Postopek : 2011/2514(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0057/2011

Predložena besedila :

B7-0057/2011

Razprave :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Glasovanja :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0022

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 122kWORD 82k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0044/2011
17. 1. 2011
PE455.885v01-00
 
B7-0057/2011

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o razmerah v Belorusiji


Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji  
B7‑0057/2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Belorusiji, zlasti resolucije z dne 17. decembra 2009,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/639/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije, s katerim so bili ti ukrepi in prepoved podaljšani do 31. oktobra 2011,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 25. oktobra 2010,

–   ob upoštevanju izjave o prvih ugotovitvah in sklepih o predsedniških volitvah v Belorusiji, ki sta jo 20. decembra 2010 dala Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE) in generalna skupščina OSCE,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. decembra 2008 o pobudi o vzhodnem partnerstvu (KOM(2008)0823),

–   ob upoštevanju izjave o vzhodnem partnerstvu, ki je bila sprejeta na srečanju Evropskega sveta 19. in 20. marca 2009, ter skupne izjave z vrhunskega srečanja vzhodnega partnerstva, ki je potekalo 7. maja 2009 v Pragi,

–   ob upoštevanju izjave Evropske komisije z dne 21. novembra 2006 o pripravljenosti Evropske unije za obnovo odnosov z Belorusijo in njenim narodom v okviru evropske sosedske politike,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Svet v svojih sklepih z dne 17. novembra 2009 priznal nove možnosti za začetek dialoga in tesnejše sodelovanje med EU in Belorusijo, da bi spodbudili dejanski napredek na poti k demokraciji in spoštovanju človekovih pravic, znova izkazal pripravljenost za okrepitev odnosov z Belorusijo, če bo ta dosegla dodaten napredek na področju demokracije, človekovih pravic in pravne države, ter ji ponudil pomoč pri doseganju teh ciljev,

B.  ker so v praški izjavi z vrhunskega srečanja vzhodnega partnerstva potrjene zaveze, med drugim tudi Belorusije, o spoštovanju načela mednarodnega prava in temeljnih vrednot, vključno z demokracijo, pravno državo ter spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

C. ker se je Belorusija zavezala, da bo upoštevala priporočila OVSE in njenega Urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) za izboljšanje volilne zakonodaje in njeno uskladitev z mednarodnimi merili za demokratične volitve ter da se bo o predlaganih spremembah posvetovala z OVSE in ker je beloruski državni zbor sprejel reformo volilnega zakonika, ne da bi se poprej posvetoval z OVSE;

D. ker je bil Svet pripravljen okrepiti odnose z Belorusijo ter tudi izboljšati njen pogodbeni status, če bi bil dosežen viden napredek na področju spoštovanja človekovih pravic, vladavine prava v državi in če bi bile organizirane volitve v Belorusiji;

E.  ker je Svet po oceni dogodkov v Belorusiji sklenil, da bo podaljšal omejitvene ukrepe za nekatere beloruske uradnike, tudi za Lukašenka, vendar jih začasno do oktobra 2010 ne izvaja za potovanje v EU,

F.  ker po prvih ugotovitvah in sklepih Urada za demokratične institucije in človekove pravice ter generalne skupščine OVSE o predsedniških volitvah v Belorusiji, je dokazano, da je pot do izpolnitve zavez, danih OVSE, še dolga, čeprav so se določene zadeve izboljšale; volilno noč je pokvarilo zajetje večine predsedniških kandidatov ter stotin aktivistov, novinarjev in predstavnikov civilne družbe,

G. ker se je beloruska vlada na te ugotovitve odzvala tako, da je zahtevala, naj Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi zapusti državo, saj naj bi izvršila svoj mandat in naj ne bi bila več potrebna; ker je tehnično zaprtje urada OVSE predvideno za 31. marec 2011,

H. ker so predsednik Evropskega parlamenta, visoka predstavnica EU in generalni sekretar OZN ostro obsodili dejstvo, da je policija zadušila demonstracije 19. decembra 2010 in da so organi pregona sprejeli dodatne represivne ukrepe proti demokratični opoziciji, svobodnim medijem in predstavnikom civilne družbe;

I.   ker se zaprti protestniki in opozicijski kandidati obravnavajo kot kriminalci in ne kot politični zaporniki beloruskega režima, zaradi česar jim grozijo nerazumno visoke kazni,

J.   ker so odvetniki, ki predstavljajo protestnike, politično opozicijo ali njihove družine izpostavljeni grožnji, da bodo izgubili licenco ali da bodo izključeni iz odvetniške zbornice,

K. ker so države članice EU po teh dramatičnih dogodkih znova odpovedale, ko je bilo treba nastopiti enoglasno, saj so Minsku pošiljale nasprotujoča si sporočila, da se lahko običajni odnosi nadaljujejo,

1.  ostro obsoja brutalno represijo, ki so jo policijske sile in KGB izvajali nad protestniki na dan volitev, in množične aretacije, ki so tem dogodkom sledile, ter izraža solidarnost z žrtvami tega nasilja; meni, da gre za grobo kršenje temeljnih demokratičnih načel, kot sta pravica do zbiranja in svoboda izražanja, ter človekove pravice;

2.  je zaskrbljen zaradi kazenskih postopkov, ki jih beloruski organi vodijo proti skoraj vsem predsedniškim kandidatom, voditeljem demokratične opozicije in številnim predstavnikom civilne družbe, novinarjem, učiteljem in študentom, ki jim grozi do petnajstletna zaporna kazen; poziva, naj se opravi neodvisna in nepristranska mednarodna raziskava o teh dogodkih;

3.  zahteva, naj se protestniki, ki so že vedno pridržani, brezpogojno izpustijo in poziva, naj se obtožbe proti njim nemudoma opustijo; hkrati poziva beloruske oblasti, naj zapornikom omogočijo neoviran dostop do družinskih članov, pravne pomoči in zdravniške oskrbe;

4.  poziva beloruske oblasti, naj nemudoma prenehajo z vsemi oblikami nadlegovanja, ustrahovanja ali groženj aktivistov civilne družbe, kamor sodijo tudi racije, preiskave in zaplembe materiala v zasebnih bivališčih, oddajnikih neodvisnih medijev ter uradih organizacij civilne družbe, pa tudi izključitve z univerz in odpuščanje z delovnih mest;

5.  poziva vlado v Minsku, naj ponovno pretehta svojo odločitev, da ne bo podaljšala misije urada OVSE v Belorusiji, in poziva beloruske oblasti, naj ponovno sodelujejo s to organizacijo, da bi omogočili ponovitev predsedniških volitev;

6.  poziva Svet, Komisijo in visoko predstavnico EU, naj znova preučijo politiko EU do Belorusije; poudarja, da je treba spremeniti smernice evropske sosedske politike in preusmeriti nacionalno pomoč, namenjeno Belorusiji, da bi osamili režim, hkrati pa zagotovili ustrezno podporo civilni družbi; poudarja pomen učinkovite uporabe evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice; poziva Svet, naj preuči možnost, da bi Belorusijo izključil iz dejavnosti vzhodnega partnerstva na vrhunskem srečanju vzhodnega partnerstva v Budimpešti, če ne bo prišlo do pravih sprememb;

7.  meni, da bi morala EU na podlagi strogih pogojev oblikovati t. i. načrt postopnega izvajanja sankcij, ki bi se začele z ponovno uvedbo prepovedi izdajanja vizumov, dokler ne bi bili vsi priprti in aretirani izpuščeni in oproščeni vseh obtožb; poudarja, da bodo v primeru, da se beloruske oblasti na to ne bodo pravočasno odzvale, sprejeti novi, strožji ukrepi, npr. diplomatske in gospodarske sankcije;

8.  v zvezi s tem poziva Svet, Komisijo in visoko predstavnico EU, naj nemudoma ponovno uvedejo prepoved izdaje vizumov in zamrznitev premoženja za beloruske državne uradnike, in naj ta ukrepa razširijo na člane sodstva in varnostne uradnike, ki jih lahko štejemo za odgovorne za ponarejanje glasov, brutalno nasilje po volitvah in aretacije članov opozicije; poudarja, da morajo sankcije veljati dokler ne bi bili vsi priprti in aretirani izpuščeni in oproščeni vseh obtožb, sklep o zaprtju urada OVSE pa ovržen;

9.  pričakuje, da države članice EU ne bodo ohromile ukrepov EU z bilateralnimi pobudami z beloruskim režimom, ki bi spodkopavale verodostojnost in učinkovitost evropske zunanje politike;

10. poziva Svet, Komisijo, visoko predstavnico EU in države članice, naj podprejo demokracijo v Belorusiji s povečanjem finančne pomoči za neodvisne medije in organizacije civilne družbe ter s povišanjem števila štipendij za beloruske študente;

11. pozdravlja pobudo za organizacijo donatorske konference pod naslovom „Solidarnost z Belorusiji”, ki bo potekala v Varšavi in Vilni, ter od Evropske unije pričakuje, da bo največja donatorica; poudarja, da so potrebni posebni ukrepi za pomoč pridržanim osebam, njihovim družinam in tistim, ki se v Belorusiji soočajo z represijo;

12. odločno poziva Komisijo, naj poveča finančno pomoč za Evropsko univerzo za humanistične študije v Vilni, Litvi, ki je pripravljena sprejeti študente, ki so bili izključeni iz beloruskih univerz po nasilni zadušitvi protestov po predsedniških volitvah;

13. meni, da v Belorusiji ne bi smeli organizirati športnih dogodkov, kot je svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, predvideno za leto 2014, dokler so v državi politični zaporniki in poziva mednarodne športne organizacije, naj Belorusijo izključijo iz sodelovanja na mednarodnih športnih dogodkih dokler ne bodo osvobojeni vsi politični zaporniki;

14. poziva Svet, naj preuči uvedbo smiselnih in ciljno usmerjenih ekonomskih sankcij proti podjetjem v lasti beloruske vlade, dokler ne bodo brezpogojno izpuščeni vsi politični zaporniki; priporoča, naj države članice EU in druge države, ki so podobnega mnenja, ponovno preučijo svoje gospodarske pogoje, na katerih temelji njihovo sodelovanje z beloruskimi podjetji in družbami; hkrati poziva države članice, naj se izogibajo lajšanju in spodbujanju poslovanja evropskih podjetij z Belorusijo;

15. poziva Svet in Komisijo, naj pospešita pogajanja z Belorusijo o sporazumu za poenostavitev vizumskih postopkov, da bi izboljšala medčloveške stike in da bi Evropska unija pokazala svojo željo odpreti vrata Belorusiji;

16. obžaluje odločitev Ruske federacije, da prizna izide volitev in sedanjo represijo poimenuje kot „notranjo zadevo”; poudarja potencialno vlogo sosedov Belorusije in Evropske unije pri umiritvi in spodbujanju k takojšnji brezpogojni izpustitvi vseh političnih zapornikov;

17. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, predsedniku, vladi in parlamentu Belorusije ter parlamentarnim skupščinam Sveta Evrope in OVSE.

 

Zadnja posodobitev: 19. januar 2011Pravno obvestilo