Procedūra : 2011/2756(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0454/2011

Iesniegtie teksti :

B7-0454/2011

Debates :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Balsojumi :

PV 07/07/2011 - 7.2

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0333

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 173kWORD 101k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0389/2011
4.7.2011
PE465.744ev
 
B7-0454/2011

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par situāciju Sīrijā, Jemenā un Bahreinā saistībā ar situāciju arābu valstīs un Ziemeļāfrikā


Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Sīrijā, Jemenā un Bahreinā saistībā ar situāciju arābu valstīs un Ziemeļāfrikā  
B7‑0454/2011

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējo rezolūciju par stāvokli Sīrijā, Jemenā un Bahreinā, kas pieņemta 2011. gada 7. aprīlī,

–   ņemot vērā iepriekšējo rezolūciju par Tunisiju, Ēģipti un Lībiju,

–   ņemot vērā 2011. gada 24. marta ziņojumu par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līča Sadarbības padomi,

–   ņemot vērā Padomes 2011. gada 20. jūnija secinājumus par Sīriju un Jemenu,

–   ņemot vērā ES ārlietu un drošības politikas augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces 2011. gada 18., 22. un 24. marta paziņojumus par Sīriju, 10., 12. un 18. marta paziņojumus par Jemenu un 10., 15. un 17. marta un 3. maija paziņojumus par Bahreinu,

–   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2011. gada 23. jūnija paziņojumu par sodiem, kas piespriesti 21 politiskajam aktīvistam, cilvēktiesību aizstāvim un opozīcijas līderim,

–   ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 16. decembra rezolūciju par 2009. gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību jomā,

–   ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā 1966. gadā pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram Bahreina, Sīrija un Jemena ir pievienojušās,

–   ņemot vērā 1975. gada ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu, kurai Bahreina, Sīrija un Jemena ir pievienojušās,

–   ņemot vērā 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvenciju un 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu,

–   ņemot vērā augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces 2011. gada 25. maija paziņojumu „Jauna atbilde mainīgam kaimiņreģionam”, kas papildina 2011. gada 8. marta kopīgo paziņojumu „Partnerattiecības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu”,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā arābu valstīs joprojām valda pārmaiņu gars; tā kā demonstrācijās Sīrijā, Jemenā un Bahreinā iedzīvotāji turpina pieprasīt patiesas demokrātiskas un politiskas, ekonomiskas un sociālas reformas, kā arī apkarot korupciju un nepotismu, nodrošināt tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, samazināt sociālo nevienlīdzību un izveidot labākus ekonomiskos un sociālos apstākļus;

B.  tā kā ES pilnībā nosoda jebkādas tirānijas un apspiešanas izpausmes; tā kā šie režīmi, kas izmanto vardarbību pret saviem iedzīvotājiem, zaudē leģimitāti, tādēļ viņiem pieprasa pārmaiņas, viņiem jāreaģē uz to ar konkrētām reformām vai jāatkāpjas no amata;

C. tā kā 2011. gada 25. maija kopīgajā paziņojumā „Jauna atbilde mainīgam kaimiņreģionam” iezīmējas jauna tendence, aktualizējot nostāju jautājumā par Savienības ārējās darbības pamatprincipu īstenošanu, proti, cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma universālās vērtības liekot kaimiņattiecību politikas centrā un vienlaicīgi atspoguļojot ES nepieciešamību atbalstīt demokrātiskās pārmaiņas Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos;

Sīrija

D. tā kā kopš apspiešanas sākuma 2011.gada martā vardarbības eskalācija turpinās un drošības spēki reaģē uz nepārtrauktajiem protestiem ar masu arestiem un pieaugošu brutalitāti, nogalinot vairāk nekā 400 civiliedzīvotājus Daras provincē vien un vairāk nekā 850 visā Sīrijā;

E.  tā kā drošības spēki uzsāka plašu militāru operāciju un kampaņu Darā un tās apkārtējās pilsētās, jo īpaši Jisr al-Shughour, no kuras 15 000 sīriešiem, baidoties no drošības spēku represijām, bija jāšķērso Sīrijas robeža; tā kā Turcija ir paudusi dziļas bažas par Sīrijas karaspēka vienību un tanku izvietošanu netālu no robežas; tā kā daudzi Sīrijas bēgļi ik dienas šķērso Turcijas robežu un Turcija cenšas apmierināt bēgļu vajadzības;

F.  tā kā Padome šā gada 23. jūnijā pieņēma lēmumu un noteikumus, paredzot ierobežojošus pasākumus vēl septiņām personām, kuras pievienoja 9. maija sarakstam, ar ko ievieš īpašus pasākumus, piemēram, vīzu aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu, un tāpat noteica embargo ieročiem un aprīkojumam, kuru varētu izmantot represijām valstī, attiecībā uz četrām juridiskām personām, kas saistītas ar Sīrijas režīmu, ņemot vērā situācijas nopietnību valstī;

G. tā kā prezidents Bashar al-Assad savā trešajā uzrunā 2011. gada 20. jūnijā paziņoja, ka valsts mēroga dialogs noteiks Sīrijas nākotni; tā kā, neskatoties uz atkārtotu apņemšanos īstenot politiskās reformas un pārmaiņas Sīrijā, iestādes nav spērušas nevienu soli, lai īstenotu šīs apņemšanās;

H. tā kā pastāv nopietns risks, ka var uzliesmot ekstrēmistu grupu vardarbīgi uzbrukumi; tā kā ir svarīgi nodrošināt aizsardzību vairākām Sīrijas reliģiskajām kopienām;

Jemena

I.   tā kā situācija Jemenā joprojām rada nopietnas bažas, jo jau vairākus mēnešus Jemenas iedzīvotāji ir cieš no vardarbības un nemieriem, kuros daudzi cilvēki zaudējusi dzīvību un tikuši ievainoti, protestētāji tikuši apcietināti, turklāt ir padziļinājusies ekonomiskā un politiskā krīze valstī;

J.   tā kā Persijas līča sadarbības padome ir ierosinājusi plānu miermīlīgai varas pārejai, ko abas puses — gan prezidents Salehs, gan opozīcija — vēl nav īstenojušas;

K. tā kā nesenajos uzbrukumos prezidenta pilij šā gada 3. jūnijā Jemenas prezidents Ali Abdullah Saleh tika smagi ievainots un vara uz laiku tika nodota valsts viceprezidentam Abd Rabbuh Mansur Hadi;

L.  tā kā Jemena ir visnabadzīgākā valsts Tuvajos Austrumos, kurā sarūk naftas rezerves, pieaug iedzīvotāju skaits, ir vāja centralizētā valdība, palielinās ūdens trūkums un tiek veikti ļoti nelieli ieguldījumi valsts ekonomikā; tā kā ir radušās nopietnas bažas par Jemenas sašķelšanos, jo, pastiprinoties šiītu nemieriem valsts ziemeļu daļā, pamiers kopš šā gada februāra ir kļuvis pavisam trausls, turklāt valsts dienvidu daļā darbojas separātisti un daudzi Al-Qaeda kaujinieki;

Bahreina

M. tā kā šā gada 22. maijā Ali ‘Abdullah Hassan al-Sankis un ‘Abdulaziz ‘Abdulridha Ibrahim Hussain tika notiesāti uz nāvi par divu policistu nogalināšanu protestu laikā pret Bahreinas valdību; tā kā nāvessoda izpildes termiņš tika pārcelts uz septembri;

N. tā kā Bahreinas militārā tiesa noteica mūža ieslodzījumu astoņiem opozīcijas aktīvistiem un 13 sodīja ar ieslodzījumu cietumā līdz 15 gadus par mēģinājumu gāzt valdību; tā kā miermīlīgo, uz reformām vērsto protestu laikā tika apcietināti arī daudzi citi politiskie aktīvisti, cilvēktiesību aizstāvji un žurnālisti un tā kā saskaņā ar cilvēktiesību organizāciju datiem ieslodzītie tiek spīdzināti, pret viņiem necilvēcīgi izturas un viņi tiek iebaidīti;

O. tā kā 47 Bahreinas ārsti un medicīnas māsas tika apsūdzēti par „musināšanu ar varu gāzt pastāvošo režīmu” un viņu lietas tika izskatītas Bahreinas militārajā tiesā; tā kā šie profesionālie medicīnas darbinieki darbojās atbilstīgi saviem profesionālajiem pienākumiem un aprūpēja ievainotus cilvēkus;

P.  tā kā šā gada 29. jūnijā karalis Hamad bin Isa Al Khalifa izveidoja neatkarīgu komisiju, lai izmeklētu cilvēktiesību pārkāpumus, kas neseno valdības pasākumu laikā tika vērsti pret protestējošajiem reformu atbalstītājiem;

Q. tā kā saskaņā ar karaļa Hamad bin Isa Al Khalifa iniciatīvu ir uzsāktas apspriedes par nacionālo dialogu;

R.  tā kā saskaņā ar Bahreinas valdības lūgumu Bahreinā Persijas līča sadarbības padomes vadībā ir izvietoti ārvalstu bruņotie spēki;

Arābu valstis

S.  tā kā gaidāmās demokrātiskās vēlēšanas Tunisijā un Ēģiptē ir pirmais nozīmīgais solis pašreizējā pārejas procesā uz demokrātiju;

T.  tā kā atklāta un miermīlīga procesa rezultātā Marokas karalis paziņoja jaunās 2011. gada 1. jūlija referendumā apspriestās konstitūcijas galvenos elementus;

U. tā kā Alžīrijas iestādēm ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu patiesu un visaptverošu politisko dialogu, tā sākot nopietnu demokrātisko reformu procesu;

V. tā kā Jordānijā iestādes sākušas pārskatīt konstitūciju un ir sākts politisko reformu process, lai nodrošinātu politisko un civilās sabiedrības pārstāvju līdzdalību valsts mēroga dialogā;

W. tā kā pēc ANO DPR pieņemšanas 1970. un 1973. gadā Gaddafi režīms joprojām nepilda pienākumu aizsargāt Lībijas iedzīvotājus; tā kā starptautiskā sabiedrība, tostarp dažas ES dalībvalstis, NATO uzdevumā piedalās militāros uzbrukumos Lībijā; tā kā ES ir izveidojusi pārstāvniecību Bengāzī, kā arī veicinājusi sadarbību ar Pārejas perioda nacionālo padomi,

1.  aicina arābu valstu politiskos vadītājus ievērot saistības, iesaistoties atvērtā un konstruktīvā politiskajā dialogā, nekavējoties un bez nosacījumiem iesaistot visas tās demokrātiskās politiskās partijas un kustības, kā arī pilsonisko sabiedrību, lai veidotu patiesu demokrātiju un īstenotu reālas, tālejošas un būtiskas reformas politikas, ekonomikas un sociālajā jomā, kas nepieciešams šo valstu un reģiona ilgtermiņa stabilitātes un attīstības nodrošināšanai;

2.  augstu vērtē cilvēku izrādīto drosmi cīņā par demokrātiskam pārmaiņām un jo īpaši sieviešu aktivitātes, kas bieži vien ir bijušas un būs protestu priekšgalā;

3.  uzsver, ka ES dalībvalstīm starptautiskajos forumos un jo īpaši ANO Drošības padomē jāpauž vienprātīga nostāja, aizstāvot pamatprincipus, kas iedvesmojuši Eiropas Savienības dibināšanu;

Sīrija

4.  pauž solidaritāti un stingru atbalstu Lībijas pilsoņu cīņai par brīvību, demokrātiskām reformām un autoritārā režīma gāšanu;

5.  stingri nosoda brutālo represiju eskalāciju pret miermīlīgiem protestētājiem un žurnālistiem, ņemot vērā vairāku pilsētu, tostarp Deras un Džisrašuguras, aplenkšanu un masu arestus, nogalināšanu bez tiesas sprieduma, patvaļīgu aizturēšanu un spīdzināšanu; atzinīgi vērtē ANO Cilvēktiesību padomes rezolūciju, kurā nolemts uz Sīriju nosūtīt faktu vākšanas misiju, lai izmeklētu cilvēktiesību pārkāpumus, ko izdarījuši Sīrijas drošības spēki;

6.  mudina Sīrijas iestādes un prezidentu Bashar al Assad izbeigt nevainīgu cilvēku nogalināšanu un nekavējoties uzsākt patiesu politisko procesu, lai vecinātu Sīrijas demokrātisko pāreju, pamatojoties uz konkrētu darba kārtību pamatīgu reformu īstenošanai un cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanai;

7.  prasa stingri ievērot sankcijas, ko starptautiskā sabiedrība un Eiropas Savienība jau noteikusi Sīrijai un tās galvenajām iestādēm; aicina Padomi un Komisiju būt gatavībā noteikt jaunas mērķtiecīgas sankcijas un pildīt lēmumu par jebkāda veida sarunu apturēšanu par ES un Sīrijas asociācijas nolīgumu;

8.  atzinīgi vērtē Turcijas politiku, kas paredz saglabāt Sīrijas bēgļiem atvērtas robežas un Sarkanā pusmēness resursu ātru organizēšanu un mobilizāciju;

9.  prasa Padomei un Komisijai nekavējoties sniegt palīdzību un visus nepieciešamos līdzekļus, lai atbalstītu Turcijas un Libānas iestādes centienos novērst humanitāro krīzi pie Sīrijas robežām, tostarp izveidojot ANO līmeņa humanitāros koridorus; prasa izrādīt solidaritāti Turcijai finansējuma un resursu ziņā, lai novērstu humanitāro krīzi;

10. aicina ES dalībvalstis un PV/AP turpināt sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai ANO Drošības padomi iesaistītu situācijas risināšanā Sīrijā un piespiestu Sīrijas iestādes īstenot pienākumu aizsargāt Sīrijas iedzīvotājus;

11. šajā sakarībā aicina PV/AP, Padomi un Komisiju sekmēt jaunas opozīcijas veidošanās procesu valstī un ārpus tās, tādējādi atbalstot revolūciju Sīrijā; šajā sakarībā prasa nekavējoties sākt patiesu politisko dialogu, kas varētu izraisīt padziļinātu demokrātisko procesu Sīrijā;

Jemena

12. ES atbalsta viceprezidenta Abd Rabbuh Mansur Hadi apņemšanos ievērot pamiera procesu, demilitarizēt Jemenas pilsētas un nodrošināt pienācīgu aizsardzību turpmākiem mierīgiem protestiem un demonstrācijām;

13. nosoda apspiešanu un mudina Jemenas valdītājus nekavējoties sākt miermīlīgu politiskās pārejas procesu valstī atbilstoši Persijas līča sadarbības padomes iniciatīvai un ievērot visas Jemenas tautas likumīgās intereses, tostarp attiecībā uz brīvu un godīgu vēlēšanu organizēšanu;

14. aicina visus politiskos spēkus pildīt pienākumu un iesaistīties atklātā un konstruktīvā politiskajā dialogā, piedaloties visām demokrātiskajām partijām un kustībām, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem;

15. pauž nopietnas bažas par arvien sliktāko humanitāro situāciju Jemenā, tostarp daudzu tūkstošu personu pārvietošanu valstī;

16. uzstājīgi prasa veikt reālas, tālejošas un būtiskas politiskās, ekonomiskas un sociālās reformas, kas ir svarīgas ilgtermiņa stabilitātei un attīstībai valstī;

Bahreina

17. aicina Bahreinas iestādes aizstāt Ali ‘Abdullah Hassan al-Sankis un ‘Abdulaziz ‘Abdulridha Ibrahim Hussain piespriesto nāves sodu ar citu vājāku sodu; aicina Bahreinas iestādes atjaunot de facto moratoriju nāvessodam;

18. nosoda apspiešanu un mudina nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus miermīlīgos demonstrantus, tostarp politiskos aktīvistus, žurnālistus un cilvēktiesību aizstāvjus, kā arī 47 Bahreinas ārstus un medmāsas, kuri pildīja savu profesionālo ienākumu; pauž patiesas bažas par astoņiem opozīcijas aktīvistiem, kuriem piespriests mūža ieslodzījums, un trīspadsmit citiem, kurus sodīja ar ieslodzījumu cietumā līdz 15 gadiem;

19. mudina Bahreinas iestādes rīkoties, precīzi ievērojot starptautisko cilvēktiesību pienākumus, jo īpaši saistībā ar tiesībām uz godīgu tiesas prāvu, jo Bahreina ir uzņēmusies šādas saistības; prasa nekavējoties pārtraukt civilo iedzīvotāju tiesas prāvas Nacionālās drošības tiesā;

20. norāda uz karaļa Hamad bin Isa Al Khalifa lēmumu izveidot neatkarīgu komisiju, lai izmeklētu cilvēktiesību pārkāpumus, kas neseno valdības pasākumu laikā tika vērsti pret protestējošajiem reformu atbalstītājiem; mudina nodrošināt komisijas pilnīgu objektivitāti un pārredzamību un aicina Bahreinas valdību neiejaukties komisijas darbā;

21. atzinīgi vērtē Cilvēktiesību un sociālās attīstības ministrijas izveidi Bahreinā un aicina ministriju rīkoties saskaņā ar starptautisko cilvēktiesību standartiem un prasībām;

22. spēcīgi atbalsta karaļa Hamad bin Isa Al Khalifa lēmumu 1. jūnijā atcelt ārkārtas stāvokli valstī un prasa pilnībā to ievērot, atturēties no vardarbības izpausmēm pret demonstrantiem, ievērot viņu tiesības uz pulcēšanās un vārda brīvību, kā arī garantēt viņu drošību;

23. uzskata, ka karaļa Hamad bin Isa Al Khalifa sāktais dialogs valstī varētu būt iespējams, ja tajā piedalītos visi politiskie spēki, tostarp opozīcija un pilsoniskā sabiedrība, tā īstenojot patiesu demokrātijas procesu un politiskās reformas valstī;

24. pauž nosodījumu Persijas līča Sadarbības padomes karaspēka izvietošanai Bahreinā un atkārto aicinājumu tā izvešanai no valsts;

25. mudina Bahreinas valdību nodrošināt, ka valstī pilnībā tiek ievērota reliģijas brīvība;

Arābu valstis

26. atzinīgi vērtē notiekošo demokrātiskās pārejas procesu Ēģiptē un Tunisijā, kas uzskatāms par piemēru pašreizējam demokratizācijas procesam un jaunam pilsoņu, jo īpaši jauniešu līdzdalības vilnim arābu valstīs; spēcīgi atbalsta cilvēku vēlmi nodrošināt brīvību, cilvēktiesību ievērošanu un demokrātiju; prasa nodrošināt pārredzamu, godīgu un brīvu vēlēšanu procesu abās valstīs; aicina starptautisko sabiedrību turpināt centienus, lai saglabātu un veicinātu politisko reformu procesu Ziemeļāfrikas valstīs un Tuvajos Austrumos;

27. atzinīgi vērtē referendumu par jaunu konstitūciju Marokā, kas bija būtisks solis un parādīja skaidru apņemšanos īstenot demokrātiju, ievērot cilvēktiesības un bija likumīgs pilsoņu balsojums; uzsver, ka pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām jābūt nepārtraukta reformu īstenošanas procesa centrā;

28. norāda uz Alžīrijas prezidenta paziņojumu par demokratizācijas procesa sākšanu un labākas pārvaldības nodrošināšanu valstī, tostarp ārkārtas stāvokļa atcelšanu un plānotajām konstitucionālajam reformām; uzsver, ka jāpaātrina šādas iniciatīvas īstenošana un prasa Alžīrijas iestāžu stingru apņemšanos īstenot šo reformu procesu, kam būtu jābūt iesaistošam un pilsoniskajai sabiedrībai atvērtam;

29. atzinīgi vērtē iestāžu apņemšanos veikt politiskās reformas Jordānijā un jo īpaši paziņojumu par konstitūcijas pārskatīšanu un nacionālā dialoga komitejas darbu; atzinīgi vērtē Jordānijas iestāžu darbu un uzsver nepieciešamību pēc reformu konkrētas īstenošanas;

30. pauž bažas par grūtībām, ar kurām saskaras Lībijas iedzīvotāji saistībā ar pārtikas nepietiekamību, slikto medicīniskās palīdzības pieejamību un naudas plūsmu trūkumu algu nomaksai un dažādām administratīvajām vajadzībām; aicina PV/AP un ES dalībvalstis nekavējoties rīkoties, lai ar ANO Drošības padomes sankciju komitejas atļauju un tās uzraudzībā Pārejas perioda nacionālās padomei ļautu piekļūt daļai Lībijas iesaldēto līdzekļu, tā nodrošinot ārkārtas vajadzību apmierināšanu;

31. aicina Padomi un PV/AP īstenot turpmākas iniciatīvas, lai rastu konflikta risinājumu, ņemot vērā neseno Starptautiskās krimināltiesas apcietināšanas orderi pulkvedim Gaddafi, viņa dēlam Saif al-Islam un Abdullah al-Sanussi;

32. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Magribas dalībvalstīm, Mašrikas valstu delegācijai, Persijas līča Sadarbības padomi un ANO Cilvēktiesību padomei.

 

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 6. jūlijaJuridisks paziņojums