Eljárás : 2011/2555(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0124/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0124/2011

Viták :

OJ 16/02/2011 - 108

Szavazatok :

PV 17/02/2011 - 6.4

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0064

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 130kWORD 78k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0120/2011
10.2.2011
PE459.656v01-00
 
B7-0124/2011

a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által tett nyilatkozatról szóló vitát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


az egyiptomi helyzetről


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kader Arif, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az egyiptomi helyzetről  
B7‑0124/2011

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Egyiptomról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az Európai Parlament 2011. február 1-jei plenáris ülésén folytatott vitára a Mediterrán-térségben, főként Tunéziában és Egyiptomban uralkodó helyzetről,

–   tekintettel az Európai Tanács 2011. február 4-i nyilatkozatára Egyiptomról,

–   tekintettel a Tanács Egyiptomra vonatkozó, 2011. január 31-i következtetéseire,

–   tekintettel az Európai Tanács elnökének, Herman Van Rompuynak az Egyiptomban uralkodó helyzetről szóló, 2011. január 29-i nyilatkozatára,

–   tekintettel Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Egyiptomról szóló, 2011. február 4-i, február 3-i, január 28-i és január 27-i nyilatkozataira, valamint az egyiptomi népgyűlés megválasztásáról szóló, 2010. december 6-i nyilatkozatára;

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Egyiptom az Európai Unió kulcsfontosságú partnere a Közel-Keleten; mivel az Európai Uniónak az ország megújulásának támogatása és ösztönzése révén hozzá kell járulnia ahhoz, hogy Egyiptom demokratikus, virágzó és stabil országgá váljon,

B.  mivel Egyiptomban és más arab országokban az azonnali politikai, gazdasági és társadalmi változásokat sürgető megmozdulások az emberek valódi demokrácia és jobb életkörülmények iránti erős igényét fejezték ki;

C. mivel az egyiptomi tüntetések alatt több százan életüket vesztették, sokan megsérültek és tömeges letartóztatások voltak,

D. mivel a hadsereg felelősen lépett fel, nem alkalmazott erőszakot a tüntetőkkel szemben és nem avatkozott bele a jelenlegi politikai fejleményekbe; mivel az eredetileg békés tiltakozás egyre erőszakosabb jelleget öltött, mivel a tüntetőkre fegyveresek támadtak és a rendőrség könnygázt, gumilövedéket és vízágyukat vetett be,

E.  mivel Egyiptomban a változásokhoz azonnali komoly és nyílt párbeszédre van szükség az összes demokratikus politikai és társadalmi erő, valamint a civil társadalom képviselőinek bevonásával, és e párbeszéd eredményeként valódi és jelentős reformok végrehajtását célzó sürgős, konkrét és határozott intézkedéseket kell hozni;

F.  mivel az Egyiptomban és a többi arab országban zajló tüntetések azt mutatják, hogy a tekintélyuralmi rendszerek és a fundamentalista szélsőséges erők nem egyedüli alternatívák az arab világban,

G. mivel az utóbbi években az EU déli szomszédaival való kapcsolatában a stabilitásra való igény gyakran elhomályosította a demokrácia, társadalmi igazságosság és az emberi jogok értékeit; mivel a társulási megállapodásokban az emberi jogi záradékokat támogatni kell a végrehajtásukat nyomon követő mechanizmusokkal,

H. mivel az Európai Parlament többször követelte az Egyiptomban 1981-ben kihirdetett szükségállapot feloldását, a demokrácia megerősítését és az emberi jogok, valamint az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását,

I.   mivel a Tanács 2011. január 31-i következtetéseiben megerősítette, hogy a partnerségen keresztül végigkíséri az egyiptomi átalakulási folyamatot a jelenlegi eszközök mozgósítása, megújítása és kiigazítása révén, hogy alkalmassá váljanak a politikai, gazdasági és társadalmi reformok támogatására, továbbá az EU készen áll arra, hogy az egyiptomi népet támogassa ebben az átalakulási folyamatban, figyelembe véve a további fejleményeket;

J.   mivel az Európai Tanács az Egyiptomról szóló, 2011. január 4-i nyilatkozatában megerősítette, az EU eltökélt és teljes mértékben támogatja a régióban az átmenetet, a demokratikus kormányzás, a pluralizmus, a regionális stabilitás kialakítása, illetve a prosperáló gazdaság és a társadalmi integráció megerősítése érdekében teremtett megfelelőbb lehetőségek kialakítása céljából,

1.  határozottan támogatja az egyiptomiak és más arab országok népei által kifejezett legitim demokratikus törekvéseket és a jobb szociális körülmények iránti igényt; együttérzését fejezi ki a békés tüntetőkkel, fejet hajt bátorságuk és elszántságuk előtt; támogatja továbbá a Hoszni Mubarak elnök lemondását követelőket és úgy véli, hogy megkönnyítheti a politikai átmenetet, ha az elnök megfelelő időben nyugdíjba vonul; a valódi demokrácia felé vezető békés átmenet biztosítására szólítja fel az egyiptomi hatóságokat;

2.  az összes demokratikus politikai és társadalmi erő, valamint a civil társadalom bevonásával gyors politikai átmenetre szólít fel, amely előkészíti Egyiptomban az alkotmány és a választójogi törvény felülvizsgálatához, a szabad választásokhoz és a valódi demokráciához vezető utat;

3.  mélységesen sajnálja, hogy a tüntetések során rengeteg életet kioltottak és sokan megsebesültek; szolidaritást érez a sebesültekkel és részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak; elítéli a rendőrség és felfegyverzett emberek által elkövetett erőszakot;

4.  emlékezteti az egyiptomi hatóságokat és a biztonsági erőket az állampolgárok és tulajdonuk biztonságának, valamint a kulturális örökség védelmének biztosítására vonatkozó kötelezettségükre és kéri őket, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a békés tüntetőkkel szembeni erőszak elkerülése érdekében; megjegyzi, hogy az egyiptomi hadsereg tartózkodott a tüntetőkkel szembeni erő bevetésétől és a jelenlegi politikai eseményekbe való beavatkozástól;

5.  felszólítja az egyiptomi hatóságokat, hogy haladéktalanul engedjék szabadon a fogva tartott békés tüntetőket és tejesen állítsák vissza a kommunikációs hálózatokat, beleértve az internetet; elítéli, hogy az egyiptomi hatóságok cenzúrázzák a kommunikációs hálózatokat és a szociális médiát, továbbá elítéli az újságírók és az emberi jogi aktivisták megfélemlítését és az ellenük alkalmazott erőszakot;

6.  sajnálatosnak tartja egyes európai mobil kommunikációs és internetes szolgáltató reakcióját a közelmúltbeli egyiptomi eseményekre és felhívja őket arra, hogy tanuljanak a hibákból;

7.  újfent hangsúlyozza a jogállamiság, a helyes kormányzás, a korrupció elleni küzdelem megerősítésének, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának jelentőségét Egyiptomban, kiemelt figyelemmel a lelkiismereti-, vallási- és gondolatszabadságra, a véleménynyilvánítás, a sajtó és a média szabadságára, az egyesülési szabadságra, a nők jogaira és a kisebbségek védelmére, illetve a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemre; ismételten követeli a szükségállapot feloldását Egyiptomban;

8.  hangsúlyozza mennyire fontos a gazdasági és társadalmi reformok jelentős felgyorsítása, mivel az ország politikai és társadalmi stabilitása szempontjából a szabadság, a gazdasági fejlődés és a magasabb életszínvonal elengedhetetlen;

9.  a politikai, gazdasági és társadalmi reformok támogatására alkalmas jelenlegi uniós eszközök azonnali mozgósítása, felülvizsgálata és átdolgozása, valamint a civil szervezetekkel való együttműködés további erősítése révén az EU hathatós támogatását kéri Egyiptomban és a többi érintett déli szomszédos államban a demokratikus átalakuláshoz és a gazdasági és társadalmi fejlődéséhez;

10. hangsúlyozza, hogy a régióban jelenleg zajló eseményeket teljes mértékben figyelembe kell venni és le kell képezni az európai szomszédságpolitika jelenlegi stratégiai felülvizsgálata és az EU-nak a déli szomszédaival való további kapcsolatai kialakítása során; ragaszkodik ahhoz, hogy a szomszédságpolitika felülvizsgálatakor kezeljék kiemelten a bírói kar függetlenségére, az emberi jogokra és az alapvető szabadságjogokra, a politikai pluralizmusra, a sajtószabadságra és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó kritériumokat; úgy véli, hogy ebben a szellemben kell újraindítani az Uniót a Mediterrán Térségért;

11. felhívja a főképviselőt/alelnököt, hogy a demokratikus változások mellett kiálló szereplőknek a demokratikus átmenet – különösen a szabad és demokratikus választások és intézményfejlesztés, beleértve a független bíróságot – ellenőrzésére vonatkozó kérésére adott válaszként, a Parlament bevonásával mozdítsa elő egy munkacsoport létrehozását; felszólítja a főképviselőt/alelnököt, hogy a demokratikus átmenet támogatásaként küldjön választási megfigyelőket a soron következő választásokra;

12. hangsúlyozza, hogy Egyiptomban és a régió többi országában zajló eseményekből újból arra lehet következtetni, hogy ambiciózusabb, hatékonyabb és erősebb költségvetési hátérrel rendelkező politikákat és eszközöket kell kialakítani, amelyek révén az EU déli szomszédainál a politikai, gazdasági és társadalmi reformokat ösztönözni és támogatni lehet;

13. sürgeti Egyiptomot, hogy továbbra is kötelezze el magát a közel-keleti tartós béke létrehozását célzó erőfeszítések mellett és játsszon ezekben aktív és konstruktív szerepet, különös tekintettel az izraeli-palesztin konfliktusra és a palesztin megbékélésre;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, a tagállamok kormányának és parlamentjének, valamint Egyiptom kormányának és parlamentjének.

Utolsó frissítés: 2011. február 14.Jogi nyilatkozat