Postup : 2011/2752(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0448/2011

Předložené texty :

B7-0448/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0335

NÁVRH USNESENÍ
PDF 114kWORD 73k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0396/2011
4. 7. 2011
PE465.738v01-00
 
B7-0448/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o přípravách na volby do Státní dumy v prosinci 2011


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler,Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o přípravách na volby do Státní dumy v prosinci 2011  
B7‑0448/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku a vztazích mezi EU a Ruskem, zejména na své usnesení ze dne 9. června 2011 o summitu EU-Rusko(1), usnesení ze dne 17. února 2011 o právním státě, usnesení ze dne 17. června 2010 o summitu EU-Ruskou, usnesení ze dne 12. listopadu 2009(2) přijaté před summitem EU–Rusko, který proběhl ve Stockholmu dne 18. listopadu 2009(3), své usnesení ze dne 17. září 2009(4) o vraždách obránců lidských práv v Rusku a své usnesení ze dne 17. září 2009(5) o vnějších aspektech energetické bezpečnosti,

–   s ohledem na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. dubna 2011, v němž se stanoví, že povinnosti politických stran týkající se registrace ve volbách, jež se v posledních letech často měnily a rozšiřovaly, způsobily pro politické strany v Rusku nepřiměřenou zátěž,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 22. června 2011, v němž vyjádřila své znepokojení týkající se zamítavého rozhodnutí, které ruské ministerstvo spravedlnosti vydalo v ten samý den v souvislosti se žádostí lidové strany svobody (PARNAS) o oficiální registraci,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že jako člen OBSE, Rady Evropy a OSN se Rusko zavázalo, že bude dodržovat a naplňovat základní principy těchto organizací,

1.  lituje rozhodnutí ruských orgánů odmítnout registraci lidové strany svobody (PARNAS) v nadcházejících volbách do Státní dumy v prosinci 2011; vyzývá ruské orgány, aby zajistily svobodný a spravedlivý průběh voleb a zdržely se veškerých rozhodnutí a pravidel, jež této zásadě odporují;

2.  upozorňuje na to, že některé registrační postupy ruského volebního systému se ukázaly jako neúměrné; vyzývá ruskou vládu, aby dodržela své závazky a zavedla volební standardy stanovené Radou Evropy a OBSE, jejichž je členem; vyzývá dále ruskou vládu, aby usnadnila zavedení vhodných podmínek pro vytvoření a registraci politických stran jako základní součást demokracie a klíč k další modernizaci;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0268.

(2)

Přijaté texty, P6_TA(2011)0066.

(3)

   Přijaté texty, P7_TA(2009)0064.

(4)

   Přijaté texty, P7_TA(2009)0022.

(5)

   Přijaté texty, P7_TA(2009)0021.

Poslední aktualizace: 6. července 2011Právní upozornění