Postopek : 2011/2926(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0690/2011

Predložena besedila :

B7-0690/2011

Razprave :

PV 14/12/2011 - 6
CRE 14/12/2011 - 6

Glasovanja :

PV 15/12/2011 - 9.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 109kWORD 71k
12. 12. 2011
PE479.389v01-00
 
B7-0690/2011

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0670/2011

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o preglednici dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij: predvidena začetna zasnova


Sharon Bowles v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o preglednici dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij: predvidena začetna zasnova  
B7‑0690/2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zakonodajnega svežnja o gospodarskem upravljanju, sprejetega 16. novembra 2011, predvsem Uredbe (EU) št. 1176/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnovesij(1),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 27. oktobra 2011 z naslovom: Preglednica dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij: predvidena začetna zasnova (SEC(2011)1361),

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

1.  opozarja, da je glavni cilj novoustanovljenega nadzornega mehanizma preprečevanje in odpravljanje obsežnih makroekonomskih neravnovesij v Evropski uniji, predvsem v euroobmočju; spominja, da v skladu z Uredbo (EU) št. 1176/2011 dodatni cilji novega mehanizma zajemajo trajno konvergenco gospodarske učinkovitosti držav članic in tesnejše usklajevanje gospodarskih politik;

2.  poudarja, da je z ozirom na sedanje gospodarske razmere nujno kolikor hitro mogoče vzpostaviti in začeti izvajati okvir za makroekonomski nadzor;

3.  meni, da bi bilo treba morebitne učinke prelitja zaradi politik držav članic in Unije prepoznati in obravnavati v zgodnji fazi (tj. v okviru letnega pregleda rasti), v vsakem primeru pa pred in po sprejetju konvergenčnih/stabilnostnih programov; zahteva, da Komisija pojasni, kako namerava obravnavati te učinke prelitja v najnovejši različici preglednice dosežkov;

4.  meni, da morajo biti vlade držav članic pripravljene na ukrepanje ob morebitnih težavah, saj je mogoče le tako zagotoviti, da bo nadzorni okvir dosegel želeni učinek;

5.  spominja na izjavo Komisije, priloženo resoluciji Parlamenta z dne 28. septembra 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnovesij („šesterec“)(2), ki navaja, da „se bodo pri makroekonomskem nadzoru, ki se bo izvajal v državah s primanjkljaji in presežki na tekočem računu, ustrezno upoštevale razlike pri nujnosti odzivov politike in vrsti potrebnih popravljalnih ukrepov“; poudarja, da je ta izjava utrla pot za dokončni sporazum o „šestercu“; poziva Komisijo, naj ji ostane popolnoma predana; meni, da morebitni zaključki Sveta ne morejo omejiti zakonskih pravic Komisije na tem področju;

6.  ugotavlja, da gre pri večini indikativnih pragov za kazalnike, uporabljene v osnutku preglednice dosežkov, za zgornje ali spodnje pragove, čeprav uredba jasno navaja, da je treba sprejeti tako zgornje kot spodnje pragove, razen če bi bilo to neustrezno; v zvezi s tem poudarja, da delovni dokument Komisije ne vsebuje razlage o neustreznosti določitve zgornjih in spodnjih pragov za večino navedenih kazalnikov;

7.  ugotavlja, da Komisija ni upoštevala vseh elementov, podanih za ekonomsko razlago preglednice dosežkov v členu 4 Uredbe (EU) št. 1176/2011; zahteva, da Komisija vključi vse navedene elemente v gospodarsko razlago preglednice dosežkov, predvsem v zvezi z zaposlovanjem, gonili produktivnosti in vlogo energije;

8.  poudarja, da prag, določen za stopnjo brezposelnosti, ne zajema razvoja toka dogodkov, na primer letnega povečanja te stopnje;

9.  je seznanjen s tem, da želi Komisija do konca leta 2012 in pravočasno do naslednjega evropskega semestra zagotoviti nov sklop kazalnikov in z njimi povezanih pragov za finančni sektor; poziva Komisijo, naj pojasni razmerje med kazalniki za finančni sektor in prikazom, predvidenim v ureditvi evropskega odbora za sistemska tveganja;

10. v zvezi z oblikovanjem prihodnjih makroekonomskih preglednic dosežkov, ki utegnejo zajemati širšo paleto kazalnikov, ugotavlja, da morajo temeljiti na neodvisnih in preverljivih uradnih statističnih podatkih, ki jih predložita evropski statistični sistem in evropski sistem centralnih bank;

11. ugotavlja, da delovni dokument Komisije navaja „razpoložljivo ekonomsko literaturo“, ne vsebuje pa niti enega samega sklicevanja; poziva Komisijo, naj zagotovi popolnejšo razlago metodološkega pristopa, vključno z različnimi predvidenimi možnostmi, preglednico dosežkov pa naj pospremi z izčrpnim seznamom literature;

12. poudarja, da lahko Odbor za ekonomske in monetarne zadeve organizira javne predstavitve o zasnovi preglednice dosežkov, preden predstavi svoje mnenje o uvedbi novih kazalnikov in spremembi pragov;

13. poudarja, da je pregledno izvajanje novega instrumenta politike skozi ves postopek izjemno pomembno, in v zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vsi dokumenti ali delovni dokumenti o preglednici dosežkov izrecno in uradno ter na enakopravni podlagi naslovljeni tako na Svet kot na Parlament;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 306, 23.11.2011, str. 25.

(2)

P7_TA-PROV(2011)0424.

Zadnja posodobitev: 14. december 2011Pravno obvestilo