Procedură : 2011/2656(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0258/2011

Texte depuse :

B7-0258/2011

Dezbateri :

PV 06/04/2011 - 17

Voturi :

PV 07/04/2011 - 6.7

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0152

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 115kWORD 68k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0256/2011
4.4.2011
PE459.795v01-00
 
B7-0258/2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Côte d'Ivoire


Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Côte d’Ivoire  
B7‑0258/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

–   având în vedere articolul 122 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât este îngrijorat de izbucnirea războiului civil în Côte d’Ivoire dintre dl Ouattara, câștigătorul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2010, și dl Gbagbo;

B.  întrucât luptătorii care îl susțin pe dl Ouattara au pătruns în Abidjan, unde au loc lupte aprige între soldații devotați președintelui în funcție și armata dlui Alassane Ouattara;

C. întrucât, potrivit organizațiilor din domeniul drepturilor omului, forțele dlui Outtara au comis execuții extrajudiciare ale unor presupuși susținători ai dlui Gbagbo și ale unor combatanți deținuți pe teritoriul controlat de dl Ouattara;

D. întrucât și soldații devotați dlui Gbagbo comit încălcări ale drepturilor omului împotriva susținătorilor lui Ouattara;

E.  întrucât este extrem de îngrijorat cu privire la posibile alte atrocități și represalii comise prin încălcarea drepturilor omului împotriva taberelor opuse, ceea ce va intensifica suferința populației civile;

F.  întrucât eforturile diplomatice de a găsi o soluție pașnică pentru blocajul politic postelectoral, în care cei doi candidați, Ouattara și Gbagbo, reclamă victoria, nu s-au soldat cu succes;

G. întrucât comunitatea internațională, inclusiv ONU, AU și ECOWAS, l-a recunoscut pe dl Ouattara drept câștigător al alegerilor prezidențiale din Côte d’Ivoire;

H. întrucât forțele rebele, care luptă pentru instaurarea dlui Ouattara ca președinte ales democratic, au preluat controlul asupra mai multor orașe, inclusiv Yamoussoukro, capitala politică a Côte d’Ivoire;

I.   întrucât, potrivit estimărilor ONU, aproximativ 500 de persoane și-au pierdut viața, majoritatea fiind civili, și aproximativ un milion de persoane au fost strămutate, majoritatea fugind din Abidjan;

J.   întrucât este îngrijorat de recrutarea de către ambele părți a copiilor-soldați;

K. întrucât aceste tulburări vor avea un impact imposibil de calculat asupra vieților cetățenilor și asupra situației economice a țării, iar în final cetățenii vor fi cei care vor suferi de pe urma acestei situații;

L.  întrucât alegerile periodice reprezintă unul dintre mijloacele democratice de expresie a pluralismului politic și trebuie să fie organizate în conformitate cu normele recunoscute pe plan internațional, iar rezultatele trebuie să fie respectate de toate părțile;

M. întrucât obiectivul alegerilor a fost acela de a pune capăt unui deceniu de criză politică care a despărțit țara,

1.  regretă faptul că blocajul politic postelectoral nu a fost soluționat în mod pașnic și că toate eforturile diplomatice în acest sens nu s-au soldat cu succes;

2.  condamnă pierderea tragică de vieți omenești și de bunuri în cursul violențelor postelectorale și solicită dlor Gbagbo și Ouattara să asigure respectarea drepturilor omului și a statului de drept;

3.  solicită dlui Ouattara și dlui Gbagbo să își asume responsabilitatea pentru prevenirea violențelor din țară și a represaliilor în urma acestor lupte și să își demonstreze angajamentul față de o tranziție pașnică și democratică;

4.  solicită reprezentanților societății civile din Côte d’Ivoire, liderilor tradiționali și comunității internaționale să își intensifice eforturile pentru a pune capăt polarizării politice a țării;

5.  solicită ONU să numească un raportor special care să ancheteze cazurile de încălcare a drepturilor omului și insistă ca persoanele responsabile să fie aduse în fața unui tribunal competent și imparțial;

6.  este convins de faptul că restaurarea păcii, a justiției și a încrederii într-un sistem democratic este necesară pentru reconcilierea și stabilitatea țării și, prin urmare, solicită înființarea unei comisii pentru adevăr și reconciliere, similară celei din Africa de Sud, care să examineze cazurile de încălcare a drepturilor omului și să abordeze problema drepturilor victimelor;

7.  solicită UE să își intensifice eforturile în vederea acordării de ajutor umanitar persoanelor strămutate intern și refugiaților ivorieni din țările vecine;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, ONU, Uniunii Africane și Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.

Ultima actualizare: 11 aprilie 2011Notă juridică