Eljárás : 2011/2814(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0493/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0493/2011

Viták :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Szavazatok :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0389

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 125kWORD 77k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0490/2011
12.9.2011
PE472.674v01-00
 
B7-0493/2011

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a kelet-afrikai éhínségről


Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a kelet-afrikai éhínségről  
B7‑0493/2011

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az északkelet-afrikai régióról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a millenniumi fejlesztési célokra,

–   tekintettel az Északkelet-Afrikában pusztító éhínséggel szembeni uniós fellépésre vonatkozóan Catherine Ashton főképviselő által 2011. augusztus 24-én tett nyilatkozatra,

–    tekintettel az Afrikai Unió által 2011. augusztus 25-én Addisz-Abebában rendezett nemzetközi adományozói konferenciára,

–   tekintettel az élelmiszerárakkal való spekulációról szóló, 2011. február 17-i állásfoglalására,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Északkelet-Afrikában pusztító elhúzódó aszályok a régióbeli konfliktusokkal, a megemelkedett élelmiszerárakkal és az egyre korlátozottabb erőforrásokkal egyetemben a világ legnagyobb humanitárius és élelmiszerválságát idézték elő, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala szerint jelenleg 13,3 millió embert, köztük 840 000 menekültet érint, és már több tízezer ember halálát okozta, akiknek több mint fele gyermek;

B.  mivel Északkelet-Afrika két szempontból is rendkívüli állapotnak van kitéve, egyrészt az elmúlt 60 év legsúlyosabb aszálya, másrészt a népesség tömeges lakóhelyelhagyása következtében: a 7,5 millió szomáliai egynegyede vagy az országon belül hagyta el lakóhelyét, vagy a szomszédos országokba menekült;

C. mivel az ENSZ meghatározása szerint egy ország akkor számít éhínség által sújtottnak, ha a háztartások legalább 20%-a súlyos élelmiszerhiánnyal szembesül, a népesség legalább 30%-a súlyos alultápláltságban szenved, és a napi szintű halálozási arány 10 000 emberből legalább kettő;

D. mivel az aszály által érintett régiók többségében az alultápláltság meghaladja a 30%-ot, ami a nemzetközileg elismert vészhelyzeti szint több mint kétszerese;

E.  mivel ez a humanitárius katasztrófa leginkább Szomáliát sújtja, tekintve, hogy az országban az éhínség 4 millió embert érint és hat régiót nyilvánítottak éhínség által sújtottnak; mivel ezt a helyzetet még súlyosbítja a Szomáliában található természeti erőforrások szűkössége és az országban húsz éven át dúló konfliktusok következményei;

F.  mivel az éhínség következtében hetente emberek ezrei kényszerülnek menekülésre, a menekülttáborokban a humanitárius helyzet napról napra rosszabbodik, az öt éven aluli gyermekek 30%-a alultápláltságban szenved, járványok, például kolera és kanyaró ütik fel a fejüket és nemi erőszakról számoltak be;

G. mivel a világ legnagyobb menekülttáborában, a 90 000 ezer menekült fogadására alkalmas dadaabi (Kenya) táborban 400 000 ember él; mivel naponta több mint 3 000 szomáliai lépi át a határt Etiópia és Kenya irányába élelmiszert és biztonságot keresve;

H. mivel a régiót sújtó aszály elleni harcra az ENSZ által kért 2,4 milliárd dollárnak ezidáig csak 62%-át finanszírozták, és még 940 millió dollár szükséges ahhoz, hogy a régió életbevágóan fontos segítséget kapjon;

I.   mivel a régió élelmezési helyzetének enyhítése előtt álló legnagyobb akadály továbbra is a segítség eljuttatása a népességhez; mivel Szomália a humanitárius segítségnyújtók számára még mindig az egyik legveszélyesebb ország;

J.   mivel az Élelmezési Világprogramnak további 250 millió euróra van szüksége, hogy az elkövetkező hat hónap során biztosítani tudja a szükséges segítséget;

K. mivel Északkelet-Afrika vészhelyzetére adott válaszként a Bizottság 97,47 millió eurót hagyott jóvá a régiónak szánt humanitárius segítség gyanánt, és kész támogatásának növelésére, amit követően az aszály által sújtott népesség számára a Bizottság által nyújtott humanitárius segítség mértéke 158 millió eurót fog kitenni; mivel az Afrikai Unió fő tagállamai az Addisz-Abebában rendezett nemzetközi adományozói konferencián elkötelezték magukat, hogy közel 350 millió dollárt különítenek el az aszály sújtotta országok számára;

L.  mivel az éghajlatváltozás és a közelmúltbeli gazdasági válság jelentősen megnövelte a nyersanyagok és az élelmiszerek árát;

1.  aggódik az Északkelet-Afrikát sújtó, példa nélküli és egyre tovább romló humanitárius helyzet miatt, és sajnálatát fejezi ki a Szomáliában, Kenyában, Etiópiában és Dzsibutiban már éhínség által sújtott áldozatok elfogadhatatlanul magas száma miatt;

2.  hangsúlyozza, hogy a helyzet aligha fog javulni a következő év előtt, mert a betakarítás késik és az átlagosnál kisebb, a legelők és a vízkészletek kimerültek, az alapvető gabonafélék, mint a kukorica, illetve a víz és a tüzelőanyagok ára pedig erőteljesen megemelkedett;

3.  felhívja a nemzetközi közösséget, hogy intenzívebben lépjen fel és duplázza meg erőfeszítéseit e vészhelyzetre való reagálásként annak érdekében, hogy kielégítse a növekvő humanitárius igényeket és megakadályozza a helyzet újabb romlását; és szembenézzen az elégtelen finanszírozással;

4.  hangsúlyozza, hogy a segítség irányításához a helyszínen jelen lévő megbízható partnereket kell keresni, jobb koordinációt kell biztosítani, az elosztást jobban meg kell szervezni és ily módon el kell kerülni a nem rendeltetésszerű felhasználást és a lopást;

5.  üdvözli az EU (Európai Bizottság és tagállamok) fellépéseit, és felkér a segítségnyújtás növelésére; üdvözli az Afrikai Unió által a válság megoldására tett erőfeszítéseket, és hangsúlyozza, hogy az élelmiszersegélyeken túl sürgősen javítani kell a helyszínen uralkodó egészségügyi feltételeket;

6.  hangsúlyozza, hogy Szomáliában, nevezetesen az ország középső és déli részén, illetve az al-Shabab által ellenőrzött zónákban a lakosság rendkívül nehezen jut hozzá az élelmiszersegélyekhez; hangsúlyozza, hogy a szomáliai konfliktusban érintett valamennyi személyt minden szinten be kell vonni; ösztönzi a nemzeti megbékélést elősegítő rendszer létrehozását, hogy biztosítani lehessen az ország újjáépítésének megkezdését;

7.  felszólítja a régió hatóságait, hogy biztosítsanak szabad bejutást a humanitárius szervezeteknek, és minden körülmények között garantálják a civil lakosság, különösen a nők és a gyermekek védelmét a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően;

8.  emlékeztet a humanitárius segítség és a fejlődés nélkülözhetetlen kapcsolatára és arra, hogy kellő időben át kell térni a gyorssegélyről a fejlesztési támogatásra, és felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy a gyorssegély felől orientálódjon az élelmezés és a régió bevételének fő forrását képező mezőgazdaságba, illetve a fenntartható infrastruktúra kiépítésébe történő hosszú távú beruházások felé;

9.  hangsúlyozza, hogy a nemzetközi közösség támogatásával az afrikai országoknak is hosszú távú intézkedéseket kell hozniuk, gondoskodva arról, hogy az aszály ne legyen a jövőben az éhínség szinonimája, és hangsúlyozza, hogy az azonnali intézkedések elfogadásán túl hosszú távú támogatást kell nyújtani, elősegítve így a megélhetéshez szükséges fenntartható eszközök biztosítását;

10. ezzel összefüggésben üdvözli a Bizottság határozatát, hogy 2013-ig bezárólag több mint 680 millió euró hosszú távú segélyt nyújt e régiónak a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmezésbiztonság területén;

11. az élelmiszer-tartalékokkal, valamint a nemzetközi szintű árképzéssel kapcsolatos tájékoztatás nagyobb átláthatóságára, jobb minőségére és időszerűségére hív fel, ahogy azt az árupiacokkal és a nyersanyagokkal kapcsolatos kihívásokkal való szembenézésről szóló közelmúltban közzétett bizottsági közleményben is kérték; felhívja a Bizottságot, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket a nyersanyagpiacokon fellépő mértéktelen spekulációk ellen, megakadályozva így az élelmiszerárak emelkedését; hangsúlyozza, hogy az említett lépéseket a pénzügyi piacok szabályozására irányuló világszintű erőfeszítések részének kell tekinteni;

12. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás súlyos fenyegetésként nehezedik a világ élelmezésbiztonságára, és további nyomást gyakorol a világ már amúgy is gyenge lábakon álló élelmezési rendszerére; kéri az EU-t, hogy játsszon vezető szerepet, hogy segíteni lehessen a szegény országokat az élelmiszerellátás bizonytalansága elleni harcban;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, Catherine Ashtonnak, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának és főtitkárának, az Afrikai Unió intézményeinek, a Kormányközi Fejlesztési Hatóság kormányainak és tagállamainak, az AKCS–EU Parlamenti Közgyűlésnek, valamint a tagállamok kormányainak.

 

Utolsó frissítés: 2011. szeptember 14.Jogi nyilatkozat