Postup : 2011/2828(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0528/2011

Predkladané texty :

B7-0528/2011

Rozpravy :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 29/09/2011 - 10.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0429

NÁVRH UZNESENIA
PDF 113kWORD 66k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0525/2011
27.9.2011
PE472.711v01-00
 
B7-0528/2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Palestíne


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Palestíne  
B7‑0528/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všetky predchádzajúce rezolúcie OSN týkajúce sa situácie na Blízkom východe,

–   so zreteľom na závery, ktoré Rada EÚ pre zahraničné veci prijala na zasadnutí 8. decembra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie Kvarteta pre Blízky východ z 23. septembra 2011,

–   so zreteľom na správu MMF z 18. septembra 2011, ktorú jeho útvary vypracovali v súvislosti so schôdzou styčného výboru ad hoc, o nedávnych skúsenostiach a vyhliadkach v oblasti hospodárstva Predjordánska a pásma Gazy,

–   so zreteľom na správu hospodárskeho monitorovania Svetovej banky pre styčný výbor ad hoc o budovaní palestínskeho štátu: udržateľný rast, inštitúcie a poskytovanie služieb z 13. apríla 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vo svojej rezolúcii č. 181 z 29. novembra 1947 Valné zhromaždenie OSN rozhodlo o vytvorení dvoch štátov na území bývalého Palestínskeho mandátu;

B.  keďže 23. septembra 2011 predseda Mahmúd Abbás predložil generálnemu tajomníkovi OSN Ban Ki-Munovi žiadosť o členstvo Palestíny v OSN;

C. keďže Jeruzalem predstavuje jednu z najcitlivejších a najzložitejších otázok v izraelsko-palestínskom konflikte;

D. keďže neodcudziteľné právo Palestínčanov na sebaurčenie a vlastný štát nemožno spochybniť, rovnako ako ani právo Izraela existovať v rámci bezpečných hraníc;

1.  naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zaujali jednotný postoj a zohrávali aktívnejšiu úlohu, a to aj v rámci kvartetu, v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi;

2.  zdôrazňuje centrálnu úlohu kvarteta a v plnej miere podporuje vysokú predstaviteľku v jej snahách o to, aby kvarteto vytvorilo dôveryhodné vyhliadky na obnovenie mierového procesu;

3.  žiada vyriešenie konfliktu na princípe existencie dvoch štátov, ktoré zaručí bezpečné hranice pre Izraelský štát a ktoré by sa malo dosiahnuť cestou priamych rokovaní;

4.  podporuje a vyzýva členské štáty na zjednotenie sa pri podporovaní túžby palestínskeho ľudu, aby bol zastúpený v OSN ako štát, a to na základe rokovaní, ktoré sa majú uzavrieť počas tohto 66. zasadnutia Valného zhromaždenia;

5.  žiada, aby sa Jeruzalem v rámci mierových dohôd stal hlavným mestom Izraelu aj budúceho palestínskeho štátu;

6.  trvá na tom, že pokračujúca výstavba a rozširovanie osád, separačné bariéry postavené na obsadenom území a búranie domov sú podľa medzinárodného práva nezákonné a predstavujú prekážku mieru a vážne ohrozenie riešenia na princípe existencie dvoch štátov;

7.  žiada zastavenie raketových útokov z pásma Gazy namierených proti Izraelu a trvá na tom, že treba dosiahnuť trvalé prímerie;

8.  vyzýva palestínske orgány, aby v plnom rozsahu uznali Izraelský štát;

9.  vyzýva na okamžitú obnovu priamych a serióznych mierových rokovaní na základe medzinárodne uznaných parametrov, pretože len dohoda, ku ktorej obe strany dospeli rokovaniami, môže priniesť trvalý mier a bezpečnosť Izraelčanom aj Palestínčanom; opätovne zdôrazňuje, že by sa nemali uznať žiadne zmeny hraníc existujúcich pred rokom 1967, ani pokiaľ ide o Jeruzalem, okrem tých, na ktorých sa dohodli obe strany;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, palestínskym orgánom, vláde a parlamentu Izraela, ako aj členom kvartetu.

Posledná úprava: 28. septembra 2011Právne oznámenie