Procedūra : 2011/2812(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0483/2011

Iesniegtie teksti :

B7-0483/2011

Debates :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Balsojumi :

PV 15/09/2011 - 6.3

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0387

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 123kWORD 71k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0482/2011
12.9.2011
PE472.664v01-00
 
B7-0483/2011

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par situāciju Sīrijā


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Sīrijā  
B7‑0483/2011

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Sīriju,

–   ņemot vērā vairākus Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton paziņojumus par stāvokli Sīrijā,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Sīrijas pilsoņi tiek pakļauti patvaļīgai aizturēšanai un ieslodzīšanai bez tiesas procesa vai arī tiesas procesiem kara tiesā, un viņiem nav iespējas griezties neatkarīgā tiesu iestādē pēc aizsardzības, viņiem atņemta vārda brīvība un nav ar likumu garantētas tiesības uz demonstrācijām;

B.  tā kā kopš marta daudzās Sīrijas pilsētās notikušas protesta akcijas un demonstrācijas;

C.  tā kā protestu laikā, cik zināms, vismaz 2200 cilvēku tikuši nogalināti, turklāt, iespējams, vēl daudz vairāk personu tikušas ievainotas vai vardarbīgi aizturētas;

D. tā kā saskaņā ar iegūto informāciju valdības spēki kontrolē pilsētas visā Sīrijas teritorijā un tajās nav pieejama pārtika, netiek piegādāti ārstnieciskie līdzekļi, kā arī nedarbojas sakari;

E.  tā kā pretēji daudziem publiskiem paziņojumiem par apņemšanos veikt politisku reformu Valsts prezidents Bashar al-Asad nav rīkojies, lai īstenotu īpašu reformu programmu, kas nodrošinātu sabiedrības brīvības un tiesībsargājošo iestāžu neatkarību un aizliegtu Sīrijas valdībai aizskart cilvēktiesības;

F.  tā kā Sīrijas valdība izmanto Augstāko valsts drošības tiesu iestādi, kas ir īpaša tiesa, kura neietilpst parastajā krimināltiesu sistēmā, lai tiesātu politiskos aktīvistus un cilvēktiesību aizstāvjus;

G. tā kā Persijas līča arābu valstu sadarbības padome strādās kopā ar Sīrijas iestādēm, lai sāktu pāreju uz brīvām vēlēšanām un prezidenta Bashr Al-Assad varas nodošanas procesu;

H. tā kā 22. un 23. augustā ANO Cilvēktiesību padome sasauca sesiju, lai apspriestu situāciju Sīrijā;

I.   tā kā 2. septembrī ES dalībvalstis vienojās noteikt aizliegumu naftas importam Eiropas Savienībā no Sīrijas,

1.  stingri pieprasa, lai Sīrijas valdība garantētu protestētājiem aizsardzību pret uzbrukumiem un atbalstītu protestētāju tiesības piedalīties miermīlīgās demonstrācijās, kā arī nodrošinātu vārda brīvību;

2.  aicina Sīrijas valdību nekavējoties atteikties no spēka pielietošanas pret miermīlīgiem protestētājiem;

3.  pauž bažas par to, ka protestētāju vidū pieaug to bruņoto islāmistu kaujinieku skaits, kuriem ir kontrabandas ceļā iegūti ieroči, kuri kūda uz džihādu un šauj uz drošības spēkiem, tādējādi radot pilsoņu kara draudus sektantisku motīvu dēļ;

4.  aicina Sīrijas valdību noteikt, ka jāveic neatkarīga un pārredzama izmeklēšana par drošības spēku darbībām un jo īpaši par prezidenta brāļa darbību, komandējot īpašos drošības spēkus, un saukt pie atbildības ikvienu drošības spēku pārstāvi, kurš šāvis vai pavēlējis šaut uz neapbruņotiem demonstrantiem ar īstām lodēm;

5.  aicina Sīrijas varas iestādes publiski atzīt attiecīgo faktu par ikvienu personu, kas nogalināta, ievainota vai pazudusi bez vēsts;

6.  neatlaidīgi mudina Sīrijas valdību rīkoties atbilstīgi tās publiski paziņotajām saistībām un nekavējoties īstenot demokrātiskas reformas;

7.  prasa Sīrijas valdībai atturēties no politisko aktīvistu, cilvēktiesību aizstāvju un žurnālistu patvaļīgas apcietināšanas un aizturēšanas un atbrīvot visas pārliecības dēļ ieslodzītās personas;

8.  aicina Sīrijas varas iestādes pārtraukt vietējo un ārvalstu publikāciju cenzēšanu un izbeigt represīvo valdības kontroli pār laikrakstiem un citām publikācijām, kā arī atcelt ierobežojumus internetam;

9.  aicina Sīrijas valdību tūlīt un bez nosacījumiem atļaut darboties humānās palīdzības organizācijām un to darbiniekiem;

10. atzinīgi vērtē Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomē pieņemto rezolūciju un aicina Sīrijas valdību pilnībā sadarboties ar ANO augsto komisāru cilvēktiesību jautājumos;

 

11. aicina Sīrijas valdību likvidēt Augstāko valsts drošības tiesu iestādi un izveidot neatkarīgu juridisku komisiju, lai pārskatītu tiesā pašreiz lietvedībā esošas lietas;

12. mudina Sīrijas prezidentu Bashar al-Assad atzīt, ka viņa režīmu Sīrijas tauta ir noraidījusi, un Sīrijas un tās tautas vienotības interesēs atkāpties no amata;

13. prasa rīkot atklātu un miermīlīgu dialogu starp Sīrijas valdību un Sīrijas iedzīvotājiem;

 

14. atzinīgi vērtē sankcijas, kuras ES dalībvalstis noteica 2. septembrī;

15. atzinīgi vērtē Turcijas un Saūda Arābijas rīcību, nosodot Sīrijas režīmu, kā arī Turcijas lomu bēgļu uzņemšanā; pauž nožēlu, ka Irāna turpina atbalstīt prezidenta Bashar al-Assad nesamierināmo nostāju un vardarbīgo tautas apspiešanu;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Sīrijas valdībai.

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 14. septembraJuridisks paziņojums