Procedură : 2011/2586(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0196/2011

Texte depuse :

B7-0196/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/05/2011 - 12.3

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 121kWORD 84k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.742v01-00
 
B7-0196/2011

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7‑0018/2011

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Mauritania


Carl Haglund în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Mauritania  
B7‑0196/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului (APP) încheiat în 2006 între Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania,

–   având în vedere protocolul la acest acord de pescuit, valabil între 1 august 2008 și 31 iulie 2012,

–   având în vedere declarațiile făcute în urma întrebării cu solicitare de răspuns oral adresată în sesiunea plenară a Parlamentului European din 7 martie 2011,

–   având în vedere contribuția financiară a UE în valoare de 305 milioane EUR oferită între 2008 și 2012 în cadrul acestui APP care permite navelor UE din 12 state membre să pescuiască în apele Mauritaniei,

–   având în vedere vizita Comisiei pentru pescuit a Parlamentului în Mauritania în perioada 3-5 noiembrie 2010,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Mauritania este una dintre cele mai sărace țări din Africa, fiind clasificată ca o țară săracă foarte îndatorată, și este dependentă de ajutoarele externe și de anularea datoriilor de către organizații precum Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții sau Uniunea Europeană și de către parteneri bilaterali precum Franța, Germania, Spania, Statele Unite, Japonia sau China;

B.  întrucât în Mauritania au avut loc mai multe lovituri de stat militare în ultimul deceniu, ultima în 2008, și, prim urmare, poate fi considerată încă o țară instabilă, ceea ce determină dependența sa și din punct de vedere politic de recunoașterea internațională;

C.  întrucât situația politică tulbure din nordul Africii a afectat și Mauritania, unde a avut loc în ianuarie un caz de autoimolare din motive politice, iar în februarie s-au organizat demonstrații în capitala Nouakchott, solicitându-se noi locuri de muncă, schimbări economice și politice și combaterea corupției;

D.  întrucât Mauritania a fost grav afectată în ultimii ani de activități teroriste, al-Quaeda operând în zona deșertică ce constituie cea mai mare parte a țării;

E.  întrucât Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului (APP) cu Mauritania prevedea contribuții financiare în valoare de 305 milioane EUR pentru o perioadă de patru ani, fiind astfel cel mai important acord internațional al Mauritaniei deoarece plățile și taxele de licență provenind de la UE constituie cca o treime din venitul total de stat;

F.  întrucât Mauritania a primit contribuții financiare în valoare totală de 65 de milioane EUR în ultimii șase ani, fonduri destinate dezvoltării politicii din domeniul pescuitului, iar acest sector este în continuare considerat a fi subdezvoltat;

G.  întrucât cel de-al 10-lea Fond european de dezvoltare prevede suma de 156 de milioane EUR pentru Mauritania pentru perioada 2008-2013, din care 47 de milioane EUR dedicate îmbunătățirii politicilor macro și 26 de milioane EUR destinate recuperării epavelor din Golful Nouadhibou pentru a îmbunătăți siguranța și a intensifica activitățile industriale în golf;

H.  întrucât APP permite navelor comunitare din 12 state membre să pescuiască în apele Mauritaniei și este, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere financiar, cel mai important acord de pescuit pentru UE;

I.   întrucât pescuitul este una dintre cele mai importante surse de venituri pentru economia Mauritaniei, reprezentând cca 10% din PIB și între 35% și 50% din exporturile Mauritaniei, asigurând 29% din veniturile bugetului național,

1.   solicită Comisiei să prezinte de îndată Parlamentului o evaluare ex-post a protocolului în vigoare, pentru a le da deputaților posibilitatea de a decide în cunoștință de cauză dacă obiectivele stabilite pentru acest acord au fost atinse și, prin urmare, dacă își dau acordul pentru reînnoirea protocolului; remarcă faptul că multe dintre chestiunile ridicate la punctele de mai jos ar putea deveni caduce în lumina informațiilor din evaluarea respectivă;

 

2.   constată că, în 2007, Comisia propusese Consiliului să rezilieze acordul(1) din cauza faptului că oportunitățile de pescuit nu erau utilizate la potențial maxim, ceea ce determina un raport costuri-beneficii nesatisfăcător; solicită să se analizeze dacă situația s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii trei ani și invită Comisia să precizeze dacă este în continuare de părere că acordul ar trebui reziliat;

 

3.   invită Comisia să prezinte o sinteză a constatărilor rapoartele științifice anuale elaborate de Comitetul științific comun așa cum prevede actualul protocol la articolul 3 alineatul (4) litera (a);

 

4.   invită Comisia să prezinte reexaminarea comună intermediară vizând atingerea indicatorilor de performanță pentru sprijinul sectorial, precum și reexaminarea comună finală, așa cum prevede actualul protocol la articolul 7 alineatul (3);

 

5.   solicită Comisiei să confirme dacă autoritățile din Mauritania au respectat acordul vizat la articolul 7 alineatul (4) din actualul protocol, conform căruia erau obligate să notifice anual Comisia cu privire la alocarea pentru exercițiul următor a resurselor bugetare sectoriale prevăzute în Legea finanțelor și să determine dacă conținutul acestei notificări a fost satisfăcător;

 

6.   îndeamnă Comisia să prezinte o analiză a modului în care au fost definite și atinse obiectivele anuale și multianuale convenite la articolul 7 din Protocol;

 

7.   invită Comisia să furnizeze cele mai recente date privind dublajele de exploatare între ambarcațiunile artizanale și cele ale UE, pescuind caracatiță, după reducerea numărului acestora fost redus prin acordurile prealabile în domeniul pescuitului (2001-2006 și 2006-2008), și creșterea tonajului brut de referință;

 

8.   solicită Comisiei să prezinte toate datele relevante cu privire la efectele aplicării schemei de debarcare voluntară, prin care se percep taxe reduse armatorilor ce debarcă o parte din captură în portul Nouadhibou din Mauritania, și solicită o evaluare a necesității introducerii de noi măsuri;

 

9.   solicită Comisiei să examineze posibilitatea includerii unei clauze în noul protocol prin care navele UE să fie obligate să debarce în porturile din Mauritania o parte din capturi, considerată de autoritățile naționale ca necesară pentru acoperirea necesităților naționale în materie de aprovizionare alimentară și de slujbe în domeniu;

 

10. invită Comisia să facă presiuni asupra autorităților locale să înceteze amendarea armatorilor pentru motive minore sau nejustificate, așa cum s-a constatat, de către observatori ai agenției naționale de control DSPCM, încălcându-se astfel dispozițiile din capitolul 6 al actualului Protocol;

11.  solicită Comisiei să arate ce inițiative au fost întreprinse pentru a se obține rapoartele de inspecție pe care autoritățile din Mauritania au fost dispuse să le înainteze Delegației UE și propune includerea unei clauze în noul protocol, de reducere a contribuțiilor în contul agenției naționale de control DSPCM, dacă se raportează în continuarea hărțuirea navelor UE;

 

12.  invită Comisia să se asigure că o parte din contribuțiile UE să fie utilizate pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, așa cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din Protocol, mai ales infrastructura portuară din capitala Nouakchott, pentru a facilita debarcarea capturilor, pentru a se crea locuri de muncă la nivel local și pentru a se îmbunătăți infrastructura;

 

13.  recomandă Comisiei să includă în noul protocol opțiunea de formare a experților naționali din Mauritania în sensul sprijinirii dezvoltării unei politici structurale în domeniul pescuitului și a infrastructurii naționale;

 

14. îndeamnă Comisia să amelioreze nivelul constant scăzut de integrare a sectorului pescuitului în economia țării (cauzat, se pare, de dependența de veniturile din acordurile de pescuit și de acordarea de licențe gratuite, de deficiențele înregistrate la debarcare, procesare, în serviciile conexe și infrastructurile de întreținere, precum și de lipsa de diversificare a capturilor), printr-o cooperare mai strânsă cu autoritățile din Mauritania și corelarea plății contribuțiilor UE cu obiective clare ce trebuie atinse în dezvoltarea sectorului și a infrastructurii;

 

15.  solicită Comisiei să furnizeze informații privind grupul comun de reflecție preconizat în cadrul articolului 8 din actualul protocol, căruia i-a fost conferită sarcina de a analiza periodic chestiuni legate de promovarea investițiilor private în sectorul pescuitului în Mauritania și de a defini un plan de acțiune în acest sens;

 

16.  recomandă ca, în cursul viitoarelor negocieri, Comisia să depună eforturi pentru a institui un sistem de cote transferabile pe baza unor evaluări științifice în locul actualului sistem bazat pe licențe, astfel încât pe permită un control mai bun asupra exploatării excesive a resurselor;

 

17.  solicită Comisiei să analizeze viabilitatea unei abordări regionale pentru toate acordurile din domeniul pescuitului dintre UE și țările din Africa de Vest, ceea ce ar putea conduce la o gestionare mai bună a stocurilor halieutice transfrontaliere, la îmbunătățirea monitorizării pescuitului ilicit, nereglementat și neraportat (INN), ameliorând, de asemenea, pozițiile inegale de negociere ale UE și ale statelor contractante care, la fel ca Mauritania, sunt profund dependente de contribuțiile UE;

 

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

 

(1)

Propunerea de regulament al Consiliului COM(2007)782.

Ultima actualizare: 18 martie 2011Notă juridică