Postup : 2011/2828(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0526/2011

Predkladané texty :

B7-0526/2011

Rozpravy :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 29/09/2011 - 10.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0429

NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 74k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0525/2011
27.9.2011
PE872.709v01-00
 
B7-0526/2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Palestíne


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Palestíne  
B7‑0526/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

–   so zreteľom na závery, ktoré Rada pre zahraničné veci prijala na zasadnutí 18. júla 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenia kvarteta pre Blízky východ,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže pri príležitosti 66. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov predseda Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás požiadal o uznanie palestínskej štátnosti a o členstvo v OSN;

B.  keďže ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ na neformálnom stretnutí 2. a 3. septembra 2011 predstavili počas diskusie o mierovom procese na Blízkom východe rôzne pozície a príslušné diplomatické iniciatívy plánované počas septembrového zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov;

1.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vlády členských štátov EÚ, aby vynaložili všetko úsilie potrebné na to, aby dospeli k spoločnej pozícii EÚ, pokiaľ ide o žiadosť Palestínskej samosprávy o členstvo v OSN, a aby sa vyvarovali nejednoty medzi členskými štátmi;

2.  zdôrazňuje, že by mali byť obnovené priame rokovania medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi vedúce k riešeniu na princípe dvoch štátov, a to bezodkladne a v súlade s predchádzajúcou dohodou o lehotách s cieľom prekonať neprijateľné status quo;

3.  trvá na skutočnosti, že žiadna prijatá rezolúcia by sa nemala dotknúť dôstojnosti jednej zo strán;

4.  zdôrazňuje význam dosiahnutia spravodlivého a trvalého mieru na Blízkom východe a obzvlášť medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; vyzýva obidve strany, aby bezodkladne obnovili priame rokovania v rámci dohodnutých mierových cestovných máp, aby dosiahli komplexnú dohodu vychádzajúcu z existencie dvoch demokratických, zvrchovaných a životaschopných štátov, obyvatelia ktorých žijú v rámci bezpečných a medzinárodne uznaných hraníc v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; vyzýva obidve strany, aby si navzájom nekládli ďalšie prekážky alebo zámienky nezačať opäť rokovania; vyzýva obidve strany, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov, ktoré môžu zmariť perspektívu riešenia na princípe dvoch štátov; vyzýva Palestínsku samosprávu, ako aj všetkých palestínskych vedúcich predstaviteľov, aby vykonali maximum pre ukončenie opakovaných útokov, pri ktorých sú z pásma Gazy bez zacielenia odpaľované rakety Kassam na územie Izraela; vyzýva izraelskú vládu, aby zastavila rozširovanie osídľovania na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Knesetu a izraelskej vláde, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

Posledná úprava: 28. septembra 2011Právne oznámenie