Eljárás : 2011/2870(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0587/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0587/2011

Viták :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Szavazatok :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0510

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 135kWORD 92k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0577/2011
11.11.2011
PE472.799v01-00
 
B7-0587/2011

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a 2011. november 28-én rendezendő EU–USA csúcstalálkozóról


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon a PPE képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása on the EU-US Summit of 28 November 2011  
B7‑0587/2011

Az Európai Parlament,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a külpolitika, a biztonság, a fejlesztés és a környezetvédelem területén számos kihívás közös fellépést és transzatlanti együttműködést tesz szükségessé; mivel ugyanakkor most a jelenlegi gazdasági válság került előtérbe a megoldásra váró fő kihívásként;

B.  mivel az EU és az USA együtt a világgazdaság felét teszi ki, és 4,28 billió dolláros partnerségükkel a világon a legnagyobb, legintegráltabb és legrégebb óta fennálló gazdasági kapcsolatokat és a globális gazdasági fejlődés fő mozgatórugóját testesítik meg;

C. mivel az Európában és az Egyesült Államokban is tartó pénzügyi és gazdasági válságok veszélyeztetik gazdaságaink stabilitását és virágzását, illetve polgáraink jólétét, és mivel e válságok leküzdéséhez minden eddiginél időszerűbb és szükségesebb az Európa és az Egyesült Államok közötti szorosabb gazdasági együttműködés;

Foglalkoztatás és növekedés

1.  üdvözli a 2011. november 3–4-én Cannes-ban tartott G20 csúcstalálkozó eredményeit, különös tekintettel a növekedésre és foglalkoztatásra vonatkozó cselekvési tervre, a nemzetközi monetáris rendszer megerősítésére irányuló reformra, a pénzügyi szabályozásra és a többoldalú kereskedelem ösztönzésére irányuló elkötelezettségek és a protekcionizmus megakadályozása terén végzett további erőfeszítésekre; szükségesnek tartja, hogy az EU–USA csúcstalálkozón mindkét partner vállaljon vezető szerepet a G20-ak kötelezettségvállalásainak végrehajtásában;

2.  ezért felhívja az EU és az USA vezetését, hogy dolgozzanak ki és indítsanak el egy, a munkahelyteremtést és növekedést célzó közös transzatlanti kezdeményezést, amely a kereskedelem és a befektetések előtt álló, fennmaradó nem vámjellegű akadályok felszámolására és a késztermékek 0%-os vámtétel melletti szabad kereskedelmére vonatkozó ütemtervet is magában foglal;

3.  felhívja a Bizottságot és az USA kormányát, hogy mind kétoldalú, mind többoldalú fórumokon kötelezzék el magukat amellett, hogy fellépnek a protekcionizmus irányába mutató globális tendenciák ellen; kéri az EU-t és az Egyesült Államokat, hogy léptessenek életbe egy korai előrejelző mechanizmust a kétoldalú kapcsolatokban megjelenő protekcionizmus feltárására és megakadályozására; felhívja a TGT-t, hogy az új szabadkereskedelmi megállapodások tekintetében törekedjen összehangoltabb megközelítésre és közös stratégiára e megállapodások rendelkezéseinek egységesítése érdekében;hangsúlyozza, hogy ez a Dohai Fejlesztési Menetrendről szóló tárgyalásokon tapasztalt komoly nehézségek fényében különösen fontos;

4.  sürgeti az EU-t és az Egyesült Államokat, hogy a Transzatlanti Gazdasági Tanács részeként fejlesszék tovább a meglévő együttműködési mechanizmusokat, amelyek a közös munkát hivatottak felgyorsítani a szabályozói párbeszéd, a vámok csökkentése, az indokolatlan nem vámjellegű akadályok felszámolása, valamint a közös normák kidolgozása terén, a nyitott és tisztességes kereskedelem érdekében felszámolva a technikai akadályokat;

5.  hangsúlyozza, hogy ezen célok elérése – különösen az új szabályozási területeken, így a nanotechnológiában, illetve a fejlődő gazdasági ágazatokban, például az elektromos járműtechnológia területén a közös normák kidolgozása – érdekében meg kell erősíteni a TGT-eljárást;

6.  emlékeztet a nyitott közbeszerzési piacok transzatlanti kereskedelem szempontjából fennálló jelentőségére, mivel azok egyenlő hozzáférést biztosítanak a szolgáltatók, különösen a kis- év középvállalkozások számára; hangsúlyozza a WTO Kormányzati Közbeszerzési Megállapodásának fontosságát a mindkét piachoz való nyitott és kiegyensúlyozott hozzáférés vonatkozásában;

7.  hangsúlyozza, hogy elő kell segíteni az erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos együttműködést, és törekedni kell egy közös EU–USA nyersanyag-politikai útiterv elfogadására és végrehajtására, a hangsúlyt a ritkaföldfémekre helyezve, és ösztönözni kell a nyersanyagok kinyerésére és újrahasznosítására szolgáló technológiákkal kapcsolatos együttműködést és innovációt;

8.  hangsúlyozza az együttműködés fontosságát az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások és a magas szintű nukleáris biztonsági normák előmozdítása terén, továbbá üdvözli az irodafelszerelésekre vonatkozó energiahatékonysági címkézési programok összehangolásának folytatását és az energiatechnológiák fejlesztése területén való együttműködést (az új EU–USA „Energy Star” megállapodást);

9.  felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az Egyesült Államokkal a termékbiztonság területén folytatott tárgyalásokat, továbbá üdvözli az Egyesült Államok Fogyasztóitermék-biztonsági Bizottságának az EU-val való tárgyalásokra vonatkozó megbízatásába egy olyan megállapodásra vonatkozó jogalapot is beillesztettek, amely javítaná a veszélyes termékekkel, sérülésekkel és mind az uniós tagállamok, mind az Egyesült Államok által meghozott korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos információk cseréjét;

Külpolitika, szabadság és biztonság

10. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EU és az USA az együttműködés és a koordináció erősítése érdekében használja ki a csúcstalálkozó által kínált lehetőségeket az olyan globális kihívások, mint a jelenlegi gazdasági válság, az éghajlatváltozás, a fejlesztés, az energiabiztonság, illetve a regionális konfliktusok és biztonsági fenyegetések –például a terrorizmus, a nukleáris fegyverek elterjedése és a szervezett bűnözés – kezelése érdekében;

11. elismeri, hogy a transzatlanti piac területén valamennyi utas- és árumozgást megfelelő és arányos biztonsági intézkedéssel kell biztosítani;

12. ebben a tekintetben felhívja az Egyesült Államokat, hogy az általános korlátozások – mint a konténerek 100%-ának átvilágítása és a folyadékok repülőgépek fedélzetére való felvitelének tilalma – helyett az olyan célzottabb és kockázatalapú megközelítések alkalmazására térjen át, mint például a „megbízható vállalatok” rendszere és a folyadékok átvilágítása;

13. ebben az összefüggésben üdvözli, hogy 2011 márciusában megkezdődtek a tárgyalások a személyes adatok védelméről szóló EU–USA megállapodásról, és hangsúlyozza, hogy az EU és az USA közötti tervezett PNR-megállapodásnak összhangban kell állnia az Európai Parlamentnek az utas-nyilvántartási adatokra (PNR) vonatkozó megállapodásokra irányuló tárgyalások megkezdéséről szóló 2010. május 5-i állásfoglalásában megfogalmazott követelményeivel;

14. megismétli azon álláspontját, hogy az Európai Uniónak politikai és technikai szinten egyaránt továbbra is hangsúlyoznia kell az Egyesült Államok számára, hogy az EU igen fontosnak tartja, hogy a kimaradt négy tagállamra a lehető leghamarabb kiterjesszék a vízummentességi programot;

15. hangsúlyozza, hogy az IP-címek vagy domainnevek visszavonására irányuló egyoldalú intézkedések elkerülése révén biztosítsák a globális internet és a kommunikációs szabadság integritásának védelmét;

16. emlékeztet arra, hogy a globális biztonság legjobb garanciája a békét és stabilitást elősegítő szabad és nyitott demokráciák létrehozása, és ezért felhívja az EU-t és az Egyesült Államokat, hogy továbbra is segítsék elő a békét, különösen a Közel-Keleten, és támogassák a kialakulóban lévő észak-afrikai demokráciákat;

17. felhívja az EU-t és az USA-t, hogy egy összehangolt megközelítés keretében tegyen meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy meggyőzze Izraelt és Palesztinát a további béketárgyalások sürgősségéről; hangsúlyozza, hogy a tárgyalásoknak kétállami megoldáshoz kell vezetniük, amely szerint Izrael Állam és egy független, demokratikus és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett biztonságos és nemzetközi szinten elismert határok között, az ENSZ Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozataival összhangban; felszólítja mindkét felet, hogy kerüljenek minden olyan lépést, amely alááshatja a két állam elvén alapuló megoldás lehetőségét;

18. hangsúlyozza, hogy az EU és az Egyesült Államok együttesen az egészségügyi területre vonatkozó globális fejlesztési segélyek 90%-át, az összes segélynek pedig 80%-át igazgatják; üdvözli az EU–USA fejlesztési párbeszéd 2011. szeptemberi újraindítását, mivel a millenniumi fejlesztési célok elérésére már csak öt év maradt hátra;

19. hangsúlyozza, hogy a csúcstalálkozót eszmecserék lefolytatására és harmadik országokkal, különösen a BRIC-országokkal való koordináció megerősítésére is kellene használni;

20. felhívja az EU-USA csúcstalálkozó résztvevőit, hogy a gazdaságról folytatott viták során fordítsanak figyelmet olyan kérdésekre, mint az éghajlatvédelem, az erőforrások szűkössége és hatákonysága, az energiabiztonság, az innováció és a versenyképesség; megismétli, hogy a nemzetközi szinten összehangolt fellépés elősegíti az érintett – elsősorban a nagy energiaigényű – ágazatoknak a szénátszivárogtatás miatti aggodalmai megválaszolását;

21. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás globális probléma, és felhívja a Bizottságot, hogy a soron következő durbani konferencián törekedjen arra, hogy az Egyesült Államok komoly kötelezettséget vállaljon; ebben a tekintetben aggodalmának ad hangot az USA képviselőháza által nemrégiben elfogadott 2594. számú törvény miatt, amely felszólít az egyesült államokbeli légitársaságok uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszerben való részvételének megtiltására; felkéri az Egyesült Államok szenátusát, hogy ne fogadja el ezt a törvényt, és kéri, hogy folytassanak konstruktív párbeszédet erről a kérdésről;

22. olyan megállapodást szorgalmaz, amely nemzetközileg azonos piaci feltételeket biztosít a szén-dioxidot kibocsátó iparágak számára, és felhívja az EU-t, hogy világszerte győzze meg partnereit – többek között Kínát és az USA-t – arról, hogy a kibocsátáscsökkentés a versenyképesség elvesztése és munkahelyek megszűnése nélkül is megvalósítható;

23. figyelembe veszi az Európai Parlament különböző bizottságainak konkrét javaslatait, és felkéri az EP küldöttségét, hogy használja fel azokat a transzatlanti jogalkotói párbeszéd során;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió közös külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Amerikai Egyesült Államok kongresszusának, a Transzatlanti Jogalkotók Párbeszéde társelnökeinek, valamint a Transzatlanti Gazdasági Tanács társelnökeinek és titkárságának.

Utolsó frissítés: 2011. november 14.Jogi nyilatkozat