Eljárás : 2011/2555(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0122/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0122/2011

Viták :

OJ 16/02/2011 - 108

Szavazatok :

PV 17/02/2011 - 6.4

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0064

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 117kWORD 73k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0120/2011
10.2.2011
PE459.654v01-00
 
B7-0122/2011

a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által tett nyilatkozatról szóló vitát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


az Egyiptomban kialakult válsághelyzetről


Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Egyiptomban kialakult válsághelyzetről  
B7‑0122/2011

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az euromediterrán partnerségről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel az 1995. novemberi barcelonai nyilatkozatra,

–       tekintettel „Az EU emberi jogi és demokratizálódási intézkedéseinek szigorítása a mediterrán országokkal – stratégia iránymutatások” című, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett bizottsági közleményre,

–       tekintettel az euromediterrán emberi jogi hálózat 2006. január 26–27-i kairói első konferenciájára,

–       tekintettel az emberi jogokról szóló uniós iránymutatásokra,

–       tekintettel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának 19. cikkére, amelyet Egyiptom 1982-ben ratifikált,

–       tekintettel az állam- és kormányfők 2005. novemberi barcelonai csúcstalálkozóján elfogadott munkaprogramra,

–       tekintettel az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés 2006. március 27-i állásfoglalására és elnökének nyilatkozatára,

–       tekintettel az európai szomszédsági politikáról szóló, 2006. január 19-i állásfoglalására,

–       tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az európai szomszédságpolitika keretében az Európai Unió 2007 márciusában közös cselekvési tervet írt alá Egyiptommal, amelynek prioritásai között szerepel a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok összes vetülete megerősítésének feladatával felruházott intézmények hatékonyságának fejlesztése,

B.     mivel nagy jelentőséget tulajdonít az Egyiptommal fennálló kapcsolatoknak, valamint az igazságos és átlátható választásokat tekinti a demokratikusabb társadalomra törekvés egyetlen módjának, továbbá hangsúlyozza Egyiptom és az EU–egyiptomi kapcsolatok fontosságát az euromediterrán térség stabilitása és fejlődése szempontjából,

C.     mivel a demokrácia, az emberi jogok és a polgári szabadságjogok tiszteletben tartásának előmozdítása az Európai Unió egyik alapvető elve és célja, és ez közös alapot jelent az euromediterrán térség fejlesztéshez,

D.     mivel a tüntetők Kairóban bejelentették, hogy csak akkor hagynak fel a tüntetéssel, ha Hoszni Mubarak elnök lemond; mivel Mubarak elnök mindezidáig nem mondott le, mivel szerinte ez káoszhoz vezetne; azonban kijelentette, hogy a szeptemberi választásokon nem indul újraválasztásáért,

E.     mivel Egyiptom 1956 óta köztársaságként működik,

F.     mivel az egyiptomi politikai élet vallási radikalizálódása katasztrofális hatással lenne az országra és a szomszédos Izraelre, valamint a Szuezi-csatorna működését is veszélybe sodorhatja,

G.     mivel a szélsőségesek még mindig üldözik a kopt keresztényeket, és mivel 2011. január 30-án tizenegy kopt keresztényt gyilkoltak meg brutális körülmények között az egyiptomi Minya tartománybeli Sharonában,

1.      felszólítja Hoszni Mubarak elnököt, hogy mondjon le elnöki tisztségéről annak érdekében, hogy a politikai patthelyzet feloldódjon, az ország gazdasága újraindulhasson és hogy érdemi tárgyalásokat lehessen kezdeni a demokratikus választásokról, valamint a politikai és gazdasági reformokról; javasolja annak megfontolását, hogy az elnöki székről való gyors lemondás ösztönzése, valamint minden további erőszak és zavargás elkerülése érdekében az elnök és családja részére biztosítsák a nem megfelelő magatartás vagy a hivatallal való visszaélés miatti bűnvádi eljárás alóli mentességet;

2.      felhívja az Egyiptomban működő uniós diplomáciai testületet, hogy összpontosítson a stabilitás és a rend helyreállítására, és ne adja be a derekát az erőszakot és a megfélemlítést továbbterjeszteni kívánó elemeknek;

3.      felhívja az újonnan alakuló egyiptomi kormányt, hogy teljes mértékben kötelezze el magát a demokratikus pluralizmus, valamint a szabad és tisztességes választások mellett;

4.      hangsúlyozza, hogy az egyiptomiaknak jogukban áll a békés gyülekezéshez fűződő jogukat gyakorolni és a biztonsági erők maradéktalan védelmét élvezni; az újságírók elleni támadások teljes mértékben elfogadhatatlanok, csakúgy, mint az ellentüntetőként fellépő rendzavarók felbérlése és civil ruhás rendőrök bevetése; a bebörtönzöttek ilyen célból történő szabadon engedése szintén elfogadhatatlan;

5.      felhívja a hatalmon lévő egyiptomi hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a gyülekezési és szólásszabadságot;

6.      felhívja az egyiptomi hatóságokat annak megakadályozására, hogy a kopt keresztény közösségek a kialakult biztonsági helyzet áldozatául essenek, és annak biztosítására kéri az egyiptomi hatóságokat, hogy e közösségek az ország egész területén békében élhessenek és nyilváníthassanak véleményt;

7.      felhívja a főképviselőt, hogy folytassa az eszmecserét egyiptomi partnereivel a kopt keresztény közösségek helyzetéről;

8.      felhívja a főképviselőt és a Külügyi Tanácsot, hogy a keresztények közép-keleti helyzetére vonatkozó tanácsi következtetésekben említse meg, hogy a keresztény közösségeket a szélsőségesek gyakran szándékosan támadják;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az egyiptomi kormánynak és parlamentnek, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a barcelonai nyilatkozatot aláíró mediterrán országoknak, valamint az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés elnökének.

Utolsó frissítés: 2011. február 14.Jogi nyilatkozat