Procedură : 2011/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0124/2011

Texte depuse :

B7-0124/2011

Dezbateri :

OJ 16/02/2011 - 108

Voturi :

PV 17/02/2011 - 6.4

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0064

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 125kWORD 80k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0120/2011
10.2.2011
PE459.656v01-00
 
B7-0124/2011

depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


privind situaţia din Egipt


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kader Arif, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes în numele Grupului S&D

Rezoluţia Parlamentului European privind situaţia din Egipt  
B7‑0124/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Egiptul,

–   având în vedere dezbaterea referitoare la situaţia din regiunea Mediteranei, în special în Tunisia şi Egipt, care a avut loc în şedinţa plenară a Parlamentului European din 1 februarie 2011,

–   având în vedere Declaraţia Consiliului European din 4 februarie 2011 referitoare la Egipt şi la regiune,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 31 ianuarie 2011 referitoare la Egipt,

–   având în vedere declaraţia preşedintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy, din 29 ianuarie 2011 privind situaţia din Egipt,

–   având în vedere declaraţiile Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, Catherine Ashton, din 3 şi 4 februarie 2011 şi din 27 şi 28 ianuarie 2011 referitore la Egipt, precum şi cea din 6 decembrie 2010 referitoare la alegerile pentru Adunarea Poporului Egiptului,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât Egiptul este un partener esenţial al Uniunii Europene în Orientul Mijlociu; întrucât Uniunea Europeană ar trebui să contribuie la construirea unui Egipt democratic, prosper şi stabil prin încurajarea şi susţinerea schimbărilor;

B.  întrucât demonstraţiile din Egipt şi din alte ţări arabe, urmărind schimbări politice, economice şi sociale, care acum trebuie să apară, au dat glas fermei voinţe populare de instituire a unei democraţii veritabile şi de îmbunătăţire a condiţiilor sociale;

C. întrucât în demonstraţiile din Egipt şi-au pierdut viaţa sute de persoane şi foarte multe altele au fost rănite şi arestate;

D. întrucât armata a reacţionat într-un mod responsabil şi nu folosit forţa împotriva manifestanţilor şi nu a intervenit în evoluţiile politice actuale; întrucât protestele iniţial paşnice au devenit din ce în ce mai violente, după ce demonstranţii au fost atacaţi de persoane înarmate şi de poliţie, care a utilizat gaze lacrimogene, muniţie de cauciuc şi tunuri cu apă;

E.  întrucât schimbările din Egipt impun un dialog neîntârziat, serios şi deschis cu participarea tuturor forţelor politice şi sociale democratice, precum şi a societăţii civile, care trebuie să conducă la măsuri urgente, concrete şi decisive menite să pună în aplicare reforme reale şi semnificative;

F.  întrucât demonstraţiile din Egipt şi din alte ţări arabe demonstrează că regimurile autoritare şi extremismul fundamentalist nu sunt singurele alternative politice din lumea araba;

G. întrucât, adeseori, în ultimii ani, dorinţa de stabilitate a umbrit valorile democraţiei, ale justiţiei sociale şi ale drepturilor omului în relaţiile UE cu vecinii de la sud; întrucât clauzele privind drepturile omului din acordurile de parteneriat trebuie să fie susţinute de mecanisme de monitorizare a punerii acestora în aplicare;

H. întrucât Parlamentul European a cerut în repetate rânduri ridicarea stării de urgenţă, care a fost instituită în 1981, consolidarea democraţiei şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în Egipt;

I.   întrucât, în concluziile sale din 31 ianuarie 2011, Consiliul şi-a confirmat angajamentul de a se alătura, pe baza unui parteneriat, procesului de transformare a Egiptului, mobilizând, reînnoind şi adaptând instrumentele existente pentru sprijinirea reformelor politice, economice şi sociale, şi a afirmat că este pregătit să susţină poporul egiptean în acest proces de transformare, având în vedere viitoarele evoluţii;

J.   întrucât Consiliului European în Declaraţia sa din 4 ianuarie 2011 referitoare la Egipt şi la regiune a confirmat că UE este hotărâtă să acorde sprijin deplin procesului de tranziţie din regiune menit să aducă guvernanţa democratică, pluralismul, ameliorarea şanselor de prosperitate economică şi incluziune socială, precum şi consolidarea stabilităţii regionale,

1.  sprijină în mod ferm aspiraţiile democratice legitime şi dorinţa de îmbunătăţire a condiţiilor sociale exprimate de poporul din Egipt şi din alte ţări arabe; îşi exprimă solidaritatea cu demonstranţii paşnici şi salută curajul şi hotărârea acestora; de asemenea, îşi exprimă sprijinul pentru solicitarea demisiei preşedintelui Hosni Mubarak şi consideră că retragerea sa la momentul oportun ar trebui să faciliteze această tranziţie politică; invită autorităţile egiptene să asigure o tranziţie paşnică spre o democraţie veritabilă;

2.  solicită o tranziţie politică accelerată, care să implice toate forţele politice şi sociale democratice şi societatea civilă, pentru a deschide calea către revizuirea constituţiei şi a legii electorale, către alegeri libere şi echitabile şi către instituirea unei democraţii veritabile în Egipt;

3.  deplânge profund numărul mare de morţi şi răniţi înregistrat în cursul demonstraţiilor; transmite condoleanţele sale familiilor victimelor şi îşi exprimă solidaritatea cu acestea; condamnă folosirea forţei de către poliţie şi a violenţei de către indivizi înarmaţi;

4.  le reaminteşte autorităţilor egiptene şi forţelor de securitate obligaţia de a garanta siguranţa tuturor cetăţenilor şi a proprietăţilor acestora, precum şi de a proteja patrimoniul cultural şi le invită să depună toate eforturile pentru a evita continuarea violenţelor împotriva demonstranţilor paşnici; ia act de faptul că armata nu folosit forţa împotriva manifestanţilor şi nu a intervenit în evoluţiile politice actuale;

5.  invită autorităţile egiptene să elibereze de îndată toţi demonstranţi paşnici arestaţi, precum şi să redeschidă fără întârziere toate reţelele de comunicaţii, inclusiv internetul; condamnă cenzura impusă de autorităţile egiptene asupra reţelelor de comunicaţii şi a reţelelor sociale, precum şi agresarea şi intimidarea jurnaliştilor şi a apărătorilor drepturilor omului;

6.  regretă reacţia unor furnizori europeni de servicii de comunicaţii mobile şi internet la recentele evenimente din Egipt şi îndeamnă să se tragă învăţăminte din această lecţie;

7.  subliniază din nou importanţa consolidării statului de drept, a bunei guvernanţe, a combaterii corupţiei şi a respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în Egipt, în special a libertăţii de conştiinţă, a libertăţii religioase, a libertăţii de gândire, de exprimare, de asociere, a libertăţii presei, a drepturilor femeilor, a egalităţii între sexe, a protecţiei minorităţilor şi a combaterii discriminării în funcţie de orientarea sexuală; solicită din nou ridicarea stării de urgenţă în Egipt;

8.  subliniază importanţa accelerării reformelor economice şi sociale în Egipt, deoarece libertatea, dezvoltarea economică şi un nivel de trai mai ridicat sunt esenţiale pentru stabilitatea politică şi socială a ţării;

9.  cere ca sprijinul acordat de UE pentru transformările democratice, ca şi pentru dezvoltarea economică şi socială din Egipt, precum şi din alte zone învecinate din sud, să fie substanţial şi eficient, prin mobilizarea urgentă, revizuirea şi adaptarea instrumentelor UE existente destinate să contribuie la reformele politice, economice şi sociale, precum şi prin îmbunătăţirea cooperării cu organizaţiile societăţii civile;

10. subliniază că revizuirea strategică în curs de desfăşurare a Politicii europene de vecinătate, precum şi configuraţia viitoare a relaţiilor UE cu vecinii din sud trebuie să ţină pe deplin seama şi să reflecte actualele evoluţii din regiune; insistă asupra faptului că revizuirea PEV trebuie să acorde prioritate criteriilor legate de pluralismul politic, combaterea corupţiei, independenţa puterii judecătoreşti, drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi libertatea presei; consideră că Uniunea pentru Mediterana trebuie relansată în acest spirit;

11. solicită Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentat să promoveze constituirea unui grup operativ, cu participarea Parlamentului European, pentru a răspunde solicitărilor de monitorizare a procesului de tranziţie către democraţie adresate de către actorii implicaţi schimbările democratice, în special cu privire la alegerile libere şi democratice şi la consolidarea instituţională, inclusiv a independenţei puterii judecătoreşti; solicită Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentat să susţină transformările democratice şi prin trimiterea unei misiuni de observare a procesului electoral în cadrul viitoarelor alegeri;

12. subliniază faptul că evenimentele din Egipt şi din alte ţări din regiune evidenţiază din nou nevoia urgentă de a dezvolta politici şi instrumente mai ambiţioase şi mai eficiente, precum şi de a consolida susţinerea lor bugetară pentru a încuraja şi sprijini reformele politice, economice şi sociale din vecinătatea sudică a UE;

13. îndeamnă Egiptul să-şi menţină angajamentul şi să joace în continuare un rol activ şi constructiv în eforturile vizând instaurarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu, în special în ceea ce priveşte conflictul israelo-palestinian şi reconcilierea palestiniană;

14. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi guvernului şi parlamentului Egiptului.

Ultima actualizare: 14 februarie 2011Notă juridică