Procedură : 2011/2645(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0253/2011

Texte depuse :

B7-0253/2011

Dezbateri :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Voturi :

PV 07/04/2011 - 6.3

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0148

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 124kWORD 83k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0249/2011
4.4.2011
PE459.790v01-00
 
B7-0253/2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Siria, Bahrain și Yemen


Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria, Bahrain și Yemen  
B7‑0253/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Orientul Mijlociu și Africa de Nord, în special Siria, Bahrain și Yemen,

–   având în vedere raportul său din 24 martie 2011 privind relațiile Uniunii Europene cu Consiliul de Cooperare al Golfului,

–   având în vedere declarația Președintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek, privind atacul criminal împotriva protestatarilor din Siria de la 23 martie 2011;

–   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice din 1966,

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 24 martie 2011,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 21 martie 2011 referitoare la Bahrain și la Yemen,

–   având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei din 10 martie, 15 și 17 martie 2011 despre Bahrain, din 18, 22, 24 și 26 martie despre Siria și din 10, 12 și 18 martie 2011 despre Yemen,

–   având în vedere Comunicarea comună din 8 martie 2011 a Înaltului Reprezentant și a Comisiei privind „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate comună cu țările sud-mediteraneene”;

–   având în vedere orientările din 2004 ale UE privind apărătorii drepturilor omului, actualizate în 2008,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în cadrul demonstrațiilor din Bahrain, Siria și Yemen și anterior din alte țări arabe, s-au exprimat aspirații democratice legitime și o puternică cerere populară de reforme politice, economice și sociale, care au drept scop realizarea unei democrații veritabile, combaterea corupției și a nepotismului, respectarea drepturilor fundamentale ale omului și a libertăților fundamentale, reducerea inegalităților sociale, precum și crearea unor condiții economic și sociale mai bune;

B.  întrucât reacția violentă a forțelor de securitate față de demonstrațiile pașnice din Bahrain, Siria și Yemen a cauzat importante pierderi de vieți omenești, un număr important de răniți și a condus la arestări ale protestatarilor;

C. întrucât în Siria reacția violentă a forțelor de securitate nu a reușit să oprească extinderea valului de proteste în toată țara; întrucât forțele de securitate siriene au folosit muniție adevărată împotriva protestatarilor; întrucât autoritățile siriene au mobilizat demonstranți pro-regim la Damasc și în alte orașe; întrucât guvernul sirian a demisionat la 29 martie 2011, iar Adel Safar a fost numit să formeze un nou guvern; întrucât discursul președintelui Bashar al-Assad în fața parlamentului sirian de la 30 martie 2011 nu a satisfăcut așteptările și speranțele cu privire la reforme semnificative;

D. întrucât acordul de asociere între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Arabă Siriană, pe de altă parte, nu a fost încă semnat; întrucât semnarea acestui acord a fost amânată la cererea Siriei încă din octombrie 2009; întrucât respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale constituie o parte esențială a acestui acord;

E.  întrucât Siria se află în stare de urgență încă din 1963; întrucât în Bahrain și în Yemen a fost declarată de curând stare de urgență;

F.  întrucât, conform unor relatări ale organizațiilor pentru drepturile omului, unele spitale au fost preluate de forțele de securitate, iar membrii personalului medical, protestatarii antiguvernamentali și apărătorii drepturilor omului au fost hărțuiți și izolați în spitale, iar în Bahrain și Yemen, ambulanțele care transportau răniți din rândul demonstranților antiguvernamentali au fost obstrucționate de forțele de securitate;

G.  întrucât în Bahrain, la cererea guvernului, au fost trimise trupe din Arabia Saudită, Kuwait și Emiratele Arabe Unite, sub egida Consiliului de Cooperare al Golfului, pentru a participa la reprimarea demonstrațiilor; întrucât acest fapt se află în puternic contrast cu sprijinul acordat de CCG pentru protecția cetățenilor care cer libertate și democrație în Libia;

H. întrucât președintele Ali Abdullah Saleh, care conduce țara de 32 de ani, a promis că se va retrage de la conducerea Yemenului; întrucât totuși președintele până acum nu a realizat niciun demers concret pentru a-și îndeplini promisiunile privind o tranziție pașnică și democratică,

1.  condamnă ferm represiunea violentă de către forțele de securitate a demonstranților pașnici din Bahrain, Siria și Yemen și își prezintă condoleanțele familiilor victimelor;

2.  își exprimă solidaritatea cu popoarele din Bahrain, Siria și Yemen, salută curajul și hotărârea acestora și sprijină cu tărie aspirațiile democratice legitime ale acestora;

3.  solicită autorităților din Bahrain, Siria și Yemen să se abțină de la folosirea violenței împotriva demonstranților, să le respecte libertatea de adunare și expresie și să le garanteze securitatea; solicită efectuarea de anchete independente privind evenimentele care au condus la decesul, rănirea și încarcerarea protestatarilor pașnici din aceste țări, precum și punerea sub acuzare a tuturor celor responsabili; solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor arestate în cursul demonstrațiilor, precum și a tuturor prizonierilor politici și a apărătorilor drepturilor omului;

4.  solicită guvernelor din Bahrain, Siria și Yemen să se angajeze într-un proces și un dialog politic deschis și semnificativ, fără întârziere sau condiții, la care să participe toate forțele politice democratice și societatea civilă, care să aibă drept scop deschiderea drumului spre democrația autentică, ridicarea stării de urgență, precum și implementarea unor reforme politice, economice și sociale reale, ambițioase și semnificative, care sunt esențiale pentru stabilitatea și dezvoltarea pe termen lung;

5.  solicită guvernelor din Bahrain, Siria și Yemen să respecte pe deplin drepturile omului și libertățile fundamentale, în special libertatea de adunare și de expresie, precum și dreptul de a demonstra pașnic; îndeamnă guvernul Bahrainului să garanteze respectarea deplină a libertății religioase din țară;

6.  solicită președintelui Bashar al-Assad să pună capăt politicii de represiune a opoziției politice și a apărătorilor drepturilor omului, să ridice în mod real starea de urgență în care se află țara încă din 1963, să sprijine procesul de tranziție democratică din Siria și să stabilească o agendă concretă de reforme politice, economice și sociale;

7.  își exprimă profunda îngrijorarea față de participarea trupelor străine sub egida CCG la reprimarea demonstranților din Bahrain și solicită retragerea necondiționată a acestora; de asemenea, solicită un dialog politic care să conducă la reformele politice necesare în țară;

8.  solicită președintelui Yemenului, Ali Abdullah Saleh, să își îndeplinească promisiunile privind o tranziție democratică, inclusiv organizarea de alegeri libere și corecte și transferul pașnic de putere prin intermediul instituțiilor constituționale; solicită tuturor forțelor politice să își asume responsabilități angajându-se într-un dialog politic deschis și constructiv care să implice toate partidele și mișcările politice democratice, precum și societatea civilă;

9.  solicită Uniunii Europene și statelor membre să ia pe deplin în considerare evenimentele recente și în curs de desfășurare, precum și evoluțiile viitoare din Bahrain, Siria și Yemen în cadrul relațiilor bilaterale cu aceste țări, inclusiv suspendarea negocierilor în curs pentru acordul de asociere care nu a fost încă semnat între UE și Siria; invită Înaltul Reprezentant al UE/Vicepreședintele Comisiei să elaboreze și să implementeze propuneri și măsuri concrete în această privință; solicită Uniunii Europene și statelor sale membre să sprijine apelul pentru realizarea de investigații independente privind atacurile îndreptate împotriva protestatarilor în aceste țări;

10. solicită Uniunii Europene și statelor sale membre să sprijine aspirațiile democratice ale popoarelor din Bahrain, Siria și Yemen și să fie gata să ajute, în caz de angajament ferm din partea autorităților naționale, implementarea unor agende de reforme politice, economice și sociale în aceste țări;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/ Vicepreședintele Comisiei, guvernului și parlamentului Regatului Bahrain, guvernului și parlamentului Republicii Arabe Siriene, precum și guvernului și parlamentului Republicii Yemen.

Ultima actualizare: 11 aprilie 2011Notă juridică