Postup : 2011/2752(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0452/2011

Předložené texty :

B7-0452/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0335

NÁVRH USNESENÍ
PDF 113kWORD 67k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0396/2011
4. 7. 2011
PE465.742v01-00
 
B7-0452/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011


Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o přípravách na volby do Státní dumy v prosinci 2011  
B7‑0452/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací, která vstoupila v platnost roku 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena dohodou novou,

–   s ohledem na probíhající jednání o nové dohodě poskytující nový souhrnný rámec pro vztahy EU–Rusko i na „Partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010,

–   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku a o vztazích mezi EU a Ruskem, zejména na usnesení o summitu EU–Rusko v Nižnym Novgorodu přijaté dne 9. června 2011,

–   s ohledem na konzultace o otázce lidských práv mezi EU a Ruskem, a zejména s ohledem na poslední schůzku, která se konala dne 4. května 2011,

–   s ohledem na prohlášení, jež učinila dne 22. června 2011 vysoká představitelka Catherine Ashtonová, o registraci politických stran v Rusku,

–   s ohledem na závazek dodržovat demokratické zásady, k nimž Rusko zavazuje jeho členství v Radě Evropy, a to, že je signatářem Evropské úmluvy o lidských právech,

–   s ohledem na vážné znepokojení, které dne 12. dubna 2011 vyjádřil Evropský soud pro lidská práva v souvislosti s těžkopádnými registračními postupy, jež musí politické strany v Rusku absolvovat,

–   s ohledem na závěry summitu EU–Rusko, které se konalo v Nižním Novgorodu ve dnech 9.–10. června 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Ruskem se během posledního desetiletí neustále rozvíjejí a vedou k široké a komplexní provázanosti, která se bude v budoucnosti jistě dále prohlubovat,

B.  vzhledem k tomu, že pro další rozvoj a posílení spolupráce mezi oběma partnery je nadále nanejvýš důležité uzavření dohody o strategickém partnerství mezi EU a Ruskou federací,

C. vzhledem k tomu, že stále existuje vážné znepokojení nad vývojem v Ruské federaci s ohledem na ochranu lidských práv a dodržování společně dojednaných demokratických zásad, pravidel a postupů; vzhledem k tomu, že Ruská federace je plnoprávným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a sama se proto zavázala k dodržování zásad demokracie a dodržování lidských práv;

D. vzhledem k tomu, že politický pluralismus je základem demokracie a moderní společnosti a zdrojem politické legitimity,

E.  vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva odsoudil Ruskou federaci za případy porušování lidských práv v mnoha případech a že provádění těchto rozsudků je nadále nedostatečné;

F.  vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU vystupovala jako jeden subjekt, aby vyjadřovala svou solidaritu a aby ve vztazích s Ruskou federací projevovala jednotu, a tyto vztahy zakládala na společných zájmech a hodnotách,

1.  znovu vyjadřuje své přesvědčení, že Rusko zůstává jedním z nejvýznamnějších partnerů Evropské unie při budování strategické spolupráce a sdílí s ní nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale i cíl úzce spolupracovat jak v rámci společných sousedských vztahů, tak na celosvětové úrovni;

2.  konstatuje se znepokojením, že další nezávislé politická straně – Straně svobody lidu – byla v Ruské federaci odepřena registrace; znovu vyjadřuje své obavy, pokud jde o obtíže, jimiž musí politické strany čelit při registraci k volbám, přičemž tyto obtíže prakticky zužují politikou soutěž v Rusku, snižují voličům počet možností a ukazují, že dosud existují skutečné politické překážky kladené politickému pluralismu v této zemi;

3.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států, OBSE, Radě Evropy a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

Poslední aktualizace: 6. července 2011Právní upozornění