Postup : 2011/2756(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0446/2011

Předložené texty :

B7-0446/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0333

NÁVRH USNESENÍ
PDF 196kWORD 132k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0389/2011
4. 7. 2011
PE465.746v01-00
 
B7-0446/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v kontextu situace v arabském světě a severní Africe


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v kontextu situace v arabském světě a severní Africe  
B7‑0446/2011

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na své usnesení ze dne 7. dubna 2011 o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Sýrie, Bahrajn a Jemen podepsaly,

–       s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1975, kterou Sýrie, Bahrajn a Jemen podepsaly,

–       s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z roku 2004, které byly aktualizovány v roce 2008, a rovněž na obecné pokyny EU týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, které byly přijaty v roce 2001 a přepracovány v roce 2008,

–       s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ve dnech 11. března 2011, 25. března 2011 a 23. a 24. června 2011,

–       s ohledem na svou zprávu ze dne 24. března 2011 o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Zálivu,

–       s ohledem na prohlášení vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise o restriktivních opatřeních vůči Sýrii ze dne 9. května a 9. června 2011, o pokračujícím násilí a nutnosti provést přesvědčivé reformy v Sýrii ze dne 6. června 2011 a o Jemenu ze dne 11. května 2011, 31. května 2011 a 3. června 2011,

–       s ohledem na prohlášení, které dne 23. června 2011 učinil generální tajemník OSN Pan Ki-mun o rozsudcích vynesených nad 21 bahrajnskými politickými aktivisty, obhájci lidských práv a vůdci opozice,

–       s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky a Komise nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ ze dne 25. května, které doplňuje společné prohlášení nazvané „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“ ze dne 8. března 2011,

–       s ohledem na své usnesení o přezkumu evropské politiky sousedství – jižním rozměru ze dne 7. dubna 2011,

       s ohledem na rozhodnutí vysoké představitelky Catherine Ashtonové ustavit pracovní skupinu pro jižní Středomoří ze dne 7. června 2011,

–       s ohledem na závěry Rady týkající se Sýrie a Jemenu ze dne 20. června 2011 a na připomínky vysoké představitelky Catherine Ashtonové, které učinila po zasedání Rady pro zahraniční věci,

–       s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 24. června 2011 předcházející návštěvě zástupců vysoké komisařky OSN pro lidská práva, které vyjadřuje vážné obavy nad zhoršující se bezpečnostní a humanitární situací v Jemenu a vyzývá všechny zúčastněné strany, aby uplatnily maximální omezení a zapojily se do inkluzivního politického dialogu,

 

–       s ohledem na zatýkací rozkaz vydaný Mezinárodním trestním soudem na libyjského vůdce Muammara Muhammada Abú Minjara al-Kaddáfího (Kaddáfí), Sajfa al-Isláma al-Kaddáfího a Abdulláha as-Sanúsího za zločiny proti lidskosti (vražda a pronásledování), jež byly údajně spáchány státními orgány a bezpečnostními silami na území celé Libye v období od 15. února 2011 alespoň do 28. února 2011,

       s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

O arabském světě

A. vzhledem k tomu, že smrt tuniského pouličního prodejce Táriqa al-Tajjiba Muhammada Búazízího dne 4. ledna 2011 byla urychlujícím faktorem lidové a pokojné revoluce v Tunisku; vzhledem k tomu, že revoluce v Tunisku inspirovala další lidovou a pokojnou revoluci v Egyptě,

 

B. vzhledem k tomu, že i v Libyi, Bahrajnu, Jemenu, Jordánsku, Alžírsku a Maroku vyjadřují účastníci pokojných demonstrací svou touhu po svobodě a lidské důstojnosti i své legitimní demokratické aspirace a obyvatelstvo důrazně požaduje politické, hospodářské a sociální reformy vedoucí k nastolení skutečné demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod, zejména svobody projevu, ke zmírnění sociálních rozdílů a vytvoření lepších hospodářských a sociálních podmínek; vzhledem k tomu, že řada pokojných demonstrací v celém regionu byla tvrdě potlačena za použití násilí, které vedlo ke smrtelným zraněním, a byla doprovázena hromadným nelegálním zatýkáním, a to především v Libyi, Sýrii, Bahrajnu a Jemenu,

 

C. vzhledem k tomu, že dne 17. června 2011 ženy v Saudské Arábii otevřeně řídily automobily na protest proti oficiálnímu zákazu, podle něhož ženy nesmí řídit,

 

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie reaguje na změny v arabském světě, především v souvislosti s povstáními v Tunisku, Egyptě a Libyi, pomalu a jen váhavě vyjadřuje jednoznačnou podporu oprávněným požadavkům tamních obyvatel, čímž negativně ovlivňuje důvěryhodnost Evropské unie,

 

E. vzhledem k tomu, že ani více než tři měsíce po přijetí rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1970 a 1973 neplní Kaddáfího režim svou povinnost chránit libyjské obyvatelstvo; vzhledem k tomu, že Evropská unie dosud neuznala libyjskou Přechodnou národní radu jako legitimního zástupce libyjského lidu, vzhledem k tomu, že Evropská unie zřídila zastoupení v Benghází i podpořila kontakty s Přechodnou národní radou; vzhledem k tomu, že Evropská unie úzce spolupracuje se zvláštním vyslancem OSN pro Libyi jakožto ústředním subjektem v procesu politické transformace,

 

F. vzhledem k tomu, že Evropská unie se ve spolupráci s OSN, Světovou bankou a dalšími činiteli, zejména regionálními organizacemi, podílí na uvolňování zdrojů na podporu politické transformace v Egyptě a Tunisku i na podporu bezpečnostní situace v Libyi,

 

G. vzhledem k tomu, že Evropská komise navrhla, aby byla uvolněna zvýšená finanční podpora dosahující až 1,242 miliardy EUR s cílem řešit naléhavě potřeby a reagovat na nové problémy a probíhající transformace v jižním sousedství Evropské unie; vzhledem k tomu, že obě složky rozpočtového orgánu dosud nepřijaly konečné rozhodnutí ohledně tohoto návrhu,

 

H. vzhledem k tomu, že podle přepracované evropské politiky sousedství bude vytvořena Evropská nadace pro demokracii na podporu rozvoje a fungování pevné a udržitelné demokracie v evropském sousedství; vzhledem k tomu, že po počátečních podpůrných opatřeních ze strany Evropské unie musí následovat realizace návrhů, které budou předloženy v příštích letech; zdůrazňuje v této souvislosti, že příští víceletý finanční rámec musí v plné míře odrážet závazky Evropské unie vůči arabskému světu a jižnímu Středomoří,

I. vzhledem k tomu, že nadcházející demokratické volby v Tunisku a Egyptě představují první důležitý krok v procesu přechodu k demokratickému systému,

O Sýrii:

J. vzhledem k tomu, že od března 2011, kdy došlo k prvním případům potlačení pokojných demonstrací, systematické a brutální násilí se smrtelnými následky dosud nepolevilo a bezpečnostní síly odpověděly na pokračující protesty zabitím více než 400 civilistů jen v samotné oblasti Dará a více než 1500 civilistů v celé Sýrii,

K. vzhledem k tomu, že organizace činné v oblasti lidských práv obdržely informace, podle nichž se syrské bezpečnostní síly dopustily systematického vraždění demonstrantů zejména v oblasti Dará; vzhledem k tomu, že zadržení demonstranti byli mučeni a podrobeni nelidskému zacházení; vzhledem k tomu, že již bylo doloženo více než 3000 případů vynuceného zmizení a 11 000 případů svévolného zadržování,

L. vzhledem k tomu, že po obklíčení města Dará zahájily bezpečnostní síly rozsáhlou vojenskou operaci a v sousedních městech sérii svévolného zatýkání; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že přibližně 12 000 Syřanů z Džisr aš-Šughúru a okolních oblastí překročilo syrsko-turecké hranice, neboť se obávají represí ze strany bezpečnostních sil; vzhledem k tomu, že Turecko dobrovolně nabídlo rozsáhlou humanitární pomoc syrským uprchlíkům na turecko-syrské hranici, vzhledem k tomu, že Turecko vyjádřilo značné znepokojení ohledně rozmístění syrské armády a tanků poblíž vzájemných hranic; vzhledem k tomu, že někteří členové syrské armády a bezpečnostních sil dezertovali a také se snažili najít útočiště v Turecku,

M. vzhledem k tomu, že Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) bylo znemožněno, aby do Sýrie vyslal své zaměstnance, kteří by vyšetřili údajné případy porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a zjistili skutečnosti a okolnosti těchto případů s cílem zabránit beztrestnosti pachatelů a zajistit plnou odpovědnost, jak žádá rezoluce přijatá Radou OSN pro lidská práva dne 29. dubna 2011,

N. vzhledem k tomu, že generální tajemník Pan Ki-mun Sýrii opakovaně vyzval, aby umožnila vyslání vyšetřovací a humanitární mise, které by prověřily sporné události, k nimž došlo v měsících, kdy se odehrávaly protivládní protesty; vzhledem k tomu, že vstup do země pod kontrolou vlády byl povolen pouze omezenému počtu mezinárodních novinářů; vzhledem k tomu, že syrské orgány pravidelně a systematicky odpojují a napadají internet a jiné komunikační sítě, vzhledem k tomu, že syrské orgány využívají on-line sociální sítě ke sledování, vyhledávání a zadržování novinářů, bloggerů a demonstrantů; vzhledem k tomu, že Arabská liga dne 14. června odsoudila násilí, k němuž dochází v Sýrii, a zdůraznila, že arabské státy aktivně sledují syrskou krizi,

O. vzhledem k tomu, že poté, co Evropská rada dne 23. června 2011 rozhodla o rozšíření sankcí uvalených na syrské úředníky a podnikatele odpovědné za pokračující násilí a rovněž o uvalení sankcí na íránské úředníky, neboť se spolupodílejí na násilí páchaném v Sýrii, syrské ministerstvo zahraničních věcí prohlásilo, že Sýrie ukončí svou účast na evropsko-středomořské spolupráci,

O Jemenu:

P. vzhledem k tomu, že v Jemenu od ledna tohoto roku převážně pokojně protestují miliony občanů, vzhledem k tomu, že především bezpečnostní síly zde zabily již stovky pokojných demonstrantů a stovky dalších byly zraněny; vzhledem k tomu, že řada vojenských velitelů, velvyslanců, ministrů a dalších úředníků vyjádřila demonstrantům podporu,

Q. vzhledem k tomu, že poprvé v historii vyšly během lidového povstání do ulic ženy v nebývalém počtu na protest proti výroku prezidenta Sáliha, který odsoudil účast žen na shromážděních pořádaných opozicí v dubnu 2011 a uvedl, že míšením s muži na ulici, kteří nejsou přímými příbuznými, porušují ženy tradiční jemenské kulturní normy,

R. vzhledem k tomu, že Rada pro spolupráci v Zálivu zahájila plán mírového předání moci, který však dosud neprovedly obě strany, tj. prezident Sálih a opozice,

S. vzhledem k tomu, že prezident Sálih zemi opustil, aby se podrobil lékařskému zákroku v Saudské Arábii; vzhledem k tomu, že Sálihův režim zůstává nadále odpovědný za vojenské akce proti demonstrantům,

O Bahrajnu:

T. vzhledem k tomu, že dne 22. června 2011 vojenský soud v Bahrajnu odsoudil 8 opozičních aktivistů k doživotnímu odnětí svobody, mezi nimi přední obhájce lidských práv Abdulhádího al-Chawádži, Hasana Mušajma a Abduldžalíla as-Sinkise, a 13 obviněných bylo odsouzeno až k 15 letům odnětí svobody za přípravu „spiknutí směřujícího ke svržení vlády“; vzhledem k tomu, že v průběhu proreformních demonstrací byli pokojní demonstranti vystaveni brutálnímu násilí, či dokonce přišli o život; vzhledem k tomu, že řada politických aktivistů, obhájců lidských práv, novinářů a lékařů zůstává od pokojných proreformních protestů ve vazbě, vzhledem k tomu, že podle údajů organizací pro lidská práva byli zadržení mučeni, podrobeni špatnému zacházení a vystaveni násilí,

U. připomíná, že Mezinárodní kodex lékařské etiky a Manuál lékařské etiky vypracované Světovou lékařskou asociací definují povinnosti lékařů mj. jako výkon naléhavé péče a dodržování zásad nediskriminace, a rovněž připomíná skutečnost, že vlády by neměly zasahovat do povinností zdravotnických pracovníků ani pronásledovat či trestat ty zdravotníky, kteří dodržují uvedené mezinárodně uznávané zásady,

V. vzhledem k tomu, že vůči 47 bahrajnským lékařům a zdravotním sestrám bylo vzneseno obvinění pro „podněcování ke svržení vlády“, neboť ošetřili zraněné pokojné demonstranty, a byli postaveni před bahrajnský vojenský soud; vzhledem k tomu, že tito zdravotničtí pracovníci jednali v souladu se svou profesionální povinností a ošetřili zraněné osoby; vzhledem k tomu, že lékařům a zdravotním sestrám bylo násilím bráněno v ošetření zraněných pokojných demonstrantů, což mělo smrtelné následky; vzhledem k tomu, že během proreformních demonstrací byl zablokován přístup do nemocnic a pacienti byli v nemocnicích mučeni, a to zejména ve zdravotnickém zařízení Salmanija,

W. vzhledem k tomu, že v rámci iniciativy krále Hamada bin Ísy al-Chálify byly zahájeny konzultace o národním dialogu,

X. vzhledem k tomu, že na žádost bahrajnské vlády byly v Bahrajnu rozmístěny pod vlajkou Rady pro spolupráci v Zálivu zahraniční ozbrojené síly, především nejméně 4000 vojáků ze Saudské Arábie,

 

Arabský svět:

 

1. vítá rozhodnutí, která jsou v současnosti přijímána jako první kroky na cestě k demokratické transformaci:

 

 přijetí prozatímní egyptské ústavy v referendu;

 pokrok, kterého bylo dosaženo při zahájení demokratického procesu, kdy se voleb v Tunisku zúčastnilo více než 70 politických stran;

 ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu Tuniskem dne 24. června 2011;

 oznámení hlavních prvků nové ústavy v Maroku a její schválení velkou většinou hlasů v referendu, jehož se zúčastnila významná část marockých voličů;

 nové odhodlání Jordánska provádět politické reformy, včetně přezkumu ústavy;

 zrušení výjimečného stavu a plánovaná ústavní reforma v Alžírsku;

 

2. plně podporuje závěry Rady o evropské politice sousedství, které byly přijaty dne 20. června 2011; očekává, že Evropská komise provede novou politiku sousedství v plné spolupráci s Evropským parlamentem, a to v co nejkratším časovém horizontu, aby tak obyvatelům sousedních zemí dala najevo skutečné odhodlání Evropské unie podporovat demokratickou a hospodářskou transformaci;

 

3. znovu opakuje svou výzvu určenou Kaddáfímu, aby se okamžitě vzdal moci; uznává Přechodnou národní radu jako legitimního zástupce libyjského lidu, silně podporuje vojenské akce vedené členskými státy NATO a členskými státy Rady pro spolupráci v Zálivu s cílem zajistit obyvatelům Libye co nejvyšší bezpečnost; důrazně podporuje budoucí cestu Libye k demokracii;

 

4. konstatuje, že události v arabské oblasti ozřejmily, že chce-li být Evropská unie důvěryhodným partnerem, měla by navazovat styky s lidmi a nikoli s vládnoucími elitami, natož diktátory;

 

5. zdůrazňuje, že posílená spolupráce Evropské unie s danými zeměmi jižního sousedství by měla být podmíněna lepším dodržováním lidských práv, demokratické správy věcí veřejných a právního státu, zdůrazňuje, že obnovený závazek Evropské unie se musí odrážet ve zvýšené a lépe zaměřené podmíněné finanční pomoci, v tzv. přístupu „za více více“ a „za méně méně“, ve skutečné perspektivě neomezeného přístupu na trh a budoucí tržní integraci s Evropskou unií a strategii posílené mobility, včetně ukončení vízových omezení, která by nejen neměla být diktována obavami v souvislosti s ilegální migrací, ale měla by být zaměřena na lepší mezilidské kontakty;

 

6. vyzývá Komisi, aby plně a efektivně využila stávající finanční podpory poskytované z evropského nástroje sousedství a partnerství, evropského nástroje pro demokracii a lidská práva a nástroje stability;

7. žádá o včasné vytvoření Evropské nadace pro demokracii za předpokladu, že se dostatečně prokáže její přidaná hodnota a potřebnost; očekává, že tento případný nový nástroj bude fungovat v souladu se stávajícími nástroji a strukturami a že bude prospěšný demokracii a lidským právům v rámci jižního a východního sousedství; vyzývá Komisi a Radu, aby rychle prověřily přidanou hodnotu Evropské nadace pro demokracii a následně předložily konkrétní návrhy její struktury a fungování, a to v úzké spolupráci s Evropským parlamentem;

8. podporuje revidovanou evropskou politiku sousedství, jejímž cílem je dále posílit demokratickou transformaci a občanskou společnost v reakci na stávající historický vývoj v této oblasti; vyzývá EU, aby poskytovala plnou podporu a pomoc demokratickým procesům v oblasti Středomoří a Perského zálivu v zájmu plné účasti všech občanů – zejména žen, které sehrály významnou úlohu při formulování požadavků na demokratickou změnu – v politickém životě;

9. vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby sledovaly a zabezpečily lidem svobodu projevu a svobodu tisku, a to v prostředí internetu i mimo ně, jelikož neomezený přístup k informacím, neomezená komunikace a necenzurovaný přístup k internetu (svoboda internetu) jsou obecným právem a jsou nepostradatelné pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti ve veřejném životě;

10. vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby sladily své politiky vůči zemím jižního Středomoří s cílem dodržovat Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní;

11. vyzývá Evropskou komisi a Evropskou radu, aby s ohledem na země jižního Středomoří zaujaly specifický přístup případ od případu, přičemž je třeba odměnit skutečný pokrok týkající se demokracie, svobodných a spravedlivých voleb a především lidských práv; považuje za nezbytné, aby Evropská unie učinila prohlášení o své připravenosti zlepšit svůj vztah s Egyptem a Tuniskem po kvalitativní stránce, zejména prostřednictvím užší hospodářské spolupráce, s cílem prokázat evropský závazek k demokratické transformaci těchto zemí;

12. vyzývá Evropskou komisi, aby co nejnaléhavěji a nepozorněji řešila humanitární potřeby přechodové národní rady v Libyi;

Sýrie:

13. co nejostřeji odsuzuje nasazení masivního smrtícího a brutálního násilí vůči pokojným demonstrantům, včetně humanitárních dopadů obléhání několika měst, jako je Dará a Džisr aš-Šughúr; zásadně odsuzuje závažnost i počet případů porušování lidských práv, kterých se dopustily syrské úřady, včetně poprav bez řádného soudního řízení, hromadného svévolného zatýkání, mizení osob a krutého mučení, zejména dětí a žen;

 

14. domnívá se, že toto rozsáhlé a systematické porušování závazků, které pro Sýrii vyplývají z mezinárodního práva v oblasti lidských práv, lze považovat za zločiny proti lidskosti; v této souvislosti jednoznačně podporuje veškeré úsilí, které vynakládá Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby vyšetřil všechny údajné případy porušení lidských práv ze strany syrských bezpečnostních sil, a mohl tak osoby odpovědné za spáchané násilí povolat k odpovědnosti, a vyzývá syrské úřady k plné spolupráci a poskytnutí neomezeného přístupu Úřadu vysokého komisaře a dalším mechanismům OSN;

 

15. vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby jasně prohlásila, že prezident Bašár al-Asad ztratil veškerou legitimitu vládnout syrskému lidu;

 

16. vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise a členské státy, aby i nadále se svými mezinárodními partnery usilovali o to, aby Rada bezpečnosti OSN odsoudila pokračující represi v Sýrii a aby syrské úřady byly nuceny převzít odpovědnost za ochranu syrského obyvatelstva; domnívá se, že Rada bezpečnosti OSN by měla ve snaze dosáhnout spravedlnosti pro syrské obyvatelstvo a zabránit dalším obětem svěřit vyšetřování situace v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu soudu; vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby se pro postoupení případu Sýrie vysloveně vyjádřila;

 

17. vyzývá generálního tajemníka OSN, aby ihned jmenoval zvláštního vyslance OSN pro Sýrii, a žádá, aby byl tomuto vyslanci umožněn neomezený přístup do celé země, přičemž bude pověřen podáváním zpráv Radě bezpečnosti OSN, kterou bude rovněž žádat o přijetí vhodných opatření;

 

18. naléhavě žádá syrské orgány, aby ihned upustily od používání nepřiměřené síly proti demonstrantům, a vyzývá k okamžitému propuštění všech zadržených pokojných demonstrantů, novinářů, bloggerů, zastánců lidských práv a politických vězňů, kteří jsou nadále zadržováni i přes nedávnou amnestii vyhlášenou prezidentem Asadem; vyzývá syrské orgány, aby umožnily okamžitý a neomezený přístup k nezávislým a mezinárodním médiím;

 

19. vyjadřuje politování nad tím, že syrské orgány nereagují na výzvy k okamžitému zastavení násilí, plnění svých závazků a zahájení smysluplných reforem;

 

20. klade důraz na to, že proces změny k demokratické správě věcí veřejných, dodržování lidských práv a právnímu státu by se měl zakládat na důvěryhodném a širokém dialogu, do nějž budou zapojeny všechny demokratické síly a subjekty občanské společnosti a jenž povede k důkladným demokratickým reformám, včetně zrušení zákona o výjimečném stavu, ukončení monopolního postavení stany Baas v syrské společnosti a pořádání svobodných a spravedlivých voleb;

 

21. vyjadřuje svou nezlomnou podporu snaze syrského lidu dosáhnout demokratických reforem a ukončení autoritářského režimu; v tomto ohledu vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise a Radu a Komisi, aby podpořily opoziční síly, včetně těch, které tlumočí očekávání a požadavky demonstrantů, pokud jde o podporu syrské revoluce, a mezi něž patří například Národní koalice;

 

22. domnívá se, že pokračující brutální zásahy v Sýrii představují skutečnou hrozbu jak pro vnitřní stabilitu, tak pro stabilitu v regionu, a že tato situace má vliv na sousední země; s vážným znepokojením bere na vědomí zprávy o působení armády na hranicích a o tisících osob vysídlených v důsledku násilí v Sýrii do Turecka a Libanonu; naléhavě vyzývá syrské úřady, aby umožnily okamžitý a bezpodmínečný přístup humanitárních organizací do všech postižených oblastí;

 

23. vyjadřuje spokojenost s politickým rozhodnutím Turecka ponechat hranice otevřené syrským uprchlíkům, ale i poskytovat podporu a útočiště, které se podařilo rychle zorganizovat v regionu Hatay mobilizací zdrojů Červeného půlměsíce; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby Turecko za pomoci Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Červeného půlměsíce poskytovalo lidem prchajícím ze Sýrie základní služby bez diskriminace na základě etnického původu, víry či podobných důvodů;

 

24. vyzývá Radu a Komisi,, aby okamžitě zajistily podporu tureckým a libanonským úřadům, které se snaží řešit humanitární krizi na svých hranicích se Sýrií;

 

25. je si vědom zprostředkovatelské úlohy, kterou turecké orgány hrají při vyjednávání s hlavními představiteli Sýrie ve snaze zabránit eskalaci násilí a zahájit politický dialog, který povede ke spolehlivým reformám; v této souvislosti vyzývá Radu, Komisi a Turecko, aby spolupracovaly při hledání diplomatického a mírového řešení tvrdých zákroků v Sýrii;

 

Jemen:

 

26. je znepokojen situací v Jemenu a naléhavě vyzývá všechny strany, aby ukončily násilí, dodržovaly lidská práva a zachovaly příměří; opakovaně zdůrazňuje naléhavost řádné a otevřené politické transformace prováděné v souladu s iniciativou Rady pro spolupráci v Zálivu.

 

27. vyzývá prezidenta Sáliha k „pokojnému předání moci prostřednictvím ústavních orgánů“; vyzývá Radu, aby uvážila sankce proti režimu prezidenta Sáliha v případě, že dojde k průtahům při předávání moci nebo bude-li neúspěšné; vyzývá všechny strany včetně opozice, aby jednaly odpovědně, neprodleně se zapojily do konstruktivního dialogu v zájmu politické transformace a zapojily do dialogu všechny strany a hnutí zastupující jemenský lid;

 

28. vyzývá Radu, aby okamžitě stanovila soubor sankcí proti Sálihovu režimu, který i nadále násilně potlačuje lidové povstání v Jemenu;

 

29. zdůrazňuje, že je důležité provést v souladu s iniciativou Rady pro spolupráci v Zálivu řádnou a otevřenou politickou transformaci Jemenu, jež by uspokojila oprávněné zájmy veškerého jemenského obyvatelstva;

 

30. zdůrazňuje vážné znepokojení, pokud jde o dopad stávající bezvýchodné politické situace na humanitární situaci v Jemenu, včetně vnitřních přesunů mnoha tisíců obyvatel v důsledku bojů;

 

31. vítá ohlášenou misi Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a vyzývá jemenskou vládu, aby pro misi zajistila přislíbený volný přístup do země, jenž nebude vystaven omezením; vítá meziregionální prohlášení Rady pro lidská práva o Jemenu a se zájmem očekává jednání na jejím 18. zasedání;

 

32. plně podporuje další mezinárodní partnery při poskytování pomoci a nezbytné politické podpory při uskutečňování transformace Jemenu;

 

Bahrajn:

 

33. vyzývá bahrajnské orgány, aby zmírnily tresty smrti Alího Abdulláha Hasana as-Sankíse a Abdulazíze Abdulridy Ibráhíma Husajna; vyzývá bahrajnské úřady, aby znovu de facto zavedly moratorium na trest smrti;

 

34. naléhavě vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech pokojných demonstrantů, včetně politických aktivistů, novinářů, obránců lidských práv a 47 bahrajnských lékařů a zdravotních sester, kteří byli nelegálně zadrženi, když plnili svou profesionální povinnost podle Ženevské úmluvy; vyjadřuje své silné znepokojení nad doživotními tresty pro 8 opozičních aktivistů a tresty až do výše až 15 let odnětí svobody pro 13 opozičních aktivistů;

 

35. naléhavě vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech pokojných demonstrantů, včetně politických aktivistů, novinářů a obránců lidských práv, a to včetně Abdulhadiho al-Khawaji, Hassana Mushaima a Abduljalil al-Singace a 47 bahrajnských lékařů a zdravotních sester, kteří plnili své profesionální povinnosti; zavrhuje odsouzení 21 civilistů vojenským soudem; vyjadřuje své velké znepokojení nad doživotními tresty pro 8 opozičních aktivistů a tresty do výše až 15 let odnětí svobody pro 13 opozičních aktivistů, jakož i nad údajným zneužíváním ve vazbě, nedostatečným přístupem k právnímu poradenství a vynucenými doznáními; zdůrazňuje, že bahrajnská vláda se musí pokusit znovu nastolit důvěru jako zásadní předpoklad spravedlivého, obsáhlého a smysluplného vnitrostátního dialogu;

 

36. bere na vědomí rozhodnutí bahrajnského krále z 29. června 2011 o zřízení nezávislé komise, která má vyšetřit události, ke kterým v Bahrajnu došlo v únoru a březnu 2011, a podat o tom zprávu; s potěšením očekává závěrečnou zprávu této komise, která má být předložena koncem října 2011;

 

37. jednoznačně podporuje rozhodnutí krále Hamada zrušit k 1. červnu výjimečný stav v Bahrajnu a vyzývá, aby se v rámci jeho plného dodržování ustoupilo od použití násilí vůči demonstrantům a aby se respektovala jejich svoboda shromažďování a slova a zaručila se jejich bezpečnost;

 

38. znovu opakuje svou výzvu k okamžitému stažení zahraničních vojenských jednotek z Bahrajnu;

 

39. naléhavě vyzývá bahrajnskou vládu, aby zaručila, že v zemi bude plně dodržována náboženská svoboda;

 

40. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise a vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, členským zemím delegací pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Mašreku, členským zemím Rady pro spolupráci v Zálivu a Radě OSN pro lidská práva.

 

Poslední aktualizace: 6. července 2011Právní upozornění