Postup : 2011/2645(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0253/2011

Předložené texty :

B7-0253/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Hlasování :

PV 07/04/2011 - 6.3

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0148

NÁVRH USNESENÍ
PDF 124kWORD 76k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0249/2011
4. 4. 2011
PE459.790v01-00
 
B7-0253/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu


Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu  
B7‑0253/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě a o Severní Africe, zejména pokud jde o Sýrii, Bahrajn a Jemen,

–   – s ohledem na svou zprávu ze dne 24. března 2011 o vztazích EU s Radou pro spolupráci v Zálivu,

–   – s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka o vražedném útoku na demonstranty v Sýrii dne 23. března 2011,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady konaného dne 24. března 2011,

–   s ohledem na závěry Rady o Bahrajnu a Jemenu ze dne 21. března 2011,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky o Bahrajnu ze dne 10. března, 15. března a 17. března 2011, prohlášení o Sýrii ze dne 18. března, 22. března, 24: března a 26 března 2011; a na prohlášení o Jemenu ze dne 10. března, 12. března a 18. března 2011,

–   s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky a Komise „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu se zeměmi jižního Středomoří“ ze dne 8. března 2011,

–   s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z června 2004, které byly aktualizovány v roce 2008,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že po ostatních arabských zemích došlo i v Bahrajnu, Sýrii a Jemenu k demonstracím, v nichž obyvatelé těchto zemí vyjádřili své legitimní demokratické aspirace a důrazně požadovali politické, hospodářské a sociální reformy vedoucí k nastolení skutečné demokracie, odstranění korupce a klientelismu, dodržování lidských práv a základních svobod, snížení sociálních nerovností a vytvoření lepších hospodářských a sociálních podmínek,

B.  vzhledem k tomu, že násilná reakce bezpečnostních složek na pokojné demonstrace v Bahrajnu, Sýrii a Jemenu vedla k mnoha ztrátám na životech, ke zraněním a k uvěznění řady demonstrantů,

C. vzhledem k tomu, že násilná reakce bezpečnostních složek nedokázala zastavit síření vlny protestů v Sýrii; vzhledem k tomu, že syrské bezpečnostní složky používaly proti demonstrantům ostrou munici; vzhledem k tomu, že v Damašku i jiných městech mobilizovaly syrské státní orgány prorežimní demonstranty; vzhledem k tomu, že dne 29. března 2011 syrská vláda odstoupila a sestavením nové vlády byl pověřen Adel Safar; vzhledem k tomu, že projev prezidenta Bašára Asada v syrském parlamentu dne 30. března 2011 nedokázal naplnit očekávání a naděje na rozsáhlé reformy,

D. vzhledem k tomu, že dosud nebyla podepsána dohoda o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé; vzhledem k tomu, že podpis této dohody je na žádost Sýrie od října 2009 odložen; vzhledem k tomu, že podstatnou část této dohody tvoří dodržování lidských práv a základních svobod,

E.  vzhledem k tomu, že v Sýrii platí od roku 1963 výjimečný stav; vzhledem k tomu, že výjimečný stav byl nedávno vyhlášen v Bahrajnu a Jemenu,

F.  vzhledem k tomu, že, podle zpráv organizací pro lidská práva obsadila v Bahrajnu a Jemenu armáda nemocnice a že zdravotníci, protivládní demonstranti a lidskoprávní aktivisté se stali v nemocnicích terčem násilí a byli izolováni a že bezpečnostní síly bránily v příjezdu ambulancím přivážejícím zraněné protivládní demonstranty;

G.  vzhledem k tomu, že na žádost vlády byly v Bahrajnu rozmístěny vojenské jednotky Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů, které se pod vlajkou Rady pro spolupráci v Perském zálivu podílejí na represivních akcích proti demonstrantům; vzhledem k tomu, že to je v příkrém rozporu s podporou, kterou Rada pro spolupráci v Perském zálivu poskytuje libyjským občanům požadujícím svobodu a demokracii,

H. vzhledem k tomu, že prezident Alí Abdalláh Sálih, který byl v Jemenu u moci po 32 let, slíbil, že odstoupí; vzhledem však k tomu, že prezident dosud neučinil žádné významné kroky, kterými by naplnil svůj slib zajistit pokojné, demokratické předání moci,

1.  ostře odsuzuje násilné potlačení pokojných demonstrací v Bahrajnu, Sýrii a Jemenu bezpečnostními silami a vyjadřuje soustrast rodinám obětí;

2.  vyjadřuje solidaritu s bahrajnským, syrským a jemenským lidem, oceňuje jeho odvahu a odhodlání a jednoznačně podporuje jeho legitimní demokratické aspirace;

3.  vyzývá bahrajnské, syrské a jemenské orgány, aby se zdržely násilí na demonstrantech, dodržovaly jejich svobodu shromažďování a slova a zaručily jejich bezpečnost; požaduje, aby byly události, které v těchto zemích vedly k úmrtí, zraněním a uvěznění pokojných demonstrantů, nezávisle prošetřeny a aby byly osoby, které jsou za ně zodpovědné, předány spravedlnosti; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech osob zadržených během demonstrací a všech politických vězňů a lidskoprávních aktivistů;

4.  vyzývá vlády Bahrajnu, Sýrie a Jemenu, aby neprodleně a bez jakýchkoli předběžných podmínek zahájily otevřený a smysluplný politický proces a dialog za účasti všech demokratických politických sil a občanské společnosti, a připravily tak cestu budování skutečné demokracie, zrušení výjimečného stavu a provedení reálných, rozsáhlých a významných politických, hospodářských a sociálních reforem, které jsou nezbytné pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj;

5.  vyzývá vlády Bahrajnu, Sýrie a Jemenu, aby plně dodržovaly lidská práva a základní svobody, se zvláštním důrazem na svobodu shromažďování a slova a na právo na pokojné demonstrace; vyzývá bahrajnskou vládu, aby zaručila, že v zemi bude plně dodržována náboženská svoboda;

6.  vyzývá prezidenta Bašára Asada, aby ukončil represivní akce vůči politické opozici a lidskoprávním aktivistům, opravdu zrušil výjimečný stav, který je v platnosti od roku 1963, podpořil proces demokratického předání moci v Sýrii a formuloval konkrétní program politických, hospodářských a sociálních reforem;

7.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad účastí zahraničních vojsk pod vlajkou Rady pro spolupráci v Perském zálivu na potlačení demonstrací v Bahrajnu a vyzývá k bezpodmínečnému stažení těchto jednotek; vyzývá rovněž k politickému dialogu, který může vést k dalším nezbytným politickým reformám v zemi;

8.  vyzývá jemenského prezidenta Alího Abdalláha Sáliha, aby splnil svůj slib, že zajistí demokratickou změnu, včetně svobodných a spravedlivých voleb a pokojného předání moci prostřednictvím ústavních orgánů; vyzývá všechny politické síly, aby přijaly svou zodpovědnost a zapojily se do otevřeného, konstruktivního politického dialogu za účasti všech demokratických politických stran a hnutí i občanské společnosti;

9.  vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby ve dvojstranných vztazích s Bahrajnem, Sýrií a Jemenem plně zohlednily události, které v těchto zemích proběhly a stále probíhají, stejně jako budoucí vývoj, a aby případně pozastavily další jednání o dosud nepodepsané dohodě o přidružení mezi EU a Sýrií; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku EU, aby za tímto účelem vypracovala a realizovala konkrétní návrhy a opatření; vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby podpořily výzvy k nezávislému vyšetřování útoků na demonstranty v těchto zemích;

10. vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby podpořily pokojné demokratické aspirace bahrajnského, syrského a jemenského lidu a aby byly připraveny poskytnout svou pomoc při realizaci programů konkrétních politických, hospodářských a sociálních reforem v těchto zemích, pokud se jejich vlády k těmto reformám skutečně zaváží;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a parlamentu Království Bahrajn, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky a vládě a parlamentu Jemenské republiky.

 

Poslední aktualizace: 11. dubna 2011Právní upozornění