Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0611/2011

Předložené texty :

B7-0611/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Hlasování :

PV 17/11/2011 - 6.7

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 107kWORD 62k
15. 11. 2011
PE472.823v01-00
 
B7-0611/2011

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0648/2011

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o modernizaci právních předpisů upravujících DPH v zájmu povzbuzení digitálního jednotného trhu


Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o modernizaci právních předpisů upravujících DPH v zájmu povzbuzení digitálního jednotného trhu   
B7‑0611/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že kulturní zboží v jakémkoli formátu je veřejným zbožím se silnými vnějšími faktory, jež jsou nejen ekonomické, ale i sociální, a mělo by být tudíž dostupné všem osobám žijícím v Evropské unii;

B.  vzhledem k tomu, že současné znění přílohy 3 směrnice 2006/112/ES klade všem lidem v EU překážku v přístupu ke kulturnímu zboží;

C. vzhledem k tomu, že podle současného právního rámce mohou členské státy uplatňovat nižší sazby DPH např. na dodávky knih v jakékoli fyzické formě, na elektronické knihy se však vztahuje běžná sazba stanovená minimálně na 15 %;

D. vzhledem k tomu, že nezávislá studie zadaná GŘ TAXUD tuto myšlenku podporuje, protože ukazuje na význam rozšíření snížené sazby DPH na kulturní zboží a na odvětví, která vykazují nedostatečnou spotřebu;

1.  vyzývá Komisi a členské státy, aby předložily soudržnou a přívětivou politiku v oblasti DHP na kulturní zboží bez ohledu na to, zda je ve fyzickém nebo digitálním formátu; zdůrazňuje, že obsah přináší spotřebitelům stejný kulturní a vzdělávací užitek bez ohledu na to, v jaké je podobě;

2.  zdůrazňuje, že je zásadní, aby členským státům bylo umožněno uplatňovat sníženou sazbu DPH na kulturní zboží a služby bez ohledu na způsob jejich poskytování, a to zejména v internetovém prostředí;

3.  naléhavě vyzývá Komisi EU, aby bezodkladně předložila opatření na modernizaci daňové politiky EU tak, aby byla vhodná pro digitální prostředí;

4.  pokládá za nepřijatelné, že se na stejnou hudbu, film nebo jiné chráněné dílo vztahují různé sazby DPH podle toho, zda jsou prodávány online nebo na tradičním offline trhu;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Poslední aktualizace: 16. listopadu 2011Právní upozornění