Postup : 2011/2756(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0389/2011

Předložené texty :

B7-0389/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0333

NÁVRH USNESENÍ
PDF 123kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0389/2011
4. 7. 2011
PE465.717v01-00
 
B7-0389/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v arabském světě


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Włosowicz za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v arabském světě  
B7‑0389/2011

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

–       s ohledem na četná prohlášení o situaci v Sýrii, která učinila vysoká představitelka Unie / místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová,

–       s ohledem na četná prohlášení o situaci v Jemenu, která učinila vysoká představitelka Unie / místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová,

–       s ohledem na politiky a strategie, které přijaly Komise a Rada v souvislosti s různými zeměmi arabského světa,

–       s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu s názvem „Širší Evropa – Sousedství: nový rámec pro vztahy s našimi východními a jižními sousedy“ (KOM(2003)0104); její informační dokument o evropské politice sousedství (KOM(2004)0373), její návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních týkajících se vytvoření evropského nástroje sousedství a partnerství (KOM(2004)0628), její sdělení Radě o návrzích Komise ohledně akčních plánů v rámci evropské politiky sousedství (EPS)(KOM(2004)0795) a akční plány pro dotyčné země; a s ohledem na své sdělení o posílení evropské politiky sousedství (KOM(2006)0726),

–       s ohledem na předchozí usnesení ESPS a středomořskou politiku Evropské unie,

–       s ohledem na Chartu Organizace spojených národů a Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6–0127/2007),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že hnutí za demokracii v arabském světě nabralo v lednu 2011 na intenzitě a jeho výsledkem byly protestní akce za demokracii probíhající v ulicích hlavních měst od Káhiry až po San´á, při nichž byly zraněny či zahynuly desítky tisíc osob,

B.  vzhledem k tomu, že mnoho měst v této oblasti zůstává i nadále v obklíčení provládních sil, nemá přístup k potravinám a lékařským přípravkům a je odříznuto od komunikace,

C. vzhledem k tomu, že země, které se setkaly na summitu G8 v Deauville, se dohodly, že poskytnou Tunisku a Egyptu více než 20 miliard USD,

D. vzhledem k tomu, že dne 13. dubna 2011 se v Kataru poprvé setkala nová kontaktní skupina pro Libyi,

E.  vzhledem k tomu, že zvláštní vyslanec OSN pan Chatíb společně s libyjskou prozatímní národní vládou usiluje o další pokrok v politickém procesu,

F.  vzhledem k tomu, že britská vláda navrhla, aby byl zřízen dočasný finanční mechanismus, který by prozatímní národní vládě pomohl s poskytováním veřejných služeb libyjskému lidu,

G. vzhledem k tomu, že operace NATO v Libyi byly dne 27. června prodlouženy,

H. vzhledem k tomu, že dne 23. května Rada pro zahraniční věci odsouhlasila zintenzivnění úsilí znemožnit Kaddáfímu přístup ke zdrojům, včetně vojenského vybavení a žoldnéřů,

I.   vzhledem k tomu, že na summitu G8, který se konal dne 26. května v Deauville, bylo odsouhlaseno, že Kaddáfí se musí vzdát svého postavení v Libyi,

J.   vzhledem k tomu, že Rada pro spolupráci v Zálivu bude spolupracovat s orgány v Sýrii na tom, aby se zahájil proces předání moci prezidenta Asada,

K. vzhledem k tomu, že v Tunisku bylo dosaženo významného pokroku s ohledem na přechod k demokracii,

L.  vzhledem k tomu, že prezident Saleh utekl dne 4. června do Saudské Arábie, kde mu bylo poskytnuto lékařské ošetření jeho zranění, zatímco jeho syn Ahmed setrval v Jemenu, aby vedl armádu republikánské gardy,

M. vzhledem k tomu, že Jemen je na arabském poloostrově útočištěm hnutí Al-Káida, teroristické skupiny, která se pokusila minulý rok vyhodit do povětří dopravní letadlo USA letící do Detroitu a poslat výbušniny v nákladních letadlech mířících do USA,

1.  zdůrazňuje solidaritu s lidmi arabského světa a věří, že „arabské jaro“ je důkazem jednoznačné touhy těchto lidí po dosažení demokracie v této oblasti;

2.  vyjadřuje nejhlubší politování nad používáním násilí proti pokojným demonstrantům a podporuje právo demonstrantů účastnit se pokojných demonstrací a právo na zajištění svobody projevu;

3.  vyzývá všechny vlády a ozbrojené síly v této oblasti, aby okamžitě ustoupily od používání jakéhokoli násilí proti pokojným demonstrantům; naléhavě vyzývá bezpečnostní jednotky, aby na protesty reagovaly s maximální zdrženlivostí;

4.  vyjadřuje politování na tím, že sexuální násilí je běžným jevem, a zdůrazňuje, že násilí sexuálního rázu vůči dívkám a ženám je nepřijatelné; považuje znásilnění a sexuální zneužívání podle judikatury Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny; jednoznačně odsuzuje nezákonné zabíjení a mučení dětí;

5.  vyzývá vlády v této oblasti, aby plně spolupracovaly s vysokou komisařkou OSN pro lidská práva;

6.  žádá orgány v této oblasti, které uvalily sankce na noviny a internet, aby ukončily cenzuru těchto sdělovacích prostředků a vládní cenzuru novin a dalších publikací a aby odstranily omezení vztahující se internet;

7.  vyzývá všechny zúčastněné strany Arabské unie zapojené do rozhovorů o sdílení moci, aby posílily mírový dialog a přijaly všechna nezbytná opatření k vyřešení stávající situace, aniž by přitom docházelo k dalšímu násilí, a aby usilovaly o úspěšný přechod k transparentní a funkční demokracii v oblasti;

8.  poznamenává, že současná hospodářská krize v této oblasti oslabí vývoj směrem ke svobodným a otevřeným volbám, a vyzývá Evropskou unii, aby pokračovala v poskytování pomoci a podpořila tak hospodářskou a demokratickou reformu v oblasti;

9.  zdůrazňuje, že nestabilita v mnoha arabských zemích ohrožuje stabilitu celé oblasti; konstatuje, že rozmach hnutí Al-Kaída na arabském poloostrově představuje rostoucí hrozbu pro mír a že radikálové hnutí Al-Kaída mohou současné politické krize zneužít; poznamenává, že sblížení Egypta a Íránu může mít negativní dopad na dohodu o míru na Blízkém východě, a znovu připomíná, že je třeba nadále podporovat dohodu z Camp Davidu, kterou uzavřely Izrael, Jordánsko a Egypt;

10.  v Libyi vyjadřuje jednoznačnou podporu legitimitě prozatímní národní vlády v Benghází a naléhavě žádá, aby se neprodleně začala provádět rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1973; důrazně vyzývá k odchodu Kaddáfího a podporuje Mezinárodní trestní soud, pokud jde o vydání zatykače na Kaddáfího;

11. vyjadřuje politování nad všemi údajný zprávami a tvrzeními, že Kaddáfího režim získává pomoc a podporu od Alžírska, a zároveň hluboce lituje pozice, jež zaujaly Rusko a Čína, které vetovaly mezinárodní opatření namířená proti Sýrii;

12. vyzývá Evropskou unii, aby pokračovala v poskytování nezbytné humanitární pomoci vysídleným osobám v oblasti, z nichž velká část žije nyní jako uprchlíci na hranicích své země, a trvá na tom, aby byli ze země co nejdříve evakuováni zahraniční pracovníci;

13. vyzývá všechny vlády v oblasti, aby upustily od svévolného zatýkání a zadržování politických aktivistů a ochránců lidských práv a aby propustily všechny vězně svědomí;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládám / prozatímním vládám Egypta, Tuniska, Alžírska, Libye, Sýrie, Jemenu a Radě pro spolupráci v Zálivu.

 

 

Poslední aktualizace: 7. července 2011Právní upozornění