Eljárás : 2011/2555(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0120/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0120/2011

Viták :

OJ 16/02/2011 - 108

Szavazatok :

PV 17/02/2011 - 6.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0064

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 129kWORD 82k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0120/2011
10.2.2011
PE459.652v01-00
 
B7-0120/2011

a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által tett nyilatkozatról szóló vitát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


Egyiptomról


Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tokia Saïfi, Mario Mauro, Simon Busuttil, Vito Bonsignore, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Inese Vaidere, Michael Gahler, Alf Svensson a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Egyiptomról  
B7‑0120/2011

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Egyiptomról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a harmadik országokbeli emberi jogokról és demokratizálódásról szóló uniós politikára, amelyet a Tanács 2005 decemberében fogadott el,

–   tekintettel az európai uniós megállapodásokban foglalt emberi jogi és demokrácia klauzuláról szóló, 2006. február 16-i állásfoglalására,

–   tekintettel a 2006. december 4-i, „Az európai szomszédságpolitika megerősítéséről” című bizottsági közleményre (COM(2006)0726),

–   tekintettel „Az európai szomszédságpolitika végrehajtása 2009-ben, a Tunéziában elért haladásról szóló jelentés” címet viselő bizottsági közleményre (COM(2010)0207 - SEC(2010)0517),

–   tekintettel az Európai Unió és Tunézia között 2004-ben létrejött euromediterrán társulási megállapodásra és a 2007-es cselekvési tervre,

–   tekintettel az emberi jogok védelmezői érdekében kialakított uniós politikákról szóló 2010. május 14-i állásfoglalására,

–   tekintettel az Európai Tanács 2011. február 4-i nyilatkozatára Egyiptomról,

–   tekintettel Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2011. február 4-i nyilatkozataira az egyiptomi helyzetről és az Egyiptomban dolgozó újságírókról és emberi jogi aktivistákról,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel számos észak-afrikai és közel-keleti arab országban az elmúlt időszakban zajló megmozdulások során az emberek politikai, gazdasági és szociális reformokat sürgettek és szabadságot, demokráciát és jobb életkörülményeket követeltek,

B.  mivel az egyiptomi rendszer ellen szervezett, január 25-én kezdődő békés tiltakozásokra erőszakos rendőri fellépés volt a válasz, amely során könnygázt, vízágyút, gumilövedéket, sőt éleslőszert is bevetettek és több száz ember életét vesztette,

C. mivel ezt követően a rendőrség a helyszínt biztosítás nélkül hagyva visszavonult, szabad utat engedve a fosztogatásnak és rablásnak, amellyel azt akarták jelezni, hogy két alternatíva létezik, a rendőrség vagy a káosz, és mivel a Mubarak elnököt támogató bandákat és bűnözőket a demonstrálók közé engedték, amelynek következtében sokan meghaltak és megsérültek,

D. mivel az egyiptomi lakosság szabadság és társadalmi igazságosság iránti igényének kielégítéséhez a demokráciát, az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat tiszteletben tartó, a jogállamiságot támogató valamennyi politikai erő részvétele melletti komoly és nyílt párbeszédre van szükség,

E.  mivel a kormány egy lépést tett a helyes úton azzal, hogy ellenzéki csoportokkal folytatott megbeszéléseket, azonban eddig nem sikerült minden fél bevonása melletti nemzeti párbeszédet kialakítania,

F.  mivel a Tanács 2011. január 31-i következtetéseiben megerősítette, hogy a partnerségen keresztül végigkíséri az egyiptomi átalakulási folyamatot a jelenlegi eszközök mozgósítása, megújítása és kiigazítása révén, hogy alkalmassá váljanak a politikai, gazdasági és társadalmi reformok támogatására, továbbá hogy az EU készen áll arra, hogy az egyiptomi népet támogassa ebben az átalakulási folyamatban, figyelembe véve a további fejleményeket,

G. mivel az Európai Unió előtt áll még az a feladat, hogy a partnereivel szemben egységes, hatékony és hiteles külpolitikát alakítson ki, amely egybehangzó, határozott hangon szólal meg; ismételten kéri, hogy a társulási megállapodásokban az emberi jogi záradékokat konzekvensen támogassák a végrehajtásukhoz szükséges mechanizmusokkal, figyelembe véve e tekintetben a szomszédsági politika folyamatban lévő, szükséges felülvizsgálatát,

H. mivel Egyiptom mind Izrael, mind az Európai Unió számára kulcsfontosságú partner az arab világban, aktív és jelentős szerepet játszik a közel-keleti békefolyamat támogatásában és a Palesztinán belüli megbékélésben,

1.  szolidaritását fejezi ki az egyiptomi néppel és támogatja legitim demokratikus törekvéseit; határozottan elítéli a tiltakozókkal szemben alkalmazott erőszakot és aránytalan fellépést és rendkívülien sajnálja, hogy ez sok emberéletet követelt és nagyon sokan megsérültek; részvétét fejezi ki az áldozatok családjának; független vizsgálatot kér a halált és sérülést okozó incidensekkel és a bebörtönzésekkel kapcsolatban, továbbá a felelősök bíróság elé állítására szólít fel;

2.  felszólítja az egyiptomi hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget az erőszaknak; hangsúlyozza, hogy az erőszak nem megoldás az egyiptomi nép tiltakozás útján kifejezett problémáira; emlékezteti az egyiptomi hatóságokat és a biztonsági erőket az állampolgárok és tulajdonuk biztonságának, valamint a kulturális örökség védelmének biztosítására vonatkozó kötelezettségükre;

3.  felhívja az egyiptomi hatóságokat, hogy tegyenek sürgős lépéseket a széles körben követelt demokratikus reformok érdekében, oldják fel a szükségállapotot, haladéktalanul és maradéktalanul állítsák vissza a kommunikációs hálózatokat, beleértve az internetet, tartsák teljesen tiszteletben a tájékoztatás és a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az egyesülési szabadságot; elítéli az újságírók, a külföldi média és az emberi jogvédők megfélemlítését és az ellenük alkalmazott erőszakot; felszólít a békés tiltakozók, újságírók és emberi jogvédők azonnali szabadon bocsátására;

4.  kéri az egyiptomi hatóságokat, hogy biztosítsák a békés átmenetet, többek között teremtsék meg a szabad és tisztességes választásokhoz szükséges feltételeket és biztosítsák valamennyi demokratikus erő számára a részvétel lehetőségét; felszólít e tekintetben arra, hogy folytassanak valódi nemzeti politikai párbeszédet a reformokról valamennyi kulcsfontosságú politikai erő és a civil társadalom képviselőinek bevonásával, ezáltal biztosítva a reformokhoz legitimitást és a nép támogatását;

5.  felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy támogassák aktívan a békés, pluralista és igazságos Egyiptom felé vezető gyors átmenetet; sürgeti a jelenlegi egyiptomi hatóságokat, hogy ne akadályozzák ezt az átmenetet;

6.  határozottan támogatja a demokrácia, a jogállamiság és a társadalmi igazságosság felé vezető reformokat; hangsúlyozza a helyes kormányzás megerősítésének, a korrupció elleni küzdelemnek, a bírói hatalom függetlenségének, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának jelentőségét Egyiptomban, kiemelt figyelemmel a lelkiismereti-, vallási- és gondolatszabadságra, a véleménynyilvánítás, a sajtó és a média szabadságra, az egyesülési szabadságra, valamint a nők jogaira és a kisebbségek védelmére;

7.  tudomásul veszi az egyiptomi kormány azon bejelentését, hogy létrehoznak három bizottságot az alkotmány módosítása, a nemzeti párbeszéd során létrejött megállapodások végrehajtása és a tiltakozások során bekövetkezett összecsapások kivizsgálása és a vizsgálati eredmények a főügyészhez juttatása érdekében; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy annak érdekében, hogy a későbbiekben létrejöjjön a nemzeti konszenzus, a bizottsági munkának a lehető legátláthatóbbnak és legnyitottabbnak kell lennie;

8.  felhívja továbbá az egyiptomi hatóságokat, hogy jelentősen gyorsítsák fel a gazdasági és társadalmi reformokat, mivel az ország politikai és társadalmi stabilitása szempontjából elengedhetetlen a szabadság, a gazdasági fejlődés és a magasabb életszínvonal;

9.  a politikai, gazdasági és társadalmi reformok támogatására alkalmas jelenlegi uniós eszközök mozgósítása, felülvizsgálata és átdolgozása révén az Egyiptomban és a többi érintett déli szomszédos államban a demokratikus átalakuláshoz és a gazdasági és társadalmi fejlődéséhez az EU hathatós támogatását kéri; felkéri az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét/a Bizottság alelnökét, hogy intenzívebben használja ki a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását szolgáló uniós eszközt;

10. felkéri az EU-t a tagállamokat, a pártokat és alapítványokat, hogy segítsék a demokratikus ellenzéket és a civil szerveződéseket abban, hogy szervezettebbek legyenek és készen álljanak a demokrácia felé vezető átmenetben való teljes részvételre;

11. hangsúlyozza, hogy Egyiptomban és a régió többi országában zajló eseményekből újból arra lehet következtetni, hogy ambiciózusabb és hatékonyabb politikákat és eszközöket kell kialakítani, amelyek révén ösztönözni és támogatni lehet az EU déli szomszédainál a politikai, gazdasági és társadalmi reformokat; hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitika mostani stratégiai felülvizsgálatának tükröznie kell a régióban jelenleg zajló folyamatokat és új, megfelelőbb megoldásokat kell ajánlania a szomszédos népek törekvéseinek megvalósítása érdekében;

12. ismételten kéri az Európai Uniót, hogy vizsgálja felül a demokrácia és az emberi jogok támogatására vonatkozó politikáját, és a harmadik országokkal való valamennyi megállapodás emberi jogi záradékára vonatkozóan alakítson ki egy végrehajtási mechanizmust; ragaszkodik ahhoz, hogy a szomszédságpolitika felülvizsgálatakor kezeljék kiemelten a bírói kar függetlenségére, az alapvető szabadságjogok, a pluralizmus, a sajtószabadság védelmére és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó kritériumokat; kéri, hogy az Unió ezen országokra vonatkozó politikáját jobban hangolják össze a többi uniós politikával;

13. kéri az Uniót a Mediterrán Térségért, hogy sürgősen mérlegelje az elmúlt időszak eseményeit, tegyen ezekkel kapcsolatban lépéseket, és terjesszen elő tagállamaiban a demokrácia, az emberi jogok előmozdítására és a lehetséges reformokra leginkább alkalmas javaslatokat, hogy erősítse és hathatósabbá tegye saját szerepét;

14. úgy véli, hogy a helyes kormányzás, a korrupció elleni küzdelem és a jogállamiság megerősítése a harmadik országokban alapvető kritériumok az emberek elvárásainak való megfelelés és a külső befektetők az országba vonzása szempontjából; hangsúlyozza, hogy a korrupciógyanús eseteket ki kell vizsgálni és a felelősöket el kell számoltatni;

15. elismeri Egyiptomnak az arab világban és a közel-keleti békefolyamatban betöltött kulcsfontosságú szerepét, valamint a béke-megállapodás jelentőségét Izraellel; e tekintetben sürgeti Egyiptomot, hogy továbbra is kötelezze el magát a közel-keleti tartós béke létrehozását célzó erőfeszítések mellett és játsszon közvetítőként aktív és konstruktív szerepet ezekben a törekvésekben, különös tekintettel az izraeli-palesztin konfliktusra és a palesztin megbékélésre;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, a Tanácsnak, a tagállamok kormányának és parlamentjének, az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésének és Egyiptom kormányának.

Utolsó frissítés: 2011. február 14.Jogi nyilatkozat