Postopek : 2011/2716(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0347/2011

Predložena besedila :

B7-0347/2011

Razprave :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Glasovanja :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 136kWORD 90k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0347/2011
6. 6. 2011
PE465.652v01-00
 
B7-0347/2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo 9. in 10. junija 2011 v Nižnem Novgorodu


Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo 9. in 10. junija 2011 v Nižnem Novgorodu  
B7‑0347/2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Rusko federacijo, ki je začel veljati leta 1997 in je bil podaljšan do nadomestitve z novim sporazumom,

–   ob upoštevanju tekočih pogajanj o novem sporazumu, ki bo zagotovil nov celostni okvir za odnose med EU in Rusijo, ter partnerstva za modernizacijo, sklenjenega leta 2010,

–   ob upoštevanju ciljev EU in Rusije, določenih v skupni izjavi po 11. medsebojnem vrhunskem srečanju v Sankt Peterburgu 31. maja 2003, o oblikovanju skupnega gospodarskega prostora, skupnega prostora svobode, varnosti in pravice, skupnega prostora sodelovanja pri zunanji varnosti in skupnega prostora raziskav in izobraževanja, vključno s kulturnimi vidiki,

–   ob upoštevanju prejšnjih poročil in resolucij Evropskega parlamenta o Rusiji ter odnosih med EU in Rusijo, zlasti o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo v Rostovu na Donu, ki je bila sprejeta junija 2009,

–   ob upoštevanju posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo,

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice EU Catherine Ashton z dne 24. maja 2011 o primerih Mihaila Hodorkovskega in Platona Lebedeva,

–   ob upoštevanju skupne izjave sopredsednikov odbora za parlamentarno sodelovanje EU in Rusije z dne 18. maja 2011 v Sočiju,

–   ob upoštevanju dnevnega reda vrhunskega srečanja med EU in Rusijo, ki bo 9. in 10. junija 2011 potekalo v Nižnem Novgorodu,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker se odnosi med EU in Rusijo kljub hudim učinkom gospodarske krize v zadnjih desetletjih stalno razvijajo ter so privedli do tesnega in obsežnega gospodarskega povezovanja in medsebojne odvisnosti, ki bo v prihodnosti še izrazitejša,

B.  ker je sklenitev strateškega partnerskega sporazuma med EU in Rusko federacijo še vedno bistvena za nadaljnji razvoj in poglobitev sodelovanja med partnericama,

C. ker si partnerstvo za modernizacijo med EU in Rusijo, ki je bilo sklenjeno med vrhunskim srečanjem v Rostovu na Donu 1. junija 2010, eno leto po uvedbi zasluži oceno, da bi lahko nadalje izboljšalo svojo učinkovitost,

D. ker bi pristop Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji bistveno prispeval k nadaljnjemu izboljšanju gospodarskega sodelovanja med Rusijo in Evropsko unijo ter spodbudil naložbe,

E.  ker je zanesljivost oskrbe z energijo eden od največjih izzivov za Evropo in eno glavnih področij sodelovanja z Rusijo; ker je treba združiti prizadevanja za popoln in učinkovit izkoristek energije in sistemov za njen prenos, tako tistih, ki so že na voljo, kot tudi tistih, ki jih je treba še izpopolniti,

F.  ker je pomembno, da EU v odnosih z Rusko federacijo nastopi enotno, pokaže solidarnost in združenost ter da ti odnosi temeljijo na skupnih interesih in vrednotah,

G. ker je še vedno prisotna zaskrbljenost zaradi dogodkov v Ruski federaciji, ki kažejo na nespoštovanje in neupoštevanje človekovih pravic ter skupno sprejetih demokratičnih načel, predpisov in postopkov; ker je Ruska federacija polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, s čimer se je zavezala k spoštovanju načel demokracije in spoštovanja človekovih pravic,

H. ker bi EU in Rusija skupaj lahko prevzeli dejavno vlogo pri vzpostavljanju miru in stabilnosti po svetu ter na evropski celini, zlasti v skupni soseščini, ter si prizadevati za mirno rešitev dolgotrajnih sporov v skupni soseščini v skladu z mednarodnim pravom (v južnem Kavkazu in v Republiki Moldaviji), oziroma bi to morali storiti,

1.  ponovno poudarja svoje prepričanje, da je Rusija še vedno med najpomembnejšimi partnericami Evropske unije pri vzpostavljanju strateškega sodelovanja, saj si z njo deli gospodarske in trgovske interese ter željo po tesnem sodelovanju v skupni soseščini in na globalni ravni;

2.  ugotavlja, da se bo vrhunsko srečanje v Nižnem Novgorodu osredotočilo na skupne izzive, ki so pred partnericama (kot so gospodarska in finančna kriza, partnerstvo za modernizacijo, pristop k STO, vprašanja povezana z energijo in varnostjo oskrbe z energijo, mobilnost ter brezvizumska potovanja med EU in Rusijo, mednarodna in regionalna vprašanja, sodelovanje pri odzivu na krize, človekove pravice ter pravna država);

3.  pozdravlja pobudo o objavi skupnega poročila o napredku partnerstva za modernizacijo eno leto po ustanovitvi tega instrumenta na vrhunskem srečanju v Rostovu na Donu, katerega cilj bo opredeliti posebne projekte, s katerimi bi partnerstvo postalo dejansko funkcionalno na glavnih področjih; poziva Komisijo in rusko vlado, naj podrobneje opredelita partnerstvo, katerega cilj bo utemeljitev ruske modernizacije v 21. stoletju na demokratičnih vrednotah in pravni državi z oblikovanjem sodobnega, razvejanega in dinamičnega gospodarstva ter spodbujanjem dejavne udeležbe civilne družbe;

4   ponovno poudarja, da si EU močno prizadeva za finančno konsolidacijo in konkurenčnost ter krepitev gospodarskih struktur in rasti skladno s strategijo EU 2020; z zanimanjem ugotavlja, da svetovno gospodarstvo okrevanje postaja vse bolj „samoobstojno“, čeprav so, kot je navedeno v sklepnih opombah zasedanja G8 v Deauvilleu, višje cene surovin ovirale nadaljnjo rast; poudarja, da je prepričan, da bo lahko partnerstvo za modernizacijo prineslo nov zagon za reforme in odnose med EU in Rusijo, pripomoglo k razvoju plodnega medsebojnega trgovinskega, gospodarskega in energetskega sodelovanja, obenem pa prispevalo k oživitvi svetovnega gospodarstva;

5.  se zavzema, da se v prihodnje odnosi z Rusijo razvijajo bolj pragmatično, pri čemer je treba ohraniti osredotočenost na pravočasno sprejetje novega sporazuma med EU in Rusijo ter na praktično sodelovanje, skupne projekte in uresničevanje doslej sprejetih obveznosti in dogovorov; ugotavlja, da je v prejšnjih krogih pogovorov o novem sporazumu med EU in Rusijo prišlo do napredka, ter poziva obe strani, naj v svojem pristopu postopata skladno z resnično skupnimi vrednotami in interesi;

6.  pozdravlja dejstvo, da sta EU in Rusija decembra 2010 sklenili dvostranski dogovor, ki Rusiji omogoča pristop k Svetovni trgovinski organizaciji, ter poziva Komisijo, naj glede na pomembnost gospodarskih odnosov s to državo podpre njeno kandidaturo pri STO; pozdravlja napoved držav članic skupine G8, da bodo tesno sodelovale z rusko vlado in si prizadevale za včlanitev Rusije v STO v letu 2011; poziva ruske oblasti, naj sprejmejo stabilen in pravičen pravni okvir za ustrezno ureditev poslovnih dejavnosti; poudarja pomen dobro razvitega pravosodnega sistema in boja proti korupciji kot poglavitnih elementov za modernizacijo države;

7.  obžaluje, da napovedani načrt za brezvizumsko potovanje med Rusijo in EU ne bo predstavljen na prihajajočem vrhunskem srečanju med EU in Rusijo, kakor je bilo načrtovano, čeprav je bil dokument pripravljen v začetku maja 2011, vendar ga mora odobriti vseh 27 držav članic; ponovno poudarja svojo zavezo k dolgoročnemu cilju brezvizumskega potovanja med EU in Rusijo, ki naj se doseže postopoma ter s poudarkom na vsebini in dejanskem napredku; pozdravlja odločitev, sprejeto v okviru odbora za parlamentarno sodelovanje med EU in Rusijo, da se kot prvi korak pozove k vzpostavitvi brezvizumskega režima potovanj za imetnike potnega lista EU in Rusije, rojene leta 1989 in kasneje;

8.  poudarja, da je sodelovanje na področju energetike pomembno za obe partnerici, ter ponuja možnosti za nadaljnje trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med njima; poudarja, da bi morala biti načela soodvisnosti in preglednosti ter enakega dostopa do trgov, infrastrukture in naložb osnova takšnega sodelovanja; ponovno poudarja, da je v interesu EU doseči uravnoteženo tristransko rešitev med EU, Rusijo in Ukrajino o prihodnjih tokovih plina v EU;

9.  poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bodo načela pogodbe o energetski listini in njej priloženega prehodnega protokola vključena v novi sporazum o partnerskem sodelovanju med EU in Rusijo; pozdravlja dejstvo, da je bil februarja 2011 podpisan posodobljen mehanizem zgodnjega opozarjanja za nadaljnje izboljšanje usklajevanja ob izrednih razmerah v ponudbi in povpraševanju; pozdravlja sporazum o ustanovitvi svetovalnega foruma za plin, ki naj bi zagotovil prispevek, tudi industrije, k razvoju ruskega in evropskega trga plina;

10. pozdravlja nedavno izjavo ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča, ki se je zavzel za vključevanje svoje države v Evropsko unijo ter ohranjanje možnosti za nadaljnje in pristnejše sodelovanje v procesu vključevanja v EU; obžaluje, da Rusija poskuša uporabiti cene goriva, da bi Ukrajino prepričala, naj pristopi k carinski uniji z Belorusijo in Kazahstanom v času, ko si ta nekdanja sovjetska republika prizadeva za poglobitev gospodarskih in političnih vezi z EU;

11. poziva, naj se začnejo razprave o podnebnih spremembah, o tem, kako je mogoče konkretno ukrepati, da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov izboljšali energetsko učinkovitost in zagotovili trajnostni energetski razvoj; poudarja, da se je treba nujno dogovoriti o tem, kako nadaljevati proces mednarodnih pogajanj o podnebnih spremembah;

12. pozdravlja zavzetost Komisije, da si bo prizadevala, da se partnerji EU zavežejo k spoštovanju najvišjih varnostnih standardov, testiranju izjemnih situacij v jedrskih elektrarnah in okrepljenemu mednarodnemu sodelovanju; pričakuje, da bo vrhunsko srečanje med EU in Rusijo po potresu in cunamiju brez primere, ki je prizadel Japonsko in sprožil trenutno jedrsko krizo v tovarni v Fukušimi, prineslo nov zagon pri uveljavljanju strožjih mednarodnih zahtev za jedrsko varnost;

13. poudarja pomen neprekinjene izmenjave stališč o človekovih pravicah z Rusijo v okviru posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo, kar bo utrdilo našo interoperabilnost na vseh področjih sodelovanja, ter zahteva, da se izboljša format teh srečanj, da bi postala bolj učinkovita, s posebnim poudarkom na skupnih ukrepih proti rasizmu in ksenofobiji, ter da se ta proces dejansko odpre za prispevke Evropskega parlamenta, ruske Dume in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic, ne glede na to, ali dialog poteka v Rusiji ali v kateri od držav članic EU; pozdravlja odločitev ruskega ministrstva za zunanje zadeve, da bo imenoval potujočega veleposlanika za dialog o človekovih pravicah;

14. je seznanjen z odločitvijo moskovskega mestnega sodišča, da bo potrdilo razsodbo v primeru Mihaila Hodorkovskega in Platona Lebedeva ne glede na rahlo zmanjšanje kazni z dodatnih šest na pet let zapora; pozdravlja odločitev predsednika Medvedjeva, da bo ta primer preučil v predsedniškem svetu za človekove pravice; ponovno izraža prepričanje, da je treba za pravo politično, gospodarsko in družbeno modernizacijo v Rusiji udejanjiti reforme, ki bodo vzpostavile pregleden, neodvisen in zanesljiv pravosodni sistem, ki bo vreden zaupanja in odporen pred političnim vmešavanjem;

15. ugotavlja, da je Evropsko sodišče za človekove pravice 31. maja 2011 sklenilo, da je v primeru Hodorkovskega mogoče dvomiti v resnične namere oblasti, ter je sprejelo trditve Hodorkovskega, da gre za nezakonit pripor ter slabo ravnanje v zaporu, vendar hkrati ugotavlja, da Hodorkovski ni dokazal, da je bil njegov pregon zaradi domnevnih goljufij in davčnih utaj politično motiviran;

16. močno obžaluje, da so moskovske mestne oblasti že šesto leto zapored prepovedale parado ponosa kljub pravnomočni sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice iz aprila 2011, ki zavezuje Rusijo, naj v prihodnje odobri takšne shode; obžaluje, da Evropska služba za zunanje delovanje ni javno podprla organizatorjev parade, ter poziva predsednika Evropskega sveta, visoko predstavnico in podpredsednico Komisije, in predsednika Komisije, naj med vrhunskim srečanjem med EU in Rusijo na najvišji možni ravni izrazijo zaskrbljenost glede tega vprašanja; pričakuje, da bodo delegacije in diplomati EU v prihodnje dejavno v skladu s priporočili iz Priročnika za spodbujanje in varstvo vseh človekovih pravic LGBT, tudi tako, da bodo javno izjavljali podporo;

17. poziva ruske oblasti, naj v skladu s standardi, ki izhajajo iz članstva v Svetu Evrope in OVSE, zagotovijo, da bodo parlamentarne volitve decembra 2011 svobodne in poštene, da bi opozicijskim strankam zagotovili, da se lahko udeležijo teh volitev in da lahko vodijo konkurenčno volilno kampanjo ob polnem upoštevanju načela svobode izražanja; poziva Rusijo, naj ustvari možnosti za zadostno in učinkovito opazovanje volitev v skladu s standardi OVSE/ODIHR in Sveta Evrope;

18. pozdravlja nedavno stališče ruskega predsednika Medvedjeva v zvezi s kronično libijsko krizo, ki je prav tako menil, da Moamer Gadafi in njegova vlada nista izpolnila svojih obveznosti za zaščito libijskega prebivalstva ter da sta izgubila vso legitimnost; z zanimanjem ugotavlja, da je Rusija poslala odposlanca v revolucionarno oporišče Bengazi in se strinja, da je treba opredeliti, kako bi bilo mogoče ta spor hitro rešiti, ter to tudi storiti;

19. poziva predsedstvo, Svet in Komisijo, naj z rusko vlado še naprej uresničujejo skupne pobude, katerih namen je povečati varnost in stabilnost v skupni soseščini, zlasti s skupnim ukrepanjem za rešitev konflikta v Republiki Moldaviji in posebnih vprašanj v južnem Kavkazu, vključno z izpolnjevanjem vseh prejšnjih zavez;

20. poziva Rusko federacijo, naj v Združenih narodih konstruktivno nastopi v okviru svetovnih prizadevanj za zaustavitev iranskih poskusov za obogatitev urana ter drugih jedrskih dejavnosti za izdelavo jedrskega orožja;

21. pozdravlja ratifikacijo novega sporazuma o omejevanju strateškega orožja med Rusko federacijo in ZDA z dne 22. decembra 2010; poziva k nadaljnjemu vsestranskemu dialogu med Rusko federacijo in Združenimi državami Amerike o varnostnih vprašanjih, vključno z vprašanjem postavljanja protiraketnega ščita;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, OVSE, Svetu Evrope ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.

Zadnja posodobitev: 8. junij 2011Pravno obvestilo