Postup : 2011/2828(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0529/2011

Predkladané texty :

B7-0529/2011

Rozpravy :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 29/09/2011 - 10.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0429

NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 67k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0525/2011
27.9.2011
PE472.712v01-00
 
B7-0529/2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Palestíne


Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean‑Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Palestíne  
B7‑0529/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Chartu Organizácie spojených národov,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–   so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN, najmä rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 181 (1947), 194 (1948) a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 242 (1967) a 338 (1973),

–   so zreteľom na závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe z 8. decembra 2009,

–   so zreteľom na zhrnutie, ktoré vydalo predsedníctvo bruselskej schôdze styčného výboru ad hoc dňa 13. apríla 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v rezolúcii č. 181 z 29. novembra 1947 sa Valné zhromaždenie OSN rozhodlo vytvoriť na území bývalého mandátu Palestína dva štáty,

B.  keďže následne na to a podľa rezolúcie č. 181 bol uznaný Štát Izrael, ktorý sa 11. mája 1949 stal členom OSN, kým Palestínsky štát zatiaľ čaká na uznanie a členstvo v OSN;

C. keďže Palestína je ako nečlenský štát OSN stálym pozorovateľom v jej Valnom zhromaždení;

D. keďže 23. septembra 2011 predložil palestínsky prezident Mahmúd Abbás generálnemu tajomníkovi OSN oficiálnu žiadosť o členstvo Palestíny v OSN;

E.  keďže neodcudziteľnosť práva palestínskeho ľudu na sebaurčenie a zvrchovaný štát je nesporná rovnako, ako právo Štátu Izrael na existenciu;

F.  keďže vytvorenie Palestínskeho štátu slúži medzinárodnému mieru a bezpečnosti a umožní zachovať riešenie na princípe dvoch štátov a keďže kladie základy pre obnovu mierových rokovaní v súlade so závermi Rady o blízkovýchodnom mierovom procese z 8. decembra 2009 a 13. decembra 2010;

G. keďže výsledky, ktoré pri budovaní štátu dosiahli palestínsky prezident Mahmúd Abbás a premiér Salám Fajjád, potvrdili viaceré medzinárodné subjekty vrátane styčného výboru ad hoc, Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky;

H. keďže EÚ opakovane potvrdila v záveroch Rady svoju podporu riešeniu na princípe dvoch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by bok po boku nažívali Štát Izrael a nezávislý, demokratický, priľahlý a životaschopný Palestínsky štát; žiada obnovenie priamych mierových rozhovorov medzi Izraelom a Palestínou a prehlasuje, že okrem zmien, na ktorých sa strany vzájomne dohodli, neuzná žiadnu zmenu hraníc spred roka 1967, ani pokiaľ ide o Jeruzalem;

1.  žiada okamžité uznanie Palestínskeho štátu a prijatie jeho žiadosti o členstvo v OSN;

2.  potvrdzuje svoju pevnú podporu riešeniu na princípe dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967 a Jeruzalema ako hlavného mesta oboch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by vedľa seba nažívali Štát Izrael a nezávislý, demokratický, priľahlý a životaschopný Palestínsky štát;

3.  uznáva a víta úspech štátotvorného úsilia palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása a premiéra Saláma Fajjáda, ktorý preukázal, že Palestína je pripravená na zvrchovaný štát;

4.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa v súlade s predchádzajúcimi vyhláseniami všemožne usilovali o podporu uznania Palestínskeho štátu v rámci hraníc z roku 1967, aj pokiaľ ide o Jeruzalem, a jeho prijatia za plnoprávneho člena OSN;

5.  žiada, aby sa okamžite skončilo s osídľovaním územia;

6.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ a jej členských štátov, aby opätovne potvrdili svoje pevné odhodlanie zaistiť bezpečnosť tak v Štáte Izrael, ako aj na palestínskom území;

7.  potvrdzuje svoju podporu právu palestínskych utečencov na návrat v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 194 (1948);

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade, premiérovi Izraela a Knesetu.

Posledná úprava: 28. septembra 2011Právne oznámenie