pe termen lung din partea UE de monitorizare a alegerilor, al căror rezultat va atrage recunoașterea internațională și va restabili legitimitatea democratică a președinției Belarusului, după cum au solicitat, de asemenea, șapte partide de opoziție la 10 ianuarie 2011;

9.  solicită reînnoirea și extinderea sancțiunilor UE împotriva reprezentanților autorităților bieloruse care fuseseră suspendate în 2008;

10. consideră că UE ar trebui să stabilească, pe baza unor exigențe stricte, o așa-numită foaie de parcurs privind aplicarea treptată a unor sancțiuni, începând cu reintroducerea interdicției de viză până la eliberarea tuturor persoanelor deținute și arestate și oprirea urmării penale împotriva acestora; subliniază că dacă autoritățile belaruse nu intervin de îndată în acest sens, vor fi impuse noi măsuri, mai stricte, de exemplu sancțiuni diplomatice și economice;

11. invită Consiliul, Comisia și comunitatea democratică internațională în ansamblu să își intensifice sprijinul în favoarea societății civile și a opoziției democratice din Belarus, în special prin intermediul simplificării obținerii vizei pentru persoanele care și-au pierdut locul de muncă și posibilitățile de continuare a educației din cauza acțiunilor întreprinse în calitate de lideri ai opoziției;

12. susține simplificarea și facilitarea accesului la fondurile UE pentru organizațiile din Belarus, atât pentru cele înregistrate, cât și pentru cele scoase în afara legii de autoritățile bieloruse;

13. solicită Comisiei și statelor membre să acorde sprijin financiar pentru media independentă, de exemplu, TV Belsat, Radioul european din Belarus sau Radio Racyja; condamnă, în același timp, cazul programelor de finanțare difuzat de Televiziunea Națională din Belarus din resursele Comisiei Europene;

14. recomandă statelor membre ale Uniunii Europene și altor state cu vederi similare să își revizuiască relațiile economice cu Belarus; în acest context, recomandă comunității de afaceri să reexamineze condițiile pe care se bazează cooperarea lor cu întreprinderile și companiile bieloruse;

15. acordă mare importanță liberalizării drepturilor politice, civile și drepturilor omului și consolidării statului de drept în Belarus și subliniază faptul că încălcarea în continuare a acestora va duce la o deteriorare a relațiilor dintre UE și Belarus, inclusiv la re-impunerea unor sancțiuni politice și economice specifice;

16. solicită guvernului din Belarus să acorde liderilor opoziției permisiunea de a participa la lucrările Euronest;

17. invită autoritățile beloruse și internaționale să efectueze o investigație corespunzătoare în legătură cu moartea lui Oleg Bebenin, fondatorul Cartei 97 și consilier al candidatului prezidențial Andrei Sannikov, al cărui cadavru a fost găsit la 3 septembrie 2010;

18. reiterează faptul că Uniunea Europeană este gata să relanseze relațiile cu Belarus în cadrul PEV, cu condiția ca guvernul acestei țări să demonstreze o susținere necondiționată a valorilor democratice și a drepturilor elementare ale omului, ceea ce va trebui demonstrat prin atingerea unor obiective clare;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunărilor Parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, Secretariatului Comunității Statelor Independente, precum și Parlamentului și Guvernului Republicii Belarus.

Ultima actualizare: 19 ianuarie 2011Notă juridică