Postup : 2011/2634(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0200/2011

Predkladané texty :

B7-0200/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/03/2011 - 6.8
PV 24/03/2011 - 6.10
CRE 24/03/2011 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0113

NÁVRH UZNESENIA
PDF 104kWORD 48k
22.3.2011
PE459.749v01-00
 
B7-0200/2011

predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku


o vymenovaní výkonnej riaditeľky Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)


Sharon Bowles

v mene Výboru pre hospodárske a menové veci


Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vymenovaní výkonnej riaditeľky Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)  
B7‑0200/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na list Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) z 28. februára 2011,

–   so zreteľom na článok 51 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)(1),

–   so zreteľom na skutočnosť, že Výbor pre hospodárske a menové veci si vypočul na svojej schôdzi 17. marca 2011 kandidátku, ktorú vybrala dozorná rada Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy),

–   so zreteľom na článok 120 rokovacieho poriadku,

A. keďže Verena Ross spĺňa kritéria uvedené v článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

1.  schvaľuje vymenovanie Vereny Rossovej za výkonnú riaditeľku Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy);

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).

(1)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Posledná úprava: 23. marca 2011Právne oznámenie