Procedure : 2011/2616(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0169/2011

Indgivne tekster :

B7-0169/2011

Forhandlinger :

PV 09/03/2011 - 6
CRE 09/03/2011 - 6

Afstemninger :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 63k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0169/2011
7.3.2011
PE459.712v01-00
 
B7-0169/2011

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om situationen i Libyen


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Libyen  
B7‑0169/2011

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til de igangværende forhandlinger mellem Libyen og EU om undertegnelse af en rammeaftale om samarbejde,

–    der henviser til sine tidligere beslutninger om Libyen,

–    der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1970 (2011),

–    der henviser til Rådets afgørelse af 28. februar 2011,

–    der henviser til Rådets afgørelse af 28. februar 2011,

–    der henviser til suspensionen af forhandlingerne om en rammeaftale den 22. februar,

–    der henviser til de seneste udtalelser fra Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, og Kommissionen,

–    der henviser til suspensionen af forhandlingerne om en rammeaftale den 22. februar,

–    der henviser til den tale, Štefan Füle, medlem af Kommissionen med ansvar for udvidelse og naboskabspolitik, holdt om de seneste begivenheder i Nordafrika på mødet i Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg i Bruxelles den 28. februar 2011,

–    der henviser til Europa-Kommissionens erklæring ved kommissionsformand Barroso om situationen i Nordafrika på et pressemøde i Bruxelles den 2. marts 2011,

–    der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at volden i Libyen nu har nået et uholdbart niveau, at der er tusinder af dræbte og sårede, og at ca. 100 000 mennesker er flygtet fra landet for at bringe sig i sikkerhed og få humanitær bistand,

B.   der henviser til, at EU's støtte til regionen på indeværende tidspunkt beløber sig til 3 mio. EUR,

C.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd og Det Europæiske Råd betragter situationen i Libyen som en trussel mod den internationale fred og sikkerhed,

D.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd og Ministerrådet har indført målrettede sanktioner mod Libyen,

E.   der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd har givet Den Internationale Straffedomstol bemyndigelse til at undersøge påstande om krænkelser af menneskerettighederne og forbrydelser mod menneskeheden,

1.   kræver oberst Muammar Abu Minyar al-Gaddafis øjeblikkelige afgang og glæder sig over indefrysningen af alle økonomiske aktiver, herunder dem, der tilhører familiemedlemmer og deres befuldmægtigede, samt aktiver i Schweiz;

2.   opfordrer indtrængende EU's medlemsstater, den højtstående repræsentant og Europa-Kommissionen til at overveje muligheden for at anerkende myndigheden i Benghazi og Det Nationale Råd som Libyens regering og således gøre det muligt for Det Nationale Råd at indbyde udenlandske allierede til landet for at yde militær støtte;

3.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at lægge kraftigt pres på de libyske myndigheder for at få sat en stopper for de overlagte drab på uskyldige demonstranter;

4.   noterer sig med bekymring, at stadig flere flygter fra de voldsramte områder og søger humanitær bistand ved de libyske grænser;

5.   erklærer, at demonstranter er blevet udsat for uacceptabel magtudøvelse, og at det forlyder, at sikkerhedstjenesterne har brugt tåregas og skudt med skarpt mod ubevæbnede civile;

6.   opfordrer indtrængende de nuværende libyske ledere til at anerkende situationens alvor og gentager, at civilsamfundet presser på for at opnå demokrati;

7.   glæder sig over den fordømmelse, som medlemsstaternes ledere for nylig har givet udtryk for, og gentager, at der er behov for solidaritet fra EU's medlemsstater;

8.   udtrykker tilfredshed med den kompromisløse holdning, som FN's Sikkerhedsråd, Den Internationale Straffedomstol og Det Europæiske Råd har indtaget;

9.   udtrykker alvorlig bekymring over flygtningenes vilkår og sikkerhed og tilbyder økonomisk støtte til de medlemsstater, der tager imod flygtninge;

10. opfordrer Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant til nøje at overvåge situationen i området;

11. opfordrer vestlige allierede og venligtsindede arabiske stater til alvorligt at overveje at anerkende oprørernes overgangsmyndighed som Libyens officielle regering og til at yde den nødvendige militære støtte for at beskytte befolkningen mod yderligere massakrer og aktivt at overveje alle militære løsninger, herunder en flyveforbudszone og et beskyttet område, hvor interne flygtninge kan søge tilflugt, hvis Gaddafi igen skulle angribe civile områder;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Libyens regering.

 

Seneste opdatering: 10. marts 2011Juridisk meddelelse