Procedura : 2011/2635(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0221/2011

Teksty złożone :

B7-0221/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/03/2011 - 6.8
PV 24/03/2011 - 6.9
CRE 24/03/2011 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0112

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 106kWORD 48k
22.3.2011
PE459.750v01-00
 
B7-0221/2011

złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu


w sprawie powołania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)


Sharon Bowles
w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)  
B7‑0221/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając pismo z dnia 10 marca 2011 r. wystosowane przez Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych),

–   uwzględniając art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)(1),

–   uwzględniając fakt, że na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna wysłuchała kandydata wybranego przez Radę Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych),

–   uwzględniając art. 120 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Carlos Montalvo spełnia kryteria określone w art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010,

1.  zatwierdza powołanie Carlosa Montalvo na stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych);

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Europejskiemu Urzędowi Nadzoru (Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych).

(1)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2011Informacja prawna