Postopek : 2011/2555(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0124/2011

Predložena besedila :

B7-0124/2011

Razprave :

OJ 16/02/2011 - 108

Glasovanja :

PV 17/02/2011 - 6.4

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0064

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 123kWORD 73k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0120/2011
10. 2. 2011
PE459.656v01-00
 
B7-0124/2011

za zaključek razprave o izjavi podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o razmerah v Egiptu


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kader Arif, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Egiptu  
B7‑0124/2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Egiptu,

–   ob upoštevanju razprave o razmerah v Sredozemlju, zlasti v Tuniziji in Egiptu, ki je potekala na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 1. februarja 2011,

–   ob upoštevanju izjave Evropskega sveta o Egiptu in tej regiji z dne 4. februarja 2011,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 31. januarja 2011 o Egiptu,

–   ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuyja z dne 29. januarja 2011 o razmerah v Egiptu,

–   o upoštevanju izjav visoke predstavnice Evropske unije/podpredsednice Catherine Ashton z dne 4. februarja, 3. februarja, 28. januarja in 27. januarja 2011 o Egiptu ter z dne 6. decembra 2010 o volitvah v egiptovsko ljudsko skupščino,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Egipt ključni partner Evropske unije na Bližnjem vzhodu; ker bi morala Evropska unija s spodbujanjem in podpiranjem prenove te države prispevati k nastanku demokratičnega, uspešnega in stabilnega Egipta,

B.  ker protesti v Egiptu in v drugih arabskih državah, ki pozivajo k političnim, gospodarskim in družbenim spremembam, ki se morajo zgoditi zdaj, izražajo močno ljudsko podporo pravi demokraciji in boljšim družbenim pogojem,

C. ker je zaradi protestov v Egiptu umrlo na stotine ljudi, mnogi pa so bili ranjeni in prijeti,

D. ker je vojska reagirala odgovorno in ni uporabila sile proti protestnikom niti ni posegla v trenutno politično dogajanje; ker so na začetku miroljubni protesti postali čedalje bolj nasilni, protestnike pa so oboroženi posamezniki in policija napadli s solzivcem, gumijastimi kroglami in vodnimi topovi,

E.  ker spremembe v Egiptu zahtevajo takojšen, resen in odprt dialog, v katerem bodo sodelovale vse demokratične politične in družbene sile ter civilna družba in katerega rezultat morajo biti nujni, konkretni in odločilni ukrepi, usmerjeni v izvajanje dejanskih in obsežnih reform,

F.  ker protesti v Egiptu in drugih arabskih državah kažejo, da avtoritarni režimi in fundamentalistični skrajneži v arabskem svetu niso edina politična alternativa,

G. ker je želja po stabilnosti v zadnjih letih pogosto preglasila vrednote demokracije, družbene pravičnosti in človekovih pravic v odnosih EU z njenimi južnimi sosedami; ker morajo biti določbe o človekovih pravicah v pridružitvenih sporazumih podprte z mehanizmom za spremljanje njihovega izvajanja,

H. ker je Evropski parlament večkrat pozval k preklicu izrednega stanja, ki traja od leta 1981, krepitvi demokracije ter spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Egiptu,

I.   ker je Svet v svojih sklepih z 31. januarja 2011 potrdil, da je EU prek partnerstva zavezana spremljanju procesa preoblikovanja Egipta z mobilizacijo, obnovitvijo in prilagoditvijo obstoječih instrumentov za podporo političnih, gospodarskih in družbenih reform in da je EU pripravljena Egipčanom pomagati pri tem preoblikovanju, ob upoštevanju nadaljnjih dogodkov,

J.   ker je Evropski svet v svoji izjavi o Egiptu in tej regiji s 4. januarja 2011 potrdil, da je EU odločena v celoti podpreti tranzicijske procese v regiji, da bi s tem ustvarili demokratično upravljanje, pluralizem, boljše možnosti za gospodarsko blaginjo in družbeno vključevanje ter večjo stabilnost v regiji,

1.  močno podpira legitimne demokratične težnje in zahteve po boljših družbenih razmerah, ki jih izražajo ljudje v Egiptu in drugih arabskih državah; izraža solidarnost z miroljubnimi protestniki in pozdravlja njihov pogum in odločenost; podpira tudi zahtevo po odstopu predsednika Hosnija Mubaraka in meni, da bo njegov pravočasni umik olajšal politični prehod; poziva egiptovske oblasti, naj zagotovijo miren prehod v pravo demokracijo;

2.  poziva k pospešeni političnemu prehodu, ki bo vključeval vse demokratične politične in družbene sile ter civilno družbo, da bi utrli pot spremembi ustave in volilne zakonodaje, svobodnim in poštenim volitvam ter vzpostavitvi prave demokracije v Egiptu;

3.  globoko obžaluje mnoga izgubljena življenja in veliko število poškodb med protesti; izraža svoje sožalje družinam žrtev in svojo solidarnost z njimi; obsoja policijsko uporabo sile in nasilje oboroženih posameznikov;

4.  opominja egiptovske oblasti in varnostne sile, da so zavezane zagotavljanju varnosti vseh državljanov in njihove lastnine ter varovanju kulturne dediščine, in jih poziva, naj storijo vse, da bi se izognili nadaljnjemu nasilju nad miroljubnimi protestniki; ugotavlja, da se je egiptovska vojska vzdržala uporabe sile proti protestnikom in poseganja v trenutno politično dogajanje;

5.  poziva egiptovske oblasti, naj nemudoma izpustijo vse pridržane miroljubne protestnike in v celoti obnovijo delovanje vseh komunikacijskih omrežij, vključno z internetom; obsoja cenzuriranje komunikacijskih omrežij ter družbenih medijev s strani egiptovskih oblasti, kot tudi napadanje in ustrahovanje novinarjev in zagovornikov človekovih pravic;

6.  obžaluje reakcije nekaterih evropskih ponudnikov mobilnih komunikacij in internetnih storitev na nedavne dogodke v Egiptu in poziva k učenju na teh napakah;

7.  ponovno poudarja, kako pomembna je krepitev pravne države, dobrega upravljanja, boja proti korupciji ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Egiptu, še posebej svoboda vesti, veroizpovedi in misli, svobodno izražanje, svoboda tiska in medijev, svobodno združevanje, pravice žensk in enakopravnost spolov, varstvo mladoletnikov in boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti; ponovno poziva k preklicu izrednega stanja v Egiptu;

8.  poudarja pomen znatne pospešitve gospodarskih in družbenih reform v Egiptu, saj so svoboda, gospodarski razvoj in višja življenjska raven nujni za politično in družbeno stabilnost v državi;

9.  poziva, naj EU krepko in učinkovito podpre demokratično preoblikovanje ter gospodarski in družbeni razvoj v Egiptu in v drugih zadevnih južnih sosedah, s čim prejšnjo mobilizacijo, obnovitvijo in prilagoditvijo obstoječih instrumentov EU za podporo političnih, gospodarskih in družbenih reform ter z nadaljnjo krepitvijo sodelovanja z organizacijami civilne družbe;

10. poudarja, da mora tekoči strateški pregled evropske sosedske politike ter nadaljnje oblikovanje odnosov EU z južnimi sosedami v celoti upoštevati in odražati trenutne dogodke v regiji; vztraja tudi, da mora pregled evropske sosedske politike za prednostno nalogo postaviti merila v zvezi s političnim pluralizmom, bojem proti korupciji, neodvisnostjo pravosodja, človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami ter svobodo tiska in medijev; meni, da mora ponovni zagon Unije za Sredozemlje potekati v enakem duhu;

11. poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj spodbudi oblikovanje delovne skupine, v kateri bo sodeloval tudi Parlament, kot odgovor na pozive zagovornikov demokratičnih sprememb po spremljanju procesa prehoda v demokracijo, zlasti zadevajoč svobodne in demokratične volitve ter vzpostavitev institucij, vključno z neodvisnim pravosodjem; poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj podpre preoblikovanje v demokracijo tudi z napotitvijo misije za opazovanje prihajajočih volitev;

12. poudarja, da dogodki v Egiptu in v drugih državah regije opozarjajo, da je nujno treba razviti ambicioznejše in učinkovitejše ukrepe in instrumente ter okrepiti njihove proračunske temelje zavoljo spodbujanja in podpore političnih, gospodarskih in družbenih reform v južnih sosedah EU;

13. poziva Egipt, naj ostane zavezan prizadevanjem za iskanje trajnega miru na Bližnjem vzhodu ter pri tem igra dejavno in konstruktivno vlogo, zlasti glede izraelsko-palestinskega konflikta in palestinske sprave;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Egipta.

 

Zadnja posodobitev: 14. februar 2011Pravno obvestilo