A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0121/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0121/2011

Viták :

OJ 16/02/2011 - 108

Szavazatok :

PV 17/02/2011 - 6.4

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 122kWORD 76k
10.2.2011
PE459.653v01-00
 
B7-0121/2011

a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által tett nyilatkozatról szóló vitát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


Egyiptomról


Willy Meyer, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Egyiptomról  
B7‑0121/2011

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Parlament elnökének az egyiptomi helyzetről szóló, 2011. január 26-i és 28-i, valamint február 4-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Unió és Egyiptom közötti, 2007. évi közös cselekvési tervre és az EU és Egyiptom közötti társulási megállapodásra, amely 2004. június 1-jén lépett hatályba,

–   tekintettel az emberi jogok egyiptomi helyzetéről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az európai szomszédságpolitikáról és az Unió a Mediterrán Térségért szerveződésről szóló, korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az emberi jogok védelmezői érdekében kialakított uniós politikákról szóló, 2010. május 14-i jelentésére,

–   tekintettel a Tunéziáról szóló, közelmúltbeli, 2011. február 3-i állásfoglalására,

–   tekintettel az ENSZ emberi jogi jogvédőkről szóló nyilatkozatára és a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányára, amelyet Egyiptom 1982-ben ratifikált,

–   tekintettel a Tanács Egyiptomról szóló, 2011. január 31-i következtetéseire, valamint az Európai Tanács Egyiptomról és a régióról szóló, 2011. február 4-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az EU főképviselőjének az Egyiptomi helyzetről, valamint az egyiptomi újságírókról és emberi jogi aktivistákról szóló, január 27-i, 28-i és 31-i, továbbá február 3-i és 4-i nyilatkozataira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel amikor a rendőrök brutálisan meggyilkoltak egy 28 éves férfit, az egyiptomi nép felkelt, hogy polgári tiltakozással szálljon szembe a büntetlenséggel és az igazságtalansággal;

B.  mivel január 25. óta tüntetnek a Tahrír téren, és mivel február 1-jén egymillió egyiptomi gyűlt össze és követelte Mubarak elnök lemondását;

C. mivel az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Navi Pillay arra szólította fel a hatóságokat, hogy hallgassák meg az egyiptomi népnek az emberi jogok és a demokrácia javítását célzó, alapvető reformokra vonatkozó követeléseit;

D. mivel a tunéziai megmozdulások lendületet adtak a szabadság, a szociális igazságosság, a demokrácia hiánya és az eddig egyedülálló mértékű korrupció jelei miatt elkeseredett egyiptomi nép felkelésének;

E.  mivel a lakosság egyértelműen elutasítja azt a rendszert, amely az embereket megfosztotta alapvető jogaiktól és számtalan súlyos visszaélést követett el és gyakran a kínzástól sem rettent vissza;

F.  mivel újságírókat, filmrendezőket és blogszerzőket tartóztattak le, sebesítettek meg, sőt gyilkoltak meg, vagy amint az a görög újságíró Petros Papaconstantinou estében történt, késeltek meg;

G. mivel öt napra megszakadt az internetes és telefonos kapcsolat;

H. mivel az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint a kormánynak a nép megmozdulására adott elnyomó válasza eddig mintegy 300 ember halálát okozta, és több mint 3000 sebesültet és több száz letartóztatottat eredményezett;

I.   mivel a megmozdulások lendülete nem lanyhult, és a tüntetők továbbra is Hoszni Mubarak lemondását követelik;

J.   mivel a 2010. novemberi és decemberi parlamenti választásokat a csalás, a korrupció és az elnyomás jellemezte;

K. mivel mintegy 80 millió lakosával Egyiptom a legnépesebb arab oroszág;

L.  mivel az európai szomszédsági politika keretében az Európai Unió és Egyiptom közötti közös cselekvési terv szerint Egyiptom ígéretet tett az EU-nak a demokrácia és a politikai pluralizmus megerősítésére a politikai életben való részvétel ösztönzése, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása révén, és mivel az egyiptomi hatóságok a demokrácia és az emberi jogok, valamint a társadalmi igazságosság terén tett egyetlen vállalásukat sem teljesítették;

M.. mivel az IMF és más nemzetközi szervezetek által előírt, számos strukturális kiigazítási program (az élelmiszerárak deregulációja, a privatizáció és a megszorító intézkedések) évtizedek óta jelentősen hozzájárul a társadalmi és gazdasági problémákhoz, például a munkanélküliség és a szegénység tekintetében (az egyiptomiak 40% a szegénységi küszöb alatt él);

N. mivel az Európai Unió és különösen néhány tagállam és az Egyesült Államok kormánya – amely évtizedeken át támogatta Hoszni Mubarak uralmát – kiemelt felelősséggel tartoznak a jelenlegi válságért; mivel Izrael arra kérte az Egyesült Államokat és az EU számos országát, hogy a megmozdulások első napjaiban Mubarak elnököt támogassák,

1.  szolidaritásáról biztosítja az összes olyan egyiptomit, akik ellenzik Mubarak uralmát, amely Anvar asz-Szádát önkényuralmi politikáját követve, a demokráciát figyelmen kívül hagyva, immár 30 éve tart többek között a teljeséggel indokolatlan szükségállapot fenntartása révén, hátat fordítva az embereknek és nyomorra, társadalmi igazságtalanságokra, valamint a korrupció és az önkényuralom intézményesítésére kárhoztatva őket;

2.  üdvözli és támogatja az egyiptomi nép hazája politikai, gazdasági és szociális rendszerének alapvető reformjáért, a korrupt rezsim felszámolásáért és a valódi demokrácia, az emberi jogok és a társadalmi igazságosság megvalósításáért folytatott küzdelmét; reméli, hogy Egyiptomban valóban alkotmányos állam jön majd létre;

3.  elítéli, hogy Egyiptomban immár majdnem 30 éve szükségállapot van érvényben, amely a kormányhatóságok számára többek között lehetővé teszi az állítólagos terroristák és kábítószer-kereskedők letartóztatását és az ellenzék elnyomását;

4.  támogatja az utcákon tiltakozó egyiptomi nép Hoszni Mubarak azonnali lemondására és az emberek bizalmát élvező, demokratikus kormány megválasztására irányuló követeléseit, amelyek szükségképpen az előző rezsimben résztvevők legfontosabb minisztériumokból történő eltávolítását is jelentik;

5.  kéri egy független és pártatlan vizsgálóbizottság felállítását, amely kivizsgálja az emberi jogok megsértését, többek között a törvénytelen kivégzéseket és az önkényes letartóztatásokat, azonosítja a felelősöket és adott esetben bíróság elé állítja őket, valamint kártérítést nyújt az áldozatoknak és családjuknak; kéri továbbá a Hoszni Mubarak rezsimével összejátszó és az azt támogató országok felelősségének megállapítását;

6.  kéri az események során letartóztatott tüntetők és politikai foglyok azonnali szabadon bocsátását, valamint kéri a politikai ellenzék ellen esetleg még mindig folyó összes eljárás haladéktalan felfüggesztését;

7.  elítéli, hogy az Európai Unió és különösen néhány tagállamának kormánya évtizedeken át támogatta Hoszni Mubarak és előde uralmát; elítéli az Egyiptom gazdaságába és politikájába történő beavatkozásokat; felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió „az iszlám elleni védekezés” ürügyén szemet hunyt és összejátszott a korábbi egyiptomi rezsimmel, amiből ez hasznot húzott; rámutat arra, hogy a mostani megmozdulás alapvetően demokratikus, szociális és a nép kezdeményezésére indult;

8.  ezért határozottan ellenzi az Egyiptom belügyeibe történő mindenfajta beavatkozást és a jelenleg folyó demokratikus folyamatok megingatására irányuló kísérleteket;

9.  felszólítja az Európai Uniót, hogy a valódi szociális jogokkal nem rendelkező munkaerő kizsákmányolása révén a multinacionális vállalatok és a magántőke érdekeit szolgáló, elsősorban szabadkereskedelmi térségek létrehozásán alapuló „társulási megállapodások” helyett olyan, kölcsönös érdekeket szolgáló, valódi partnerségeket alakítson ki, amelyek középpontjában a legszélesebb értelemben vett fejlődés, a foglalkoztatást ösztönző együttműködési formák, valamint az oktatás és a képzés áll;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányának és parlamentjének, az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésének, valamint Egyiptom kormányának és parlamentjének.

Utolsó frissítés: 2011. február 14.Jogi nyilatkozat