A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0125/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0125/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 17/02/2011 - 6.4

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 119kWORD 73k
10.2.2011
PE459.657v01-00
 
B7-0125/2011

a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által tett nyilatkozatról szóló vitát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


Egyiptomról


Fiorello Provera, Niki Tzavela, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Jaroslav Paška az EFD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Egyiptomról  
B7‑0125/2011

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az euro-mediterrán partnerségről szóló korábbi állásfoglalásaira,

−   tekintettel a keresztény közösségek helyzetével kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira,

−   tekintettel az 1995. novemberi barcelonai nyilatkozatra,

−   tekintettel az Európai Tanácsnak és a főképviselőnek/alelnöknek az Egyiptomban uralkodó helyzetről szóló közelmúltbeli nyilatkozataira,

−   tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni 1984-es ENSZ-egyezményre,

−   tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásokra,

−   tekintettel az ENSZ által kiadott, a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányra, amelyet Egyiptom 1982-ben ratifikált,

−   tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának eltörléséről szóló nemzetközi egyezményre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a tunéziai elnök, Zine El Abidine Ben Ali január 14-i megbuktatását követően január 25-én több ezer egyiptomi vonult utcára, hogy tiltakozzon Hoszni Mubarak rezsimje és a Nemzeti Demokratikus Párt uralma ellen,

B.  mivel legalább 300 ember életét vesztette és sokkal többen megsebesültek a rendőrség, illetve a Mubarak ellen vagy mellett demonstráló tüntetők közötti utcai összetűzésekben,

C. mivel az egyiptomi hadsereg továbbra is őrzi a kormányépületeket, követségeket és egyéb intézményeket Kairóban, mivel január 25-e óta több ezer tüntető gyülekezik Kairó központjában a Tahrir tér körül,

D. mivel Mubarak elnök beleegyezett, hogy 2011 szeptemberében távozik a hatalomból és fia, Gamal nem fog indulni a tisztségért a következő választásokon,

E.  mivel Egyiptom frissen kinevezett alelnöke, Omar Szulejmán számos ellenzéki csoporttal – köztük a fundamentalista szervezetként számon tartott Muzulmán Testvériséggel is –törekedett párbeszéd kialakítására,

F.  mivel február 5-én ismeretlen elkövetők felrobbantották az Egyiptomi észak-sinai területén keresztül futó gázvezetéket, amely Jordániának és Izraelnek szállít földgázt,

G. mivel tavaly a Törökországba emigrálók száma 500.000-ről 2.500.000-rer emelkedett a Libanonból, Egyiptomból és Jordániából érkezők vízummentes törökországi belépése következtében,

H. mivel az arab világban, de különösen Egyiptomban és Tunéziában zajló mostani zavargások miatt a Törökországba belépő bevándorlók száma tovább fog emelkedni, mivel e bevándorlók valószínűsíthetően el fogják hagyni Törökországot és a görög határon keresztül kísérletet fognak tenni az Európai Unióba való illegális belépésre,

1.  súlyos aggodalmának ad hangot az egyiptomi helyzet súlyosbodása miatt és a leghatározottabban elítéli az erőszakot és mindazokat, akik erőszakot alkalmaznak és viszályokat szítanak;

2.  továbbra is rendkívül aggasztónak tartja az egyiptomi politikai színtér radikalizálódását, valamint annak a nők, a keresztények és egyéb sebezhető kisebbségek életkörülményeire gyakorolt következményeit;

3.  felszólítja az egyiptomi hatóságokat, hogy teljesítsék az egyiptomi nép politikai reformok iránti vágyait; felszólítja az összes érintett felet, hogy tanúsítson önmérsékletet, kerülje a további erőszakot és kezdje meg a rendezett átmenetet egy olyan kormány felállítására, amely széles körű támogatást élvez;

4.  támogatja a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője álláspontját, hogy a demokrácia többet jelent a szavazás és választások megtartása lehetőségénél, hogy az európai történelem a demokrácia tartalmi, és nem pusztán formai felépítésének szükségességét illusztrálja, és ennek előfeltétele a jogállamiság betartása, a szólásszabadság, független igazságszolgáltatási rendszer és pártatlan közigazgatás;

5.  úgy véli, hogy az átmeneti folyamatot haladéktalanul és Egyiptom nemzetközi szerinti kötelezettségei – nevezetesen az Izraellel kötött békemegállapodás –betartásával el kell kezdeni; hangsúlyozza, hogy az EU Egyiptommal folytatott viszonyának most és a jövőre nézve is a társulási megállapodáson kell nyugodnia; rámutat, hogy Egyiptom nemzetközi kötelezettségeinek bármilyen megsértése kihatással lesz az Európai Unióval folytatott kapcsolataira;

6.  hangsúlyozza, hogy valamennyi állampolgárnak jogában áll szabadon és békésen, a rendfenntartó hatóságok védelme mellett tüntetni, és elítéli az információ szabad áramlásának korlátozását, köztük az újságírók és emberi jogi jogvédők elleni agressziót és megfélemlítést; kiemeli, hogy az állampolgárok demokratikus törekvéseit párbeszéd és politikai reformok, valamint tisztességes és szabad választások útján, az emberi jogok és az alapvető szabadságok teljes mértékű tiszteletben tartásával kell megvalósítani; minden felet felszólít arra, hogy e célból kezdje meg az érdemi párbeszédet;

7.  támogatja az Európai Tanács álláspontját, hogy az Európai Uniónak teljes támogatást kell biztosítania a demokratikus kormányzás, pluralizmus, a gazdasági jólét és társadalmi integráció jobb lehetőségei felé mutató átmenet folyamatához;

8.  úgy véli, hogy a Földközi-tenger térségének stabilitása kulcsfontosságú a migrációs áramlatok megelőzésében, és felszólítja a főképviselőt, hogy dogozzon ki egy csomagot azokról az intézkedésekről, amelyeket az átmeneti és átalakulási folyamathoz nyújtott európai uniós támogatásra irányulnak (a demokráciai intézmények megerősítése, a demokratikus kormányzás és a társadalmi igazságosság előmozdítása, szabad és tisztességes választások előkészítése és lebonyolítása), illetve e célok érdekében kapcsolja össze az európai szomszédsági politikát és az Uniót a Mediterrán Térségért kezdeményezést;

9.  felszólítja Törökországot, hogy a csatlakozási tárgyalások során ne ragaszkodjon a vízummentes uniós belépés kérdéséhez; sürgeti, hogy tartsák fent a török állampolgárokkal szembeni vízumkövetelményeket;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az egyiptomi kormánynak és parlamentnek, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Uniót a Mediterrán Térségért kezdeményezést aláíró mediterrán országoknak, az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlés elnökének, valamint a Tanácsnak, a Bizottságnak.

Utolsó frissítés: 2011. február 14.Jogi nyilatkozat