Procedură : 2011/2521(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0054/2011

Texte depuse :

B7-0054/2011

Dezbateri :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Voturi :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0021

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 131kWORD 87k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0039/2011
17.1.2011
PE455.882v01-00
 
B7-0054/2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația creștinilor în ceea ce privește libertatea religioasă


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański în numele Grupului ECR

 

Cornelis de Jong

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația creștinilor în ceea ce privește libertatea religioasă  
B7‑0054/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 18 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) din 1948,

–   având în vedere articolul 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) din 1950,

–   având în vedere articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 1966,

–   având în vedere Declarația ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie și credință, din 1981,

–   având în vedere Declarația de la Barcelona din noiembrie 1995,

–   având în vedere Rezoluția sa din 24 februarie 2005 referitoare la prioritățile UE și la recomandările pentru cea dea 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru drepturile omului de la Geneva,

–   având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la Raportul anual pe 2009 privind drepturile omului în lume și politica UE în domeniu,

–   având în vedere prima conferință a Rețelei euro-mediteraneene pentru drepturile omului de la Cairo, din 26-27 ianuarie 2006,

–   având în vedere rapoartele Raportorului special al ONU privind libertatea religioasă sau a credinței, în special rapoartele sale din 29 decembrie 2009, 16 februarie 2010 și 29 iulie 2010,

–   având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2007 privind evenimente grave, care compromit existența comunităților creștine și cea a altor comunități religioase,

–   având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2010 referitoare la recentele atacuri împotriva comunităților creștine,

–   având în vedere declarația din 1 ianuarie 2011 a purtătorului de cuvânt al Înaltei Reprezentante, Catherine Ashton, ca urmare a atacului împotriva credincioșilor bisericii copte din Alexandria, Egipt,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât promovarea democrației și a respectului față de drepturile omului și libertățile civile constituie principii fundamentale ale Uniunii Europene, figurează printre obiectivele acesteia și oferă o bază comună pentru dezvoltarea relațiilor cu țările terțe;

B.  întrucât, în conformitate cu dreptul internațional din domeniul drepturilor omului și cu articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și la libertatea religioasă; întrucât acest drept presupune libertatea persoanei de a-și schimba religia sau convingerile religioase, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau a-și exprima convingerile religioase, individual sau în cadrul unei comunități, atât în public, cât și în particular, prin cult, îndeplinirea de rituri, practici și în cadrul educației și întrucât, în conformitate cu Comisia ONU pentru drepturile omului, libertatea religioasă sau a convingerilor religioase protejează orice convingere religioasă, teistă, non-teistă sau ateistă;

C. întrucât Uniunea Europeană și-a exprimat în repetate rânduri angajamentul în favoarea libertății de gândire, a libertății de conștiință și a libertății religioase sau de convingeri religioase și a subliniat că guvernelor le revine datoria de a garanta aceste libertăți în întreaga lume;

D. întrucât libertatea religioasă sau de convingeri religioase este adeseori testul suprem pentru garantarea tuturor celorlalte libertăți și drepturi ale omului; întrucât persecutarea creștinilor la nivel mondial reprezintă una dintre provocările contemporane cele mai teribile la adresa demnității umane;

E.  întrucât, în anumite cazuri, situația comunităților creștine este de natură de a pune în pericol existența lor, dispariția acestora ducând la pierderea unei părți importante a patrimoniului religios al țărilor în chestiune;

F.  întrucât, în dimineața zilei de 1 ianuarie 2011, 21 de credincioși creștini copți au fost uciși într-un atac cu bombă într-o biserică din Alexandria, Egipt, iar alți 70 au fost răniți;

G. întrucât, la 30 decembrie 2010, atacurile teroriste fundamentalist-islamice împotriva unor familii de creștini asirieni s-au soldat cu cel puțin doi morți și 14 răniți, în urma unei serii de atacuri cu bombă coordonate asupra reședințelor unor creștini din Bagdad, Irak;

H. întrucât, la 27 decembrie 2010, o femeie asiriană de credință creștină a fost ucisă de explozia unei bombe, iar soțul său a fost rănit, la Dujail, la 50 km nord de Bagdad, Irak;

I.   întrucât, la 25 decembrie 2010, 11 credincioși au fost răniți, printre care un preot și o fetiță de 9 ani, după explozia unei bombe într-o capelă, în ziua de Crăciun, în Sulu, Filipine;

J.   întrucât, la 3 decembrie 2010, șapte creștini, printre care femei și copii, au murit, iar alți patru au fost răniți într-un atac în orașul Jos, Nigeria; la 21 decembrie 2010 bărbați înarmați cu săbii și machete au atacat un grup de săteni creștini, ucigând trei persoane și rănind două, la Turu, în Nigeria; începând cu 24 decembrie 2010, cel puțin 86 de persoane au decedat în urma unei serii de atacuri cu bombă și confruntări între tineri musulmani și creștini în Nigeria centrală, în orașul Jos, însoțite de alte atacuri asupra bisericilor din nord-est, peste 100 de persoane fiind rănite și spitalizate; într-un alt incident, șase persoane au fost ucise de cocktailuri molotov lansate în noaptea de 24 decembrie 2010 în biserici din orașul Maiduguri, situat în nord-estul statului Borno;

K. întrucât exemplele de mai sus reprezintă doar câteva dintr-un șir nesfârșit de atacuri mai mult sau mai puțin importante și acte de discriminare și întrucât multe dintre aceste atacuri sunt încercări deliberate ale forțelor fundamentalist-islamice de gonire a creștinilor, iar, ca urmare, numeroase comunități creștine decid să-și abandoneze gospodăriile, căutând refugiu în alte părți ale țării, unde situația este mai sigură, sau chiar în afara țării;

1.  condamnă cu tărie actele de violență împotriva comunităților creștine, indiferent de locul în care acestea au loc;

2.  subliniază faptul că libertatea de gândire, de conștiință și libertatea religioasă constituie unul dintre drepturile fundamentale ale omului, garantat de instrumente juridice internaționale, și condamnă cu tărie toate formele de violență, discriminare și intoleranță bazate pe criterii religioase sau confesionale îndreptate împotriva membrilor unor comunități religioase sau cu convingeri religioase, inclusiv împotriva așa-numiților „apostați” și a necredincioșilor;

3.  își exprimă îngrijorarea cu privire la recentele atacuri fundamentaliste împotriva creștinilor copți și asirieni și solidaritatea cu familiile victimelor; invită guvernele egiptean și irakian să asigure siguranța și integritatea personală a creștinilor și a membrilor altor minorități religioase din țările lor; în conformitate cu tratatele și acordurile internaționale la care sunt parte;

4.  își exprimă extrema îngrijorare față de multiplicarea actelor de intoleranță și de represiune, precum și recentele atacuri la adresa comunităților creștine, în special în țările din Africa, Asia și Orientul Mijlociu;

5.  salută eforturile depuse de autorități în vederea identificării responsabililor și autorilor atacurilor împotriva minorităților creștine; invită guvernele respective să garanteze aducerea în fața justiției și judecarea în conformitate cu procedurile legale a tuturor persoanelor responsabile de acest atac, precum și de alte acte de violență împotriva creștinilor din Orientul Mijlociu sau a altor minorități religioase sau de alt tip;

6.  invită guvernele din țările arabe respective, ce au obligația de a proteja toate comunitățile religioase, să garanteze creștinilor copți și asirieni și membrilor altor comunități religioase și minorități posibilitatea de a-și exercita toate drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul de a-și alege în mod liber și de a-și schimba religia, și să prevină orice discriminare și represiune a acestor persoane;

7.  invită guvernele nigerian și filipinez să protejeze în mod egal toți cetățenii, indiferent de religie sau de convingerile religioase, inclusiv creștinii, și să aducă în fața justiției pe toți aceia vinovați de acte de violență împotriva comunităților religioase și de credință;

8.  invită Consiliul, Comisia și pe Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în cadrul relațiilor UE cu țările vizate, să acorde o atenție deosebită situației minorităților religioase, inclusiv a comunităților creștine la nivel mondial, prin promovarea unui angajament strategic din partea acestor țări, pe baza tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului; și să acorde o atenție deosebită atunci când elaborează și pune în aplicare programe de cooperare și de ajutor pentru dezvoltare cu aceste țări;

9.  solicită Înaltului Reprezentant, în contextul evenimentelor recente și al necesității de analizare și înțelegere a evoluțiilor culturale și religioase în relațiile internaționale și în societățile contemporane, să asigure o capacitate permanentă de cercetare strategică, de dezvoltare de politici și formare în domeniul religios și al convingerilor religioase în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă;

10. îndeamnă Comisia, Consiliul și statele membre să depună în continuare eforturi pentru consolidarea drepturilor omului și a statului de drept prin intermediul instrumentelor de politică externă ale UE;

11. invită Consiliul Afaceri Externe din 31 ianuarie 2011 să își exprime sprijinul neechivoc pentru libertatea religioasă universală și angajamentul ferm de apărare a creștinilor și a altor minorități religioase din Orientul Mijlociu și din alte regiuni unde aceștia sunt persecutați;

12. sprijină orice inițiativă de promovare a dialogului și a respectului reciproc între comunități; îndeamnă toate autoritățile religioase să promoveze toleranța și să ia inițiative împotriva urii, a radicalizării violente și a extremismului;

13. îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să acorde mai multe fonduri activităților Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și ajutorului umanitar gestionat de această organizație;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și statelor membre, Guvernului și Parlamentului Egiptului, precum și guvernelor și parlamentelor din Filipine, Irak și Nigeria, precum și Secretarului General al ONU și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2011Notă juridică